Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Факультет мистецтв

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Український науково-дослідний інститут естетичної освіти

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

Всеукраїнська асоціація дизайн-освіти

Спілка дизайнерів України

 Всеукраїнська науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ   КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ»

         Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів», яка відбудеться 23-24 березня 2017 року в Криворізькому державному педагогічному університеті, факультет мистецтв, кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

Робота конференції буде здійснюватися за такими напрямами:

  1. Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів як пріоритетний напрям сучасної освітньо-виховної практики.
  2. Теоретичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів в системі професійної освіти.
  3. Соціокультурні та мистецтвознавчі аспекти формування естетичної культури майбутніх дизайнерів.
  4. Психолого-педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх дизайнерів.
  5. Інноваційний досвід та технології формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у навчальних закладах України.
  6. Шляхи підвищення ефективності дизайн-освіти в системі дошкільної, шкільної, позашкільної та післядипломної освіти.

Публікація

За матеріалами конференції буде видано збірку тез доповідей.  Для участі в конференції необхідно до 01 березня 2017 року подати до оргкомітету тези доповіді та заявку, що включає ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (повна назва установи, місце знаходження), контактні телефони, поштова та електронна адреси, а також ксерокопію квитанції про перерахування організаційного внеску для учасників конференції у розмірі 100 грн. Вартість однієї сторінки визначається з розрахунку 25 грн. за одну сторінку.

Оргвнесок, матеріали та оплата публікації надсилаються на ім’я члена оргкомітету Ємельової Анни Петрівни за адресою: кафедра ДПМ та дизайну, Криворізький державний педагогічний університет, вул. Мистецька, 9 (корпус 5, ауд. 315), м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50050.

Вимоги до оформлення матеріалів: Тези доповіді (дод. 2) та анкету учасника (дод. 1) подати на електрону адресу: kafedra_dpm@i>.ua або anna842009@i.ua з поміткою «конференція». Обсяг матеріалів: 2-4 повних сторінки формату А4, орієнтація – книжка. Поля верхнє, нижнє, ліве, праве  -- 20 мм. Шрифт: гарнітура Times New Roman ; кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см.

Електронна пошта: e-mail: kafedra_dpm@i.ua

Контактний телефон: (о564) 92-91-47; к.пед.н, ст. викл. каф. ДПМ та дизайну Ємельова Анна Петрівна, тел.+38067 911 45 14.

                                                                                                                                 Додаток 1

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ»

 

Прізвище, ім’я та по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Посада і повна назва установи (навчального закладу)  
Тема доповіді  
Секція №  
Адреса  
Телефон  
e-mail  
Потреба у житлі  

                                                                                                                                 Додаток 2

Зразок оформлення тез

Томашевський Володимир Володимирович

канд. пед. наук, доцент

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет"

v.tomashevsky@meta.ua

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Основний виклад матеріалу. На сучасному етапі цивілізаційного розвитку українського суспільства особливої гостроти й актуальності набуває проблема формування естетичної культури майбутніх дизайнерів, здатних глибоко сприймати, розуміти та творчо використовувати на практиці матеріальні і духовні цінності, організовувати професійну діяльність за законами краси.

 

Список використаних джерел

 

  1. Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. -62 с.
  2. Естетика: Навч. посібник / [Колесніков М.П., Колеснікова О.В., Лозовий В.О. та ін.]; за ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.
  3. Прусак В.Ф. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Прусак Володимир Федорович. – Івано-Франківськ, 2006. – 211с.
852
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31