Факультет української філології
Українська мова і література

ПІДСУМКИ ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

ЗАДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОП

«УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. ПСИХОЛОГІЯ»

 З метою вдосконалення та подальшого розвитку ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» у період із 12 березня по 24 березня 2024 року проводилося Опитування серед наявних і потенційних роботодавців – директорів загальноосвітніх закладів освіти. В опитуванні взяли участь 15 роботодавців із загальноосвітніх закладів комунальної (93,3 % респондентів) та державної (6,7 % опитаних) форм власності.

Більшість респондентів (86,7%) вказали, що випускники ОП працюють (працювали) або перебували на практиці в очолюваних ними закладах, що свідчить про обізнаність роботодавців з рівнем підготовки випускників ОП.

76,9 % опитаних зазначили, що фахівці-випускники ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» не потребували додаткового навчання. 15,4 % респондентів вказали, що потрібно було додаткове навчання фахівця – випускника ОП для виконання специфічних завдань закладу; 7,7 % – для підвищення рівня базових професійних знань.

Роботодавці оцінили актуальність ОП у світлі найновіших досліджень і вимог сучасного ринку праці за п’ятибальною шкалою. 86,7 % респондентів зазначили, що ОП актуальна, решта респондентів за цим критерієм поставила такі оцінки: 4 (6,7 %); 3 (6,7 %).

93,3 % опитаних вважає, що підготовка фахівців за ОП «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» відповідає вимогам ринку праці.

Якість підготовки фахівців за освітньою програмою вважають високою (66,7 %) та достатньою (33,3 %) респондентів.

Відповіді роботодавців щодо оцінювання якості та навички випускників освітньої програми «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) отримано такі:

загальнотеоретична підготовка: 5 – 66,7 %; 4 – 33,3 %;

спеціальна (професійна) підготовка: 5 – 46,7 %; 4 – 46,7 %; 3 – 6,7 %;

комунікативна компетентність: 5 – 80 %; 4 – 13,3 %; 3 – 6,7%;

здатність до навчання і саморозвитку: 5 – 73,3 %; 4 – 26,7 %;

адаптація до нових умов: 5 – 73,3 %; 4 – 20 %; 3 – 6,7%;

стратегічне мислення: 5 – 60 %; 4 – 26,7 %; 3 – 13,3 %;

здатність працювати в колективі, команді: 5 – 66,7 %; 4 – 26,7 %; 3 – 6,7;

здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці: 5 – 73,3 %; 4 – 20 %; 3 – 6,7%;

націленість на професійний розвиток і кар’єрне зростання: 5 – 73,3 %; 4 – 20 %; 3 – 6,7%;

ерудованість, загальна культура: 5 – 73,3 %; 4 – 26,7 %;

володіння інформаційно-комунікаційними технологіями: 5 – 73,3 %; 4 – 20 %; 3 – 6,7%;

вміння логічно мислити, робити правильні висновки, послідовно і обґрунтовано висловлювати особисту думку: 5 – 66,7 %; 4 – 26,7%; 3 – 6,7 %.

знання іноземних мов: 5 – 40 %; 4 – 33,3 %; 3 – 26,7 %.

На питання «Наскільки Ви зацікавлені в прийомі випускників освітньої програми на роботу у Вашому закладі (установі, організації)? Дайте відповідь за шкалою від 1 до 5, де 1 – не зацікавлений, 5 – дуже зацікавлений» відповіді були такими: 5 – 66,7 %; 4 – 20 %; 3 – 6,7 %; 1 – 6,7 %.

100 % роботодавців наголосили, що рекомендували б керівникам інших закладів (установ, організацій) приймати на роботу випускників освітньої програми.

На питання пріоритетності програми «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія» для покращення підготовки фахівців за освітньою програмою за шкалою від 1 до 5, де 1 – низький пріоритет, 5 – дуже високий пріоритет, роботодавці дали такі відповіді:

покращення матеріально-технічної бази: 5 – 33,3 %; 4 – 40 %; 3 – 20 %; 1 – 6,7 %;

підвищення кваліфікації викладачів: 5 – 40 %; 4 – 46,7 %; 2 – 6,7 %; 1 – 6,7 %;

підвищення вимог до вступників: 5 – 40 %; 4 – 26,7 %; 3 – 33,3 %;

підвищення вимог до студентів і випускників: 5 – 46,7 %; 4 – 20 %; 3 – 33,3 %;

збільшення обсягу практичної підготовки студентів: 5 – 80 %; 4 – 13,3 %; 3 – 6,7 %;

зміни змістового наповнення освітніх програм: 5 – 40 %; 4 – 26,7 %; 3 – 20 %; 2 – 6,7 %; 1 – 6,7 %;

розширення співпраці з роботодавцями: 5 – 60 %; 4 – 13,3 %; 3 – 20 %; 2 – 6,7 %.

Відповіді на питання щодо чинників впливу на ефективність професійної діяльності фахівця та його кар’єрне зростання (за п’ятибальною шкалою від 1 (найменш впливовий чинник) до 5 (найбільш впливовий чинник)), респонденти дали такі:

рівень загальнотеоретичної підготовки (40 %);

рівень спеціальної (професійної) підготовки (66,7 %);

комунікативна компетентність (80 %);

здатність до навчання й саморозвитку (93,3 %);

адаптація до нових умов (73,3%);

стратегічне мислення (60 %);

здатність працювати в команді, колективі (86,7 %);

здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці (60 %);

націленість на кінцевий результат (100 %);

націленість на професійний розвиток і кар’єрне зростання (66,7 %);

здатність працювати в колективі, команді (80 %);

здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці (40 %);

ерудованість, загальна культура (73,3 %);

володіння інформаційно-комунікаційними технологіями (80 %);

вміння логічно мислити, робити правильні висновки, послідовно і обґрунтовано висловлювати особисту думку (80 %);

навички управління персоналом, колективом (26,7 %);

ведення ділової документації (60 %);

іншомовна компетентність (33,3 %).

Зважаючи на потреби закладів освіти різних типів, роботодавці висловили низку пропозицій щодо підготовки фахівців за освітньою програмою «Українська мова і література, зарубіжна література. Психологія», зокрема: включити в програму курс з інклюзивної освіти; продовжити співпрацю щодо залучення студентів до проходження практики; приділяти увагу методиці викладання дисциплін; додати ОК з дитячої літератури та літератури рідного краю.

Результати анкетування роботодавців будуть обговоренні на міжкафедральному семінарі та засіданні вченої ради факультету української філології, така взаємодія зацікавлених сторін має на меті подальше удосконалення змісту освітньої програми та її подальшого розвитку. Робоча група врахує висловлені конструктивні пропозиції, скеровані на покращення якості освітнього процесу.

25947
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30