Кафедра хімії та методики її навчання
Природничий факультет
У період з 2012 по 2017 рр. викладачами кафедри хімії та методики її навчання здійснювалась робота над колективною темою «Хіміко-екологічний моніторинг небезпечних відходів на Криворіжжі та шляхи їх утилізації», а також виконувались науково-методичні дослідження різноманітної тематики. В межах цієї роботи виконувалась угода про співробітництво з ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України».
За колективною темою «Хіміко-екологічний моніторинг небезпечних відходів на Криворіжжі та шляхи їх утилізації» викладачами здійснено дослідження у таких напрямках:
  • визначення рідкісних елементів у складі залізних руд Криворіжжя;
  • умови синтезу комплексів Ренію;
  • визначення вмісту фторид-йонів у природних водах та питній воді, слині та зубних пастах (конкурсна робота);
  • особливості маркування небезпечних речовин;
  • аналіз донних осадів;
  • чинники та наслідки надходження різноманітних речовин у об’єкти довкілля: синтетичних мийних засобів (конкурсна робота), шахтних вод, газових викидів тощо;
  • розвиток методики екологічного виховання на уроках хімії у школі та у ВНЗ як засіб формування екологічно свідомого покоління.
Протягом п'яти років (2012-2017) викладачами кафедри було опубліковано близько 100 науково-методичних робіт, як одноосібних, так і у співавторстві з колегами чи студентами. Серед цих робіт 1 захищена кандидатська дисертація, 1 патент, 3 монографії, 29 наукових статей у фахових виданнях України; тези виступів на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 7 методичних рекомендацій, 3 навчально-методичні посібники, близько 40 студентських курсових та кваліфікаційних досліджень, 3 з яких стали конкурсними роботами.
2747
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша