Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

Перелік робочих програм та силабусів за навчальним планом 2022 року

Ступінь вищої освіти магістр

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

 Навчальна дисципліна  Робоча програма  Силабус
Нормативні освітні компоненти
Цикл професійної підготовки
   Фундаментальна підготовка
 Планування та організація наукової діяльності Робоча програма Силабус
 Менеджмент у галузі надання мовних послуг Робоча програма Силабус
 Порівняльні студії: література і переклад Робоча програма Силабус 
 Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу Робоча програма Силабус
   Науково-предметна підготовка
 Практикум з мовної комунікації та переклад (друга мова)

 Робоча програма

(французька мова)

Робоча програма

(російська мова)

Робоча програма

(німецька мова)

Силабус

(французька мова) 

Силабус

(російська мова)

Силабус

(німецька мова)

Практикум з мовної комунікації та перекладу (англійська мова) Робоча програма Силабус
Теоретична лінгвістика і переклад Робоча програма Силабус
Стратегії та практики професійно орієнтованого перекладу Робоча програма Силабус
Актуальні проблеми світового перекладознавства Робоча програма Силабус
Підготовка та захист кваліфікацийної роботи  Методичні рекомендації  
Практична підготовка
Виробнича практика (перекладацька) Робоча програма  
Виробнича практика (асистентська) Робоча програма  
Вибіркові освітні компоненти
Художні твори у контексті екранізації: порівняльний аспект Робоча програма Силабус
Теорія літератури   Силабус
Історія літератури: від античності до ХХ ст.   Силабус
Мовні ідеології та переклад Робоча програма Силабус
Актуальні проблеми лінгвістичної антропології   Силабус
Ключові аспекти соціолінгвістичних досліджень   Силабус
Теорія і практика художнього перекладу  Робоча програма Силабус
Українсько-російський і російсько-український діловий (юридичний) переклад Робоча програма Силабус
Українсько-російський, російсько-український переклад військової термінології   Силабус
Методика дистанційного навчання Робоча програма Силабус
Сучасні технології навчання іноземних мов  Робоча програма Силабус
Авторські методики навчання іноземних мов Робоча програма Силабус
Переклад з першої мови на другу 

Робоча програма

(французька мова)

Робоча програма 

(російська мова)

Силабус

(французька мова) 

Силабус

(російська мова)

Переклад з української мови на першу мову Робоча програма Силабус
Переклад з української мови на другу 

Робоча програма 

(французька мова)

Робоча програма

(російська мова)

Силабус 

(французька мова) 

Силабус

(російська мова)

20009
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28