Кафедра хімії та методики її навчання
Природничий факультет
30 листопада 2018 у стінах Криворізького державного педагогічного університету відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Технології навчання хімії у школі та ЗВО", організаторами якої виступила кафедра хімії та методики її навчання КДПУ.
До участі у конференції було відібрано 34 доповіді, з них у секції 1 "Інформаційно-комунікаційні технології в хімічній освіті" - 9; у секції 2 "Сучасні методичні підходи до викладання хімії в різних освітніх просторах" - 18, та у секції 3 "Реалізація компетентнісного підходу до організації навчання хімії у школі та ЗВО" -7.
Конференцію привітальним словом відкрив декан природничого факультету Євтушенко Е. О., після чого розпочалсь пленарна частина, у ході якої доповідали учасники, що мали бажання та змогу обговорити останні досягнення технологій навчання хімії у школі та ЗВО особисто.
Відкрив конференцію незабутній виступ професора Семерікова С.О. про можливості застосування комп'ютерного моделювання (хмарних технологій, нейронних мереж) у хімії для визначення залежностей "структура-властивість" та розв'язання таким чином деяких хіміко-аналітичних задач прикладного характеру. Після цього були виступи інших учасників конференції: викладачів кафедри хімії та методики навчання, вчителів хімії та викладачів інших ВНЗ, студентів спеціальності "Середня освіта (Хімія)".
Переважна більшість доповідей були оригінальними, дискусійними та актуальними. Особливо слід відмітити доповідь студентки магістратури КДПУ Федорової А. за найкращий презентаційний супровід. Кафедра хімії та методики її навчання щиро дякує усім учасникам нашої конференції за розгляд актуальних проблем освіти, за окреслення найближчих перспектив змін освітнього середовища та актуальності таких змін. Більш детально з матеріалами конференції можна ознайомитися у репозитарії КДПУ: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2872 .
IF01IF02IF03
   
          Привітальне слово декана природничого факультету                        Виступ Томіліної Л. І. 
   
IF04IF05IF06
      Виступ Федорової А. С.                 Виступ Селіванової Т. В.                 Виступ Семерікова С. О.
   
IF04IF05IF06
     Виступ Старової Т. В.                    Виступ Наумової К. О.                         Виступ Долгіх Р. А.
   
6362
У період з 2012 по 2017 рр. викладачами кафедри хімії та методики її навчання здійснювалась робота над колективною темою «Хіміко-екологічний моніторинг небезпечних відходів на Криворіжжі та шляхи їх утилізації», а також виконувались науково-методичні дослідження різноманітної тематики. В межах цієї роботи виконувалась угода про співробітництво з ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України».
За колективною темою «Хіміко-екологічний моніторинг небезпечних відходів на Криворіжжі та шляхи їх утилізації» викладачами здійснено дослідження у таких напрямках:
  • визначення рідкісних елементів у складі залізних руд Криворіжжя;
  • умови синтезу комплексів Ренію;
  • визначення вмісту фторид-йонів у природних водах та питній воді, слині та зубних пастах (конкурсна робота);
  • особливості маркування небезпечних речовин;
  • аналіз донних осадів;
  • чинники та наслідки надходження різноманітних речовин у об’єкти довкілля: синтетичних мийних засобів (конкурсна робота), шахтних вод, газових викидів тощо;
  • розвиток методики екологічного виховання на уроках хімії у школі та у ВНЗ як засіб формування екологічно свідомого покоління.
Протягом п'яти років (2012-2017) викладачами кафедри було опубліковано близько 100 науково-методичних робіт, як одноосібних, так і у співавторстві з колегами чи студентами. Серед цих робіт 1 захищена кандидатська дисертація, 1 патент, 3 монографії, 29 наукових статей у фахових виданнях України; тези виступів на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 7 методичних рекомендацій, 3 навчально-методичні посібники, близько 40 студентських курсових та кваліфікаційних досліджень, 3 з яких стали конкурсними роботами.
2747
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30