Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

Шановні студенти другого курсу! 


Щиро дякуємо усім, хто проявив цікавість до нашого заходу! Члени нашого неупередженого журі обрали найкращих знавців філософії.
Зі списком фіналістів можна ознайомитися за посиланням.


Повідомляємо, що другий (фінальний) тур олімпіади з філософії  відбудеться 20 квітня 2023 р. о 14.00. Посилання для участі повідомимо через СУЕНК (Moodle) на курсі "Філософія". Додатково відправимо посилання усім фіналістам на електронну пошту.

Другий тур олімпіади з філософії буде проходити у вигляді інтелектуальної гри "Філософськи дебати". З правилами можна ознайомитися за цим посиланням. Будь ласка, приготуйте свої аргументи по кожному питанню на захист чи спростування основної тези у кожному олімпіадному питанні.

У цьому році обговорюємо такі питання:

  • Причинно-наслідкові зв'язки: властивість світу чи прерогатива розуму?
  • Сучасна культурна індустрія – це реальність чи гіпперреальність?
  • Я або самість: реальність чи ілюзія?

    У разі виникнення додаткових питань щодо проведення фінального туру, звертайтеся до Ваших викладачів фіолософії. 

Бажаємо успіхів! 

combat

21999

Шановні студенти другого курсу!

Оголошуємо про початок щорічної олімпіади з філософії. Захід відбудеться у два тури. Перший тур – написання есеїв, другий тур – філософська дискусія.

Есеї з олімпіадних завдань, підготовані згідно нижченаведених рекомендацій, очікуються  до 7 квітня 2023 р.  на пошту [email protected]

Завантажити завдання олімпіади з філософії 2023 р.

Після опрацювання есеїв учасників повідомлять про їхнє проходження до ІІ туру олімпіади,

який буде проходити у форматі Zoom-конференції 20 квітня 2023 р.  

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЕСЕЇВ ДО І ТУРУ ОЛІМПІАДИ

* З запропонованих тем оберіть одну тему, ознайомтеся з рекомендованою літературою (вітається використання й інших наукових, філософських, науково-популярних та інших достовірних й адекватних джерел).

* Сформуйте власну позицію щодо обраного питання.

*Оформіть власну точку зору у вигляді есе. Для цього:

– оберіть самостійно назву есею у межах певної теми, таким чином, щоб вона висвітлювала один або декілька аспектів проблеми (есе оцінюватиметься в залежності від обґрунтованості та повноти викладу проблеми, а не в залежності від його обсягу);

 – підкресліть у тексті есе важливість проблеми, акцентуйте увагу на тому, хто саме з філософів або науковців і чому звертався до неї, які пропонував шляхи вирішення;

 – спробуйте відобразити у есе власну обґрунтовану та аргументовану позицію з проблемного питання, вкажіть при цьому недоліки точок зору та шляхів вирішення проблеми, які видалися вам хибними;

 – для підкріплення власної точки зору посилайтеся в тексті на тих авторів, позиція яких здається вам правильною, та найбільш адекватно репрезентує можливий напрям дослідження;

 – зробіть висновки;

 – вкажіть використану літературу; якщо ви використовуєте у тексті есе будь-який матеріал, обов’язково відобразите це за допомогою посилань на відповідні джерела (книги, журнали, сайти), щоб унеможливити плагіат;

 – готові есе відправте на електронну пошту [email protected], зазначивши тему листа "Олімпіада 2023".

Більш детальні рекомендації з написання філософського есе й оформлення джерел доступні за посиланням.

Бажаємо успіхів та чекаємо на цікаві роботи! 

21715

 

У 2022 році кафедра філософії пожвавила співпрацю з міжнародною філософською спільнотою. Пишаємося нашими колегами: к. філос. н., доц. Н. П. Козаченко та к. філос. н., доц. О. В. Мішаловою, які доєдналися до академічної мобільності в Рурському університеті  (м. Бохум, Німеччина); а також із гордістю згадуємо участь д. філос. н., проф. Я. В. Шрамка та к. філос. н., доц. О. П. Панафідіної в ХІ Міжнародному конгресі з аналітичної філософії.

Кафедра філософії продовжила роботу з нашими колегами. К. філос. н., старший викладач М. М. Брюховецький виступив на онлайн-лекторії 2.0 «Мова – переклад – технології у глобалізаційний час», який організувала кафедра перекладу та слов'янської філології.

Незважаючи на виклики сьогодення, кафедра філософії продовжує працювати задля забезпечення якісної освіти у Криворізькому державному педагогічному університеті. У цьому році, як завжди, вийшла фахова збірка наукових праць «Актуальні проблеми духовності», а наукова школа продовжує збиратися задля обговорення актуальних проблем. Так, на грудневому засіданні члени кафедри філософії розмірковували над проблемами розвитку критичного мислення в інформаційному суспільстві.

Ми продовжуємо вдосконалювати свій професійний рівень розробками методичних посібників і рекомендацій. Так, у 2022 р. був створений новий посібник з логіки. У травні відбулася університетська олімпіада з філософії, вийшла чергова збірка студентських наукових праць з філософії «Юнософія». Однойменний науковий студентський гурток продовжує свою діяльність у шести різних секціях. Серед здобутків учасників – опублікований у фаховому виданні категорії «Б» переклад розділу з книги К. Поппера «Знання i психофiзична проблема», що був виконаний студентами факультету іноземних мов Никитою Власовим, Марiєю Пенцаль, Валерiєю Айзенберг під керівництвом к. філос. н., доц. О. П. Панафідіної.

До 300-річчя від дня народження Г. Сковороди були організовані обговорення філософської спадщини Українського Сократа, проведено конкурс інфографіки серед студентів ІІ та ІІІ курсів, які вивчали естетику як дисципліну за вибором, а також усі студенти ІІ курсу мали змогу долучитися до конкурсу філософських нарисів.

 

21109

У 2021 році кафедра філософії  випустила навчальний посібник  «Філософія: теоретичний курс». З посібником можна ознайомитися в репозитарії університету.

Було підтверджено фаховість збірника наукових праць «Актуальні проблеми духовності», який отримав категорію «Б». Із випуском за 2021 р. можна ознайомитися на офіційній сторінці видання.

Оновлено курс філософії для  підготовки докторів філософії. Тепер майбутні науковці мають змогу прослухати курс «Сучасна наукова філософія».

Також розширено пропозиції з вибіркових дисциплін. З вересня 2021 р. викладаються авторські курси «Логіка освітньої реформи» (для бакалавріату) і «Культурні практики сучасності» (для магістратури).

У 2021 р. кафедра філософії активно брала участь у науковій діяльності. Викладачі долучилися до написання колективної монографії «Challenges and Opportunities of the Modern Risk Society: Socio-Cultural, Economic and Legal Aspects», публікували статті в закордонних виданнях, зокрема у «Archive for Mathematical Logic», виступили на конференції «ICHTML 2021: Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning».

У 2021 р. кафедра філософії  продовжила вдосконалювати педагогічну майстерність. Зокрема, д. філос. н., проф.. Я. В. Шрамко провів відкриту онлайн-лекцію з теми «Математична логіка», продемонструвавши, що така  класична наука як логіка може викладатися з використанням сучасних технологій дистанційного навчання. К. філос.н., доц. О. П. Панафідіна пройшла курс підвищення кваліфікації у Вищій школі філософії при Інституті філософії  ім. Г. С. Сковороди НАН України.

Не зважаючи на карантинні обмеження, кафедра філософії провела заходи, які стали традицією нашого навчального закладу:  університетську олімпіаду з філософії для  студентів другого курсу та студентську конференцію «Юнософія». У дистанційному режимі працював науково-методологічний семінар кафедри, на якому з доповідями виступали д. філос. н., проф. Я. В. Шрамко, к. філос. н., М. М. Брюховецький, к. філос. н., доц. О. В. Мішалова, к. філос. н. доц., О. П. Панафідіна,  к. філос. н., доц. Н. П. Козаченко.

 

17994

Шановні студенти, колеги та усі, хто цікавиться філософією!

 

Кафедра філософії з радістю повідомляє про публікацію навчального посібника «Філософія: теоретичний курс». Протягом року наполегливої роботи над виданням автори-викладачі узагальнили та систематизували доробок з усіх основних розділів філософії. Наукова школа під керівництвом д. філос. н., проф. Шрамка Я. В проводить дослідження в руслі наукової філософії, що і було представлено в навчальному посібнику.

Видання призначене для студентів нефілософських спеціальностей, які вивчають філософію як загальноосвітню дисципліну. Мета посібника – дати цілісне уявлення філософію як науку та навчальну дисципліну, систематизувати знання про основні розділи філософії та філософські проблеми. Навчальний посібник складається зі вступу, восьми розділів і словника основних термінів.

фил3 small

 

У першому розділі, присвяченому філософському вченню про буття, запропоновано витлумачення категорії буття, подано його основні характеристики, стисло розглянуто онтологічну проблематику в сучасній філософії. Другий розділ присвячений філософії філософією свідомості. Подано філософське поняття свідомості, проблему співвідношення духовного й тілесного, висвітлено широкий спектр сучасних філософських підходів до вивчення свідомості. У третьому розділі проаналізовано філософський підхід до проблеми пізнання, здійснюваним у гносеологічних концепціях. Значну увагу приділено проблемі пізнаваності світу, проблемі витлумачення знання, його співвідношенню з переконанням та інформацією Розглянуто проблему істини та її розв’язання в різних філософських концепціях. З огляду на роль наукового знання в розвитку людської цивілізації, питання наукового пізнання, які утворюють галузь філософії та методології науки, виокремлено в самостійний розділ 4.

Розділи 5 і 6 присвячено соціальній філософії та філософії історії, що є взаємопов’язаними галузями, які досліджують суспільство. У п’ятому розділі акцентовано увагу на якісних характеристиках суспільства, обґрунтуванні його цінностей та ідеалів, з’ясуванні чинників розвитку. Схарактеризовано класичні та сучасні концепції розвитку суспільства. Своєю чергою, у шостому розділі осмислюється питання сенсу, спрямованості, форм та чинників розгортання історичного процесу, досліджуються межі й умови об’єктивності та істинності історичного знання, особливості його побудови і функціонування.

У сьомому та восьмому розділах представлено філософську антропологію та філософську теорію цінностей. Якщо першу пояснено як філософське вчення про природу та сутність людини як особливого роду буття, її місце у світі, то аксіологію витлумачено крізь призму тісного взаємозв’язку з антропологічними дискурсами: естетикою, етикою, філософією культури, теорією свідомості, філософією мови і комунікації, а також соціальною філософією, семантикою, епістемологією (істина як цінність) та іншими розділами філософського знання.

Сподіваємося, що навчальний посібник буде корисним під час вивчення курсу філософії студентами й допоможе фахівцям по-новому подивитися на основні філософські проблеми.

Навчальний посібник розміщено в репозитарії університету.

16165

17.06.21 відбулися загальні збори колективу факультету української філології. На порядку денному стояло питання про рекомендацію к. філос. н., доц. Абдули А. І.  на посаду завідуючого кафедри філософії.

16118

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги аспірантів 1 року навчання. Захист індивідуальних науково-навчальних робіт (ІННР) з філософії відбудеться 17.06.21 о 9.00 в конференц-залі головного корпусу.

Дивитися звіт про проведений захід.

16064

Шановні студенти! 

Студентська конференція з філософських дисциплін  "Юнософія" відбудеться 12.05.2021 о 15.00.  Конференція буде проводитися дистанційно з використанням платформи Zoom. 

Покликання на конференцію: https://us02web.zoom.us/j/85754229370?pwd=NlcrdzlmZDhKZk1Kam9Jb01MZFNGUT09

Ознайомитися з програмою конференції та списками учасників.

Дивитися звіт про проведений захід.

15631

Шановні студенти! 

28.10.20 о 12.30 на кафедрі філософії проводиться складання академічної різниці у доц. Балути Г.А.

Також 28.10.20 о 12.30 на кафедрі філософії  буде проведена очна консультація для студентів доц. Балути Г.А. 

 

13033

combat

І тур Загальноуніверситетської Олімпіади з філософії

відбудеться 18 грудня 2019 року

(кафедра філософії)

час проведення: 10.40, 12.10, 13.40, 15.10

Всі бажаючі запрошуються у зручний для них час до кафедри філософії

(218 ауд. головного корпусу)

Щорічна олімпіада з філософії проходить в два етапи: І тур -- відбірковий -- проводиться наприкінці І семестру і має на меті дібрати студентів, зацікавлених у філософському осмисленні дійсності; ІІ тур -- фінальний -- проводиться на початку ІІ семестру і має на меті дати змогу найкращим студентам розкрити свої погляди щодо актуальних проблем сучасності у філософському аспекті.

За результатами олімпіади до ІІ туру пройшли:

Прізвище та ім“я група
1 Кутьков Владислав ІП-18
2 Варданян Владислав ФК-18-1
3 Губарєва Марина УФР-18
4 Бойкова Крістіна ХІ-18
5 Чернюк Поліна УАФ-18
6 Склярський Вячеслав БП-18
7 Єгорова Анна ХІ-18
8 Ятло Марина АНФ-18
9 Пилипчук Аліна АНФ-18
10 Захаревич Валерія ФК-18-1
11 Дубовік Ганна УАФ-18
12 Мінаєва Поліна АНФ-18
13 Дзигарська Наталя МІ-18
14 Мічкова Уляна ФК-18-1
15 Семенко Ольга МІ-18
16 Пугач Анна УАФ-18
17 Гребень Оксана УФР-18
18 Чумаченко Аліна УАФ-18
19 Городецька Анна УАФ-18
20 Баженов Богдан АНФ-18
21 Сотніков Владислав ІП-18
22 Пономаренко Дарина УАФ-18
23 Тишик Ігор БХ-18
24 Корнієнко Володимир АНФ-18

 

 

9641
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30