Факультет української філології
Українська мова і література

Кафедра української мови

«КЛУБ СВІДОМОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

СПЕЦКУРС

«УКРАЇНСЬКА МОВА У ВИМІРАХ СЬОГОДЕННЯ»

№ з/п

Місяць

Дата

 

ПІБ викладача

Тема заняття

Примітка

1.

Вересень

Вересень, 2 тиждень

з 05.09.22 –

по 10.09.22

проф. Колоїз Ж. В.

Мовна ситуація в Україні: історія і сьогодення.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

07.09.2022   12.00

Очно, ауд. 214 гуманітарного корпусу

2.

Вересень, 3 тиждень

з 12.09.22 –

по 17.09.22

проф. Колоїз Ж. В.

Історія українського правопису. Сучасні правописні модифікації.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

14.09.2022 12.00

Очно, ауд. 214 гуманітарного корпусу

3.

Вересень, 4 тиждень

з 19.09.22 –

по 24.09.22

проф. Бакум З. П.

Культура усного і писемного мовлення. Мовна норма. Найтиповіші порушення мовних норм.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

24.09.2022 12.00

https://us04web.zoom.us/j/71382768350?pwd=SkZzTzBycEFJc0F6U2t0TzdEYXZKQT09ko

4.

Вересень, 5 тиждень

з 26.09.22 –

по 30.09.22

доц. Березовська-

Савчук Н. А.

Правопис І, И на початку слова.

Правопис буква Ґ.

Правопис подвоєння букв як результат їх збігу.

Правопис префіксів архі- та архи.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

30.09.2022     15.00

https://us04web.zoom.us/j/78920477239?pwd=EOK2NQClCYFiXbmm_E4e-ILbC86KaW.1

Ідентифікатор конференції: 789 2047 7239

Код доступу: 0gHvB6

5.

Жовтень

Жовтень, 2 тиждень

з 03.10.22 –

по 08.10.22

проф. Білоконенко Л. А.

Правопис складних слів зі сполучними та без сполучних голосних звуків.

Правопис складних слів разом.

Правопис складних слів через дефіс.

https://us04web.zoom.us/j/4328621149?pwd=ZG9zVXo4d3NVWGdURG5xYWZDRXB3dz09

Ідентифікатор конференції: 432 862 1149

Код доступу: 4YC6Kv

6.

Жовтень, 3 тиждень

з 10.10.22 –

по 15.10.22

доц. Бузько С. А.

Правопис складних іменників.

Правопис складних прикметників.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us04web.zoom.us/j/75039592424?pwd=c_Ko97LuQ8vO0WgFTSPjKE0OkAxp7Q.1

Ідентифікатор конференції: 750 3959 2424

Код доступу: 151022

7.

Жовтень, 4 тиждень

з 17.10.22 –

по 22.10.22

доц. Вавринюк Т. І.

Правопис прислівників.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us05web.zoom.us/j/89052573278?pwd=KzdPUUs5encxNkhpc2x6YTdBVDJuUT09

Ідентифікатор конференції: 890 5257 3278

Код доступу: M4Dkb5

8.

Жовтень,   5 тиждень

з 24.10.22 –

по 29.10.22

доц. Городецька В. А.

Правопис географічних та адміністративно-територіальних назв.

Правопис великої літери в назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят, суспільних заходів.

Правопис назв, пов’язаних із релігією.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us05web.zoom.us/j/9585507367?pwd=Q1ZqSmtsNjJMcXd1SDZ0RUpIeGlBdz09

Ідентифікатор конференції: 958 550 7367

Код доступу: 45286722

9.

Листопад

Листопад, 1 тиждень

з 01.011.22 –

по 05.11.22

ст. викл. Демиденко Г. Г.

Правопис назв органів влади, установ, організацій, товариств, партій, об’єднань, підприємств, фірм, агентств.

Правопис назв документів, пам’яток історії та культури, творів літератури та мистецтва, друкованих органів тощо.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us04web.zoom.us/j/79391354950?pwd=Q65JfQOEieWuRcXvOAaQ9fLrdJo8T-.1

Ідентифікатор конференції: 793 9135 4950

Код доступу: 1TZU2R

10.

Листопад, 2 тиждень

з 07.11.22 –

по 12.11.22

доц. Качайло К. А.

Правопис назв посад, звань, титулів.

Правопис назв орденів, медалей, відзнак, премій.

Правопис назв товарних знаків, марок виробів.

Правопис назв порід тварин, видів і сортів рослин.

Правопис великої букви в особливому стилістичному вживанні.

Правопис великої букви у складноскорочених назвах.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us05web.zoom.us/j/86452164378?pwd=UTZFOWxyVGVIcnR3TjFGb2t0ZGt2UT09

Ідентифікатор конференції: 864 5216 4378

Код доступу: W6gL07

11.

Листопад, 3 тиждень

з 14.11.22 –

по 19.11.22

доц. Малюга Н. М.

Правопис відмінкових форм іменників І відміни.

Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us05web.zoom.us/j/3675704395?pwd=dWpjcHJpVTNSbEZKdGxrRjZiL0xIZz09

ID: 367 570 4395

Passcode: mCYW3F

12.

Листопад,   4 тиждень

з 21.11.22 –

по 26.11.22

проф. Мішеніна Т.   М.

Правопис відмінкових закінчень іменників III відміни.

Правопис відмінкових закінчень іменників ІV відміни.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us04web.zoom.us/j/4921508596?pwd=b0RmWmlXRXE3OWR6NlNIcWF5d0dJQT09

Идентифікатор конференції: 4921508596

Код доступу: 12345

13.

Листопад, 5 тиждень

з 28.11.22 –

по 03.12.22

доц. Шарманова Н. М.

Правопис слів іншомовного походження.

Правопис неподвоєних і подвоєних букв на позначення приголосних.

Правопис букв на позначення голосних.

Правопис іншомовних буквосполучень.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

30.11.2022   15.00

https://us04web.zoom.us/j/77206597735?pwd=9SbFQY-08UlmgKmhDGmZUKoo4f-zJF.1

Ідентифікатор конференції: 772 0659 7735

Код доступу: 8R97rK

14.

Грудень

Грудень,

2 тиждень

з 05.12.22 –

по 10.12.22

проф. Бакум З. П.

Особливості відмінювання слів іншомовного походження.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us04web.zoom.us/j/71382768350?pwd=SkZzTzBycEFJc0F6U2t0TzdEYXZKQT09ko

15.

Грудень,

3 тиждень

з 12.12.22 –

по 17.12.22

доц. Березовська-

Савчук Н. А.

Правопис складних і складених особових імен та прізвищ і похідних від них прикметників.

Правопис похідних прикметників.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us04web.zoom.us/j/78920477239?pwd=EOK2NQClCYFiXbmm_E4e-ILbC86KaW.1

Ідентифікатор конференції: 789 2047 7239

Код доступу: 0gHvB6

16.

Грудень,   4 тиждень

з 19.12.22 –

по 24.12.22

проф. Білоконенко Л. А.

Мовленнєвий етикет. Стандартні етикетні ситуації. Мовно-етикетні формули. Формули звертання, вітання, побажання і т. ін.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us04web.zoom.us/j/4328621149?pwd=ZG9zVXo4d3NVWGdURG5xYWZDRXB3dz09

Ідентифікатор конференції: 432 862 1149

Код доступу: 4YC6Kv

17.

Грудень,   5 тиждень

з 26.12.22 –

по 31.12.22

доц. Бузько С. А.

Вибір граматичних форм. Складні випадки дієслівного й прийменникового керування.

Рубрика: Удосконалюємо культуру української мови (на вибір викладача).

https://us04web.zoom.us/j/75039592424?pwd=c_Ko97LuQ8vO0WgFTSPjKE0OkAxp7Q.1

Ідентифікатор конференції: 750 3959 2424

Код доступу: 151022

 

РАКУРСИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ «КЛУБУ СВІДОМОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

№ з/п

ПІБ ВИКЛАДАЧА     

ТЕМИ ЗАСІДАНЬ

ПРИМІТКИ

1.

проф. Ковпік С. І.

1.  Культурологічна піраміда українців.

2.  Явище українського кумівства як форма корупційної транзакції чи духовного споріднення.

 

2.

доц.  Журба С. С.

1.  Кіноінтерпретація повісті «Тіні забутих предків»

2.  Розстріляне Відродження в історії української культури.

 

3.

доц.  Онікієнко І. М.

1.  Мова, звичаї і традиції київського Подолу в комедії Михайла Старицького «За двома зайцями»

2.  Образ Донбасу та проблема національної ідентичності в романі Сергія Жадана «Інтернат»

 

4.

проф.  Дмитренко В. І.

1. Антиколоніальні й антитоталітарні ідеї в українській літературі

2. Сучасна українська "жіноча" проза

 

5.

доц. Семененко Л.   М.

Національні аспекти в українській модерній літературі

 

6.

доц.  Мельник Н. Г.   

1.      Ритуальна основа календарної обрядовості українців

2.      Родинна обрядовість українців

 

7.

доц. Коломієць Н. Є.

Кривий Ріг як культурний осередок сучасної України: історія забудови, культурні установи, мистецький обрис сучасного міста

 

8.

Галєх В. С.

Світ стародавніх українських замовлянь

 

9.

доц.  Мальченко С.  Л.

Про всесвіт українською

 

10.

доц.  Яременко Н. В.

Мистецтво «маленької бесіди»

 

11.

доц.  Хараджан Н. В.

Українська ІТ-термінологія

 

 

19928
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30