Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

Із 2011 по 2021 рр. кафедра української та зарубіжної літератур працювала над комплексною науково-дослідної темою «Поетика художнього твору». У фокусі дослідницьких інтересів науковців були: вивчення проблем теоретичної, практичної та історичної  поетики твору художньої літератури. Значна увага приділялася аналізу поетики фольклору. Це дало можливість не лише глибоко дослідити художні твори української та зарубіжної літератур у єдності змісту та форми, але й прослідкувати синтагматично-парадигматичні та компаративні зв’язки між текстами, авторами, епохами тощо.

    Результати дослідницької роботи над кафедральною темою відображено у ряді монографій (Ковпік С. І. Основні складові поетики української драматургії  І половини ХІХ століття, 2011 р.; Ковпік С. І. Поетика густативів (на матеріалах творів української прози ХІХ ст., 2014 р.; Ковпік С. І. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози, 2018 р.; Мельник Н. Г. Українська народна соціально-побутова пісня: етико-естетичні модуси, 2018 р.) та літературознавчих статей.

    На засіданні кафедри від 31 жовтня 2016 року заслухано звіт про виконання науково-дослідної теми кафедри, підведено підсумки та визначено перспективи подальшої роботи.

    Враховуючи перспективність наукового напрямку дослідження поетики художнього твору, вирішено продовжити термін виконання науково-дослідної теми кафедри з 2017 по 2021 рік.

Зважаючи на актуальні виклики сьогодення, провідні наукові напрямки гуманітаристики, з 2022 року кафедра української та зарубіжної літератур розпочала роботу над новою науково-дослідною темою: «Імагологічний дискурс літератур світу».

Літературна імагологія передбачає глибоке осмислення особливостей вираження національної картини світу, культурної самобутності через літературну образність, зокрема, літературні етнобрази.

Це сучасний перспективний науковий напрямок, котрий враховує здобутки етнографії, етнопсихології, антропології культури, соціології тощо, який передбачає вивчення специфіки національних дискурсів, їх «прочитання і перепрочитання» крізь призму національної ідентичності.

20142
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша