Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

Шановні студенти, колеги та усі, хто цікавиться філософією!

 

Кафедра філософії з радістю повідомляє про публікацію навчального посібника «Філософія: теоретичний курс». Протягом року наполегливої роботи над виданням автори-викладачі узагальнили та систематизували доробок з усіх основних розділів філософії. Наукова школа під керівництвом д. філос. н., проф. Шрамка Я. В проводить дослідження в руслі наукової філософії, що і було представлено в навчальному посібнику.

Видання призначене для студентів нефілософських спеціальностей, які вивчають філософію як загальноосвітню дисципліну. Мета посібника – дати цілісне уявлення філософію як науку та навчальну дисципліну, систематизувати знання про основні розділи філософії та філософські проблеми. Навчальний посібник складається зі вступу, восьми розділів і словника основних термінів.

фил3 small

 

У першому розділі, присвяченому філософському вченню про буття, запропоновано витлумачення категорії буття, подано його основні характеристики, стисло розглянуто онтологічну проблематику в сучасній філософії. Другий розділ присвячений філософії філософією свідомості. Подано філософське поняття свідомості, проблему співвідношення духовного й тілесного, висвітлено широкий спектр сучасних філософських підходів до вивчення свідомості. У третьому розділі проаналізовано філософський підхід до проблеми пізнання, здійснюваним у гносеологічних концепціях. Значну увагу приділено проблемі пізнаваності світу, проблемі витлумачення знання, його співвідношенню з переконанням та інформацією Розглянуто проблему істини та її розв’язання в різних філософських концепціях. З огляду на роль наукового знання в розвитку людської цивілізації, питання наукового пізнання, які утворюють галузь філософії та методології науки, виокремлено в самостійний розділ 4.

Розділи 5 і 6 присвячено соціальній філософії та філософії історії, що є взаємопов’язаними галузями, які досліджують суспільство. У п’ятому розділі акцентовано увагу на якісних характеристиках суспільства, обґрунтуванні його цінностей та ідеалів, з’ясуванні чинників розвитку. Схарактеризовано класичні та сучасні концепції розвитку суспільства. Своєю чергою, у шостому розділі осмислюється питання сенсу, спрямованості, форм та чинників розгортання історичного процесу, досліджуються межі й умови об’єктивності та істинності історичного знання, особливості його побудови і функціонування.

У сьомому та восьмому розділах представлено філософську антропологію та філософську теорію цінностей. Якщо першу пояснено як філософське вчення про природу та сутність людини як особливого роду буття, її місце у світі, то аксіологію витлумачено крізь призму тісного взаємозв’язку з антропологічними дискурсами: естетикою, етикою, філософією культури, теорією свідомості, філософією мови і комунікації, а також соціальною філософією, семантикою, епістемологією (істина як цінність) та іншими розділами філософського знання.

Сподіваємося, що навчальний посібник буде корисним під час вивчення курсу філософії студентами й допоможе фахівцям по-новому подивитися на основні філософські проблеми.

Навчальний посібник розміщено в репозитарії університету.

16165

17.06.21 відбулися загальні збори колективу факультету української філології. На порядку денному стояло питання про рекомендацію к. філос. н., доц. Абдули А. І.  на посаду завідуючого кафедри філософії.

16118

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги аспірантів 1 року навчання. Захист індивідуальних науково-навчальних робіт (ІННР) з філософії відбудеться 17.06.21 о 9.00 в конференц-залі головного корпусу.

Дивитися звіт про проведений захід.

16064

Шановні студенти! 

Студентська конференція з філософських дисциплін  "Юнософія" відбудеться 12.05.2021 о 15.00.  Конференція буде проводитися дистанційно з використанням платформи Zoom. 

Покликання на конференцію: https://us02web.zoom.us/j/85754229370?pwd=NlcrdzlmZDhKZk1Kam9Jb01MZFNGUT09

Ознайомитися з програмою конференції та списками учасників.

Дивитися звіт про проведений захід.

15631

Шановні студенти, аспіранти та викладачі! 

20.04.21 об 11.00 відбудеться відкрита лекція д.філос.н., проф. Я. В. Шрамка з дисципліни "Логіко-гносеологічні проблеми фундаментальних наук". Тема лекції: "Модальна логіка".  Лекція проводитиметься дистанційно з використанням платформи Zoom. Посилання на відкриту лекцію на платформі Zoom розміщено в Системі управління електронними навчальними курсами університету Moodle в розділі: > Загальноуніверситетські кафедри та відділи >  Навчально-методичний відділ >  Відкриті заняття викладачів

Запрошуємо приєднатися всіх, хто цікавиться логікою та філософією! 

15280

Шановні студенти! 

Зверніть, буль ласка, увагу, що інформація щодо консультацій викладачів кафедри філософії розміщена в рубриці "Графіки". 

13221

Уже другий тиждень на кафедра філософії працює дистанційно. Навчальний процес відбувається за розкладом з використанням Moodle та Zoom. Для кожної навчальної дисципліни були розроблені курси на платформі Moodle, за допомогою яких студенти можуть ознайомитися з планами лекцій та семінарів, ознайомитися з підручниками та першоджерелами, подивитися навчальні відеоматеріали та відеолекції, виконати групові й індивідуальні проекти та пройти тести до самостійних робіт.

Лекції та семінарські заняття проводяться у форматі Zoom-конференції. Викладачі інформують про прийдешній семінар або лекцію через платформу Moodle: в кожному курсі у рубриці «Новини» розміщується усі необхідні покликання. Методика вивчення філософських дисциплін була переглянута з урахуванням потреб дистанційного навчання та специфіки кожної дисципліни. Наприклад, лекції супроводжуються презентаціями та ілюстративним матеріалом. На семінарських заняттях з етики та естетики студенти використовують можливості Zoom, щоб продемонструвати навички командної роботи: вони готують невеликі доповіді та супроводжують їх мультимедійними презентаціями. Семінари з логіки проводяться у комбінованому форматі: першу половини студенти спілкуються з викладачем у Zoom, навчаються розв’язувати типові задачі, а потім переходять на платформу Moodle, де у курсі «Логіка» розв’язують контрольну задачу до певної теми.

Якщо у студента виникають труднощі з опануванням матеріалу, він може звернутися до викладача за допомогою. Консультації надаються як очно (на кафедрі філософії з дотриманням усіх протиепідемічних вимог), так і дистанційно (у Zoom).

дистанційне навчання каф філосфоії min

 

 

13094

Шановні студенти! 

28.10.20 о 12.30 на кафедрі філософії проводиться складання академічної різниці у доц. Балути Г.А.

Також 28.10.20 о 12.30 на кафедрі філософії  буде проведена очна консультація для студентів доц. Балути Г.А. 

 

13033

combat

І тур Загальноуніверситетської Олімпіади з філософії

відбудеться 18 грудня 2019 року

(кафедра філософії)

час проведення: 10.40, 12.10, 13.40, 15.10

Всі бажаючі запрошуються у зручний для них час до кафедри філософії

(218 ауд. головного корпусу)

Щорічна олімпіада з філософії проходить в два етапи: І тур -- відбірковий -- проводиться наприкінці І семестру і має на меті дібрати студентів, зацікавлених у філософському осмисленні дійсності; ІІ тур -- фінальний -- проводиться на початку ІІ семестру і має на меті дати змогу найкращим студентам розкрити свої погляди щодо актуальних проблем сучасності у філософському аспекті.

За результатами олімпіади до ІІ туру пройшли:

Прізвище та ім“я група
1 Кутьков Владислав ІП-18
2 Варданян Владислав ФК-18-1
3 Губарєва Марина УФР-18
4 Бойкова Крістіна ХІ-18
5 Чернюк Поліна УАФ-18
6 Склярський Вячеслав БП-18
7 Єгорова Анна ХІ-18
8 Ятло Марина АНФ-18
9 Пилипчук Аліна АНФ-18
10 Захаревич Валерія ФК-18-1
11 Дубовік Ганна УАФ-18
12 Мінаєва Поліна АНФ-18
13 Дзигарська Наталя МІ-18
14 Мічкова Уляна ФК-18-1
15 Семенко Ольга МІ-18
16 Пугач Анна УАФ-18
17 Гребень Оксана УФР-18
18 Чумаченко Аліна УАФ-18
19 Городецька Анна УАФ-18
20 Баженов Богдан АНФ-18
21 Сотніков Владислав ІП-18
22 Пономаренко Дарина УАФ-18
23 Тишик Ігор БХ-18
24 Корнієнко Володимир АНФ-18

 

 

9641

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

свідомість

13 травня 2019 року

понеділок (знаменник)

о 14.00

відбудеться засідання наукового гуртка кафедри філософії

Доповідачь: Сепетий Д.П., к. філос. н., доцент (Запорізький державний медичний університет)

Тема доповіді: "Квантова механіка та проблема місця свідомості у фізичному світі"

7684
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша