Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Факультет мистецтв

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент

Томашевський фото 1

У 1992 році закінчив Криворізький державний педагогічний інститут, художньо-графічний факультет за спеціальністю «Образотворче мистецтво», отримавши кваліфікацію «Вчитель креслення, образотворчого мистецтва та праці».

У період з 1996 по 1999 роки навчався в аспірантурі КДПІ. Захистив у 2003 році дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання за темою «Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва».

 З 2004 по 2010 рр. працював на посаді декана спочатку художньо-графічного факультету, а з 2005 року факультету мистецтв КДПУ.

Протягом 2010-2013 рр. навчався в докторантурі Луганського національного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант: Бутенко В.Г., член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор.

У  2020 р. захистив дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти» на здобуття  наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

1431

кандидат педагогічних наук, доцент

Щербина фото

Закінчив у 1987 році Криворізький державний педагогічний інститут і отримав кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва. Свою педагогічну діяльність він розпочав на посаді викладача кафедри графіки та декоративно-прикладного мистецтва художньо-графічного факультету Криворізького державного педагогічного інституту.

З жовтня 1992 року по жовтень 1995 року навчався в аспірантурі на кафедрі живопису Південноукраїнського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського. У грудні 2000 року захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Система композиційних вправ у змісті підготовки вчителів образотворчого мистецтва».

У 2004 році отримав вчене звання доцента. У Криворізькому державному педагогічному університеті працює з вересня 1987 року. Працював на посаді викладача, старшого викладача, доцента кафедри графіки та ДПМ. З 2004 по вересень 2016 року - завідувач кафедри ДПМ та дизайну.

1429

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Удріс фото

У 1972 році закінчила Київський державний художній інститут, спеціальність за дипломом – теорія та історія мистецтва. З 1979 року працює у Криворізькому державному педагогічному університеті.

Кандидат мистецтвознавства з 1991 року. Дисертацію «Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття» захистила в спеціалізованій раді Московського педагогічного державного університету ім. В.І.Леніна.

В 1997 році отримала звання доцента по кафедрі образотворчого мистецтва КДПУ. Працювала на посадах асистента, старшого викладача. З 1993 по 2004 роки - декан художньо-графічного факультету. Завідувач кафедри образотворчого мистецтва з 1996 по 2009 роки. З  вересня 2009 року працює на посаді професора на кафедрах образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. 

1428

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету мистецтв

 

Ейвас фото

У 1984 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Креслення, малювання та праця».

Починаючи з 1985 р., за направленням МО УРСР працює у Криворізькому державному педагогічному інституті (університеті) на посаді викладача, а з 1990 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва. У період з 1989 по 1990 р. Ейвас Л.Ф. виконувала обов’язки заступника декана факультету.

Ейвас Лариса Феліксівна є автором понад 30 друкованих праць (зокрема: 1 монографія «З досвіду підготовки вчителів ДПМ в Україні»; 12 публікацій у фахових виданнях ДАК, 2 публікації у зарубіжних наукових виданнях, понад 14 публікацій у інших виданнях; 3 навчально-методичних посібника (у тому числі електронний); методичні  рекомендації до вивчення фахових дисциплін для денної та заочної форм навчання;  авторські  програми навчальних курсів та програма спецкурсу для післядипломної освіти загальним обсягом близько 25 др. арк.

1427

Кандидат педагогічних наук, старший викладач, заступник завідувача кафедри 

Ємельова фото

У 2006 році закінчила магістратуру Криворізького державного педагогічного університету та отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та отримала кваліфікацію: магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання (обслуговуючої праці), вчитель основ інформатики та економіки.

Упродовж 2010–2013 рр. – аспірантка кафедри педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ». Після закінчення аспірантури  переведена на посаду викладача кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Розвиток трудового навчання в народних школах Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2018 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю "Образотворче мистецтво". 

1426

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Марченко фото

У 2002 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет  за спеціальністю «Образотворче мистецтво, креслення та художня праця». У 2003 році закінчила магістратуру Криворізького державного педагогічного університету.

У 2003 році була прийнята на посаду викладача кафедри. З 2006 по 2011 рік навчалась в аспірантурі (заочна форма навчання)  Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

1425

Кандидат педагогічних наук, старший  викладач

Саприкіна photo

У 2007 році закінчила магістратуру художньо-графічного факультету Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти. Викладач образотворчого мистецтва. Вчитель етики, естетики, художньої праці та дизайну реклами.

Із 2010 року працює викладачем кафедри. Викладає дисципліни «Основи конструювання та моделювання одягу», «Народні ремесла в декоруванні костюму», «Методика дизайну одягу», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва». 

1424

Старший викладач 

Школяр фото

У 1992 році закінчив художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту.

Працює на кафедрі з 2000 року. З січня 2001 року прийнятий на посаду старшого викладача кафедри декоративно-прикладного мистецтва.

У 2007 році прийнятий до Спілки дизайнерів України, має багаторічний досвід проектно-дизайнерської роботи. Голова  Криворізького осередку Спілки дизайнерів України. Член журі міських дитячих конкурсів із рисунку та скульптури «Скарби Криворіжжя», «Європейська феєрія мистецтв».

1423

Викладач

Пікущий фото

У 1992 році закінчив художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного університету.

У 1998 році закінчив аспірантуру Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю «Соціальна філософія». Тема дисертаційного дослідження: «Вплив світогляду на творчість художника (на основі творчості О.П.Архипенка)».

З 1992 по 1993 рік працював у КДПУ на кафедрі естетики. З 2005 року працює на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва та  дизайну.

1422

Викладач 

 

Пляко фото

У 1990 році закінчив Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Креслення, малювання та праця».

Того ж року був прийнятий на посаду викладача кафедри графіки та прикладного мистецтва, де працював по 1994 рік включно. З 2013 року член Національної Спілки Художників України.

1421
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31