Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ є наймолодшим структурним підрозділом факультету іноземних мов, що створений у 2020 році шляхом реорганізації кафедри російської філології та зарубіжної літератури. Завідувач кафедри перекладу та слов'янської філології – кандидат філологічних наук, доцент Микола Олексійович Дудніков.

Кафедра перекладу та слов'янської філології здійснює підготовку за такими напрямами:

Спеціальність 035 (Філологія). Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова – англійська

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти бакалавр. Форма навчання: денна. Кваліфікація бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова англійська.

Випускники спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська можуть працювати в перекладацьких компаніях, які забезпечують міжкультурну комунікацію і надають послуги з письмового та усного перекладу, локалізації, аудіовізуального перекладу та редагування перекладу, у перекладацьких агенціях, на промислових та комерційних підприємствах, у видавництвах та інших організаціях, установах відповідно до потреб працедавця. Випускники можуть працювати у засобах масової інформації, різноманітних організаціях гуманітарного, культурно-просвітницького спрямування, різних галузях господарства, де потрібні послуги з перекладу, аналізу, створення текстів, забезпечення комунікації державною та іноземними мовами, які вивчалися.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти — магістр. Форми навчання: денна. Кваліфікація магістр філології за спеціальністю 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова англійська.

Випускники спеціальності 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська можуть працювати у перекладацьких компаніях, які забезпечують міжкультурну комунікацію і надають послуги з письмового та усного перекладу, локалізації, редагування перекладу, перекладацьких агенціях, на промислових та комерційних підприємствах, у видавництвах та інших організаціях, установах відповідно до потреб працедавця. Випускники можуть працювати у різноманітних організаціях гуманітарного, культурно-просвітницького, туристичного спрямування, (музеях, туристичних агенціях, мистецьких і культурних центрах тощо), у різних галузях господарства, де потрібні послуги з перекладу, аналізу, створення текстів, забезпечення комунікації державною та іноземними мовами, які вивчалися. Випускники можуть працевлаштуватися у науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, адміністративних посадах у закладах вищої освіти.

Кафедра працює над темою: «Аналіз текстів різних дискурсів: філологія, переклад, методики». Дослідження здійснюються за такими напрямами: філологічний, лінгвопоетичний та лінгвокультурологічний аналіз тексту: теоретичний та прикладний аспекти, історико-літературний та теоретико-літературний аналіз: теоретичний та прикладний аспекти, переклад, літературознавство.

Кафедра перекладу та слов'янської філології підтримує тісні наукові контакти як з провідними університетами України (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Запорізький національний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Херсонський державний університет, так і з інститутом перспективних досліджень ім. Альфреда Круппа, м. Грайфсвальд (Німеччина) та Вищою школою лінгвістичною м. Ченстохова (Польща). Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях та публікуються у вітчизняних і закордонних наукових виданнях (Україна, Австралія, Аргентина, Латвія, Канада, США, Франція, Швеція, Великобританія, Німеччина, Польща та ін.)

На кафедрі функціонує шість проблемних груп і два наукові гуртки. Щороку найкращі наукові досягнення студентів віддзеркалюються у доповідях на конференціях і в публікаціях, що виходять друком не тільки у Кривому Розі, а й в інших містах (Бердянськ, Запоріжжя, Херсон тощо) України. Кафедра від 2001 року є співзасновником і співорганізатором Всеукраїнських студентських наукових конференцій «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи», яких відбулося вже 10. Проведення кожної конференції супроводжується виданням її матеріалів.

Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію шляхом наукових стажувань в інших закладах освіти (ЗНУ, КНУ, Інститут перспективних досліджень ім. Альфреда Круппа, м.Грайфсвальд (Німеччина) (Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, Greifswald), Польща, м. Ченстохова, Вища школа  лінгвістична), беруть участь у неформальній та інформальній освіті.

Мови викладання для кафедри: українська, англійська, французька.

Студенти спеціальності АНП постійно беруть участь у спортивних змаганнях, ярмарках, інших заходах, організованих університетом і факультетом, разом із викладачами.

1205
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30