Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

У межах договору Криворізького державного педагогічного університету та польським університетом Вища Школа Лінгвістична (WSL, м. Ченстохова) викладачі кафедри перекладу та слов’янської філології можуть підвищувати свою кваліфікацію.

У період з 28 жовтня 2020 по 28 січня 2021 року професор кафедри перекладу та слов'янської філології, доктор філологічних наук, доцент Варданян М.В. та доцент кафедри перекладу та слов'янської філології, кандидат філологічних наук Бережна М.В. взяли участь у європейському освітньому проєкті за програмою «Науково-педагогічне стажування для викладачів українських ВНЗ» (180 годин) з напрямку PHILOLOGY за темою "INNOVATIVE METHODS AND TECHNOLOGIES OF TEACHING: THE NEWEST IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL PRACTICE".

0-02-05-e2139ed3bb09f06bf15a64429bf8b0406d4efdf475424360ed538fbc73e26306_1c6da3567911b6.jpg

0-02-05-5c4af8691abc8ef31ef46271cd6700821176e1ac96c9a070f5d59ee5b44fc4f4_1c6da356791301.jpg

У межах науково-педагогічного стажування викладачі кафедри презентували освітньо-наукові проєкти за темами “World Literature in Translation by Ukrainian Writers” (Варданян М.В.) та “Proper Names in Fantasy Fiction” (Бережна М.В.) у кількості 30 годин.

0-02-05-9d5c22b735ea4e18dcd62f24c452c278bdf69680e2b1ddac8984e23c84318823_1c6da35679151d.jpg

0-02-05-7ecd56870f994ea6684dcd2b306217e8dcc2c031c2d6de575dce77657ef92474_1c6da356791369.jpg

 

Під час стажування наші викладачі також стали учасниками віртуального міжнародного семінару "EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT: APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION" у межах реалізації програми ERASMUS+ (27.01.2021), міжнародної та мультидисциплінарної наукової конференції „Zaburzenia w procesie edukacji/Zaburzenia procesu edukacji VI” (28.01.2021).

 0-02-05-4f76c03b198ce490d94d808fb3c4f5ba80befbad1da0fb59a39af662b747de13_1c6da35679110f.jpg

0-02-05-775589a0c3b1423f2dc1b161e4bee44742e2eb3ba4a58f1b025efe0ace6afbf5_1c6da35679127f.jpg

 

14219

Інформація науково-мтодичної Ради університету про закордонні міжнарожні конференції та видання. 

14136

Англомовну статтю професора кафедри перекладу та слов'янської філології, доктора філологічних наук М.В. Варданян "Reading the Chornobyl Catastrophe Within Ecofiction" було опубліковано закордонним видавництвом Springer у науковому журналі  "Children`s Literature in Education" (Volume 51, issue 4, December 2020). Вітаємо із публікацією!

Покликання на статтю

13997

Статті викладачів кафедри перекладу та словянської філології було опублікоковано у збірнику матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, присвяченої 90-річчю створення Криворізького державного педагогічного університету та 25-річчю фікультету іноземних мов:

Каневская О.Б. Речевые средства и приемы сатиры в прозе М.Е. Салтыкова-Щедрина как выразители аксиологической картины мира писателя 

Гамали О.И. Оригинал поэтического текста и его переводов как диалог между языковыми личностями автора и переводчика (на материале лирической драмы "Увядшие листья" И. Франко и ее перевода на русский язык А. Ахматовой)

Захарова Н.О. Особливості перекладу топонімів у складі фразеологічних одиниць (на матеріалі французької мови)

Лозовська К.О. (наук. кер.: канд: філол. наук, доц. Бережна М.В.) Переклад табуйованої лексики у романі Дж. Р.Р. Мартіна "Гра престолів": гендерний аспект

Актуальні питання філології та методики викладання мов. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю створення Криворізького державного педагогічного університету та 25-річчю факультету іноземних мов (29-30 вересня 2020 р., м. Кривий Ріг) / [редкол.: С.І. Ковпік (головн. ред.), С.М. Амеліна, В.А. Гаманюк, О.Б. Каневська (відп. ред.), О.І. Гамалі, Н. Д. Соловйова].- Вип. 3 (15). Частина 1. - Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2020. - 280 с.

Варданян М.В. Порівняльне літературознавство в сучасних зарубіжних університетах: програми, проблематика, стратегії

Дудников Н.А. Авторская интерпретация образа калиостро в роане-биографии М.А. Кузьмина "Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро"

Михальченко Т.В. Відлуння барокової естетики в романі Сільві Жермен "Дні гніву" (1989)

Мохначова О.В. Ключи к смысловому пространству текста постмодернистского романа (Э. Берджесс "Заводной апельсин")

Гостра К.В. Визначення рівнів сформованості вторинної мовної особистості як лінгвометодична проблема

Мещерякова Н.П. Вивчення біограії письменника на уроках літератури

Актуальні питання філології та методики викладання мов. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю створення Криворізького державного педагогічного університету та 25-річчю факультету іноземних мов (29-30 вересня 2020 р., м. Кривий Ріг) / [редкол.: С.І. Ковпік (головн. ред.), С.М. Амеліна, В.А. Гаманюк, О.Б. Каневська (відп. ред.), О.І. Гамалі, Н. Д. Соловйова].- Вип. 3 (15). Частина 2. - Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2020. - 224 с.

 

13995

Викладачі кафедри перекладу та слов'янської філології стали співаторами закордонної монографії LITERARY DISCOURSE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS (Riga: Baltija Publishing, 2020) та представили такі статті:

Vardanian M.  UKRAINIAN DIASPORIC CHILDREN’S LITERATURE OF THE 20TH CENTURY IN CONTEXT OF WRITINGS IN ENGLISH: A CHILD VOICE, TABOO AND THE OTHERNESS

Dudnikov M., Mohnachova O., Poliarenko V. PECULARITIES OF REALIZATION OF PERSONAGE`S CHARACTER WITHIN HISTORICAL CONTEXT CONDITION IN A POSTMODERN NOVEL 

Berezhna M. TRANSLATOR`S GENDER IN THE TARGET TEXT

Fedoriaka L, Revenko V. IMPLICIT DETAIL IN E. HEMINGWAY`S STORIES: ORIGIN, ESSENCE, ROLE

Hamali O., Kanevska O., Hostra K. LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF PRECEDENTIAL TEXTS STUDING IN THE FICTION DISCOURSE AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Kanevska O., Sulik O. METHOD OF BILINGUAL EDUCATION: FOREIGN LANGUAGE THROUGH THE ART

Meshcheriakova N., Mykhalchenko T., Zakharova N. DEVELOPPEMENT DE L`IMSGINATION CREATIVE AU COURSE DE L`EETUDE DE LA POESIE LYRIQUE DE PAUL VERLAINE PENDANT LES LECONS DE LITTERATURE

Literary discourse: theoretical and practical aspects / [M.Vardanian, V. Hamaniuk, M. Berezhna et al.]. - Riga Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. – 236 p.

13765

Статтю асистента кафедри перекладу та слов'янської філології Гострої К.В. "Методична розробка інтегрованого уроку "зарубіжна література - російська мова- англійська мова" було опубліковано у науковому журналі "Іноземні мови", який входить до переліку наукових фахових видань України. Вітаємо із публікацією!

Покликання на статтю

13764

Пофесор кафедри перекладу та слов'янської філології, доктор філологічних наук М.В. Варданян взяла участь у конференції, яка була організована Британською Радою в Україні 26 листопада 2019 р. в рамках проєкту "Шкільний учитель". Мета проєкту - створити та впровадити нову програму підготовки вчителів англійської мови у вищих навчальних педагогічних закладах України. На конференції відбулась презентація результатів оцінювання проєкту «Шкільний учитель нового покоління» за участю Алана Макензі, незалежного експерта з оцінки результатів проєкту. Вітаємо із участю!

13763

Професор кафедри перекладу та слов'янської філології, доктор філологічних наук М.В. Варданян взяла участь у IRSCL Congress 2019 - Silence and Silencing in Children`s Literature, що відбувся у м. Стокгольм, та представила доповідь на тему: "What are children`s voices not silent about? Children`s literature of Ukrainian  emigres of XX century:between taboo and the otherness". Учасники конгресу отримали сертифікати, що засвідчують їх участь. Вітаємо із публікацією!

13762

Професор кафедри перекладу та слов'янської філології, доктор філологічних наук М.В. Варданян взяла участь у The international conference «Memory as a Dialogue? History for Young People», яка відбулась 9-11 вересня 2020 року у м. Берлін, та представила доповідь "Reception of Collective Memory about the War in Ukrainian Diasporic Short Stories for Children and Young Adults". Вітаємо із публікацією!

13761

Професор кафдри перекладу та слов'янської філології, доктор філологічних наук М.В. Варданян взяла участь у VІ Міжнародній науковій конференції, яка відбулась 3-4 квітня 2020 р. у Харкові, та представила доповідь на тему "Колективна пам’ять та ідентичність в англомовних перекладах мемуарної спадщини українських емігрантів ХХ століття". Учасники конференції отримали сертифікати. Вітаємо із публікацією!

Покликання на публікацію

13760
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31