Факультет української філології
Українська мова і література

Постер Соловйова Т

20636

Grade_5c_2025.png

20526

Григорій Сковорода - мандрівний філософ, поет, культова постать української культури. Чим його меседжі нині є актуальними? 

Чому постать мислителя й досі в полі зору науковців, художників, музикантів? 

Яке життєве амплуа міг би він реалізувати в Україні ХХІ століття?

На ці й багато інших питань спробуємо знайти відповідь під час заняття наукового гуртка UML_ITstudio. Крім того плануємо освоїти елементарні навички моделювання відеоконструктів.

Запрошуємо усіх причетних!

UML_ITstudio.png

Григорій_Сковорода

20504

ОГОЛОШЕННЯ.jpg

20130

Професію коректора презентує випускниця факультету української філології Дар'я Слонь

IMG_20220918_094220.jpg

20094

ДО УВАГИ НЕБАЙДУЖИХ МЕШКАНЦІВ МІСТА

ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ!

Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології ініціюють запровадження «Клубу свідомої комунікації», спрямованого на підвищення рівня володіння державною мовою.

Програма діяльності клубу передбачає розгляд питань українського розмовного / писемного мовлення, інтерактивне ознайомлення із елементами української культури (звичаями, традиціями, їх відбиттям в українській літературі), знайомство із кращими творами української літератури, серед них – із творами сучасних авторів.

клуб_1.jpg

Зацікавлених просимо заповнити Google-форму за покликанням:

https://forms.gle/8Kvur9TVXSfJvFa99

клуб_2.jpg

19745

Шановні студенти-випускники 2022 року! Відповідно до наказу №162 від 09 травня 2022 року "Про організацію виробничих зборів зі студентами-випусниками 2022 року" та складеного графіку інформуємо, що зустріч зі студентами бакалаврату відбудеться 

02 червня 2022 року о 14.00 на платформі ZOOM (інформація про умови вступу до магістратури, про наявні вакансії); 

зустріч із студентами 1 курсу магістратури відбудеться

24 травня 2022 року о 14.00 на платформі ZOOM (інформація про вакансії, педагогічну практику, умови отримання одноразової грошової допомоги).

19214

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ПРОВОДИТЬ ТРАДИЦІЙНИЙ УЧНІВСЬКИЙ КОНКУРС "СТИЛОС"

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

V Учнівський конкурс пошукових та творчих робіт з української та світової літератур та української мови «СТИЛОС» для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, 25 березня 2022 року.

Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до наукових досліджень актуальних філологічних проблем, аналізу творів української та зарубіжної літератур, феноменів України та українства в сучасних соціокультурних умовах, виявлення та підтримка творчо обдарованих учнів.

Участь у Конкурсі сприятиме виявленню читацьких уподобань сучасної молоді, кристалізації громадянсько-патріотичного самовизначення учнів на основі поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу, пізнання України.

Конкурс проводиться відповідно до Правил проведення учнівського конкурсу з української та світової літератур для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених та затверджених на засіданні кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету (Протокол № 5 від 23.11.17 р.)

Умови участі в Конкурсі

До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл та форм власності України.

Орієнтовні напрямки пропонованих учнівських пошукових робіт:

  1. Людина, природа у творах української та зарубіжної літератур.
  2. Образ України у творах української та зарубіжної літератур.
  3. Етнокультурні та краєзнавчі дослідження.
  4. Культура, традиції, звичаї, обряди українців у творах української та зарубіжної літератур.
  5. Людина і соціум в українській та зарубіжній літературах.
  6. Мова художнього тексту.

Конкурс проводиться в два етапи:

I етап (заочний) – до 1 березня 2022 р.;

II етап – (очний, Криворізький державний педагогічний університет) –

25 березня 2022 р.

I етап (заочний) Конкурсу передбачає підготовку учнями 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів науково-пошукових робіт. Завершені учнівські дослідження мають відображати самостійний творчо-пошуковий доробок, заснований на оригінальних джерелах. Учасники Конкурсу можуть представляти презентації, карти, розроблені опорні таблиці тощо.

ІІ етап (очний) Конкурсу передбачає: публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин).

Для участі в Конкурсі необхідно надіслати до 1 березня 2022 р. електронний варіант науково-дослідної роботи, оформленої відповідно до вимог, заявку-анкету учасника Конкурсу за адресою:

Криворізький державний педагогічний університет, кафедра української та світової літератур, вул. Героїв АТО, 79, м. Кривий Ріг, 50086.

Очний етап Конкурсу проводиться за цією ж адресою.

E-mail: kaf_ukr.literenure@kdpu.edu.ua

Тема науково-дослідної роботи учасника (учасниці) не має дублювати назву напрямку дослідження.

Методичні рекомендації для вчителів і учнів щодо написання науково-пошукових робіт розміщено на сайті кафедри української та світової літератур. Список учасників ІІ етапу Конкурсу буде виставлено на сайті кафедри української та зарубіжної літератур за результатами рецензування науково-дослідних робіт 25 березня 2022 року. Запрошення учасникам ІІ етапу Конкурсу будуть надіслані електронною поштою до 20 березня 2022 року (включно). Запрошення розсилатимуться на електронні адреси навчальних закладів.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

1. Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, шрифт Times New Roman – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,5 см. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє й нижнє – 2 см.

2. Текст обсягом 20-25 сторінок.

3. Структура роботи: титульна сторінка, зміст, вступ, теоретичний розділ, аналітичний розділ, висновки, список використаних джерел і літератури, додатки (за наявності).

4. Індекси посилань – у тексті в квадратних дужках (напр.: [2], [6, 2-4; 7, 10]; оформлення посилань згідно з правилами бібліографічного опису.

5. Мова науково-пошукових робіт − українська.

6. Робота повинна відповідати вимогам:

- актуальність теми дослідження;

- виділення нового, що вносить в науку подана на конкурс робота;

- основні завдання роботи;

- виклад основного матеріалу дослідження з науковим обґрунтуванням;

- висновки;

- ілюстративні (джерельні) додатки;

- список використаної літератури.

7. При оформленні заявки необхідно правильно та розбірливо заповнити всі поля. Заявка надсилається разом із роботою. Проїзд та харчування – за рахунок сторони, що відряджає.

Учасники конкурсу отримують сертифікати.

Координатор програми: доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур Ковпік Світлана Іванівна, тел.: 0679540084.

 

Методичні рекомендації для вчителів та учнів щодо написання науково-пошукових робіт розміщено тут:

https://docs.google.com/document/d/1N8ji__eABYYkm0YHb467iWlJm_NM0qG1/edit?usp=sharing&ouid=117954916616713698215&rtpof=true&sd=true

Зразок заявки учасника "СТИЛОС-22" можна отримати тут:

https://docs.google.com/document/d/1E_eg7pJSSRmkdxsKiCyRXVXh94whaHEV/edit?usp=sharing&ouid=117954916616713698215&rtpof=true&sd=true

17473

япрофесор2

17408

шевченко

04 березня о 14.00 відбудуться Шевченківські читання

"Міфологічні, історичні та текстологічні джерела творів Тараса Шевченка"

до 207 річниці від дня народження Кобзаря.

Запрошуються небайдужі до творчості автора.

Вхід за покликанням:

https://meet.google.com/cpj-goxb-ncy 

14636
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша