Фізико-математичний факультет
Математика. Фізика. Інформатика.
  1. У 2023-2024 н.р. анонімне опитування здобувачів відбувалося упродовж лютого. В опитуванні взяли участь 4 здобувачі (21,1%) ОП "Інформатика. Програмування" другого (магістерського) рівня вищої освіти.
    Усі опитані відзначили, що навчання скоріше відповідає власним очікуванням. Серед невідповідності очікуванням названі умови відпочинку (50%), сучасність рівня викладання (25%), умови для навчання (25%). Усі опитані задоволені або переважно задоволені рівнем отриманих знань. 25% планує працювати за спеціальністю, інші не визначилися. Серед найбільш важливих дисциплін названі критичне мислення й методика викладання інформатики. Опитані переважно задоволені дієвістю процедур формування індивідуальної освітньої траєкторії, водночас усі респонденти лише частково задоволені списком вибіркових дисциплін. Поза тим уваги потребують рівень організації та вміст практик (25% незадоволені, 50% частково задоволені). Водночас опитані погоджуються з тим, що практики є корисними для формування професійних компетентностей. 50% опитаних відзначили, що відчувають перевантаження й брак часу на опрацювання навчального матеріалу, особливо з дисциплін, які викладаються не випусковою кафедрою. 75% опитаних знайомі з процедурами визнання результатів навчання, отриманих у інших закладах і в неформальній освіті. Усі опитані задоволені або переважно задоволені формами й методами викладання. Серед найбільш професійних, на думку опитаних, викладачів названі Тарасова О.Ю. і Козаченко Н.П. Усі респонденти знають, де розміщені силабуси й робочі програми дисциплін, і 75% знайомилися з ними на початку вивчення курсу. 100% опитаних знайомі з критеріями оцінювання й отримували цю інформацію від викладачів на початку семестру. Усі опитані постійно або час від часу залучаються до наукової роботи. 75% знають про програми академічної мобільності. Більшість вважають контрольні заходи переважно зрозумілими, а екзаменаторів переважно неупередженими. Водночас 50% опитаних зазначили, що зустрічалися з необ’єктивним оцінюванням своїх знань. Окрему увагу слід приділити ознайомленню студентів з процедурою оскарження результатів: 25% незнайомі і 50% частково знайомі з нею. Опитані переважно знайомі зі стандартами академічної доброчесності. Більшість вважають викладачів професіоналами високого рівня й відзначають, що переважно мають з ними доброзичливі й конструктивні стосунки. Водночас респонденти вважають доцільним залучати професіоналів-практиків, принаймні для вивчення окремих тем. 75% відсотків частково задоволені рівнем матеріально-технічного а також навчально-методичного забезпечення. Усі опитані задоволені або частково задоволені рівнем організаційної, соціальної, консультаційної підтримки студентів. Серед найкращих джерел підтримки 100% відзначили куратора групи, 75% викладачів, 50% деканат і одногрупників; водночас ніхто не зазначив студентське самоврядування. 100% опитаних чули про існування Молодіжного центру університету і 75% чули про існування психологічної служби. 50% знають і 25% частково знають про процедури врегулювання конфліктних ситуацій, у разі її виникнення 75% ймовірно звертатимуться до куратора або декану факультету. 50% зазначили що здобувачі залучаються до перегляду освітньої програми, однак самі опитані таких пропозицій не подавали. 75% вважають освітню програму актуальною (див. витяг з протоколу).

  2. Станом на 28.03.2024 в опитуванні взяли участь 5 випускників ОП "Інформатика. Програмування" другого (магістерського) рівня вищої освіти (роки випуску - з 2021 по 2023).
    Серед опитаних випускників 80% навчалися за кошти державного бюджету і 20% за кошти фізичних або юридичних осіб. 60% задоволені і 40% скоріше задоволені якістю отриманої освіти. 60% опитаних випускників працюють за фахом, 20% за спорідненою спеціальністю. 40% опитаних відзначили, що знайшли роботу за рекомендацією друзів і знайомих, по 20% - за допомогою університету і сервісів пошуку роботи. 20% - працює за кордоном не за фахом. Для 60% випускників наявність диплому про вищу освіту була важливою для роботодавця і для 40% не була вирішальною. 40% опитаних зазначили, що для роботодавця був важливий здобутий фах. 60% опитаних вважають освітню програму актуальною (5 балів за 5-бальною шкалою), по 20% виставили 2 і 3 бали за актуальність ОП. Щодо задоволення якістю підготовки, найвище випускники відзначили оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями (у середньому 4,6 бали), найнижче спеціальну (професійну) підготовку (у середньому 3,8 бали). Серед найбільш важливих дисциплін переважно називалися такі, що пов’язані з програмуванням. Серед найменш потрібних дисциплін названі філософія, програмування офісних додатків, сучасні освітні парадигми, математичні дисципліни. 80% опитаних вважають отриману кваліфікацію престижною, усі опитані обрали б або швидше б обрали КДПУ і спеціальність «Інформатика. Програмування» якби ухвалювали рішення про вибір закладу освіти сьогодні. Серед критеріїв закладу освіти найвище оцінили зміст освітньої програми, використання сучасних методів навчання, загальну організацію роботи структурних підрозділів університету (у середньому по 4,2 бали з 5). Найнижче оцінено роботу органів студентського самоврядування (3,4 з 5) і ділову репутацію та імідж закладу (4 з 5). Серед пропозицій названо залучення до навчання фахівців-практиків і розширення курсів з напрямків штучного інтелекту й аналізу даних (див. витяг з протоколу).

  3. Станом на 28.03.2024 в опитуванні взяли участь 4 роботодавці для здобувачів/випускників ОП "Інформатика. Програмування" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Серед опитаних роботодавців двоє представляють заклади з Кривого Рогу (Криворізький Центрально-Міський ліцей, вчитель інформатики Ольга Шапоріна; Криворізький ліцей №129, вчитель інформатики Ганна Горшкова) і двоє з Дніпра (Комунальний позашкільний НЗ "Мала академія наук учнівської молоді" Дніпропетровської обласної ради, Наталія Тягло; Дніпровський ліцей №3, Вікторія).
    100% роботодавців відзначили актуальність освітньої програми й відповідність вимогам ринку праці. 75% вважають якість підготовки фахівців високою і 25% - достатньою. Найвище роботодавці оцінюють комунікативну компетентність, здатність до навчання й саморозвитку, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями (за цими складовими 100% респондентів поставили найвищі оцінки). Водночас не було відзначено аспектів підготовки з низьким рівнем (найнижчий середні бали, 4,25 за п’ятибальною шкалою отримали здатність працювати в команді і знання іноземних мов). Серед найбільш пріоритетних напрямів підготовки відзначено збільшення обсягу практичної підготовки й розширення співпраці з роботодавцями. Серед чинників, що мають найбільший вплив на ефективність професійної діяльності, роботодавці найвище відзначили здатність до навчання й саморозвитку, адаптацію до нових умов, ерудованість, загальну  культуру, вміння логічно мислити, робити правильні висновки, послідовно і обґрунтовано висловлювати особисту думку. Серед пропозицій було запропоновано збільшення фокусу на розвиток soft skills (див. витяг з протоколу).
25882

Шановні випускники освітньо-професійної програми “Інформатика. Програмування”!

Криворізький державний педагогічний університет (далі - КДПУ) проводить опитування випускників задля вивчення якості наданої освіти та вдосконалення освітніх програм університету.

Просимо Вас взяти участь у дослідженні сучасного стану й перспектив удосконалення підготовки фахівців за освітньою програмою Інформатика. Програмування. Такий зворотний зв’язок дозволить нам окреслити пріоритети покращення якості освітніх послуг і максимально адаптувати підготовку студентів до потреб ринку праці.

Висловлені Вами рекомендації та побажання будуть використані для вдосконалення освітньої програми.

Анкета доступна за посиланням.

25424

Шановні партнери-роботодавці!

Криворізький державний педагогічний університет (далі - КДПУ) проводить опитування серед наявних і потенційних роботодавців задля вивчення якості наданої освіти випускникам, удосконалення освітніх програм університету, моніторингу ефективності нашої співпраці та налагодження комунікації.

Просимо Вас взяти участь у дослідженні сучасного стану й перспектив удосконалення підготовки фахівців за освітньою програмою “Інформатика. Програмування”. Такий зворотний зв’язок дозволить нам окреслити пріоритети покращення якості освітніх послуг і максимально адаптувати підготовку студентів до потреб ринку праці.

Висловлені Вами рекомендації та побажання будуть використані для вдосконалення освітньої програми.

Анкета доступна за посиланням.

25423
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30