Факультет української філології
Українська мова і література

ПСИХОЛОГІЯ»

У період із 12 березня по 24 березня 2024 року проводилося опитування серед випускників задля вивчення якості наданої освіти та вдосконалення освітньої програми та подальшого розвитку ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія».

В опитуванні взяли участь 27 респондентів з 2004 по 2023 роки випуску. Джерелом фінансування навчання державний бюджет указали 81,5 % респондентів, а кошти фізичної (юридичної) особи – 18,5 %.

88,9% опитаних відповіли, що задоволені якістю отриманої освіти, відповідь «скоріше так» дали 11,1 % респондентів.

77,8 % учасників анкетування вказали, що працюють за фахом, 11,1 % опитаних – не за фахом, але за спорідненою спеціальністю (у спорідненій галузі), не працюють за фахом – 11,1 %.

На питання «У який спосіб ви знайшли своє теперішнє місце роботи?» відповіді розподілилися так:

               п1.png

Більшість випускників, а це 77,8 %, відповіла, що наявність диплома про вищу освіту для роботодавців було одним із вирішальних чинників. Для роботодавців здобутий фах був важливим, але не вирішальним для 14,8% респондентів; не була важливою для роботодавців наявність диплома для 7,8% опитуваних.

Оцінюючи актуальність ОП за шкалою від 1 до 5, де 1 (зовсім неактуальна), а 5 (актуальна), респонденти висловилися на користь актуальності ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» – це 96,3%

Відповіді щодо рівня підготовки за ОП передбачали врахування кількох позицій, кожну з яких оцінювали також за п’ятибальною шкалою, де 1 – дуже незадоволений, 5 – дуже задоволений. Опитані стверджують, що дуже задоволені рівнем:

-  загальнотеоретичної підготовки – 81,5 %;

-  спеціальної (професійної) підготовки – 88,9 %;

-  практичної підготовки – 74,1 %;

-  формування комунікативної компетентності – 85,2 %;

-  розвитку здатності до навчання й саморозвитку – 81,5 %;

-  формування умінь працювати в колективі, команді – 77,8 %;

-  розвитку ерудованості, загальної культури – 81,5 %;

-  оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями – 77,8 %;

-  розвитку лідерських якостей – 74,1 %.

Відповіді на питання «Які з навчальних дисциплін є, на Ваш погляд, найбільш корисними та важливими?» засвідчили особисті уподобання випускників. Серед найбільш поширених відповідей такі: «Сучасна українська літературна мова», «Методики навчання», «Історія української літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Психологія», «Психодіагностика», «Основи психокорекції та психологічного консультування», «Психологічна служба в системі інклюзивної освіти», «Усі навчальні дисципліни є важливими і корисними».

На питання: «Чи є, на Вашу думку, кваліфікація, яку Ви отримали, престижною на ринку праці?» відповіді розподілилися так:

      п2.jpg

На питання «Якби Ви знову приймали рішення про вибір закладу вищої освіти, чи обрали б ви сьогодні КДПУ?» випускники відповіли:

п3.jpg

74,1 % респондентів зазначили, що обрали б саме освітню програму «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія».

Діловій репутації, іміджу КДПУ за п’ятибальною шкалою поставили найбільш високу оцінку 77,8 % опитаних. За рештою показників 5 балами оцінили:

-     зміст освітньої програми – 85,2 %;

-     використання сучасних методів навчання – 77,8 %;

-     загальна організація роботи структурних підрозділів КДПУ – 85,2 %;

-     робота органів студентського самоврядування – 85,2 %;

-     якість матеріально-технічної бази – 59,3 %.

Серед висловлених пропозицій щодо покращення підготовки фахівців за ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» виокремимо такі:

-     приділити більшу увагу інклюзивній освіті;

-     більше уваги для відводити вивченню літератури Криворіжжя;

-     передбачити збільшення годин на практику.

Аналіз відповідей дозволив окреслити пріоритети покращення якості освітніх послуг і максимально адаптувати підготовку здобувачів до потреб ринку праці. Дякуємо нашим випускникам за участь в анкетуванні.

Результати анкетування випускників будуть обговорені на міжкафедральному семінарі та засіданні вченої ради факультету української філології. Взаємодія усіх зацікавлених сторін має на меті подальше удосконалення змісту освітньої програми та підвищення її якості.

25948

ПІДСУМКИ ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

ЗАДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОП

«УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. ПСИХОЛОГІЯ»

25947
25513

Шановні партнери-роботодавці!
Криворізький державний педагогічний університет проводить опитування серед наявних і потенційних роботодавців задля вивчення якості наданої освіти випускникам, удосконалення освітніх програм університету, моніторингу ефективності нашої співпраці та налагодження комунікації.

Просимо Вас взяти участь у дослідженні сучасного стану й перспектив удосконалення підготовки фахівців за освітньою програмою “Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія”. Такий зворотний зв’язок дозволить нам окреслити пріоритети покращення якості освітніх послуг і максимально адаптувати підготовку студентів до потреб ринку праці.

Висловлені Вами рекомендації та побажання будуть використані для вдосконалення освітньої програми.

Анкета доступна за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc34VxrpnJej1JpnrdcKKeSaWQBP1QaIttGyZflt9qUcLGieQ/viewform?usp=sharing

 

 

25456

 Шановні випускники освітньої програми “Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія"!

Криворізький державний педагогічний університет проводить опитування випускників задля вивчення якості наданої освіти та вдосконалення освітніх програм університету.

Просимо Вас взяти участь у дослідженні сучасного стану й перспектив удосконалення підготовки фахівців за освітньою програмою “Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія”. Такий зворотній зв’язок дозволить нам окреслити пріоритети покращення якості освітніх послуг і максимально адаптувати підготовку студентів до потреб ринку праці.

Висловлені Вами рекомендації та побажання будуть використані для вдосконалення освітньої програми.

Анкета доступна за покликанням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ2jyEzcNkDgfRd4RCSNA6IHWMVmVhhyqwQuzXH24cWBOoDA/viewform?usp=sharing 

25450
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31