Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ є наймолодшим структурним підрозділом факультету іноземних мов, що створений у 2020 році шляхом реорганізації кафедри російської філології та зарубіжної літератури. Завідувач кафедри перекладу та слов'янської філології - кандидат філологічних наук, доцент Микола Олексійович Дудніков.

Кафедра перекладу та слов'янської філології здійснює підготовку за такими напрямами:

Спеціальність 035 (Філологія). Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (Переклад включно), перша мова — англійська.

Рівень вищої освіти І (бакалаврський) Ступінь вищої освіти — бакалавр. Форма навчання: денна. Освітня кваліфікація — бакалавр філології.

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Ступінь вищої освіти — магістр. Форми навчання: денна. Освітня кваліфікація — магістр філології.

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література російська). Додаткова предметна спеціалізація 014 Середня освіта (Мова та література англійська).

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Ступінь вищої освіти — бакалавр. Форми навчання: денна і заочна. Освітня кваліфікація — бакалавр освіти.

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Ступінь вищої освіти — магістр. Форма навчання: денна. Освітня кваліфікація — магістр освіти.

Додаткову спеціалізацію набувають студенти тільки денної форми навчання.

 

Випускники спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (Переклад включно), що отримали освітню кваліфікацію — бакалавр , перша мова — англійська можуть працювати у перекладацьких агенціях, видавництвах та комерційних підприємствах різних галузей промисловості усними й письмовими перекладачами, перекладачами технічної та художньої літератури, гідами-перекладачами, редакторами-перекладачами та перекладачами-референтами.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література російська) з додатковою предметною спеціалізацією Мова та література англійська, що отримали освітню кваліфікацію — бакалавр, можуть займати посади вчителя російської мови, вчителя зарубіжної літератури в загальноосвітніх та інших школах; працювати у сфері інформальної освіти, адміністративної й допоміжної офісної діяльності; працювати на посаді секретаря-референта, надавати послуги перекладу.

Випускники спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (Переклад включно), що отримали освітню кваліфікацію — магістр, перша мова — англійська можуть працювати у перекладацьких компаніях, які забезпечують міжкультурну комунікацію і надають послуги з письмого та усного перекладу, локалізації, редагування перекладу, перекладацьких агенціях, на промислових та комерційних підприємствах, у видавництвах та інших організаціях, установах усними й письмовими перекладачами, перекладачами технічної та художньої літератури, редакторами-перекладачами, гідами-перекладачами, викладачами університетів та вищих навчальних закладів.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література російська) з додатковою предметною спеціалізацією Мова та література англійська, що отримали освітню кваліфікацію — магістр, можуть займати посади асистента, викладача російської мови як іноземної, вчителя загальноосвітноьої школи (російська мова, англійська мова, зарубіжна література), методиста заочних шкіл і відділень, викладача соціальної педагогіки, соціального педагога, викладача методів навчання, вихователя-методиста; працювати у сферах професійно-технічної й інформальної освіти, адміністративної й допоміжної офісної діяльності, працювати на посаді секретаря-референта, надавати послуги перекладу.

Кафедра працює над темою: «Аспекти аналізу текстів різних дискурсів». Дослідження здійснюються за такими напрямами: філологічний, лінгвопоетичний та лінгвокуьтурологічний аналіз тексту: теоретичний та прикладний аспекти, історико-літературний та теоретико-літературний аналіз: теоретичний та прикладний аспекти.

Кафедра перекладу та слов'янської філології підтримує тісні наукові контакти як з провідними університетами України (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Запорізький національний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Харківський національний універстиет імені В. Н. Каразіна, Херсонський державний університет), так і з Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща), Вища школа лінгвістична (Польща), Гейдельберзький університет Рупрехта-Карла (Німеччина).

Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях (Канада, Китай, Польща, Німеччина, Румунія, Узбекистан, Японія тощо) та публікуються у наукових виданнях різних країн (Австралія, Аргентина, Великобританія, Німеччина, Польща, Угорщина та ін.)

На кафедрі функціонує сім проблемних груп і три наукові гуртки. Щороку найкращі наукові досягнення студентів віддзеркалюються у доповідях на конференціях і в публікаціях, що виходять друком не тільки у Кривому Розі, а й в інших містах (Бердянськ, Запоріжжя, Херсон тощо) України. Кафедра від 2001 року є співзасновником і співорганізатором Всеукраїнських студентських наукових конференцій «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи», яких відбулося вже 10. Проведення кожної конференції супроводжується виданням її матеріалів.

Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію шляхом наукових стажувань в інших закладах освіти (ЗНУ, КНУ, школи міста), навчання у наукових школах європейських університетів (Літня гуманітарна школа Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Польща), навчання в аспірантурі (Щербак Ю.С.).

Мови викладання для кафедри: українська, англійська, російська, французька.

Студенти спеціальностей АНП і РАФ постійно беруть участь у спортивних змаганнях, ярмарках, інших заходах, організованих університетом і факультетом, разом із викладачами відвідують музеї, театри, виставкові зали, екскурсії визначними місцями міста й усієї України.

 

1205
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31