Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

13 лютого 2021 року відбулася лекція пана Пінапоту Гоутама, менеджера проектів та програм департаменту інвестицій та інжинірингу "АрселорМіттал", на тему: "Управління проєктами та роль перекладача у ньому". Студентам першого - четвертого курсів була надана можливість приєднатися до цієї зустрічі. Під час лекції студенти змогли дізнатися, що собою являє проєктна діяльність, її особливості та етапи, а також наскільки відповідальною є роль перекладачів у проєктній діяльності. Пан Пінапоту Гоутам поділився своїм досвідом роботи з перекладачами, наголошуючи, що вони становлять важливу ланку виконання проекту. Його лекція надихнула студентів на нові здобутки у нелегкій справі опанування перекладацькою мастерністю. Дякуємо панові П. Гоутаму за інформативну лекцію і сподіваємося на подальші зустрічі!

14589

6 лютого 2021 відбулася лекція пана Нагендри Бандару, головного технолога технічного відділу аглодоменного департаменту «АрселорМіттал», на тему: "Сталеливарне виробництво, та історія його становлення". Студенти 1-4 курсу мали змогу доєднатися до цієї зустрічі та дізнатися більше про провідну галузь нашого міста. Протягом зустрічі слухачі лекції могли поставити питання та отримати відповідь від спеціаліста, що понад 20 років працює на виробництві. Також студенти могли поповнити свій словниковий запас термінів та дізнатися основні етапи розвитку слалеливарного виробництва у світі. Набутий досвід допоможе майбутнім перекладачам швидше пристосуватися до умов праці на виробництві, орієнтуватися у сталеливарному процесі та пов'язаній з ним термінології. Забезпечення міжкультурної комунікації з врахуванням особливостей мовлення представників різних країн – ще один корисний вид навичок, які отримали наші майбутні перекладачі. Висловлюємо величезну вдячність пану Нагендрі за змістовну лекцію й чекаємо наступної зустрічі!

2B62EAD2-869D-4DF3-B877-4AF118EBC233.jpeg

81E04F51-B277-4D93-89CB-114A4B1D0C2C.jpeg

89C08BA8-AE07-4C6A-B1B4-E8DE59D89080.jpeg

C7400F5C-B879-48B8-BF6F-DC6E81C2D04C.jpeg

 

14238

Студенти спеціальності 035 Філологія. Переклад пройшли курс неформальної освіти "Міжсеміотичні переклади Шекспіра у глобалізованому світі". Курс провела доктор філологічних наук, професор Торкут Наталія Миколаївна у рамках співпраці університету з Українським міжуніверситетським навчально-науковим шекспірівським центром.

14218

01.02 відбулася настановча конференція з педагогічної практики для студентів факультету іноземних мов. Методисти провели консультацію, надали рекомендації, провели інструктаж з техніки безпеки, а також наголосили на важливості дотримання вимог під час карантину. Студенти мали змогу задати питання та отримати поради. Бажаємо легкої та продуктивної практики нашим майбутнім вчителям!

14126

26 січня відбувся захист курсових робіт на кафедрі перекладу та слов'янської філології. Були присутні: Зеркаль Я. В., Таран О. О., Ященков В. В., Хваліна Ю. С., Дубінович Є. О., Воронцова А. Д., Барс О. М.; Дудніков М. О., Мещерякова Н. П., Мохначова О. В., Михальченко Т. В.

Відбувся захист таких курсових робіт:

Дубинович Евгенія Олександрівна «Особливості інтерпретації біографії Шекспіра в романі Е. Берджеса «Закоханий Шекспір».

Воронцова Анна Дмитрівна «Образна система роману М. Етвуд «Розповідь служниці».

Зеркаль Яна Володимирівна «Особливості трактування образу Понтія Пілата в творах М.О. Булгакова і А. Франса»

Таран Олександра Олександрівна «Естетичні погляди Оскара Уайльда у романі "Портрет Доріана Грея"»

Ященков Владислав Валерійович «Особливості побудови психології літературного персонажу в новелах Проспера Меріме»

Хваліна Юлія Сергіївна «Ідейно-художні особливості роману Г.Б. Стоу «Хатина дядька Тома»

Барс Ольга Миколаївна «Особливості філософії лорда Генрі в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

13998

13 січня проректор з наукової роботи, професор Гаманюк В.А. провела нараду з аспірантами 4 року навчання, керівниками та гарантами ОП. Обговорювалися важливі питання підготовки аспірантів. Учасники наради мали можливість задати питання та отримати консультацію стосовно підготовки до захисту дисертаційних робіт.

13853

Перекладач-синхроніст з багаторічним досвідом, випускник нашого вузу, директор центру перекладів та навчання «Світ мов» Резік В.В. 12 січня 2020 р. провів відкриту лекцію для студентів другого, третього та четвертого курсів спеціальності «035 Філологія. Переклад (перша — англійська)» на тему: "Аудіовізуальний переклад в розрізі субтитрування та озвучування. Практичний аспект". Під час лекції було розглянуто особливості аудіовізуального перекладу, види аудіовізуального перекладу (субтитрування, озвучування). Лектор докладно пояснив студентам, які програми та технічне забезпечення необхідні для транскрибування, створення субтитрів та озвучування. Студенти мали змогу попрактикувати свої навички у роботі з програмами (Aegisub, Audacity), а також задати питання стосовно існуючого ринку замовлень на такі послуги, створення власного портфоліо та пошуку клієнтів. Дякуємо Валерію Вікторовичу за проведену лекцію та з нетерпінням чекаємо нових зустрічей!

13834

Під час зимових канікул (з 9 січня 2021 року) студенти факультету іноземних мов розпочали онлайн-курс неформальної освіти під назвою «Міжсеміотичний переклад світової класики: Шекспір у фокусі інтермедіальних студій». Лектором курсу, що вперше читається на факультеті, є директор Всеукраїнського шекспірівського навчально-наукового центру, доктор філологічних наук, професор Торкут Н.М. (м. Запоріжжя). Слухачами цього курсу є бакалаври різних спеціальностей факультету іноземних мов (філологи англійської, німецької мов та перекладачі) і магістри. Курс розрахований на 30 год. лекційних і семінарських занять, після його закінчення студенти мають написати випускову роботу за темою курсу (на вибір) і отримати залік. Мотиваційним імпульсом для слухачів даного курсу і водночас його навчальною родзинкою є те, що лектор креативно підходить до вибору тематичного матеріалу (найвідоміші твори В. Шекспіра – трагедії та сонетарій), але звертає особливу увагу на інтермедіальні аспекти згаданих творів. Під керівництвом визначного українського шекспірознавця студенти мають змогу опанувати тими темами літературознавчого характеру, які не входять до безпосередньої програми курсів «Історія зарубіжної літератури» та «Порівняльне літературознавство» – це є академічною специфікою курсу. Пріоритетними темами Торкут Н.М. визначає взаємовплив різних видів мистецтва у контексті глобалізованої шекспіріани, взаємопроникнення мистецтв, взаємодію мистецтв з різними аспектами соціокультурного буття та поєднання різних мистецьких форм у творчості окремої особистості.

Очікування від курсу мають виступити неабияким стимулом для його відвідування: після успішного складання заліку студенти-слухачі отримають сертифікати, які стануть їм у нагоді під час подальшого академічного навчання.

Цей курс видається напрочуд необхідним у розрізі формування філологічної компетентності філологів-перекладачів, а також у контексті запровадження неформальної освіти як одного із додаткових засобів різнобічного інтелектуального розвитку майбутніх фахівців з іноземної мови, літератури та перекладознавства.

13832

28.12 відбулося засідання кафедри перекладу та словянської філології (протокол №5 від 28.12.2020 року) . Ухвалили: 1. Рекомендувати вченій раді університету Дуднікова М.О. на посаду завідувача кафедри перекладу та слов'янської філології. 2. Рекомендувати вченій раді університету Бережну М.В. на посаду доцента кафедри перекладу та слов'янської філології; 3. Рекомендувати вченій раді університету Каневську О.Б. на посаду доцента кафедри перекладу та слов'янської філології; 4. Рекомендувати вченій раді університету Мещерякову Н.П. на посаду доцента кафедри перекладу та слов'янської філології, 5. Рекомендувати вченій раді університету Федоряку Л.Д. на посаду доцента кафедри перекладу та слов'янської філології. Вітаємо наших колег!

13746

22 грудня 2020 року відбулася атестація здобувачів вищої освіти факультету іноземних мов заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська): захист магістерських робіт і складання комплексного кваліфікаційного екзамену.

До захисту магістерської робот були допущені: Булига Нна Олександрівна, Грігорьєва Свєтлана Володимирівна, Шаповал Марина Володимирівна.

До комплексного кваліфікаційного екзамену – Гончарова Карина Вікторівна, Соболєва Катерина Юріївна, Трубаєва Анжела Сергіївна.

На захисті були присутні: О. Б. Каневська (голова), В. А. Гаманюк (проректор з наукової роботи), М. В. Бережна (заступник декана факультету іноземних мов), доценти – О. І. Гамалі, О. М. Дудніков, Н. П. Мещерякова, секретар О. Ф. Левченко, студенти гр. ЗРМЛ-м-15.

13696
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31