Факультет української філології
Українська мова і література

Проблема браку вільного часу так чи інакше постає перед кожним із педагогів. Перевірка письмових робіт, підготовка до занять, проведення уроків, активне комуні кування з учнями, їхніми батьками, адміністрацією закладу – ось не повний перелік рутинних обов’язків учителя.  Як вибудувати свій внутрішній простір, щоб у житті залишалося місце на особисте життя, сім’ю, захоплення, відпочинок, заняття спортом, хобі? 

Саме це питання було в полі зору зустрічі здобувачів другого (магістерського) рівня освіти із випускницею факультету української філології,  нині учителькою Криворізького ліцею №24 Яною Зінов’євою (Тимченко).

Серед найважливіших порад, що їх дала своїм колегам Яна, були наступні:

  1. Слід правильно ставити цілі, які мають бути чіткою фіксацією бажаного результату за певний відрізок часу.
  2. Рухатися до досягнення цілі треба поетапно (їсти слона шматочками :) )
  3. Плануючи справи, варто їх розподіляти по рівнях важливості (горить чи може почекати).
  4. Час від часу зупиняйтеся й аналізуйте процес: хваліть себе за те, що зроблено, концентруйтесь на невирішених задачах.
  5. Уникайте пожирачів часу! 
  6. 333супровід
23503

У світовому просторі учительська професія належить до найбільш відповідальних. Саме з діяльності представників цього фаху розпочинається складний ланцюг основних взаємопов'язаних процесів, який схематично можна представити як: навчання і виховання дітей і молоді - якісна освіта - науковий і технічний прогрес - розвиток суспільства.

УкрЖМУДаїна стала 41 країною у світі та 17 в Європі, що приєдналася до міжнародної програми Teach For All, яка нині діє в понад 60 країнах світу вже більше як 30 років, а також залучає понад 80 000 випускників з найкращих університетів світу. Партнером Teach For All в Україні стала ГО «Навчай для України». Завдяки цій взаємодії десятки молодих учителів змогли взяти участь у цікавому проєкті.

Випускниця нашого факультету Анастасія Жмуд поділилася враженнями від участі в Літньому Інституті 2023 від «Навчай для України».

Серед найвагомішого: 65 годин тренінгів, з них 45 – онлайн; близько 30 годин групової або індивідуальної підтримки; 16 годин практики з дітьми; для кожного вчителя сесії з психо-соціальної підтримки, соціо-емоційного навчання в часи війни; вивчення педагогіки лідерства та проблематики освіти, методики викладання предметів.

Анастасія із захопленням розповідала про унікальний досвід, отриманий під час участі в проекті; потужне поле підтримки, яке вдається зберегти навіть в умовах щоденної рутини; безліч корисних знань та навичок, що тепер застосовує в учительській практиці.

22222супровід

23478

емблема 2

Криворізький державний педагогічний університет відомий як центр формування талановитих викладачів і професіоналів. Дотримання університетом високих стандартів освіти очевидне не лише в його академічних програмах, а також у справжньому успіху його випускників. Яскравим прикладом такого успіху є авторитет і вплив, який випускники Криворізького державного педагогічного університету мають в Освітньому центрі «Інтерклас», де вони зробили значний внесок у галузі освіти.

Освітній центр «Інтерклас» є приватним позашкільним закладом у Кривому Розі, він пропонує широкий спектр програм: від додаткових занять до підготовки до міжнародних іспитів і курсів іноземних мов. Засновниця й керівниця освітнього центру – Марина Цегельська, кандидат філологічних наук, доцент, має досвід стажувань у вищих навчальних закладах США і Великої Британії, авторка системи навчання «Інтерклас» (проєктивно-рекурсивної технології).

1 09.09.2023

Із 2018 року «Інтерклас» співпрацює з випускниками факультету української філології предметної спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)), які навчалися за освітньо-професійною програмою «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова». Чимало цих випускників (точніше – випускниць) знайшли своє професійне призначення в Освітньому центрі «Інтерклас», працюючи вчителями англійської та української мов.

У 2019 році ціла когорта випускниць факультету української філології  прийшла на роботу в «Інтерклас» – Марина Шабанова, Анастасія Чеберяк, Аліна Іваненко, пізніше до них приєдналися Анастасія Селецька та Олена Сіянко. Молоді випускниці факультету української філології Криворізького державного педагогічного університету успішно пройшли стажування, їхні глибокі знання та навички адаптації до змін, набуті під час навчання в закладі вищої освіти, допомогли опанувати нову систему викладання.

3 09.09.2023

Після тренінгової програми випускниці активно брали участь у розробці та вдосконаленні навчальних програм в Освітьому центрі «Інтерклас». Їхня підготовка відкриває перед ними можливості створювати цікаві та ефективні навчальні матеріали та стратегії, які враховують різноманітні потреби учнів.

2 09.09.2023 4 09.09.2023

Понад десять років колектив є активним учасником розробки системи «Інтерклас» – колеги спостерігають, радять, оцінюють розроблені матеріали, вносять корективи. Команду об’єднує не тільки радість творчості, а й задоволення від успіхів учнів. Директор Освітнього центру «Інтерклас» Марина Цегельська високо цінує професійні якості магістрів середньої освіти, які поділяють її погляди на стратегію розвитку приватного позашкільного закладу і втілюють їх у життя.

Із діяльністю Освітнього центру «Інтерклас» можна ознайомитися більш детально за покликаннями:

http://surl.li/kxybq;

https://www.interclass.in.ua/

23076

2022 рік – ювілейний. Минуло 40 років, як у 1982 році на факультеті відновили підготовку вчителів української мови, літератури, згодом зарубіжної літератури, українознавства, англійської мови. Понад три тисячі вчителів-словесників підготовлено за цей час на факультеті, значна частина вчителів української та англійської мов, української та зарубіжної літератур працюють у закладах освіти різних типів, навчаючи й виховуючи дітей та молодь.

Активом факультету було заплановано урочисте святкування  в найкращих традиціях філологів, проте російсько-українська війна внесла драматичні корективи у наші плани.

Попри екстремальні умови життя, факультет продовжує професійні та творчі зв’язки з випускниками-фахівцями з української мови і літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, українознавства, редакторської справи, готує нові проєкти щодо розвитку різних напрямків співпраці.

Пропонуємо відеоролик, який готували до 40-річчя відновлення підготовки вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури на факультеті української філології.

Друзі, перегляньте це відео. Згадайте роки навчання, приємні хвилини спілкування. Традиційно запрошуємо до співпраці. Завжди раді зустрічам!

КОРОТКИЙ ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ФАКУЛЬТЕТУ

22552

Книжка_як_професія.jpg

21955

3

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини, Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. У 2010 році в Україні було затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти. Серед важливих завдань реалізації інклюзивного підходу – удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного навчання. 

Попит на освітні послуги, що реалізуються в інклюзивній освіті, збільшується. Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти» втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя. Серед інших професійних компетентностей учителя стандарт акцентує й на інклюзивній. Кожен учитель може працювати в інклюзивному класі чи групі або виконувати функції асистента учителя. Розвиток інклюзивної компетентності у педагогів – це вимога часу. 

Змінений освітній простір та освітнє середовище актуалізують пошук шляхів формування принципово нової інклюзивної професійно-педагогічної компетентності у складі «soft skills» майбутніх педагогів. Це дає змогу розв’язувати не тільки академічні завдання формування знань, умінь і навичок у дітей з особливими освітніми потребами, але і забезпечує їх соціальний розвиток, адаптацію та інтеграцію в суспільство.

Інклюзивна компетентність педагога виявляється в розумінні філософії інклюзивної освіти, тенденцій її розвитку, цінності для дітей з особливим освітніми потребами. Сучасний учитель повинен бути готовим і вмотивованим на виконання певних дій, на досягнення успіху в організації спільного навчання дітей з неоднаковим розвитком, у створенні сприятливого клімату у класі чи групі, особливо зараз, коли є практика різних форм навчання.

У рамках діяльності Асоціації випускників факультету задля зворотного зв’язку з випускниками 20 лютого 2023 року дистанційно відбулася зустріч із випускницею факультету української філології, практичним психологом Юлією Табакіною, яка виступила з доповіддю «Корекційні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами під час офлайн та онлайн навчання».

6

17

9

Наш спікер – психолог вищої категорії, методист. Вона закінчила КДПУ у 2006 році за спеціальністю «Українська мова і література. Практична психологія в закладах освіти». Зараз отримує другу вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта. Логопедія». Юлія Табакіна – спеціаліст з роботи з метафоричними асоціативними картами та пісочної терапії.

Вона переможець обласного конкурсу «Психолог року – 2015», автор корекційної програми «Основи психології: пізнавальні процеси». Ця програма у 2022 році на Всеукраїнському конкурсі авторських програм практичних психологів та соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» отримала диплом 1 ступеня. 

Працює Юлія Табакіна практичним психологом у Криворізькому ліцеї  №24, а також як корекційний педагог співпрацює з благодійною організацією допомоги дітям та людям із синдромом Дауна «Сонячні діти Криворіжжя».

Юлія Табакіна познайомила учасників зустрічі зі своєю авторською програмою і власним досвідом роботи з дітьми з ООП, акцентувала на питаннях підготовки майбутніх вчителів до виконання свої функцій в інклюзивному класі. Розглядалося питання законодавчого підґрунтя роботи асистента вчителя, опрацьовувались проблемні моменти, які виникають під час виконання асистентом вчителя чи вчителем своїх посадових обов’язків у інклюзивному класі. Особливу зацікавленість викликав аспект емоційно-психологічної взаємодії педагога з дітьми з ООП. В ході фідбеку присутні мали змогу почути вичерпні відповіді на свої запитання.

7

34

На зустрічі були присутні здобувачі магістерського рівня ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» (гарант Л. Білоконенко), ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова» (гарант Н. Малюга), ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Редагування освітніх видань» (гарант С. Ковпік), здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти, гаранти ОП (В. Городецька, В. Дмитренко, С. Журба), науково-педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію освітньо-професійних програм (кафедра української мови, завідувач Ж. Колоїз; кафедра української та зарубіжної літератур, завідувач Н. Мельник), декан факультету української філології Л. Семененко, інші зацікавлені особи. Модератором виступила проф. кафедри української мови Л. Білоконенко.

43

Саме такі зустрічі допомагають розширити власні кола інтересів, а обговорювана тема є корисною для майбутньої професійної діяльності студентів. 

41

Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з Юлією Табакіною та щиро вдячні за зустріч.

21372

Оголошення 20.02.23

21325

Постер_Соловйова_Т.jpg

Про зустріч з пані Тетяною Соловйовою можна прочитати за посиланням:

https://kdpu.edu.ua/ukrainskoi-movy/zahalna-informatsiia/novyny-ta-oholoshennia/20699-zustrich-11112022-iz-phd-tetianoiu-soloviovoiu.html

20637

семінар_333.jpg

20166

У рамках проєкту факультету української філології «Асоціація випускників» 19 вересня 2022 року відбулася зустріч з випускницею Дар’єю Слонь, яка у 2021 році з відзнакою завершила курс навчання за освітньою програмою «Українська мова і література, зарубіжна література. Редагування освітніх видань» другого магістерського рівня. Модератором заходу виступила гарант освітньої програми «Українська мова і література, зарубіжна література. Редагування освітніх видань», доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур Світлана Ковпік. На зустріч були запрошені здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освітньо-професійної програми «Українська мова і література, зарубіжна література. Редагування освітніх видань», а також викладачі випускових кафедр факультету української філології.

Д. Слонь працює коректором (молодшим редактором) у видавничому центрі КДПУ. Вона поділилася зі студентами секретами професійної лабораторії коректора, відзначила важливість комунікаційних навичок в обраній професії, розповіла про процес налагодження комунікації з головним редактором видання або автором, акцентувала увагу на коректності та тактовності під час спілкування з ними.

1663605293387.jpg

Після цікавої презентації фаху коректора Д. Слонь відповіла на питання викладачів та студентів, зорієнтувала їх у сфері професійних компетенцій майбутніх редакторів.

Такий формат зустрічей здобувачів освіти з тими, хто завершив навчання на факультеті української філології та здобув відповідний фах, свідчить про сприяння престижу факультету української філології та професійному зростанню випускників КДПУ.

IMG_20220919_183603.jpg

Плануємо наступні зустрічі з випускниками факультету української філології.

20106
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31