Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

Шановні магістри!

Пропонуємо вам ознайомитися з темами кваліфікаційних робіт, які пропонують викладачі кафедри перекладу та слов'янської філології, для магістрів ОП "Філологія. Переклад (перша-англійська)" на 2022-2023 навчальний рік та обрати тему та наукового керівника.

Перелік тем кваліфікаційних робіт для магістрів ОП “Філологія. Переклад (перша - англійська)" на 2022-2023 навчальний рік 

20128

Тематика кваліфікаційних робіт

по кафедрі перекладу та слов’янської філології

на 2022-23 н.р.

№№

ПІБ студента

тема

Науковий керівник

Рецензент

Денна форма навчання

1

Бойко

Анна Олексіївна (АПм-21)

Відтворення безеквівалентної лексики при перекладі  англомовних молодіжних текстів українською мовою (на матеріалі фанфіку «When rust settles in»)

проф.,
д. філол. н. Варданян М.В.

проф.,
д. філол. н. Кудрявцева Н.С.

2

Великодний Віталій Андрійович (АПм-21)

Засоби відтворення комічного в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману Д.Адамса «The restaurant at the end of the Universe»

ст викладач, к. філол. н. Захарова Н.О.

проф.,
д. філол. н. Варданян М.В.

3

Гостра

Катерина Вікторівна

(АПм-21)

Особливості перекладу прецедент них феноменів культури (англійська, українська, російська мови)

доц.,
к. пед. н. Каневська О.Б.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.

4

Литвин

Аліна Дмитрівна (АПм-21)

Сатира і гумор у творчості англійських письменників: специфіка рідномовної рецепції

доц.,
к. філол. н. Федоряка Л.Д.

доц.,
к. філол. н. Клименко І.М.

5

Чорний

Геннадій Євгенович

(АПм-21)

Способи перекладу оказіоналізмів у літературі фентезі

доц.,
к. пед. н. Каневська О.Б.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.

6

Шевченко

Оксана Миколаївна (АПм-21)

Особливості українського перекладу англомовних публічних виступів із проблем освіти (на матеріалі TED Talks)

доц.,
к. філол. н. Остроушко О.А.

проф.,
д. філол. н. Варданян М.В.

7

Щербак

Юлія Володимирівна (АПм-21)

Прийоми контрастивного перекладу художніх текстів у навчальних цілях

доц.,
к. пед. н. Каневська О.Б.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.

8

Дубінович Євгенія Олександрівна (АЗЛм-21)

Літературно-художній текст і кінотекст: інтермедіальна складова (на матеріалі роману Р. Гарі «Обіцянка на світанку» та його екранізації)

доц.,
к. філол. н. Дудніков М.О.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.

9

Рабієвська Евеліна Ростиславівна (РАФм-21)

Специфика комического в творчестве С. Довлатова

доц.,
к. пед. н. Мещерякова Н.П.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.

10

Шеремет

Валерія Олександрівна (РАФм-21)

Жанровая специфика экологического романа О. Токарчук «Веди свой плуг над костями мертвых»

доц.,
к. пед. н. Каневська О.Б.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.


Заочна форма навчання

11

Іщенко

Дар’я Іванівна (ЗАМм-21)

Жанрова специфіка художньої публіцистики Дж. Болдуїна та її вплив на формування афроамериканської літератури «нової хвилі»

доц.,
к. філол. н. Дудніков М.О.

ст викладач,
к. пед. н. Дирда І.А.

12

Малюк

Катерина Григорівна (ЗАМм-21)

«Моральне прозріння» як ключовий концепт творчості Ч. Діккенса (на матеріалі «Різдвяної пісні в прозі» та роману «Домбі і син»)

доц.,
к. філол. н. Дудніков М.О.

ст викладач, к. пед. н. Дирда І.А.

13

Самофалова Ольга Андріївна

(ЗАМм-21)

Використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативних навичок та вмінь на уроках англійської мови в середній школі

доц.,
к. пед. н. Мацепура Л.Л.

доц.,
к. філол. н. Гарлицька Т.С.

14

Таран

Олександра Олександрівна (ЗАМм-21)

Тема кохання у творчості В. Шекспіра

доц.,
к. філол. н. Федоряка Л.Д.

доц.,
к. філол. н. Клименко І.М.

15

Корольова Олександра Сергіївна (ЗРМЛм-21)

Организация творческой деятельности учащихся в процессе изучения художественных произведений на уроках литературы

доц.,
к. пед. н. Мещерякова Н.П.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.

16

Оксамитна

Наталя Василівна (ЗРМЛм-21)

Средства создания исторического колорита в исторической прозе Б.Ш. Окуджавы

доктор філософії Гостра К.В.

доц.,
к. філол. н. Мельничук Г.М.

17

Чорна

Світлана Анатоліївна (ЗРМЛм-21)

Функции колоративов в поэтической речи М. Волошина

доц.,
к. пед. н. Каневська О.Б.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.

18

Шмоль

Алла Миколаївна (ЗРМЛм-21)

Трансформация фаустовского сюжета в романах В.Я.Брюсова «Огненный ангел» и М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»

доц.,
к. філол. н. Дудніков М.О.

проф.,
д. пед. н Гаманюк В.А.

Завідувач кафедри                                  Микола Дудніков

20107

Тематика кваліфікаційних робіт

по кафедрі перекладу та слов’янської філології

на 2021-2022 н.р.

№№

Тема

Науковий керівник

ПІБ студента

 

1

Відтворення безеквівалентної лексики українською в англомовних молодіжних текстах (на матеріалі фанфік «Whenrustsettlessin» «Коли осідає іржа»)

Варданян М.В.

Бойко Анна Олексійвна (АПм-21)

 

2

Способи перекладу оказіоналізмів у літературі фентезі

Каневська О.Б.

Чорний Геннадій Євгенович (АПм-21)

 

3

Прийоми контрастивного перекладу художніх текстів у навчальних цілях

Каневська О.Б.

Щербак Юлія Володимирівна (АПм-21)

 

4

Особливості перекладу прецедентних феноменів культури (англійська, українська, російська мови)

Каневська О.Б.

Гостра Катерина Вікторівна (АПм-21)

 

5

Специфіка української рецепції англійських сатиричних творів

Федоряка Л.Д.

Литвин Аліна Дмитрівна (АПм-21)

 

6

Особливості українського перекладу англомовних публічних виступів із проблем освіти (на матеріалі TED Talks)

Остроушко О.А.

Шевченко Оксана Миколаївна (АПм-21)

 

7

Засоби створення комічного в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману Д.Адамса «The restaurant at the end of the Universe»

Захарова Н.О.

Великодній Віталій Андрійович (АПм-21)

 

8

Специфика комического в творчестве Сергея Довлатова

Мещерякова Н.П.

Рабієвська Евеліна Ростиславівна (РАФм-21)я

 

9

Жанровая специфика экологического романа О. Токарчук «Веди свой плуг над костями мертвых»

Каневська О.Б.

Шеремет Валерія Олександрівна (РАФм-21)

 

10

Организация творческой деятельности учащихся в процессе изучения художественных произведений на уроках литературы

Мещерякова Н.П.

Корольова Олександра Сергіївна (ЗРМЛм-21)

 

11

Функции колоративов в поэтической речи Максимилиана Волошина

Каневська О.Б.

Чорна Світлана Анатоліївна (ЗРМЛм-21)

 

12

Средства создания исторического колорита в исторической прозе Б.Ш. Окуджавы

Гамалі О.І.

Оксамитна Наталя Василівна (ЗРМЛм-21)

 

13

Трансформация фаустовского сюжета в романах В.Я.Брюсова «Огненный ангел» и М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»

Дудніков М.О.

Шмоль Алла Миколаївна (ЗРМЛм-21)

 

14

Жанрова специфіка художньої публіцистики Дж. Болдуїна та її вплив на формування афроамериканської літератури «нової хвилі»

Дудніков М.О.

Іщенко Дар’я Іванівна (АЗЛм-21)

 

15

Літературно-художній текст і кіно текст: інтермедіальна складова (на матеріалі роману Р. Гарі «Обіцянка на світанку» та його екранізацій)

Дудніков М.О.

Дубінович Євгенія Олександрівна (АЗЛм-21)

 

16

«Моральне прозріння» як ключовий концепт творчості Ч. Діккенса (на матеріалі «Різдвяної пісні в прозі» та роману «Домбі і син»)

Дудніков М.О.

Малюк Катерина Григорівна (АЗЛм-21)

 

17

Концепт кохання у творчості В. Шекспіра

Федоряка Л.Д.

Таран Олександра Олександрівна (АЗЛм-21)

 
19932

Шановні магістри!

Пропонуємо вам ознайомитися з темами кваліфікаційних робіт, які пропонують викладачі кафедри перекладу та слов'янської філології, для магістрів ОП "Філологія. Переклад (перша-англійська)" на 2021-2022 навчальний рік та обрати тему та наукового керівника.

Перелік тем кваліфікаційних робіт для магістрів ОП “Філологія. Переклад (перша - англійська)" на 2021-2022 навчальний рік 

 

18718

Теми магістерських робіт 5 курс денне відділення

Теми магістерських робіт 5 курс заочне відділення

Допуск до захисту магістерських робіт денного відділення 6 курс

Допуск до захисту магістерських робіт заочного відділення 6 курс

 

13571

Тематика магістерських робіт

по кафедрі російської філології та зарубіжної літератури

на 2019-2020 н.р.

 

Науковий керівник – доцент, канд. філол. н. Дудніков М.О.

1. Литературно-художественный первоисточник в контексте киносценария

2.Психотипы характеров в рассказах В.М. Шукшина

 

Науковий керівник – доцент, канд. філол. н. Гамалі О.І.

1. Состав и функции «литературных» имен в поэзии шестидесятников

2. Состав и функции наименований прецедентных феноменов в поэзии А.А. Вознесенского

3. Состав, адаптация, функции новейшей музыкальной терминологии

 

Науковий керівник – доцент, канд. пед. н. Каневська О.Б.

1. Концепт «память» в художественной картине мира Владимира Набокова

2. Концепт «творчество» в поэтической картине мира Андрея Вознесенского

3. Лексико-стилистические особенности прозы Кира Булычева

 

Науковий керівник – доцент, канд. пед. н. Мещерякова Н.П..

1. Формирование художественно-эстетического вкуса в процессе организации и развития читательской деятельности учащихся

 

Науковий керівник – доцент, канд. філол. н. Мохначова О.В.

1. Трансформація екзистенційної концепції в романах А. Мердок

8662

Тематика курсових робіт

із дисциплін кафедри російської філології та зарубіжної літератури

на 2018-2019 н.р.

Науковий керівник – доцент, канд. філол. наук Дудніков М.О.

 1. Поетика національного колориту в романі У. Теккерея «Ярмарок марнославства».
 2. Характеристика англійського суспільства за романом У. Теккерея «Ярмарок марнославства».
 3. «Філософія життя» Р. Шарп і Е. Седлі: детермінація їх вчинків за романом У. Теккерея «Ярмарок марнославства».
 4. Система чоловічих образів за романом У. Теккерея «Ярмарок марнославства».
 5. Жанрова специфіка історичного роману В.Скотта «Айвенго»
 6. Художня специфіка лірики представників «озерної школи»

Науковий керівник – доцент, канд. філол. наук Гамалі О.І.

 1. Лингвопоэтический анализ поэтических и прозаических текстов русской литературы конця ХХ – начала ХХІ в. (Л. Петрушевская, Д. Рубина, Л. Улицкая, Н. Успенский, Дм. Быков, А. Кушнер, А. Городницкий и др. – по выбору студента)
 2. Состав и функции прецедентных феноменов в текстах современной литературы (авторы по выбору студента)
 3. «Языковой портрет» молодежи в современной литературе (тексты по выбору студента)
 4. Сопоставительный анализ лексико-семантических групп русского и туркменского языков (группа по выбору студента).
 5. Лингвокультурологический подход к отбору дидактического материала для уроков русского языка
 6. Формирование социокультурной компетентности на уроках русского языка и развития речи
 7. Дидактические возможности работы с прецедентными феноменами в поэтическом тексте
 8. Лингвокультурологический анализ художественного текста как средство совершенствования культуры речи учащихся

Науковий керівник – доцент, канд. пед. наук Каневська О.Б.

 1. Лексико-стилистические особенности прозы Кира Булычева
 2. Цветообозначения в поэтической речи Владимира Высоцкого
 3. Структурно-семантические типы сравнений и их функции в поэтической речи Белы Ахмадуллиной
 4. Цветовая гамма в поэтической речи Бориса Пастернака
 5. Лексика со значением «характеристика человека» в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»
 6. Предметный мир в поэтических произведениях Анны Ахматовой
 7. Приемы работы с лексикой на уроках русского языка в туркменских школах
 8. Особенности изучения имени существительного на уроках русского языка в туркменских школах
 9. Приемы обучения аудированию на уроках русского языка
 10. Приемы обучения чтению на уроках русского языка
 11. Виды и формы работы по формированию социокультурной компетенции на уроках русского языка
 12. Особенности лингвострановедческой работы на уроках русского языка

Науковий керівник – доцент, канд. пед. наук Мещерякова Н.П.

 1. Комплексный подход к анализу художественных произведений на уроках литературы
 2. Внеклассная работа как средство совершенствования литературного образования учащихся
 3. Организация интерпретационной деятельности учащихся в процессе изучения эпических произведений
 4. Пейзажные мотивы в художественной системе русского символизма
 5. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова
 6. Жанрова специфіка роману-антиутопії Дж. Оруелла («Скотний двір», «1984»)
 7. Мир дитинства у творчості Ч. Діккенса
 8. Образ дому в романі Ч. Діккенса «Домбі і син»
 9. Проблема людини в романі У. Голдінга «Володар мух»
 10. Співвідношення драматичного і ліричного начал у сонетах В. Шекспіра

Науковий керівник – доцент, канд. філол. наук Мохначова О.В.

 1. Відображення «вікторіанської Англії» у детективах А. Конан Дойля
 2. Жанрові ознаки антиутопії в «451 градус за Фаренгейтом» Р.Бредбері
 3. Особливості побудови образної системи у «Хижі дядечка Тома» Г. Бічер-Стоу
 4. Риси національного менталітету в англійському романі ХХ століття
 5. «Прощавай, зброє!» Е. Хемінгуея та «Смерть героя» Р. Олдінгтона: до проблеми компаративного аналізу

Науковий керівник – старший викладач Михальченко Т.В.

 1. Художня своєрідність англійських народних казок
 2. Жанровий синкретизм і багатоплановість роману Г. Мелвілла «Мобі Дік»
 3. Романтичне інакомислення Е.Т.А. Гофмана як карнавал духу (народження паралельних світів)
 4. Особливості романтичної автобіографічної на рації у творах Ж. Санд
 5. Художнє втілення ідей екзистенціалізму в романі Ж.П. Сартра «Нудота»
 6. Готичний психологізм і його прояви у творчості Е.А. По
 7. Компаративний аналіз перекладів ліричних творів французьких символістів (П. Верлен, А. Рембо)
5826

2017-2018 навчальний рік Тематика курсових робіт по кафедрі російської філології та зарубіжної літератури

2819

Теми кваліфікаційних робіт студентів-магістрантів

на 2018-2019 н.р.

 

Денне відділення:

№№

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент

1.

Вівчарук

Аліна Дмитрівна

Типология и своеобразие женских образов в драматурги А.Н. Островского и А.В. Сухово-Кобылина

доцент, кандидат педагогічних наук Мещерякова Н.П.

професор, доктор педагогічних наук

Гаманюк В.А.

2.

Козлова

Олеся Володимирівна

Языковые средства создания портрета в художественной речи И. Бабеля

доцент, кандидат педагогічних наук

Каневська О.Б.

доцент, кандидат філологічних наук

Мельничук Г.М.

3.

Руденко Катерина Валеріївна

Религиозно-философские мотивы в поэзии И. Бродского

доцент, кандидат педагогічних наук Мещерякова Н.П.

професор, доктор філологічних наук

Ковпік С.І.

4.

Цепін Олександр Олександрович

Приемы и средства создания комического эффекта в художественной речи В. Войновича

доцент, кандидат педагогічних наук

Каневська О.Б.

доцент, кандидат філологічних наук

Мельничук Г.М.

 

Заочне відділення 

№№

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент

1.

Бабіч

Наталія Володимирівна

Поле цвета в поэтической речи акмеистов

доцент, кандидат педагогічних наук

Каневська О.Б.

професор, доктор педагогічних наук

Гаманюк В.А.

2.

Дєгтярьова Анна

Сергіївна

Функционально-стилисти-ческие и семантические особенности агентивных субстантиватов в совре-менном русском языке

доцент, кандидат філологічних наук

Гамалі О.І.

доцент, кандидат філологічних наук

Мельничук Г.М.

3.

Чорна Світлана Іванівна

Русская лирическая поэзия 60-70-х годов ХХ столетия: истоки, тенденции, перспективы

доцент, кандидат філологічних наук

Дудніков М.О.

доцент, кандидат педагогічних наук

Ільїна Т.А.

2718
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30