Факультет української філології
Українська мова і література

Освітні програми (ОП), за якими здійснюється навчання на факультеті української філології, узгоджуються з місією та стратегією ЗВО та корелюють із завданнями, задекларованими у Програмі перспективного розвитку КДПУ на 2018-2027 роки. ОП поєднують універсальні (ОК психолого-педагогічної та методичної, науково-предметної та практичної підготовки) і вибіркові освітні компоненти, передбачають здобуття глибинних знань зі спеціальності, що відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема, ст. 5 Закону України «Про вищу освіту».

Досягнення мети і програмних результатів навчання (ПРН) ОП відбувається за рахунок збалансованого поєднання традиційних та інноваційних методів навчання. Студентоцентрованість освітнього процесу досягається через використання компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів, проблемно орієнтованого навчання, взаємонавчання, інтерактивного навчання, навчання через практику. Освітній процес на ОП забезпечують фахівці, чия академічна і професійна кваліфікація відповідає тим ОК, які вони викладають.

Матеріально-технічна база Університету, задіяна в реалізації ОП, задовольняє освітні, організаційні, наукові та інші потреби здобувачів освіти і викладачів (аудиторний фонд, мультимедійне оснащення, забезпечення навчально-методичною, науковою та періодичною літературою, робота навчально-методичних центрів, спеціалізованих аудиторій та тематичних музеїв).

25829
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30