Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Факультет мистецтв

За 2018-2023 роки 

№ з/п

Прізвище та ініціали працівника,

Форма підвищення професійного рівня

Тема підвищення професійного рівня

Місце

підвищення професійного рівня

Термін підвищення професійного рівня

Документ

1

2

3

4

5

6

7

1.

      

Ємельова Анна Петрівна

         

Тренінг,

очна участь

Дизайн благополуччя

Київський національний університет культури та мистецтв, м. Київ

Тренінг. (Тренер- доктор психологічних наук Олена Костюченко). Сертифікат від 18.04.2019 р.

18 квітня

2019 р.

 сертифікат 

Курси підвищення кваліфікації

очна участь

«Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні)»

Криворізький державний педагогічний університет. Сертифікат ІТ №40787802/16-19, наказ № 270 від 21.06.2019 р.

з 11.02.2019 –21.06.2019 р.

 сертифікат

Вебінар

«Полегшуємо перевірку на плагіат разом з Unicheck»

участь у вебінарі «Полегшуємо перевірку на плагіат разом з Unicheck»

18.05.2021 р.

 сертифікат 

Курси

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Український центр оцінювання якості освіти

Сертифікат № 113659

травень, 2021 р.

 сертифікат 

Навчання в магістратурі за спеціальністю

022 Дизайн

ОП «Концептуальний дизайн»

Харківська державна академія дизайну та мистецтв

З 01.09.2021 р.-30.12.2022 р.

 диплом 

Підвищення кваліфкації,

Навчально-практичний курс

Навчально-практичний курс з відтворення автентичного одягу в рамках проекту ГО «Центр дослідження і відродження Волині», етнорезиденція "Ладомирія: відкритий простір"

Громадська організація «Центр дослідження і відродження Волині», етнорезиденція «Ладомирія»

01.10.2021 р.-09.10.2021 р.

 сертифікат 

 Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.

«Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами»
(ЕОНЕ)

Сертифікат № 24083

29 травня 2022

 Сертифікат

Підвищення кваліфікації

Модернізація управління освітою в умовах світових викликів
Центральний інститут післядипломної освіти

сертифікат №4346/23Д

20.04.2023 р.

сертифікат 

Підвищення кваліфкації, стажування

 «Development of art educational and science amidst global transformation» («Розвиток мистецтвознавчої освіти та науки в умовах глобальної трансформації»)

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA University of Applied Science) (Латвійська Республіка, м. Рига), 

(сертифікат № CSI-030707-ISMA від 13.08.2023 р.).

03 липня по 13 серпня 2023 року

Сертифікат 

Підвищення кваліфкації, стажування

1.6.8. Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів (відділів, бібліотек) університетів, академій, інститутів

Центральний інститут післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

18.04.2023 р.-17.11.2023 р.

Сертифікат 

Отримання вченого звання доцента

Отримання вченого звання доцента по кафедрі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Міністерство освіти і науки

Вчена рада Криворізького державного педагогічного університету 

від 20 грудня 2023 р.

атестат доцента

АД № 014097

Підвищення кваліфікації

Сучасна інженерія

Модуль 1. Інженерія інформаційних технологій та робототехніки

Модуль 2. Галузеві аспекти інженерії майбутнього

Інститут підвищення кваліфікації ТДАТУ

20 травня 2024- 31 травня 2024 р.

2 крд. ЄКТС/60 годин

Сертифікат №00493698/ТМ0051-24

2.

Ейвас Лариса Феліксівна

         
         

Міжнародне стажування ,

очна участь

«Академічна доброчесність»

Наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність» (Республіка Польща, Варшава), організоване Вищим Семінаріумом Духовним у Варшаві UKSW спільно із Польсько-українською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) та Фундацією АDD.  (Сертифікат KW – 010/0719).

з 24.06.2019 – 06.07.2019 року.

 

Отримання вченого звання доцента

Отримання вченого звання доцента по кафедрі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Атестат АД № 005477

2020 р.

 

 Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.

«Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами»
(ЕОНЕ)

Сертифікат № 19962

12 травня 2022 р.

 Сертифікат

Підвищення кваліфікації–   стажування (дистанційна форма)

Мистецька педагогіка

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

06 .03.2023 р. – 14.04.2023 р.

 

3.

Марченко Аліна Анатоліївна

         

Отримання вченого звання доцента

Отримання вченого звання доцента по кафедрі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Свідоцтво АД № 002952

від 15.10.2019 р.

 

Навчання в магістратурі за спеціальністю 022 Дизайн

ОП «Графічний дизайн»

ПВНЗ «Київський університет культури»

З 01.09.2020 р.-грудень 2021 р.

 диплом

 Міжнародне онлайн-стажування

 Цифрові технології як умова трансформації
професійна освіта. Зарубіжні практики

 Базова організація держав-учасниць СНД з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у системі ПЗ

 7-20 грудня 2021 р., 72 години

 Сертифікат

  Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.

«Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами»
(ЕОНЕ)

Сертифікат № 27721

30 червня 2022 р.

 Сертифікат

4.

Саприкіна Лілія Вікторівна

         

Курси підвищення кваліфікації

очна участь

«Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні)»

Курси підвищення кваліфікації Криворізький державний педагогічний університет. Сертифікат ІТ №40787802/11-19, наказ № 270 від 21.06.2019 р.

з 11.02.2019 –21.06.2019 р.

 

Навчання в магістратурі за спеціальністю 022 Дизайн

ОП «Графічний дизайн»

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

З 01.09.2020 р.

 диплом

Курси

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Український центр оцінювання якості освіти

Сертифікат № 113662

Травень, 2021 р.

 Сертифікат

  Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.

«Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами»
(ЕОНЕ)

Сертифікат № 27542

29 червня 2022 р.

 Сертифікат

5.

Школяр Андрій Вікторович

         

  Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.

«Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами»
(ЕОНЕ)

Сертифікат № 27382

28 червня 2022 р.

 Сертифікат

Курси підвищення кваліфікації

очна участь

 «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні)» 

Криворізький державний педагогічний університет

Сертифікат ІТ №40787802/16-22, наказ № 114 від 21.03.2022 р. 

 з 21.03.2022 –17.06.2022р., обсяг  150 годин, 4 кредитів ЄКТС,

Сертифікат 

Підвищення кваліфікації (стажування)

Міжнародне стажування

"Digital Future: Blended Learning"

1 Methodological Aspects of the Organization of Blended Learning

2 Digital Technologies of Communication and Collaborütion Digital Tools for Creating Digital Educational Content

4 Artificial Intelligence Technologies in the Professional Activity of a Higher Education Institution Faculty

TOTAL 180 hours, 6 ECTS credits

Köthen (DE) - Kviv (UA) - Odesa (UA) - Ternooil (UA)

April 8, 2024 - May 31, 2024

6 кредитів ЄКТС, 18 годин

Сертифікат

Програма стажування

6.

Пікущий Олексій Іванович

Курси підвищення кваліфікації

очна участь

«Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні)»

Криворізький державний педагогічний університет. Сертифікат ІТ № 40787802/11-19 наказ № 270 від 21.06.2019 р.

з 11.02.2019 –21.06.2019 р.

 

Курси підвищення кваліфікації, очна участь

«Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні)»

Криворізький державний педагогічний університет. Сертифікат ІТ № 40787802/15-21 наказ № 98 від 12.02.2021 р.

з 15.02.2021 –11.06.2021 р.

 Сертифікат

Навчання в магістратурі за спеціальністю

022 Дизайн

ОП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища»

Харківська державна академія дизайну та мистецтв

З 01.09.2021 р.

диплом 

  Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.

«Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами»
(ЕОНЕ)

Сертифікат № 27521

29 червня 2022 р.

 Сертифікат

7.

Щербина Володимир Григорович

Курси підвищення кваліфікації, стажування

Особливості проєктування інтер’єру в дизайні

 Криворізька організація Спілки архітекторів України

з 24.05.2019 по 24.06.2019 р.

 

  Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.

«Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами»
(ЕОНЕ)

Сертифікат № 27584

29 червня 2022 р.

 Сертифікат

8.

Дорогой Олександр 

Васильович

Працює  на кафедрі з  вересня 2022 р.

       
         

9.

Мусієнко

Олександр

Олександрович

Підвищення кваліфікації

Навчання поза аспірантурою

  «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності в процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів»

 Криворізький державний педагогічний університет

Здобувач  кафедри інформатики та прикладної математики за спеціальністю 015 Середня освіта (Інформаційні технології).

 з 01.11.2022 р..

 

  Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.

«Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами»
(ЕОНЕ)

Сертифікат № 27398

28 червня 2022 р.

 Сертифікат

Підвищення кваліфікації

Сучасна інженерія

Модуль 1. Інженерія інформаційних технологій та робототехніки

Модуль 2. Галузеві аспекти інженерії майбутнього

Інститут підвищення кваліфікації ТДАТУ 20 травня 2024- 31 травня 2024 р. Сертифікат №00493698/ТМ0104-24

10.

Мірошниченко

Ірина

Миколаївна

Працює на кафедрі  з  вересня 2021 р.

       

11

Лихачова Валерія Едуардівна

Навчання в магістратурі 

За спеціальністю

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 

Криворізький державний педагогічний університет, 2700/90

2022-2023 р.

Диплом 

26742
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30