Природничий факультет
Біологія. Хімія. Фізична культура.

2020-2021   навчальний рік      Семестр 1      Денне відділення

 

Назви навчальних дисциплін та інших видів навчальної роботи

Звітність

екзамени

заліки

Група ЕКО-20

1

Актуальні проблеми української історії та культури

+

 

2

Основи вищої математики

 

+

3

Хімія з основами біогеохімії

+

 

4

Біологія

+

 

5

Вступ до фаху

 

+

6

Основи садово-паркового господарства

 

+

7

Фізична культура

 

+

Усього

3

4

Група БП-20

1

Актуальні проблеми української історії та культури

+

 

2

Основи вищої математики

 

+

3

Основи наукових досліджень в біології

 

+

4

Хімія неорганічна

+

 

5

Ботаніка з основами геоботаніки

+

 

6

Зоологія

 

+

7

Психологічна служба в освітніх закладах

 

+

Усього

3

4

Група БХ-20

1

Актуальні проблеми української історії та культури

+

 

2

Основи вищої математики

 

+

3

Основи наукових досліджень в біології

 

+

4

Ботаніка з основами геоботаніки

+

 

5

Зоологія

 

+

6

Загальна хімія

+

 

Усього

3

3

Група ХІ-20

1

Актуальні проблеми української історії та культури

+

 

2

Основи вищої математики

 

+

3

Кількісні розрахунки в хімії

+

 

4

Загальна хімія

 

+

5

Шкільний курс інформатики

 

+

6

Фізична культура

 

+

Усього

2

4

Група ФК-20

1

Актуальні проблеми української історії та культури

+

 

2

Анатомія людини з основами спортивної морфології

+

 

3

Теорія і методика фізичного виховання

 

+

4

Вступ до спеціальності

 

+

5

Характеристика сфери фізичної культури

 

+

6

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 

+

7

Основи спортивного туризму

+

 

Усього

3

4

Група ЕКО-19

1

Метеорологія і кліматологія

 

+

2

Загальна екологія та неоекологія

+

 

3

Фітодизайн

 

+

4

Основи академічного письма

 

+

5

Основи наукових досліджень

+

 

6

Фізична культура

 

+

7

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

2

5

Група БП-19

1

Біохімія

+

 

2

Загальна цитологія і гістологія

+

 

3

Ботаніка з основами геоботаніки

+

 

4

Зоологія

 

+

5

Практикум з загальної психології

 

+

6

Основи академічного письма

 

+

7

Експериментальна психологія

+

 

8

Фізична культура

 

+

9

Іноземна мова (англійська)

 

+

10

Н.п.психолого-педагогічна

 

+

Усього

4

6

Група БХ-19

1

Загальна цитологія і гістологія

+

 

2

Ботаніка з основами геоботаніки

+

 

3

Зоологія

 

+

4

Основи академічного письма

 

+

5

Аналітична хімія

 

д

6

Фізічна та колоїдна хімія

 

д

7

Фізична культура

 

+

8

Іноземна мова (англійська)

 

+

9

Н.п. психолого-педагогічна

 

+

Усього

2

7

Група ХІ-19

1

Аналітична хімія

 

+

2

Техніка хімічного експерименту

 

+

3

Органічна хімія

+

 

4

Програмування

+

 

5

Комп'ютерне навчання на уроках хімії / Комплексні сполуки

+

6

Основи академічного письма

   

7

Іноземна мова (англійська)

 

+

8

Фізична культура

 

+

9

Н.п. психолого-педагогічна

 

+

Усього

2

6

Група ФК-19

1

Фізіологія людини

+

 

2

Загальна педагогіка

+

 

3

Загальна психологія

 

+

4

Теорія і методика фізичного виховання

 

+

5

Легка атлетика з методикою викладання

 

+

6

Гімнастика з методикою викладання

+

 

7

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 

+

8

Основи академічного письма

 

+

9

Спеціалізовані види спортивного туризму

 

+

Усього

3

6

Група БП-ск -20

1

Основи вищої математики

 

+

2

Хімія (неорганічна, органічна)

+

 

3

Біохімія

+

 

4

Загальна цитологія і гістологія

+

 

5

Ботаніка з основами геоботаніки

+

 

6

Зоологія

 

+

7

Практикум з загальної психології

 

+

8

Експериментальна психологія

+

 

9

Основи академічного письма

 

+

10

Фізична культура

 

+

11

Іноземна мова (англійська)

 

+

12

Н.п. психолого-педагогічна

 

+

Усього

5

7

Група БХ-ск -20

1

Основи вищої математики

 

+

2

Загальна цитологія і гістологія

+

 

3

Ботаніка з основами геоботаніки

+

 

4

Зоологія

 

+

5

Загальна та неорганічна хімія

+

 

6

Аналітична хімія

 

д

7

Фізічна та колоїдна хімія

 

д

8

Основи академічного письма

 

+

9

Фізична культура

 

+

10

Іноземна мова (англійська)

 

+

11

Н.п.психолого-педагогічна

 

+

Усього

3

8

Група ХІ-ск-20

1

Загальна та неорганічна хімія

+

 

2

Аналітична хімія

 

+

3

Техніка хімічного експерименту

 

+

4

Органічна хімія

+

 

5

Програмування

+

 

6

Основи вищої математики

 

+

7

Комп'ютерне навчання на уроках хімії / Комплексні сполуки

+

8

Основи академічного письма

 

+

9

Іноземна мова (англійська)

 

+

10

Фізична культура

 

+

11

Н.п.психолого-педагогічна

 

+

Усього

3

8

Група ЕКО-18

1

Економіка

 

+

2

За вибором (Етика, Естетика, Релігієзнавство, Логіка, Соц та політ філософ)

+

3

Моніторинг довкілля

 

+

4

Організація управління в екодіяльності

+

 

5

Моделювання і прогнозування стану довкілля

+

 

6

Урбоекологія

+

 

7

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

3

4

Група БП-18

1

Економіка

 

+

2

За вибором (Етика, Естетика, Релігієзнавство, Логіка, Соц та політ філософ)

+

3

Основи екології та охорони природи

+

 

4

Біогеографія

+

 

5

Вікова і педагогічна психологія

+

 

6

Анатомія людини

+

 

7

Екологічні ризик та безпека

 

+

8

Курсова робота з педагогіки або психології

 

+

9

Етнопсихологія

 

+

10

Психодіагностика

 

+

11

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

4

5

Група БХ-18

1

Економіка

 

+

2

За вибором (Етика, Естетика, Релігієзнавство, Логіка, Соц та політ філософ)

+

3

Основи екології та охорони природи

+

 

4

Біогеографія

+

 

5

Вікова і педагогічна психологія

+

 

6

Екологічні ризик та безпека

 

+

7

Анатомія людини

+

 

8

Органічна хімія

 

+

9

Курсова робота з педагогіки або психології

 

+

10

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

4

3

Група ХІ-18

1

Економіка

 

+

2

За вибором (Етика, Естетика, Релігієзнавство, Логіка, Соц та політ філософ)

+

3

Вікова і педагогічна психологія

+

 

4

Фізико-хімічні методи аналізу речовин

+

 

5

Органічна хімія

+

 

6

Хімічна технологія

 

+

7

Програмування

 

+

8

Курсова робота

 

+

9

Фізична і колоїдна хімія

+

 

10

Основи наукових досліджень в хімії

 

+

11

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

4

7

Група ФК-18

1

Економіка

 

+

2

За вибором (Етика, Естетика, Релігієзнавство, Логіка, Соц та політ філософ)

+

3

Спортивна фізіологія

+

 

4

Біомеханіка

+

 

5

Вікова і педагогічна психологія

+

 

6

Фізичне виховання з учнями спецмедгрупи

+

 

7

Курсова робота

 

+

8

Волейбол з методикою викладання

   

9

Спеціалізовані види спортивного туризму

 

+

Усього

4

4

Група БП ск 19

1

Економіка

 

+

2

За вибором (Етика, Естетика, Релігієзнавство, Логіка, Соц та політ філософ)

+

3

Фізіологія рослин

   

4

Основи екології та охорони природи

+

 

5

Біогеографія

+

 

6

Вікова і педагогічна психологія

+

 

7

Анатомія людини

+

 

8

Основи ембріології

 

+

9

Математичні методи в психології

 

+

10

Екологічні ризик та безпека

 

+

11

Курсова робота з педагогіки або психології

 

+

12

Етнопсихологія

 

+

13

Психодіагностика

 

+

14

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

4

9

Група БХ-ск-19

1

Економіка

 

+

2

За вибором (Етика, Естетика, Релігієзнавство, Логіка, Соц та політ філософ)

+

3

Фізіологія рослин

   

4

Основи екології та охорони природи

+

 

5

Біогеографія

+

 

6

Вікова і педагогічна психологія

+

 

7

Основи ембріології

 

+

8

Анатомія людини

+

 

9

Екологічні ризик та безпека

 

+

10

Курсова робота з педагогіки або психології

 

+

11

Органічна хімія

 

+

12

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

4

6

Група ХІ-ск 19

1

Економіка

 

+

2

За вибором (Етика, Естетика, Релігієзнавство, Логіка, Соц та політ філософ)

+

3

Вікова і педагогічна психологія

+

 

4

Фізико-хімічні методи аналізу речовин

+

 

5

Кількісні розрахунки в хімії

+

 

6

Фізична і колоїдна хімія

+

 

7

Хімічна технологія

 

+

8

Програмування

 

+

9

Курсова робота з педагогіки або психології

 

+

10

Шкільний курс інформатики

 

+

11

Основи наукових досліджень в хімії

 

+

12

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

4

8

Група БП-17

1

Біосферологія

 

+

2

Екологія рослин

 

+

3

Комп'ютерне моделювання в біології

 

+

4

Методика навчання біології

+

 

5

Генетика з основами селекції

+

 

6

Клінічна психологія з основами психотерапії

 

+

7

Основи психокорекції

 

+

8

Психологічне консультування

+

 

9

Курсова робота з методики навчання біології

 

+

10

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

3

8

Група БХ-17

1

Біосферологія

 

+

2

Комп'ютерне моделювання в біології

 

+

3

Екологія рослин

 

+

4

Методика навчання біології

+

 

5

Генетика з основами селекції

+

 

6

Прикладні аспекти хімії

 

+

7

Біохімія

+

 

8

Методика навчання хімії

 

+

9

Курсова робота з методики навчання біології

 

+

10

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

3

7

Група ХІ-17

1

Екохімія і моніторинг навколишнього природного середовища

+

 

2

Методика навчання хімії

+

 

3

Позакласна робота з хімії

 

+

4

Біохімія

+

 

5

Хімічна технологія

 

+

6

Методика навчання інформатики

 

+

7

Основи стереохімії / Механізми органічних реакцій

 

+

8

Курсова робота з методики навчання хімії

 

+

9

Хімія високомолекулярних сполук / Хімія і технологія очистки води

 

+

Усього

3

6

Група ФК-17

1

Психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання

+

 

2

Організація спортивно-масової роботи

+

 

3

Волейбол з методикою викладання

+

 

4

Баскетбол з методикою викладання

+

 

5

Футбол з методикою викладання

 

+

6

Спортивно-туристичні ресурси

 

+

7

Спортивно-педагогічне вдосконалення

 

диф.

8

Історія фізичної культури

 

+

Усього

4

4

Група БП-ск-18

1

Біосферологія

 

+

2

Комп'ютерне моделювання в біології

 

+

3

Екологія рослин

 

+

4

Методика навчання основ здоровя

+

 

5

Методика навчання біології

+

 

6

Генетика з основами селекції

+

 

7

Еволюційне вчення

+

 

8

Основи   психокорекції

 

+

9

Клінічна психологія з основами психотерапії

 

+

10

Психологічне консультування

+

 

11

Курсова робота з методики навчання біології

 

+

12

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

5

7

Група БХ-ск-18

1

Біосферологія

 

+

2

Комп'ютерне моделювання в біології

 

+

3

Екологія рослин

 

+

4

Методика навчання основ здоров’я

+

 

5

Методика навчання біології

+

 

6

Генетика з основами селекції

+

 

7

Біохімія

+

 

8

Методика навчання хімії

 

+

9

Прикладні аспекти хімії

 

+

10

Курсова робота з методики навчання біології

 

+

11

Іноземна мова (англійська)

 

+

Усього

4

7

Група ХІ-ск-18

1

Екохімія і моніторинг навколишнього природного середовища

+

 

2

Методика навчання хімії

+

 

3

Позакласна робота з хімії

 

+

4

Біохімія

+

 

5

Прикладні аспекти хімії

 

+

6

Чисельні методи та моделювання

 

+

7

Методика навчання інформатики

 

+

8

Курсова робота з методики навчання хімії

 

+

9

Комп’ютерне моделювання хімічних процесів

 

+

Усього

3

5

Група БП-м -16

1

Філософія і методологія науки

 

+

2

Психологічні засади управління

навчальним процесом

 

+

3

Еволюційна екологія

+

 

4

Біологія розвитку

+

 

5

Рослинність Криворіжжя

+

 

6

Зелене будівництво та озеленення пришкільних ділянок

 

+

7

Загальна теорія здоров’я

 

+

8

Сучасні напрямки психології особистості

+

 

9

Психологія творчості

+

 

10

Практика діагностико-корекційної роботи в закладах освіти

+

11

Сімейне консультування та психотерапія

 

+

Усього

5

6

Група БХ-м -16

1

Філософія і методологія науки

 

+

2

Психологічні засади управління

навчальним процесом

 

+

3

Еволюційна екологія

+

 

4

Біологія розвитку

+

 

5

Рослинність Криворіжжя

 

+

6

Зелене будівництво та озеленення пришкільних ділянок

 

+

7

Неорганічний та органічний синтез

 

+

8

Основи хімії гетероциклів

+

 

9

Техніка хімічного експерименту

 

+

Усього

3

6

Група ХІ-м -16

1

Філософія і методологія науки

 

+

2

Психологічні засади управління

навчальним процесом

 

+

3

Розвязування хімічних задач у сучасній школі

 

+

4

Неорганічний та органічний синтез

 

+

5

Прикладні аспекти хімії

+

 

6

ВЕБ- програмування

 

+

7

Чисельні методи та моделювання

+

 

8

Інформатична СТЕМ освіта

 

+

Усього

2

6

12929
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31