Кафедра хімії та методики її навчання
Природничий факультет
Шановні гості сайту!
Нижче розміщено інформацію про викладацький склад кафедри хімії та методики її навчання - людей, які передавали, передають, чи ще тільки будуть передавати вам свої знання і досвід. Людей, які працюють задля того, щоб хімія перестала бути для людей незрозумілою, але не переставала бути цікавою і захоплюючою наукою. Ласкаво просимо до знайомства! Натисніть будь ласка "Детальніше" у нижньому кутку екрану.
Старова Тетяна Валеріївна
Старова Тетяна ВалерїївнаПосада: завідувач кафедри хімії та методики її навчання
Закінчила Криворізький державний педагогічний університет в 2002 році, за спеціальністю: "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія, магістр, викладач хімії". У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою: "Спектрофотометричне та сорбційно-спектроскопічне визначення Арсену(V) та Фосфору(V) з використанням гетерополіаніонів".
Вчене звання: кандидат хімічних наук, доцент.
Дата народження: 20 жовтня 1980 року
Наукові інтереси: хімічні процеси у природі, роль хімічних знань у побуті, фізіологічний вплив органічних речовин на живі організми
Захоплення: художня література, подорожі, в'язання.
Найбільше цінує у студентах знання, відповідальність, чесність, багатобічність інтересів, відданість власній справі.
В 2021-2022 навчальному році викладає такі курси: Органічна хімія (ХІ та БХ), Фізико-хімічні методи аналізу речовин, Аналітична хімія (БХ), Органзація науково-дослідної роботи з хімії (БХ), Комп'ютерна статистична обробка хімічного експерименту, Позакласна робота з хімії, Біохімія (заочне віддлення), Хімія здоров'я та краси.
Стаж роботи в КДПУ: 16 років

 

Томіліна Людмила Іванівна
Томіліна Людмила ІванівнаПосада: доцент кафедри хімії та методики її навчання
Закінчила хімічний факультет Дніпропетровського національного університету в 1978 році, за спеціалізацією: "органічна хімія". У 1995 році захистила кандидатську дисертацію за темою: "Формування у школярів знань з основ чорної металургії на факультативних заняттях".
Вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Дата народження: 13 грудня 1955 року
Наукові інтереси: методика навчання хімії, розв'язування задач як метод навчання хімії.
Захоплення: художня література, спілкування з природою.
Найбільше цінує у студентах сумлінність, працелюбність, людяність, чесність, вихованість та високий рівень інтелекту.
В 2021-2022 навчальному році викладає такі курси: Загальна хімія, Неорганічна хімія (ХІ та Біологія(заочне)), Загальна та неорганічна хімія (БХ), Методика розв'язування хімічних задач у середній школі.
Стаж роботи в КДПУ: 41 рік

 

Шенаєва Тетяна Олексіївна
Шенаєва Тетяна ОлексіївнаПосада: доцент кафедри хімії та методики її навчання (з 2018 року вийшла на пенсію)
Закінчила Дніпропетровський національний університет в 1975 році, отримавши диплом біофізика, викладача хімії та біології. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію за темою: "Влияние вибрации и шума на генеративную функцию и состояние системы гипоталамус-гипофиз-гонады в эксперименте".
Вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.
Дата народження: 26 серпня 1953 року
Наукові інтереси: методи хімічного аналізу, комп'ютерне моделювання, математичні методи в хімії з використанням комп'ютера, природні води.
Захоплення: вишивка, відвідування виставок художніх творів, театру (балет, класична музика, опера), подорожі, художня література, цигун.
Найбільше цінує у студентах порядність, любов до хімічного експерименту, високу працездатність і в аудиторії і вдома, дисциплінованість, вміння творчо мислити.
Стаж роботи в КДПУ: 24 роки

 

Столяренко Вікторія Григорівна
Столяренко Вікторія ГригорівнаПосада: доцент кафедри хімії та методики її навчання
Закінчила Криворізький державний педагогічний університет в 2001 році, за спеціальністю: "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія", магістр, викладач хімії". У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за темою: "Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук Ренію (III) з фосфатними лігандами".
Вчене звання: кандидат хімічних наук, доцент.
Дата народження: 25 березня 1978 року
Наукові інтереси: хімія координаційних сполук.
Захоплення: подорожі, художня література.
Найбільше цінує у студентах порядність, почуття гумору.
В 2021-2022 навчальному році викладає такі курси: Техніка хімічного експерименту, Основи хімії гетероциклів, Комплексні сполуки, Загальна хімія (БХ), Неорганічна хімія (БХ), Прикладні аспекти хімії, Методика викладання хімії у профільній школі.
Стаж роботи в КДПУ: 17 років

 

Альохіна Тетяна Миколаївна
Альохіна Тетяна МиколаївнаПосада: доцент кафедри хімії та методики її навчання (за сумісництвом)
Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1994 році, за спеціальністю: "Біохімія". У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою: "Гігієнічна оцінка флотаційної технології виробництва залізорудного концентрату з використанням флотореагенту "Лілафлот Д 817 М"".
Вчене звання: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.
Дата народження: 20 вересня 1972 року
Наукові інтереси: гідроекохімія, гідроекотоксикологія, біохімічна екологія гідроекосистем.
Захоплення: подорожі, дайвінг.
Найбільше цінує у студентах порядність, допитливість.
В 2021-2022 навчальному році викладає такі курси: Біохімія, Токсикологічна хімія
Стаж роботи в КДПУ: 10 років (за сумісництвом)

 

Селіванова Тетяна Валеріївна
Селіванова Тетяна ВалеріївнаПосада: доцент кафедри хімії та методики її навчання
Закінчила Криворізький державний педагогічний університет в 2001 році, за спеціальністю: "Вчитель хімії та біології", магістр, викладач біології". У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою: " Іонні асоціати гетерополімолібдатів як аналітичні форми визначення Силіцію та Германію в різних об'єктах".
Вчене звання: кандидат хімічних наук.
Дата народження: 2 вересня 1977 року
Наукові інтереси: гетерополікомплекси та їх асоціати з органічними барвниками, сорбція, хімія в побуті.
Захоплення: квіти, малювання (живопис), читання книг.
Найбільше цінує у студентах порядність, доброзичливість, наполегливість.
В 2021-2022 навчальному році викладає такі курси: Фізична та колоїдна хімія, Прикладні аспекти хімії, Неорганічний та органічний синтез (ХІ та БХ), Комп'ютерне моделювання хімічних процесів, Аналітична хімія (БХ).
Стаж роботи в КДПУ: 14 років

 

Кравченко Ольга Леонідівна
Кравчук Ольга ЛеонідівнаПосада: старший викладач кафедри хімії та методики її навчання
Закінчила Криворізький державний педагогічний університет у 2003 році, за спеціальністю: "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія". У 2014 закінчила Черкаський національний університет за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», магістр, викладач університетів та ВНЗ. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»: «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в освітньому процесі коледжу».
Вчене звання: кандидат педагогічних наук.
Дата народження: 15 травня 1981 року
Наукові інтереси: методи дослідження структури і властивостей харчових систем, методика хімічного експерименту в сучасній школі, педагогічні інновації у вищій школі.
Захоплення: подорожі, заняття в тренажерному залі, фітнес, класична і сучасна музика, читання історичної та фахової літератури, інтерес до комп’ютерних, програмних і технічних нововведень.
Найбільше цінує у студентах вихованість, ввічливість, кмітливість, винахідливість, почуття гумору.
В 2021-2022 навчальному році викладає такі курси: Основи наукових досліджень в хімії, Біохімія (БХ, ХІ, ФК), Біологічна активність хімічних речовин.
Стаж роботи в КДПУ: 3 роки.

 

Нечипуренко Павло Павлович
Нечипуренко Павло ПавловичПосада: старший викладач кафедри хімії та методики її навчання
Закінчив Криворізький державний педагогічний університет в 2004 році, за спеціальністю: "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія", магістр, викладач хімії.
Дата народження: 30 липня 1981 року
Наукові інтереси: хімічний аналіз, віртуальні хімічні лабораторії, методика складання та розв’язування хімічних задач, ужитковий хімічний експеримент.
Захоплення: футбол та інші види спорту, інтелектуальні ігри, читання книг.
Найбільше цінує у студентах кмітливість, винахідливість, почуття гумору, самостійність, широкий кругозір.
В 2021-2022 навчальному році викладає такі курси: Кількісні розрахунки в хімії, Хімічна технологія, Аналітична хімія; Хімічна технологія, екохімія і моніторинг навколишнього середовища (БХ); Екохімія і моніторинг навколишнього середовища.
Стаж роботи в КДПУ: 17 років

 

 

 

Волощенко Любов Яківна
Волощенко Любов ЯківнаПосада: старший лаборант кафедри хімії та методики її навчання
Закінчила Криворізький гірничорудний інститут у 1990 році за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти" та здобула кваліфікацію інженера-механіка.
Дата народження: 30 листопада 1966 року
Захоплення: робота на дачі.
Сфера відповідальності: діловодство кафедри, аудиторії органічної хімії та неорганічного і органічного синтезу, хімічної технології, комп'ютерний клас.
Стаж роботи в КДПУ: 18 років

 

 

Гадяцька Ольга Володимирівна
Гадяцька Ольга ВолодимирівнаПосада: лаборант кафедри хімії та методики її навчання
Закінчила Криворізький державний педагогічний університет у 2000 році за спеціальністю: "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія", спеціаліст, вчитель хімії та біології".
Дата народження: 14 лютого 1978 року
Сфера відповідальності: аудиторії аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії.
Стаж роботи в КДПУ: 18 років (з перервами)

 

 

 

Сухомлина Тетяна Олександрівна
Сухомлина Тетяна ОлександрівнаПосада: лаборант кафедри хімії та методики її навчання
Закінчила Криворізький державний педагогічний університет у 2010 році з дипломом спеціаліста за спеціальністю: "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія", та отримала кваліфікацію вчителя хімії, інформатики, основ екології і безпеки життєдіяльності.
Дата народження: 27 липня 1988 року
Захоплення: малювання.
Сфера відповідальності: аудиторії загальної та неорганічноїх хімії, біологічної хімії.
Стаж роботи в КДПУ: 11 років
224
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31