Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

Під час зимових канікул (з 9 січня 2021 року) студенти факультету іноземних мов розпочали онлайн-курс неформальної освіти під назвою «Міжсеміотичний переклад світової класики: Шекспір у фокусі інтермедіальних студій». Лектором курсу, що вперше читається на факультеті, є директор Всеукраїнського шекспірівського навчально-наукового центру, доктор філологічних наук, професор Торкут Н.М. (м. Запоріжжя). Слухачами цього курсу є бакалаври різних спеціальностей факультету іноземних мов (філологи англійської, німецької мов та перекладачі) і магістри. Курс розрахований на 30 год. лекційних і семінарських занять, після його закінчення студенти мають написати випускову роботу за темою курсу (на вибір) і отримати залік. Мотиваційним імпульсом для слухачів даного курсу і водночас його навчальною родзинкою є те, що лектор креативно підходить до вибору тематичного матеріалу (найвідоміші твори В. Шекспіра – трагедії та сонетарій), але звертає особливу увагу на інтермедіальні аспекти згаданих творів. Під керівництвом визначного українського шекспірознавця студенти мають змогу опанувати тими темами літературознавчого характеру, які не входять до безпосередньої програми курсів «Історія зарубіжної літератури» та «Порівняльне літературознавство» – це є академічною специфікою курсу. Пріоритетними темами Торкут Н.М. визначає взаємовплив різних видів мистецтва у контексті глобалізованої шекспіріани, взаємопроникнення мистецтв, взаємодію мистецтв з різними аспектами соціокультурного буття та поєднання різних мистецьких форм у творчості окремої особистості.

Очікування від курсу мають виступити неабияким стимулом для його відвідування: після успішного складання заліку студенти-слухачі отримають сертифікати, які стануть їм у нагоді під час подальшого академічного навчання.

Цей курс видається напрочуд необхідним у розрізі формування філологічної компетентності філологів-перекладачів, а також у контексті запровадження неформальної освіти як одного із додаткових засобів різнобічного інтелектуального розвитку майбутніх фахівців з іноземної мови, літератури та перекладознавства.

0-02-05-858d0b42b0b5e897cd98734fae76dd189b51c221bef24e9725214b80952fb148_1c6da3e174dbc8.jpg

 0-02-05-d4cb64e1bc40c62d1c8a2e7671cea6aa0fe010d150bd9bfcb7f3dbc83a7d110d_1c6da3e1753720.jpg

0-02-05-d614dd4f746f7c09769e0f20024675799f4be883e25667686353f04f07ba6126_1c6da3e1757ad3.jpg

0-02-05-a97fb8855ef793d10ea3eb5625ff564495671621b05aca24da062bf4f4af15be_1c6da3e1746a22.jpg

13832
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша