Факультет української філології
Українська мова і література

Шановні студенти-випускники 2022 року! Відповідно до наказу №162 від 09 травня 2022 року "Про організацію виробничих зборів зі студентами-випусниками 2022 року" та складеного графіку інформуємо, що зустріч зі студентами бакалаврату відбудеться 

02 червня 2022 року о 14.00 на платформі ZOOM (інформація про умови вступу до магістратури, про наявні вакансії); 

зустріч із студентами 1 курсу магістратури відбудеться

24 травня 2022 року о 14.00 на платформі ZOOM (інформація про вакансії, педагогічну практику, умови отримання одноразової грошової допомоги).

19214

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ПРОВОДИТЬ ТРАДИЦІЙНИЙ УЧНІВСЬКИЙ КОНКУРС "СТИЛОС"

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

V Учнівський конкурс пошукових та творчих робіт з української та світової літератур та української мови «СТИЛОС» для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, 25 березня 2022 року.

Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до наукових досліджень актуальних філологічних проблем, аналізу творів української та зарубіжної літератур, феноменів України та українства в сучасних соціокультурних умовах, виявлення та підтримка творчо обдарованих учнів.

Участь у Конкурсі сприятиме виявленню читацьких уподобань сучасної молоді, кристалізації громадянсько-патріотичного самовизначення учнів на основі поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу, пізнання України.

Конкурс проводиться відповідно до Правил проведення учнівського конкурсу з української та світової літератур для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених та затверджених на засіданні кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету (Протокол № 5 від 23.11.17 р.)

Умови участі в Конкурсі

До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл та форм власності України.

Орієнтовні напрямки пропонованих учнівських пошукових робіт:

 1. Людина, природа у творах української та зарубіжної літератур.
 2. Образ України у творах української та зарубіжної літератур.
 3. Етнокультурні та краєзнавчі дослідження.
 4. Культура, традиції, звичаї, обряди українців у творах української та зарубіжної літератур.
 5. Людина і соціум в українській та зарубіжній літературах.
 6. Мова художнього тексту.

Конкурс проводиться в два етапи:

I етап (заочний) – до 1 березня 2022 р.;

II етап – (очний, Криворізький державний педагогічний університет) –

25 березня 2022 р.

I етап (заочний) Конкурсу передбачає підготовку учнями 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів науково-пошукових робіт. Завершені учнівські дослідження мають відображати самостійний творчо-пошуковий доробок, заснований на оригінальних джерелах. Учасники Конкурсу можуть представляти презентації, карти, розроблені опорні таблиці тощо.

ІІ етап (очний) Конкурсу передбачає: публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин).

Для участі в Конкурсі необхідно надіслати до 1 березня 2022 р. електронний варіант науково-дослідної роботи, оформленої відповідно до вимог, заявку-анкету учасника Конкурсу за адресою:

Криворізький державний педагогічний університет, кафедра української та світової літератур, вул. Героїв АТО, 79, м. Кривий Ріг, 50086.

Очний етап Конкурсу проводиться за цією ж адресою.

E-mail: kaf_ukr.literenure@kdpu.edu.ua

Тема науково-дослідної роботи учасника (учасниці) не має дублювати назву напрямку дослідження.

Методичні рекомендації для вчителів і учнів щодо написання науково-пошукових робіт розміщено на сайті кафедри української та світової літератур. Список учасників ІІ етапу Конкурсу буде виставлено на сайті кафедри української та зарубіжної літератур за результатами рецензування науково-дослідних робіт 25 березня 2022 року. Запрошення учасникам ІІ етапу Конкурсу будуть надіслані електронною поштою до 20 березня 2022 року (включно). Запрошення розсилатимуться на електронні адреси навчальних закладів.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

1. Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, шрифт Times New Roman – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,5 см. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє й нижнє – 2 см.

2. Текст обсягом 20-25 сторінок.

3. Структура роботи: титульна сторінка, зміст, вступ, теоретичний розділ, аналітичний розділ, висновки, список використаних джерел і літератури, додатки (за наявності).

4. Індекси посилань – у тексті в квадратних дужках (напр.: [2], [6, 2-4; 7, 10]; оформлення посилань згідно з правилами бібліографічного опису.

5. Мова науково-пошукових робіт − українська.

6. Робота повинна відповідати вимогам:

- актуальність теми дослідження;

- виділення нового, що вносить в науку подана на конкурс робота;

- основні завдання роботи;

- виклад основного матеріалу дослідження з науковим обґрунтуванням;

- висновки;

- ілюстративні (джерельні) додатки;

- список використаної літератури.

7. При оформленні заявки необхідно правильно та розбірливо заповнити всі поля. Заявка надсилається разом із роботою. Проїзд та харчування – за рахунок сторони, що відряджає.

Учасники конкурсу отримують сертифікати.

Координатор програми: доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур Ковпік Світлана Іванівна, тел.: 0679540084.

 

Методичні рекомендації для вчителів та учнів щодо написання науково-пошукових робіт розміщено тут:

https://docs.google.com/document/d/1N8ji__eABYYkm0YHb467iWlJm_NM0qG1/edit?usp=sharing&ouid=117954916616713698215&rtpof=true&sd=true

Зразок заявки учасника "СТИЛОС-22" можна отримати тут:

https://docs.google.com/document/d/1E_eg7pJSSRmkdxsKiCyRXVXh94whaHEV/edit?usp=sharing&ouid=117954916616713698215&rtpof=true&sd=true

17473

япрофесор2

17408

шевченко

04 березня о 14.00 відбудуться Шевченківські читання

"Міфологічні, історичні та текстологічні джерела творів Тараса Шевченка"

до 207 річниці від дня народження Кобзаря.

Запрошуються небайдужі до творчості автора.

Вхід за покликанням:

https://meet.google.com/cpj-goxb-ncy 

14636

Приєднуйтесь до факультету української філології.

Цікаву й оригінальну презентацію про факультет української філології можна переглянути тут: 

https://drive.google.com/file/d/1etkvVWQV6_4J7D1X8pJJUHb2CCYvvuwZ/view?usp=sharing

13485

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ, які обрали спеціальність "Українська мова і література"!

15 вересня 2020 року о 10.00  на факультеті  української філології відбудеться 

зустріч із представниками факультету: деканом, завідувачами кафедр, викладачами,

наставниками академічних груп, студентами факультету.

місце: аудиторія 215 гуманітарного корпусу.

Чекаємо на причетних!

12591

Попри карантин та самоізоляцію четвертий випуск поетичної збірки «НавКоло» наповнюється новими творчими здобутками студентів факультету української філології та викладачів кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету. Цей випуск буде особливим! Особливий тим, що коло авторів «НавКоло» значно розширилося. До літературного Кола учасників збірки долучилися студенти-першокурсники. Поетичне слово наших студентів-філологів та викладачів сповнене надії та оптимізму, запліднене любов’ю та жагою до життя. Кожен випуск збірки має свою кольористику, котра корелює із його змістом. Цього разу ми обрали ніжно-лавандовий, котрий належить до гами фіолетових кольорів. А на думку С. Сайрона, ніжно-лавандовий – це напівколір, за яким стоїть сугестивна поетична думка. А ще цей випуск збірки присвячено 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету, який має давні і славні традиції, є осередком творчої філологічної спільноти.

Презентацію випуску четвертого плануємо на 1 вересня 2020 року, яка вже традиційно проходить на факультеті української філології у День посвяти першокурсників. Саме цього дня ми розширюємо межі НавКоло та запрошуємо творчо обдарованих студентів до поетичного Кола факультету української філології.

навколо 4 1

 

11293

 На період карантину вивчення навчальних дисциплін на факультеті української філології. як і в університеті загалом. відбувається переважно  за допомогою платформи Moodle, до якої мають доступ студенти. Забезпечення інтерактивного зв’язку здійснюється шляхом телефонного зв’язку, використання електронних адрес, інших засобів безконтактної комунікації. 

Більше інформації тут:

Кафедра української мови: https://moodle.kdpu.edu.ua/course 

 Кафедра української та світової літератур:  https://moodle.kdpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=20

 

10650

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

іІі Учнівський конкурс пошукових та творчих робіт з української та світової літератур та української мови «СТИЛОС» для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, 26 березня 2020 року.

Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до наукових досліджень актуальних філологічних проблем, аналізу творів української та зарубіжної літератур, феноменів України та українства в сучасних соціокультурних умовах, виявлення та підтримка творчо обдарованих учнів.

Участь у Конкурсі сприятиме виявленню читацьких уподобань сучасної молоді, кристалізації громадянсько-патріотичного самовизначення учнів на основі поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу, пізнання України.

Конкурс проводиться відповідно до Правил проведення учнівського конкурсу з української та світової літератур для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених та затверджених на засіданні кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету (Протокол № 5 від 23.11.17 р.)

Умови участі в Конкурсі

До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл та форм власності України.

Орієнтовні напрямки пропонованих учнівських пошукових робіт:

 1. Людина, природа у творах української та зарубіжної літератур.
 2. Образ України у творах української та зарубіжної літератур.
 3. Етнокультурні та краєзнавчі дослідження.
 4. Культура, традиції, звичаї, обряди українців у творах української та зарубіжної літератур.
 5. Людина і соціум в українській та зарубіжній літературах.
 6. Мова художнього тексту.

Конкурс проводиться в два етапи:

I етап (заочний) – до 1 березня 2020 р.;

II етап – (очний, Криворізький державний педагогічний університет) –

26 березня 2020 р.

I етап (заочний) Конкурсу передбачає підготовку учнями 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів науково-пошукових робіт. Завершені учнівські дослідження мають відображати самостійний творчо-пошуковий доробок, заснований на оригінальних джерелах. Учасники Конкурсу можуть представляти презентації, карти, розроблені опорні таблиці тощо.

ІІ етап (очний) Конкурсу передбачає: публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин).

Для участі в Конкурсі необхідно надіслати до 1 березня 2020 р. Паперовий варіант науково-дослідної роботи, оформленої відповідно до вимог, заявку-анкету учасника Конкурсу за адресою:

Криворізький державний педагогічний університет, кафедра української та світової літератур, вул. Героїв АТО, 79, м. Кривий Ріг, 50086.

Очний етап Конкурсу проводиться за цією ж адресою.

E-mail: kaf_ukr.literenure@kdpu.edu.ua

Тема науково-дослідної роботи учасника (учасниці) не має дублювати назву напрямку дослідження.

Методичні рекомендації для вчителів і учнів щодо написання науково-пошукових робіт розміщено на сайті кафедри української та світової літератур. Список учасників ІІ етапу Конкурсу буде виставлено на сайті кафедри української та світової літератур за результатами рецензування науково-дослідних робіт 20 березня 2020 року. Запрошення учасникам ІІ етапу Конкурсу будуть надіслані електронною поштою до 20 березня 2020 року (включно). Запрошення розсилатимуться на електронні адреси навчальних закладів.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

 1. Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, шрифт Times New Roman – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,5 см. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє й нижнє – 2 см.
 2. Текст обсягом 20-25 сторінок.
 3. Структура роботи: титульна сторінка, зміст, вступ, теоретичний розділ, аналітичний розділ, висновки, список використаних джерел і літератури, додатки (за наявності).
 4. Індекси посилань – у тексті в квадратних дужках (напр.: [2], [6, 2-4; 7, 10]; оформлення посилань згідно з правилами бібліографічного опису.
 5. Мова науково-пошукових робіт − українська.
 6. Робота повинна відповідати вимогам:

- актуальність теми дослідження;

- виділення нового, що вносить в науку подана на конкурс робота;

- основні завдання роботи;

- виклад основного матеріалу дослідження з науковим обґрунтуванням;

- висновки;

- ілюстративні (джерельні) додатки;

- список використаної літератури.

 1. При оформленні заявки необхідно правильно та розбірливо заповнити всі поля. Заявка надсилається разом із роботою. Проїзд та харчування – за рахунок сторони, що відряджає.

Учасники конкурсу отримують сертифікати.

Координатор програми: доктор філологічних наук, професор кафедри української та світової літератур Ковпік Світлана Іванівна, тел.: 0679540084.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ

НАУКОВО-ПОШУКОВИХ РОБІТ УЧНІВ

 

 

 

 

                                                                                                                                      Затверджено на засіданні кафедри

                                                                                                                                       української та світової літератур КДПУ

                                                                                                                                       протокол № 5 від 23.11.2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг – 2020

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ НАУКОВО-ПОШУКОВОЇ РОБОТИ

 

Науково-пошукова робота складається з таких структурних компонентів:

Вступ (розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави й вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження). Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Обсяг вступу складає 3 сторінки.

Основна частина: робота складається з двох розділів, які мають по декілька підрозділів. Кожен розділ починається з нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюються висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. У розділах основної частини подається огляд літератури за темою й вибір напрямів дослідження (українознавчий та літературознавчий або мовознавчий). Перший розділ є теоретичним, а другий – практичним, що декларує результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Після кожного розділу формулюються висновки, обсяг яких складає до 2 сторінок.

Висновки відображають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в пошуковій роботі. Висновки повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми, її значення для відповідного напрямку дослідження.

Список використаної літератури необхідно розміщувати в один із таких способів: у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів.

Працюючи над першим розділом пошукової роботи, учень повинен добре усвідомити, що підрозділи цього теоретико-методологічного розділу відображають не лише літературознавчий аспект дослідження, а й українознавчий та мовознавчий (у ньому здійснюється огляд праць, присвячених предмету дослідження роботи).

СТРУКТУРА ВСТУПУ ПОШУКОВОЇ РОБОТИ

 

Актуальність дослідження. Необхідно обґрунтувати потребу дослідження обраної теми, аргументуючи її новизну, важливість, наводячи прізвища тих науковців, які, можливо, на матеріалі інших творів вивчали вже цю тему, або довести те, що ця тема є малодослідженою. Для цього потрібно навести цитати з посиланнями на праці тих дослідників, які торкалися теми, заявленої в пошуковій роботі. Необхідно обов’язково зробити висновок про те, що ця тема є актуальною. Висновок має починатися такими словами: Отже,...

Мета роботи: вказати, за допомогою яких способів і методів буде досліджуватися проблема. Наприклад, шляхом компонентного або аспектного аналізу тощо.

Обрана мета роботи зумовлює постановку й виконання завдань, які можуть формулюватися так:

 • здійснити огляд необхідної літератури із вказаної теми;
 • укласти список необхідної літератури;
 • з’ясувати стан розробки теми у відповідних джерелах;
 • здійснити самостійне дослідження згідно з предметом дослідження;
 • синтезувати висновки до розділів у загальні.

Об’єкт дослідження – це текст твору (творів), обраний для дослідження.

Предмет дослідження – це елемент, компонент, аспект змісту чи форми твору (змістоформи), який досліджується (він має бути тісно пов’язаним із темою роботи).

Теоретичні основи дослідження. Необхідно вказати прізвища й праці літературознавців, українознавців, мовознавців, праці яких склали основу теоретико-методологічного розділу пошукової роботи (у переліку повинно бути не менше 10 і не більше 20 прізвищ, які необхідно розмістити у хронологічному або алфавітному порядках).

Методи дослідження. Указати методи, якими дослідник послуговуватиметься під час написання науково-пошукової роботи. Основні рекомендовані методи: аналітичний огляд, компонентний або аспектний аналізи, синтез тощо.

Практична значущість основних положень і отриманих результатів. Необхідно обґрунтувати можливість застосування матеріалів та результатів роботи. Зокрема, результатами дослідження можуть скористатися учні під час вивчення тої чи тої теми, проведення позакласних заходів тощо.

Структура роботи. Визначити, з яких структурних елементів складається робота. Наприклад, робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який налічує ___ позицій.

Зразок оформлення титульної сторінки роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний № _________

«___» ____________ 2020 р.

 

 

 

НАУКОВО-ПОШУКОВА РОБОТА

з української мови (літератури)

 

 

 

 

ФУНКЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ТВОРЧОСТІ В. СИМОНЕНКА

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Учениці (учня) 10 класу

                                                                                                                                                            ЗОШ № 324 м. Кривого Рогу

                                                                                                                                                            Кузьменко Наталії Віталіївни

 

                                                                                                                                                            Керівник:

                                                                                                                                                            учитель української мови і літератури

                                                                                                                                                            Пелішенко Т. М.

 

 

 

 

 

Кривий Ріг – 2020

Зразок оформлення змісту роботи та назв розділів

 

                                                ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….………….

3

РОЗДІЛ 1. НАЗВА ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗДІЛУ………………..……

5

     1.1. …………………………………………………………………….

5

     1.2. ……………………………………………………………………

8

Висновки до першого розділу……………………………………..

10

РОЗДІЛ 2. НАЗВА РОЗДІЛУ ВІДОБРАЖАЄ ТЕМУ РОБОТИ……

11

       2.1. ……………………………………………………………………

11

       2.2. ……………………………………………………………………

16

Висновки до другого розділу……………………………………...

25

ВИСНОВКИ…………………………………………………………...….

26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………….………

30

ДОДАТОК А (за наявності)

33

 ДОДАТОК Б (за наявності)

35

Зразки оформлення списку використаної літератури

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Антонюк Н. В. Українське життя в «Генеральній Губернії» (1939–1944 рр.). За матеріалами періодичної преси / Н. В. Антонюк. – Львів : Б/в, 1997. – 232 с.
 2. Безсмертя. Книга пам’яті України 1941–1945 рр. / А. П. Панченко, С. М. Андрушко, О. С. Артьомов та ін. – К. : Книга пам’яті України, 2000. – 875 с.
 3. Біленький Є. А., Козловець М. А. Словник соціологічних термінів і понять / Є. Біленький, М. Козловець. – Київ : Кондор, 2006. – 372 с.
 4. Богуцький В. М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) [Електронний ресурс] / В. М. Богуцький. – Режим доступу :

http://philology.knu.ua/library/zagal/Studia_Linguistica_6_2/013_022.pdf

 1. Гусейнов Г. Одіссея Шкіпера та Чугайстра : окупаційний режим / Григорій Гусейнов. – К. : Ярославів Вал, 2015. – 416 с.
 2. Дробот І. І. Україна в Другій світовій війні : [навч. посібник] / І.  І. Дробот, В. І. Кучер, М. П. Чернега. – К. : ІЗМН, 1998. – 124 с.
 3. Іржавська А. Негативний вплив нацистського фізичного терору періоду Другої світової війни на морально-психологічний стан східних слов’ян / А. Іржавська // Антропологічний вимір історії. – Вип. 6. – 2013. – С. 172-174.
 4. Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945) / М. Коваль. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с.
 5. Кучер В. І. Україна 1941–1944 : трагедія народу за фасадом Священної війни / К. В. Кучер, О. В. Потильчак. – К. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2011. – 368 с.
 6. Літературознавча енциклопедія : у 2-х т. ; [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : Академія, 2007. – Т. 1. – 608 с.
 7. Літературознавча енциклопедія : у 2-х т. ; [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 624 с.
 8. Окупаційний режим на Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади : зб. документів / Держархів Дніпропетров. обл. ; [авт.‑упоряд. : О. В. Касьянов, Н. В. Киструська]. – Дніпропетровськ : Герда, 2010. – 378 с.
 9. Першина Т. Фашистський геноцид на Україні 1941–1944 рр. / Т. Першина. – К. : Наукова думка, 1985. – 170 с.
 10. Петренко І. Д. Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941–1944 рр. (серія «Архівні документи свідчать»). – Кіровоград : Центральноукраїнське видавництво, 2014. – 554 с.
 11. Рекотов В. П. Адміністративний, судовий та поліцейський аппарат рейхскомісаріату «Україна» / В. П. Рекотов // Нова політика. – 1997. – № 3. – С. 51-56.
 12. Рекотов П. В. Органи управління на окупованій території України (1941–1944 рр.)  / П. В. Рекотов // Український історичний журнал. – 1997. – № 3. – С. 90-101.
 13. Романюк М. І. Українське село у роки німецької окупації / М. І. Романюк // Сторінки воєнної історії України. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 201‑203.
 14. Слободянюк М. Селяни України під нацистським окупаційним режимом 1941–1944 (на матеріалах південних областей) / М. Слободянюк // Київська Старовина. – 2000. – № 2. – С. 48-57.
 15. Соболь В. Дослідження витоків української ментальності / В. Соболь // Слово і час. – 1992. – № 8. – С. 42-45.
 16. Соціологія міста : навчальний посібник / [Л. В. Малес, В. В. Середа, М. О. Соболевська, Ю. Г. Сорока та ін.]; за заг. ред. О. К. Міхеєвої. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 464 с. (+ ілюстрації).

 

 

КАРТКА УЧАСНИКА

П. І. П. учасника ________________________________________________________________________________________________________________________________

Навчальний заклад, клас ________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Складність, науковість, повнота розкриття теми

9

 

2. Актуальність та елементи творчості

6

 

3. Стиль і грамотність

2

 

4. Якість оформлення роботи

2

 

5. Аргументованість висновків

3

 

Загалом

22

 

 

 

І. ОЦІНКА НАУКОВИМ ЕКСПЕРТОМ (максимально – 22 бали)

 

Науковий експерт

 

 

ІІ. ЗАХИСТ РОБОТИ (максимально – 39 балів)

1. Аргументованість вирішення проблеми та висновки

14

 

2. Чіткість і лаконічність, логічність викладу змісту роботи

8

 

3. Повнота, вичерпність відповідей на питання

8

 

4. Культура мовлення

3

 

5. Доцільність, якість, уміння використання наочності

3

 

6. Участь у веденні дискусії

3

 

Загалом

39

 

Голова секції № ___ «__________________________________»

Члени журі секції

 

 1. ______________________________________________________
 2. ______________________________________________________3. ______________________________________________________

КАРТКА УЧАСНИКА

творчого конкурсу

 

Тема: ______________________________________________

Жанр: ______________________________________________

Виконавець: ____________________________________________

Координатор: ___________________________________________

І. ОЦІНКА ЗАОЧНОГО ЕТАПУ

 

Оригінальність образно-художнього мислення

15 балів

 

Власна творча неповторність

15 балів

 

Грамотність викладу та культура оформлення

15 балів

 

Максимальна сума балів

45 балів

 

 

 

ІІ. ЗАХИСТ ТВОРЧИХ РОБІТ

 

Презентація твору

5 балів

 

Відповідність заявленому жанру

10 балів

 

Образність мови

10 балів

 

Індивідуальний стиль,оригінальність

15 балів

 

Максимальна сума балів

40 балів

 

 

 

 

Члени журі секції № ___ «_________________________________»

 1. ______________________________________________________
 2. ______________________________________________________
 3. ______________________________________________________

 

8952

Прийшла осінь, принесла не лише холоднечу, але й гарні барви, цікаві настрої та сильні почуття.

Якщо Ви вмієте бачити красу, якщо небайдужі до осінньої пори, то це саме для Вас.

Факультет української філології запрошує взяти участь у традиційній фотовиставці "Осінь у мені", яку презентуємо 6 листопада 2019 року на другому поверсі гуманітарного корпусу КДПУ.

Виставка проводиться задля розвитку естетичної культури, творчого потенціалу і прагне об’єднати тих, хто любить осінь, відчуває осінь та здатний передати свої почуття мовою фотомистецтва.

Виставка проводиться з 20 листопада по 01 грудня 2019 року.

Участь можуть узяти студенти, працівники, викладачі. учні та вчителі шкіл.

На виставку приймаються фотографії розміру А 4  на глянцевому або матовому фотопапері. До кожного фото додається інформація такого змісту: 1. Автор (прізвище, ім’я, категорія: студент, сикладач, співробітник, учень, учитель тощо). 2. Назва фото. 3. За бажанням - інформація про місце, дату та подію, яка зображена. 4. Номер телефона для зв’язку.  Увага: надаючи свої фото на виставку,  Ви погоджуєтеся на їх оприлюднення.

Фотографії подавати в деканат факультету української філології (аудиторія 207 гуманітарного корпусу КДПУ) до 18 листопада 2019 року.

Кількість фотографій одного автора не обмежена.

Чекаємо і бажаємо всім гарної осені.

 

8689
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30