Фізико-математичний факультет
Математика. Фізика. Інформатика.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від  09 квітня 2021 року                                                                   №_16_

Про організацію навчання на період з 12 по 18 квітня 2021 року

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 організувати освітній процес на фізико-математичному факультеті з використанням технологій дистанційного навчання з 12 по 18 квітня 2021 року за постійним розкладом ІІ семестру 2020/2021 н. р.

Декан факультету                                                                    О. В. Віхрова

15071

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від  06 квітня 2021 року                                                                   №_15_

Про організацію навчання на період з 07 по 09 квітня 2021 року

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 організувати освітній процес на фізико-математичному факультеті з УСІХ дисциплін з використанням технологій дистанційного навчання з 07 по 09 квітня 2021 року за розкладом згідно розпорядження №12 від 26 березня 2021 року.

 

 

Декан факультету                                                                    О. В. Віхрова

15038

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від_ 06 квітня 2021 року_                                                                №__14__

Про атестацію поточної успішності

студентів факультету                                                                       

  1. Провести з 12 квітня по 23 квітня 2021 року атестацію поточної успішності студентів 1-4 курсів та 1 курсу магістратури всіх спеціальностей факультету.
  2. Результати атестації студентів виставити за шкалою «атестований» або «неатестований». Виставити атестацію врахувавши набрані на даний момент рейтингові бали.
  3. Попередньо ознайомити студентів з набраними балами.
  4. Вважати студента атестованим з навчальної дисципліни, якщо він набрав більше 60 відсотків балів, що передбачені на момент атестації за робочою програмою дисципліни.
  5. Провести атестацію на заняттях згідно розкладу.
  6. Результати атестації викладач вносить в журнал академічної групи на сторінці, що відведена для практичних (семінарських), або лабораторних занять. Старостам передбачити в журналах для цього два стовпчики (один для результатів атестації, а інший на випадок їх виправлення). Перший стовпчик повинен бути ПОВНІСТЮ заповненим викладачем до 16 квітня 2021 року для 1- 4 курсів та 1 курсу магістратури включно.
  7. Звіти про атестацію студентів академічної групи з підписом куратора та старости останні повинні подати в деканат 23 квітня 2021 року за формою (додаток 1).

                  

          Декан факультету                                                О. В. Віхрова

Додаток 1

ЗВІТ ПРО АТЕСТАЦІЮ
студентів академічної групи  ___________            
(IІ семестр 2020 / 2021 н. р.)

Список       групи     

Дисципліна 1, П.І.Б. викладача

Дисципліна 2, П.І.Б. викладача

Дисципліна N, П.І.Б. викладача

Кількість дисциплін з яких студент отримав атестацію
(та відсоток таких дисциплін)

Кількість пропусків, год.

із них з неповажних причин, год.

1.

Іванов І.І.

атест. / неатест.

атест. / неатест.

...

атест. / неатест.

5 (50 %)

132

68

...

ВСЬОГО:

20/5

19/6

 

25/0

 

760

350

У групі навчається __ студентів. Атестацію з усіх __ дисциплін мають __ студентів (__%).

Найменш атестовані студенти:

ПІБ – __ ат (__%)  (__ год. пропусків, з них __ з неповажної причини).

(Зазначити УСІХ студентів, які мають менше 50 % атестацій)

Найбільше неатестованих з дисциплін: «Назва____» (__ н/а – __%, викл. ПІБ).

(Зазначити УСІ дисципліни, з яких атестовано менше 50 % студентів)

Загалом група має ___ год. пропусків (__ год. на студ.).

Куратор                                                                                                  П.І. По батькові

                                                      підпис

Староста                                                                                                П.І. По батькові

                                                      підпис

15074

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 26 березня 2021 року                                                                                                        № 12                                                                    

Про організацію навчання

в умовах карантину

1. У зв’язку із необхідністю виконання навчального плану спеціальностей фізико-математичного факультету, дозволити проводити очні лабораторні та практичні заняття у спеціалізованих лабораторіях із повним виконанням протиепідемічних заходів за розкладом:

               Група              

         Дата             

                  Час               

              Викладач            

                  Назва дисципліни              

ФМ-20

ФІ-20

30.03

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

06.04

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

31.03

14.00

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20 ФІ-20

07.04

14.00

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20

ФІ-20

30.03

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-20

ФІ-20

06.04

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-19 ФІ-19

31.03

12.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19 ФІ-19

07.04

12.30

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19

ФІ-19

31.03

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

ФМ-19

ФІ-19

07.04

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

І-19

31.03

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

І-19

07.04

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

ФМ-18

31.03

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

01.04

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

07.04

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

08.04

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

01.04

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМ-18

08.04

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМм-16

ФІм-16

31.03

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

ФМм-16

ФІм-16

07.04

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

ФІ-17

30.03

11.00

13.30

Балабай Р. М.

Електротехніка

ФІ-17

06.04

11.00

Балабай Р. М.

Електротехніка

ФІ-17

30.03

14.00

15.30

Бурак В.І.

Методика навчання фізики

ФІ-17

06.04

12.30

14.00

15.30

Бурак В.І.

Методика навчання фізики

2. У зв'язку з виробничою необхідністю перенести заняття з дисциплін:

– «Фізика ядра та фізика елементарних частинок» (Здещиц В. М.),

ФМм-16, ФІм-16 з 31.03, 07.03 на 30.03, 06.03 об 11:00; з 31.03 на 06.03 о 09:30;

– «Електротехніка» (Балабай Р.М.),

ФІ-17 з 31.03 на 09.03 об 12.30;

– «Математичні методи фізики» (Білинський І.В.),

ФМ-19, ФІ-19 з 31.03 на 01.04 о 9.30, з 07.04 на 08.04 о 9.30

Декан факультету                                                                              О. В. Віхрова

14909

60

14826

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 12 березня 2021 року                                                                                                                        № _11_

Про організацію навчання в умовах карантину

1. У зв’язку із необхідністю виконання навчального плану спеціальностей фізико-математичного факультету, дозволити проводити очні лабораторні та практичні заняття у спеціалізованих лабораторіях із повним виконанням протиепідемічних заходів за розкладом:

            Група            

            Дата          

          Час        

         Викладач           

                 Назва дисципліни          

ФМ-20

ФІ-20

16.03

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

23.03

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

17.03

14.00

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20 ФІ-20

24.03

14.00

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20

ФІ-20

16.03

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-20

ФІ-20

23.03

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-19 ФІ-19

17.03

12.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19 ФІ-19

24.03

12.30

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19

ФІ-19

17.03

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

ФМ-19

ФІ-19

24.03

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

І-19

17.03

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

І-19

24.03

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

ФМ-18

17.03

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

18.03

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

24.03

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

25.03

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

18.03

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМ-18

25.03

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМм-16

ФІм-16

17.03

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

ФМм-16

ФІм-16

24.03

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

ФІ-17

16.03

11.00

13.30

Балабай Р. М.

Електротехніка

ФІ-17

23.03

11.00

Балабай Р. М.

Електротехніка

ФІ-17

16.03

14.00

15.30

Бурак В.І.

Методика навчання фізики

ФІ-17

23.03

12.30

14.00

15.30

Бурак В.І.

Методика навчання фізики

2. У зв'язку з виробничою необхідністю перенести заняття з дисциплін:

– «Фізика ядра та фізика елементарних частинок» (Здещиц В. М.),

ФМм-16, ФІм-16 з 17.03, 24.03 на 16.03, 23.03 об 11:00; з 17.03 на 23.03 о 09:30;

– «Електротехніка» (Балабай Р.М.),

ФІ-17 з 17.03 на 26.03 об 12.30;

– «Математичні методи фізики» (Білинський І.В.),

ФМ-19, ФІ-19 з 17.03 на 18.03 о 9.30, з 24.03 на 25.03 о 9.30.

.

Декан факультету                                                                              О. В. Віхрова

14763

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  01 березня 2021 року                                                                          №_09_

Про організацію навчання в умовах карантину

1. У зв’язку із необхідністю виконання навчального плану спеціальностей фізико-математичного факультету, продовжити проводити очні лабораторні та практичні заняття у спеціалізованих лабораторіях із повним виконанням протиепідемічних заходів за розкладом:

 

       Група       

        Дата      

      Час     

      Викладач       

                  Назва дисципліни             

ФМ-20

ФІ-20

02.03

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

09.03

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

03.03

14.00

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20 ФІ-20

10.03

14.00

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20

ФІ-20

02.03

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-20

ФІ-20

09.03

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-19 ФІ-19

03.03

12.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19 ФІ-19

10.03

12.30

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19

ФІ-19

03.03

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

ФМ-19

ФІ-19

10.03

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

І-19

03.03

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

І-19

10.03

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

ФМ-18

03.03

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

04.03

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

10.03

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

11.03

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

04.03

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМ-18

11.03

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМ-18

09.03

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Електродинаміка

ФМ-18

02.03

14:00

Балабай Р. М.

Електродинаміка

ФМм-16

ФІм-16

03.03

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

ФМм-16

ФІм-16

10.03

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

2. У зв'язку з виробничою необхідністю перенести заняття з дисциплін:

«Фізика ядра та фізика елементарних частинок» (Здещиц В. М.),

ФМм-16, ФІм-16 з 03.03, 10.03 на 02.03, 09.03 об 11:00; з 03.03 на 09.03 о 09:30.

Декан факультету                                                                    О. В. Віхрова

14627

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 29 січня 2021 року                                                                      №_01_

Про організацію навчання

в умовах карантину

1. У зв’язку із необхідністю виконання навчального плану спеціальностей фізико-математичного факультету, дозволити проводити очні заняття у спеціалізованих лабораторіях із повним виконанням протиепідемічних заходів за розкладом:

 

       Група          

               Дата              

          Час          

           Викладач              

                  Назва дисципліни           

ФМ-20

ФІ-20

02.02

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

09.02

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

16.02

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

23.02

15:30

Прихожа Ю. О.

Шкільний курс фізики

ФМ-20 ФІ-20

03.02

14.00

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20 ФІ-20

10.02

14.00

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20 ФІ-20

17.02

14.00

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20 ФІ-20

24.02

14.00

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-20

ФІ-20

02.02

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-20

ФІ-20

09.02

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-20

ФІ-20

16.02

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-20

ФІ-20

23.02

14:00

Здещиц А. В.

Механіка

ФМ-19 ФІ-19

03.02

12.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19 ФІ-19

10.02

12.30

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19 ФІ-19

07.02

12.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19 ФІ-19

24.02

12.30

15.30

Віхрова О. В.

Математичний аналіз

ФМ-19

ФІ-19

03.02

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

ФМ-19

ФІ-19

10.02

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

ФМ-19

ФІ-19

17.02

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

ФМ-19

ФІ-19

24.02

14:00

Здещиц А. В.

Електрика і магнетизм

І-19

03.02

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

І-19

10.02

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

І-19

17.02

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

І-19

24.02

15.30

Балабай Р. М.

Фізика

ФМ-18

03.02

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

04.02

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

10.02

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

11.02

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

17.02

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

18.02

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

24.02

12:30

14:00

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

25.02

09:30

Кадченко В. М.

Атомна і ядерна фізика

ФМ-18

04.02

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМ-18

11.02

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМ-18

18.02

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМ-18

25.02

11:00

12:30

Бурак В. І.

Методика навчання фізики

ФМ-18

09.02

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Електродинаміка

ФМ-18

23.02

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Електродинаміка

ФМ-18

02.02

14:00

Балабай Р. М.

Електродинаміка

ФМ-18

16.02

14:00

Балабай Р. М.

Електродинаміка

ФМм-16

ФІм-16

03.02

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

ФМм-16

ФІм-16

10.02

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

ФМм-16

ФІм-16

17.02

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

ФМм-16

ФІм-16

24.02

12:30

14:00

Балабай Р. М.

Фізика конденсованих середовищ

2. У зв'язку з виробничою необхідністю перенести заняття з дисциплін:

- “Методика навчання математики у профільній школі” (Лов'янова І. В.), Фмм-16 02.02.2021, 16.02.2021 з 14:00 на 09:30.

- “Фізика ядра та фізика елементарних частинок” (Здещиц В. М.), ФМм-16, ФІм-16 з 03.02, 10.02, 17.02, 24.02 на 02.02, 09.02, 16.02, 23.02 об 11:00; з 03.02, 17.02 на 09.02, 23.02 о 09:30.

3. Здійснити заміни:

- замість дисципліни “Математичні методи фізики” (ФМ-19, ФІ-19) 01.02 та 08.02 о 12.30, 02.02, 09.02 о 11.00,  — дисципліна “Математичний аналіз” (Віхрова О.В.); 

- замість дисципліни “Загальна фізика” (МІ-18) 01.02 об 11.00 — дисципліна “Методика навчання математики” (Лов'янова І.В.);

- замість дисципліни “Загальна фізика” (МІ-18) 02.02 о 12.30 — дисципліна “Математичний аналіз” (Бобилєв Д.Є.);

- замість дисципліни “Загальна фізика” (МІ-18) 08.02 об 11.00 — дисципліна “Теорія ймовірностей та математична статистика” (Крамаренко Т.Г.)

Декан факультету                                                                             О. В. Віхрова

14094

Розклад фізико-математичного факультету на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

14093

Слайд1

8197
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30