Природничий факультет
Біологія. Хімія. Фізична культура.

28.11.2019 відбулося засідання Вченої ради природничого факультету, на якому були розглянуті питання та прийняті рішення:
1. Стан відвідування занять та поточна успішність студентів.
УХВАЛИЛИ: Посилити увагу кураторів до відвідування студентами занять
2. Про роботу студентської ради факультету.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови студради.
3. Стан та умови проживання студентів у гуртожитку.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
4. Результати виробничої педагогічної практики магістрів.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Посилити контроль керівників практики за своєчасним оформленням звітної документації студентами.
5. Вимоги щодо акредитації освітніх програм за новою нормативно-правовою базою.
УХВАЛИЛИ: Обговорити на засіданнях кафедр НПБ та визначити відповідальних по кожному блоку акредитації ОП до 20.01.2020.
6. Пропозиції щодо вдосконалення Порядку формування груп для вивчення вибіркових дисциплін.
УХВАЛИЛИ: Завідувачам кафедр надати пропозиції щодо вдосконалення Порядку формування груп для вивчення вибіркових дисциплін до 20.01.2020.
7. Про стан підготовки до захисту магістерських робіт. Рекомендація до захисту.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до захисту магістерські роботи студентів магістратури.

9860
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша