Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Факультет мистецтв

графік

Початок прийому заяв для участі у творчих конкурсах на місця державного замовлення з 23 червня 2022 року!

Подати заяву ви можете особисто у приймальній комісії університету (пр. Гагаріна, 54, читальна зала бібліотеки) або у електронному вигляді, надіславши на електронну пошту приймальної комісії konkurs2022@kdpu.edu.ua скановані копії:

1) заяви (пишеться власноруч відповідно до ЗРАЗКА;
2) документа, що посвідчує особу;
3) фотокартки розміром 3×4 см (обсягом не більше 1 МБ);
4) довідки закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти (за наявності).

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» (на місця державного замовлення)

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» (на місця за контрактом)

19585

B1

Шановні вступники, дорогі друзі! Інформуємо вас, що вступ на спеціальність 022 Дизайн ( 022.01 Графічний дизайн, 022.02 Дизайн одягу, 022.03 Дизайн середовища)  в 2022 році передбачає складання творчого конкурсу, подання мотиваційного листа та  переліку документів. Наказом  Міністерства освіти і науки України передбачено, що вступники на спеціальність 022 "Дизайн" (за спеціалізаціями 022.01 Графічний дизайн, 022.02 Дизайн одягу, 022.03 Дизайн середовища) НМТ не здають. 

Важливі дати! Початок прийому заяв для участі у творчих конкурсах на місця державного замовлення з 23 червня 2022 року! 

Строки проведення творчого конкурсу  для вступників на місця державного замовлення -  з 01 липня по 18 липня 2022 р. Завантажити графік

Заяву про участь у творчому конкурсі вступник подає особисто в приймальну комісію до початку проведення творчого конкурсу: І потік (очно) -  до 04 липня 2022 року; ІІ потік (очно) - до 16 липня 2022 року. На дистанційне проведення творчого конкурсу  для вступників на місця державного замовлення можна зареєструватися за обґрунтованою заявою. І потік (дистанційно) - до  07 липня 2022 року; ІІ потік (дистанційно) - до 14 липня 2022 року.

Строки проведення творчого конкурсу для вступників на місця за кошти фізичних/юридичних осіб -  з 09 серпня по 16 серпня 2022 року. Завантажити графік 

Творчий конкурс буде проведено в очній формі та дистанційній формі.

Перелік документів для ознайомлення! 

Програма творчого конкурсу з композиції та малюнка для прийому на навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 022 Дизайн

 Додаток до Програми творчого конкурсу з композиції та малюнка для прийому на навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 022 Дизайн у дистанційній формі

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 022 Дизайн для прийому на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр»

Порядок проведення вступних випробувань у дистанційній формі

Порядок організації та проведення творчих конкурсів

Перелік документів для вступників за ступенем вищої освіти "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти

На допомогу вступнику Положення про критерії оцінювання мотиваційних листів  

 Освітньо-професійні програми:

ОПП Графічний дизайн, 2021

Завантажити

 ОПП Дизайн одягу, 2021          

Завантажити

ОПП Дизайн середовища, 2021

Завантажити

За докладною інформацією можна звернутися до приймальної комісії.

Адреса приймальної комісії:
просп. Гагаріна, б. 54,
головний корпус, каб. № 118,
м. Кривий Ріг, 50086
тел.: +38 (056) 470-13-47
моб. тел.: +38 (068) 265-95-77
e-mail: admissions@kdpu.edu.ua
Facebook: https://www.facebook.com/kdpu.official

 

Telegram-канал: ВСТУП 2022, КДПУ, дизайн: https://t.me/+zD_okOPcJRc1YmJi

  Художньо-графічне відділення чекає саме на Вас -  творчу, амбітну, цілеспрямовану молодь!

19414

Дизайн средовища

ОПП "Дизайн середовища" завантажити програму 

Спеціальність 022 Дизайн, спеціалізація 022.03 Дизайн середовища

Особливість освітньої програми "Дизайн середовища" полягає в її спрямуванні на підготовку висококваліфікованих, конкурентноспроможних на ринку праці фахівців у галузі дизайну і, зокрема дизайну середовища, які здатні на високому естетичному та професійному рівні виконувати складні проєктні, художньо-конструкторські, художньо-оформлювальні завдання, що призводять до практичного створення продуктів проєктно-художньої дизайнерської діяльності.

На сьогодні дизайнер середовища є фахівцем з комплексного проєктування, оформлення та художнього оздоблення оточуючих просторів та інтер'єрів, окремих предметів та комплексів об’єктів, які повсякчас існують навколо нас, якими ми користуємося у роботі, побуті, під час відпочинку, та якими ми захоплюємося, споглядаючи навколо себе. Він перетворює не тільки зовнішній вигляд навколишнього середовища і об'єктів, але й створює гармонію між їхньою внутрішньою суттю і функціональністю об’єктів.

9387

Дизайн одягу

ОПП "Дизайн одягу" завантажити програму 

Спеціальність 022 Дизайн, спеціалізація 022.02 Дизайн одягу

Особливість програми полягає у її орієнтації на існуючі потреби, прогнозування запитів ринку дизайн послуг з урахуванням регіонального контексту (підготовка фахівців для задоволення потреб міста та Придніпровського промислового регіону). Цілі освітньої програми  відображають основні тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, які також полягають у конкурентному відборі найбільш обізнаних у галузі дизайну одягу здобувачів і отримання ними стабільної оплачуваної роботи в цій сфері.

Здобувачі, формуючи індивідуальну освітню траєкторію, мають можливість вільного вибору фахових дисциплін з дизайну одягу. Наявність всіх необхідних компонентів освітньої програми на сьогодні повністю задовольняє потреби регіону та ринку праці в руслі згаданих вище тенденцій розвитку спеціальності дизайн одягу. Так, наприклад, врахування розвитку ринку модного одягу у місті та регіоні, спонукало до введення таких дисципліни, як «Брендинг», «Фешн ілюстрація», «Прогнозування моди», а досягнення універсальності спеціальної компетентності здобувачів, узагальнення такомплексне вирішення ними окремих вузькопрофільних завдань із дисциплін в єдине ціле, забезпечує вивчення ними дисциплін «Комплексне проєктування в дизайні одягу». 

9157

Графічний диайн

ОПП "Графічний дизайн" завантажити програму 

Спеціальність 022 Дизайн, спеціалізація 022.01 Графічний дизайн 

 

Цілі освітньо-професіної програми  та програмні результати навчання відповідають тенденціям ринку праці, запитам роботодавців та базуються на аналізі тенденцій соціально-економічного розвитку країни. Наявність всіх необхідних компонентів освітньої програми на сьогодні повністю задовольняє потреби ринку праці в руслі тенденцій розвитку графічної дизайнерської спеціальності. ОП пропонує дисципліни, що забезпечують здатність аналізувати, узагальнювати, систематизувати інформацію, приймати комплексні професійні рішення, відповідно формують фахівця, який може працювати на всіх етапах створення дизайн-проєктів. Перелік дисциплін за вибором студента («WEB-технології», «Ілюстрація», «Брендинг», «Рекламна графіка», «Анімація», «Інноваційний дизайн») розширює межі і можливості професійної самореалізації випускників, що забезпечує широкий спектр працевлаштування випускників-дизайнерів.

9065

заголовне фото 1

В цьому мали можливість переконатися діти різного віку разом з їх батьками, які відвідали 21 вересня 2019 року сімейний фестиваль професій міста «Krivbass City Skills», що відбувся у Парку Героїв поблизу міськвиконкому. На великій площі за квітковим годинником юні криворіжці мали змогу познайомитися з різними професіями, і зокрема, професією дизайнера середовища, дизайнера одягу та графічного дизайнера, які представляла кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну КДПУ. За виконані завдання на кожній із запропонованих локацій учасники отримували спеціальні гроші-скіли, які могли обміняти в сувенірних крамницях та у фуд-зоні.

Під час заходу хлопчики та дівчатка знайомилися з професією графічного дизайнера, створюючи авторські емблеми класу, школи або власної спортивної секції; опановуючи професію дизайнера одягу діти підбирали для запропонованих моделей комплекти одягу, створюючи дивовижні яскраві образи; занурюючись у світ дизайну середовища майбутні професіонали застосовували всю свою уяву та фантазію, щоб оформити дизайн квартир та приміщень загального користування, створити креативні парки та сквери для міста майбутнього. Разом із батьками маленькі дослідники приймали участь у вікторині «Цікавинки зі світу ДИЗАЙНУ» та отримували у винагороду заохочувальні сувеніри та сертифікати від кафедри.

8678

  ДПМ та диз

01 грудня 2018 року в приміщенні головного корпусу Криворізького державного педагогічного університету відбувся День відкритих дверей для наших майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Активну участь у цьому заході взяла кафедра ДПМ та дизайну (відп. за профорієнтаційну роботу ст. викладач Саприкіна Л.В.).

6345

  фото

Днями на художньо-графічне відділення факультету мистецтв завітали юні художники з Комунального позашкільного міського навчального закладу «Криворізька міська художня школа №3», які жваво цікавилися чим живе відділення та його здобутками на сьогоднішній день. Зокрема метою їх відвідин було якомога більше дізнатися про спеціальність «Дизайн», що функціонує на художньо-графічному більше десяти років та про переваги навчання за цією спеціальністю саме в рідному місті. Подорожуючи коридором та навчальними аудиторіями кафедри ДПМ та дизайну, учні по черзі приміряли на себе чи то професію графічного дизайнера, або дизайнера одягу, чи дизайнера інтер’єру, із задоволенням фотографуючись на тлі уподобаних ними дизайнерських проектів та ставлячи хвилюючі їх питання. Гідами цієї захоплюючої пригоди стали викладачі кафедри доц. Томашевський В.В. та ст. викл. Ємельова А.П., які розповіли про тонкощі такої цікавої та привабливої дизайнерської справи.

5235

заголовне фото мистецький маршрут

Цьогоріч у довгоочікуваний День майбутнього студента, що відбувся в стінах Криворізького Педагогічного 21 квітня 2018 року, Мистецький маршрут став одним із найдовших – цікаві зупинки біля МАЙСТЕРНІ ТВОРЧОСТІ, майстер-класів з ЖИВОПИСУ та ГРАФІКИ, ТВОРЧИХ ЗАЛІКІВ та ін.  Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну теж обладнала свої зупинки відповідно до своєї специфіки та змісту навчання: ТЕАТР МОДИ від студентів ІІІ курсу спеціальності "Дизайн" з паперопластики (відп. ст. викл. Кафедри Саприкіна Л.В.) та інфо-супровід та ВІДЕОЛЕКЦІЯ від викл. кафедри Пляко Д.А.  не залишили присутніх байдужими.

4713

end1 1

На замовлення ректорату КДПУ. Автор ескізу ст. викл. кафедри ДПМ та дизайну А.А. Марченко.
4311
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31