Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

Протягом 2022-2023 н.р. кафедра перекладу та словʼянської філології проводила онлайн-лекторій "МОВА-ПЕРЕКЛАД-ТЕХНОЛОГІЇ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ЧАС". Активні учасники цього заходу отримали сертифікати, які засвідчили їх участь. Серед активних учасників, які отримали свої сертифікати були і студенти-перекладачі: Варданян Владислав (АНП-19), Дериглазов Віктор (АПм-22), Нікітенко Тетяна (АПм-22),Левицький Владислав (АПм-22), Дрібниця Микита (АПм-22).

зображення_2023-09-18_211828200.png

23171

Студенти факультету іноземних мов під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри перекладу та слов'янської філології Л.Д. Федоряки брали участь у Всеукраїнському шекспірівському конкурсі студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса, 18 грудня 2021. Здобутки наших студентів у конкурсі:

Гончар Вікторія Валентинівна, «Переклад сонету №5 Вільяма Шекспіра», АНП-20-2, 3 місце;

Бочкар Альона Олегівна, АНП-20-2, «Переклад сонету №63 Вільяма Шекспіра», диплом фіналіста;

Бушинська Анастасія Володимирівна, АНФ-19-1, «Переклад сонету №63 Вільяма Шекспіра», диплом фіналіста;

Щербак Юлія Володимирівна, АПм-21, «Переклад сонету №121 Вільяма Шекспіра», диплом фіналіста.

Інформація про конкурс тут.

Вітаємо студентів та їх керівника та бажаємо упіхів та подальших звершень!

19364

22 квітня 2022 року відбулась заключна лекція онлайн-лекторію "Література - технології - переклад: гуманітально-дигітальний інтерфейс". Заключну лекцію «Машинний переклад, архітектура, сценарії використання, оцінюваня якості та аналіз помилок в галузях з високим ступенем ризику" прочитав доктор філософії (PhD), професор Богдан Бабич, який працює в Гайдельберзькому університеті (Німеччина). 

За підсумками онлайн-лекторію студенти факультету іноземних мов групи АПм-17 (К. Гостра, Ю. Щербак, А. Бойко) отримали сертифікати, які засвідчили участь слухачів. Вітаємо наших студенів та бажаємо подальшого розвитку у професійний діяльності!

лнек.jpg

19382

12 квітня відбулась VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов», яка присвячена пам’яті доктора педагогічних наук, професора В.Л. Скалкіна на базі ОНУ ім. І. І. Мечникова. В роботі конференції взяла участь студентка групи АПм-17 Щербак Юлія. Під час виступу було розглянуто лінгводидактичні підходи та принципи використання художнього тексту в процесі навчання іноземної мови. Науковці мали змогу поділитися досвідом з питань лінгвістики та лінгводидактики.

19031

Викладачі кафедри перекладу та слов'янської філології постійно залучають студентів факультету, зокрема спеціальності "Переклад", до наукової діяльності. Так, під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри перекладу та слов'янської філології Федоряки Л.Д. студент групи АНП-18 Орхан Магеррамов підготував тези доповіді "Особливості перекладу англійських комп'ютерних термінів українською мововю" для участі у VI-ій Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів, молодих учених "Актуальні проблеми слов'янської філології", яка відбулась 25-26 листопада.

Вітаємо з науковим доробком студента та його наукового керівника і бажаємо нових наукових звершень!

19384

25-26 листопада 2021 року студенти факультету іноземних мов під керівництвом викладачів кафедри перекладу та слов’янської філології взяли участь у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми слов'янської філології», яка відбулася у Запорізькому національному університеті на філологічному факультеті. Формат конференції передбачав відкриту дискусію у режимі «стіни» на сторінках блогу Інтернет-конференції.

Девіз конференції: «Бути сміливим, висуваючи гіпотези, і нещадним, спростовуючи їх» (Імре Лакатос).

У конференції брали участь:

Бочкар Альона, студентка 2 курсу факультету іноземних мов (гр. АНП-20) (наук. керівник: ст. викл. Михальченко Т. В.);

Гончар Вікторія, студентка 2 курсу факультету іноземних мов (гр. АНП-20) (наук. керівник: ст. викл. Михальченко Т. В.);

Лєван Діана, студентка 6 курсу факультету іноземних мов (гр. АНФм-16) (наук. керівник: к. філол. н., доцент Дудніков М. О.)

Мокряков Ілля, студент 6 курсу факультету іноземних мов (гр. РАФм-16) (наук. керівник: к. філол. н., доцент Дудніков М. О.)

Хименко Марина, студентка 6 курсу факультету іноземних мов (гр. АНФм-16) (наук. керівник: к. пед. н., доцент Мещерякова Н. П.);

Чорна Світлана, студентка 5 курсу факультету іноземних мов (гр. ЗРМЛм-17) (наук. керівник: к. пед. н., доцент Каневська О. Б.);

Чорний Геннадій, студент 5 курсу факультету іноземних мов (гр. АНПм-17) (наук. керівник: к. пед. н., доцент Каневська О. Б.);

Шермет Валерія, студентка 5 курсу факультету іноземних мов (гр. РАФм-17) (наук. керівник: к. пед. н., доцент Каневська О. Б.).

 

За результатами конференції заплановано випуск електронного збірника матеріалів

17632

Студентки спеціальності «Переклад» Ксенія Невінчана (АНП-18) та Лілія Дашевська (АФП-20) взяли участь у XV Всеукраїнському студентському конкурсі перекладу «Художнє слово в світовій культурі», організованому у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Сто п’ятдесят учасників з дев’ятнадцяти університетів України змагалися в дев’яти номінаціях, намагаючись якнайкраще виконати переклад поетичних творів з англійської, німецької, французької мов на українську або російську та навпаки з української мови на англійську, німецьку, французьку мови.
З перекладами можна ознайомитися за посиланням.
Вітаємо наших перекладачок з участю! Бажаємо натхнення й плідної роботи!

0-02-05-5f11bf9debcf9c3e899825963ba22e695d88945cf789683017176c29e4750ea6_1c6da3ed1ef123.jpg

0-02-05-cdc813e7d49eef72d6cc19ba754b4c190ea7ce7ad2ce38c3ff39edb6be63b1fa_1c6da3ed1ef310.jpg

15839

21-22 квітня 2021 року відбулася XІ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи», організаторами якої стали два найбільші факультети нашого університету – української філології й іноземних мов. Конференція стала ювілейною, адже виповнилося 20 років від дня першої зустрічі молодих науковців-філологів.

Проведення конференцій на меті сприяти реалізації взаємозв’язку і наступності форм і методів фахової підготовки студентів; публічному висвітленню результатів науково-дослідницької діяльності студентів у гуманітарних галузях; поглибленню предметних знань і їх послідовному використанню у процесі самостійної діяльності; формуванню в студентів науково-методологічного світогляду. Конференція – це завжди жвавий обмін думками, відкриття нового, одвічний пошук істини.

Цього року до оргкомітету надійшло понад 60 студентських доповідей з таких закладів вищої освіти України:

  • Запорізького національного університету;
  • Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
  • Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка (м. Старобільськ);
  • Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • Херсонського державного університету;
  • Запорізького інституту економіки й інформаційних технологій;
  • Криворізького державного педагогічного університету (факультетів української філології, іноземних мов).

21 квітня на платформі ZOOM відбулося пленарне засідання конференції, на якому було репрезентовано 7 доповідей, що віддзеркалювали різні напрямки конференції: лнгвокультурологічний, літературознавчий, соціолінгвістичний, перекладацький, методичний.

Доповідачами виступили студенти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Херсонського державного університету і, звісно, студенти-криворіжці, що навчаються на факультеті української філології й англо-німецькому, російсько-англійському і перекладацькому відділеннях факультету іноземних мов.

Зокрема, було заслухано такі доповіді:

1. Механізми актуалізації інтертекстуальних зв’язків у художньому тексті (на матеріалі прози воєнної тематики)

Карнаух Валерія

Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології; Керівник – Ж. В. Колоїз, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови

2. Специфіка графічного роману та його відмінність від коміксів

Троян Дар’я

Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології

Керівник – С. І. Ковпік, доктор філологічних наук, професор кафедри української та світової літератури

3. Мовленнєвий портрет Симони Гроув як стереотипного персонажа grande dame (на матеріалі т/с Why Women Kill та його українського перекладу)

Шаталова Анастасія

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Керівник – М. В. Варданян, доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу та слов’янської філології, декан факультету іноземних мов КДПУ

4. «Городской текст» (к постановке проблемы)

Мокряков Ілля

Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов

Керівник – М. О. Дудніков, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу та слов’янської філології

5. Языковая многоголосица Херсона (социолингвистический этюд)

Линьова Маргарита, Аверіна Олена, Котелевська Валерія

Херсонський державний університет

Керівник – Н. П. Тропіна, доктор філологічних наук, професор

6. Формування інтерпретаційної діяльності у процесі вивчення драматичних творів на уроках зарубіжної літератури

Хименко Марина

Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов

Керівник – Н. П. Мещерякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології

7. Проблеми перекладу пісень (на матеріалі анімаційного мюзиклу «Дивна Магія»)

Ройко Дар’я, Ярошенко Яна

Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов

Керівник – М. В. Бережна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології

Любов до слова і наукового пошуку об’єднала студентів і викладачів, серед яких були провідні вчені нашого університету проректор з наукової роботи доктор педагогічних наук професор В. А. Гаманюк,  доктори наук, професори М. В. Варданян, С. І. Ковпік, Ж. В. Колоїз, Т. М. Мішеніна, завідувачі кафедр кандидати філологічних наук, доценти М. О. Дудніков і Г. М. Мельничук, представники кафедр обох факультетів, а також викладачі Херсонського ДУ. Авдиторія зустріла виступи із непідробним зацікавленням. Дистанційний формат не завадив жвавому обговоренню змісту всіх доповідей, що виявилися ґрунтовними, оригінальними, самостійними, творчими. Студенти виявили вміння не просто презентувати підготовлений матеріал, а й відповідати на запитання, навіть непрості, розмірковувати, висловлювати власну думку. Радісно усвідомлювати, що підростає нове покоління дослідників СЛОВА, що студентська наука молодшає, адже доповідачі ані другокурсниці М. Линьова (ХДУ) і Я. Ярошенко (КДПУ), ані першокурсниця Д. Ройко (КДПУ) не почувалися розгубленими і сміливо вступали в наукову дискусію.

Доповіді всіх учасників конференції буде оприлюднено у збірнику, який знайде своє місце у депозитарії КДПУ і на розміщення якого всі чекають із нетерпінням.

Під час підведення підсумків учасники засідання – і студенти, і викладачі – зазначили слушність і актуальність вибору факультетами української філології й іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету теми конференції, що охоплює практично всі напрямки філологічної науки; високий рівень презентації сучасних актуальних розробок, що віддзеркалюють погляди, принципи, методи наукових шкіл, сформованих на базі багатьох навчальних закладів України; теоретичну обґрунтованість і практичну значущість представлених робіт; необхідність надання чільного місця в навчально-виховному процесі вищої школи елементам науково-дослідної роботи, обговоренню актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, літературознавства, перекладу, методики тощо. Насамкінець було висловлено сподівання на зустріч у квітні 2023 року на наступній, уже двадцять першій, Всеукраїнській студентській науковій конференції «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи».

изображение_2021-05-13_152215.png

изображение_2021-05-13_152251.png

изображение_2021-05-13_152842.png

изображение_2021-05-13_152648.png

изображение_2021-05-13_152753.png

22 квітня на платформі ZOOM відбулося засідання секції «Проблеми перекладу», на якому були представлені 12 робіт, присвячених різним аспектам передачі фонетичних, лексичних, стилістичних, фразеологічних одиниць при англо-українському перекладі. Доповідачами виступили студенти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, а також Криворізького державного педагогічного університету, які навчаються на спеціальності «Переклад».

Були представлені такі доповіді:

1. Оксюморони та алогізми в оригіналі та перекладі (на матеріалі т/с Good Omens)

Бойко Анна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

2. Мовленнєвий портрет жінки (на матеріалі кінострічки «Маленькі жінки» та її українського перекладу)

Гура Карина

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – К. О. Лозовська, асистент кафедри перекладу та слов’янської філології

3. Особливості відтворення комічного (на матеріалі серіалу «Доктор Хаус»)

Дашевська Лілія

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – К. О. Лозовська, асистент кафедри перекладу та слов’янської філології

4. Англійські прислів’я та ідіоми з лексемами home та house та їх відтворення українською мовою

Дудко Олександра

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Керівник – К. О. Лозовська, викладач кафедри теорії та практики перекладу

5. Лексико-стилістичні особливості мовлення персонажів м/ф «Мадагаскар» в оригіналі і перекладі

Зибіна Аліна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – Н. О. Захарова, канд.філол.н., ст. викладач кафедри перекладу та слов’янської філології

6. Алюзії як проблема перекладу (на матеріалі х/ф Deadpool 2)

Ликов Максим

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – К. О. Лозовська, асистент кафедри перекладу та слов’янської філології

7. Інтенсифікатори у романі Е. Вейр «Артеміда» та його перекладі українською мовою

Мазуренко Юлія

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Керівник – К. О. Лозовська, викладач кафедри теорії та практики перекладу

8. Особливості відтворення акцентів в українському перекладі (на матеріалі анімаційних фільмів «Тачки» та «Тачки 2»)

Мовчан Тетяна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

9. Психолінгвістичний портрет в оригіналі та перекладі (на матеріалі х/ф «Джокер»)

Невінчана Ксенія

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

10. Мовленнєвий портрет детектива в оригіналі та перекладі (на матеріалі т/с «Шерлок»)

Сухоніна Ксенія

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

11. Локалізація і переклад (на матеріалі комп’ютерної гри Sherlock Holmes: The Devils Daughter)

Чирва Анна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – М. В. Бережна, к.філол.н., доц. кафедри перекладу та слов’янської філології

12. Одиниці перекладу та способи їх передачі (на матеріалі роману П. Хайсміт The Price of Salt)

Ярошенко Яна

Криворізький державний педагогічний університет

Керівник – К. О. Лозовська, асистент кафедри перекладу та слов’янської філології

Представлені роботи викликали живу дискусію серед молодих науковців, поєднаних майбутньою професію перекладача. Захід сприяє розвитку комунікативних навичок, вміння формулювати й обґрунтовувати свою думку, слухати й чути альтернативну позицію, користуватися технологіями дистанційного спілкування. Вітаємо учасників з науковими публікаціями і запрошуємо до подальшої співпраці!

15675

Студентки Ройко Д.Д. (АФП-20) та Ярошенко Я.О. (АНП-19) взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку сучасної науки та освіти», яка проходила у м. Львів (30-31 січня 2021 р.). Дослідниці представили роботу: «Особливості перекладу пісень (на матеріалі мультиплікаційного фільму «Дивна магія»). Вітаємо з публікацією! Бажаємо подальших звершень!

 C1F1EEC1-253C-4F04-892F-0B821D52678B.jpeg
9CD235E7-0FBD-48D9-AEC2-379F9386A772.jpeg

14337

25 та 27 січня 2021 року відбувся захист курсових робіт з першої мови та перекладознавства для студентів груп АНП-18 та АНП-17. Студенти протягом семестру мали змогу провести своє власне дослідження під керівництвом провідних викладачів кафедри. Студенти мали змогу самостійно обрати і тему, і матеріал дослідження. Кожна робота цікава, оригінальна і заслуговує на увагу. Під час захисту студенти подавали результати своїх досліджень у вигляді яскравих та змістовних презентацій. Члени комісії мали можливість ставити питання по роботі, на які студенти вміло знаходили відповіді та наводили влучні приклади для доведення своєї думки. Бажаємо студентам успіхів та наснаги у проведенні подальших досліджень!

7CD45C87-B1E7-4132-B50C-0210A684B832.jpeg

F40421E1-5300-4BDC-94B3-6468569CD02E.jpeg

A523CC68-2C89-4505-8416-D8DDCD99BC01.jpeg

92423030-31A6-4608-A315-645BA9666D56.jpeg

3485E41A-7DED-45DB-93B5-BD8FB1099A83.jpeg

87DB2131-F105-4E31-8E68-E817B0A6BC68.jpeg

B79E9892-03AD-4D16-A883-F4C7F878D5C8.jpeg

0-02-05-b9e15f1157a71b9793005e4895bda2a07f10749e16df60fab2d1d90a969b638f_1c6da2e26bc08f.jpg

01C87AB7-F105-4CC0-9946-A14D518D86B6.jpeg

5E50F599-C236-480C-B72A-7E1DDD2BB190.jpeg

14236
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30