Факультет української філології
Українська мова і література

fEmDpdavXw0

Факультет української філології, кафедра української мови та кафедра української та світової літератур презентують напрям підготовки та спеціальність «Українська мова та література», за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- Бакалавр - Філологія. (Українська мова та література)٭
- Спеціаліст - Українська мова та література٭

- Магістр - Українська мова та література٭
Спеціалізація: «Українознавство» 
Спеціалізація: «Шкільне бібліотекознавство»
Спеціалізація: «Редагування освітніх видань» 
Додаткова спеціальність: «Мова та література (англійська)» 
Додаткова спеціальність: «Практична психологія».
Студенти, які навчаються за спеціальністю «Українська мова та література», мають змогу отримати знання з таких дисциплін, як «Сучасна українська літературна мова», «Історія української літератури», «Світова література», «Теорія літератури», «Стилістика», «Риторика», «Загальне мовознавство», «Латинська мова» тощо. 
Додаткова спеціалізація «Українознавство» дозволяє поглиблювати и розширювати знання про історію розвитку української нації, ментальні характеристики, звичаї, вірування, світорозуміння, морально-правові, етичні й естетичні норми; формулювати національні базові цінності, сприяти процесу самоусвідомлення й утвердження українців як політичної нації та держави; визначенню місця українців серед народів і культур світу.

 Студенти, які навчаються за спеціальністю «Українська мова та література», спеціалізація «Шкільне бібліотекознавство», мають змогу отримати знання з таких дисциплін, як «Бібліотечні фонди», «Загальне бібліотекознавство», «Історія книги та книгознавство», «Історія бібліотечної справи та сучасний процес», тощо.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Українська мова та література», додаткова спеціальність «Мова та література (англійська)», мають змогу отримати знання з таких дисциплін, як «Практичний курс англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Теорія перекладу», «Порівняльна типологія англійської та української мов» тощо. 
Студенти, які навчаються за спеціальністю «Українська мова та література», додаткова спеціальність «Практична психологія», мають змогу отримати знання з таких дисциплін, як «Диференційна психологія», «Порівняльна психологія», «Психодіагностика», «Основи психокорекції», «Основи психологічного консультування» тощо. Додаткова спеціальність «Практична психологія» дозволить поглиблювати й розширювати знання з різних психологічних дисциплін, основи психодіагностики та психокорекції, вміння проводити соціально-психологічні дослідження та оптимізувати психологічний клімат в учнівському колективі, застосувати методи профілактики девіантних форм поведінки учнів.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Українська мова та література», спеціалізація «Редагування освітніх видань», мають змогу отримати знання з таких дисциплін, як «Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту», «Теорія видавничої діяльності», «Комп'ютерні технології в сучасному видавничому процесі», «Історія видавничої справи та сучасний процес», «Основи рекламознавства», «Редакційний аналіз і підготовка видань» тощо. Спеціалізація «Редагування освітніх видань» дозволить поглиблювати й розширювати знання з дисциплін, пов'язаних з видавничою діяльністю, теорією та історією видавничої справи, основами рекламознавства, вміння редагувати тексти різних типів, працювати у сфері журналістики.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Первинні посади за ОКР бакалавр:

 − учитель української мови та літератури;

− педагог-організатор;

− керівник гуртка;
− секретар.

Первинні посади за ОКР спеціаліст:
− філолог, учитель української мови та літератури, учитель зарубіжної літератури;
− учитель-словесник професійно-технічних навчальних закладів, викладач вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
− соціальний педагог;
− працівник соціально-психологічної служби закладу освіти;
− заступник директора з навчально-виховної роботи;
− заступник директора з виховної роботи.

Первинні посади за ОКР магістр:
− філолог, викладач української мови та літератури, учитель зарубіжної літератури;
− менеджер освіти;
− заступник директора з навчально-виховної роботи;
− заступник директора з виховної роботи;
− методист методичного кабінету відділів освіти районних у місті рад;
− методист комунального закладу «Інноваційно-методичний центр»;

− спеціаліст управління освіти і науки районної і міської ради.

Випускники спеціальності «Філологія. Українська мова та література٭» зі спеціалізацією «Українознавство» після отримання диплома можуть працевлаштуватися в державних закладах освіти, у сфері приватної освіти міста і області, на посадах: вчителя українознавства.

Випускники спеціальності «Філологія. Українська мова та література٭» зі спеціалізацією «Шкільне бібліотекознавство» після отримання диплома можуть працювати також на посаді шкільного бібліотекаря, бібліотекарем вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, спеціалістом бібколектором.
Випускники спеціальності «Філологія. Українська мова та література٭» за додатковою спеціальністю «Мова та література (англійська)» після отримання диплома можуть працювати також на посаді вчителя англійської мови, надавати послуги перекладу.
Випускники спеціальності «Філологія. Українська мова та література٭» за додатковою спеціальністю «Практична психологія» після отримання диплома можуть працювати на посаді психолога в закладах освіти різних типів. 
Випускники спеціальності «Філологія. Українська мова та література٭» зі спеціалізацією «Редагування освітніх видань» після отримання диплома можуть працювати на посаді редактора у видавництвах різних типів, спічрайтерами, фахівцями у сфері журналістики.


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 
(0564)7158

 34 - ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ

(0564) 714247 - КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, 
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУР
(0564)714921 - ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КПІ

 

784
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30