Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра філософії приєднується до новорічних поздоровлень. Бажаємо колегам, працівникам і студентам усього найкращого в прийдешньому році! Хай загадані бажання здійснюються, спокій та наснага завжди сповнюють душу, а розум залишається ясним і спрямованим до спільної мети. Висловлюємо надію, що прийдешній рік буде сповнений тільки гарними новинами і мирними буднями!

1577687951 402033 svetik

21109

З 02 по 15 листопада серед студентів ІІ та ІІІ курсів, які вивчали естетику як дисципліну за вибором, був проведений конкурс на кращу інфографіку з нагоди 300-річчя з дня народження Г. Сковороди. Перед учасниками постало завдання оригінально та по-сучасному презентувати цікаві факти з життя Г. Сковороди та його філософські ідеї, використовуючи засоби інфографіки.

Викладачі кафедри філософії висловлюють подяку усім, хто долучився до конкурсу! Щиро вітаємо переможців і призерів конкурсу!

І місце: Скопенко Ольга (АНП-21) і Цуканова Уляна (ДГ-20).

ІІ місце: Волкотруб Віталія (ДГ-20) і Безбородова Єлизавета (ОМ-20). 

ІІІ місце: Зубенко Анжеліка (ДГ-21), Борис Дар'я (УАФ-20) і Леванова Ольга (ДС-20).

Пропонуємо Вашій увазі роботи переможців та призерів.

20894

04 листопада 2022 р. к. філос. н., старший викладач Микола Миколайович Брюховецький долучився до онлайн-лекторію 2.0 «Мова – переклад – технології у глобалізаційний час», на якому виступив з лекцією «Процесуальні засади участі перекладача в здійсненні судочинства».

Окрім ступеня кандидата філософських наук, М. М. Брюховецький має вищу освіту в сфері журналістики, правознавства та історії, а також займається адвокатською діяльністю. У виступі на лекторії ознайомив присутніх з процедурою надання перекладу в судочинстві, розглянув основні законодавчі акти, які регламентують перекладацьку діяльність у кримінальному та цивільному процесах. Також надав роз'яснення щодо статусу, прав та обов’язків перекладача у судочинстві.

20627

З 12 по 15 вересня 2022 р. в Берлінському університеті ім. Гумбольдтів проходив  ХІ Міжнародний  конгрес з аналітичної філософії. Протягом трьох днів філософи з усіх куточків світу обговорювали важливість філософії для громадськості. Загалом було заявлено 16 секцій.

У конгресі взяли участь 10  представників з України. Делегацію очолював д. філос. н., проф. Я. В. Шрамко. Серед учасників була також к. філос. н., доц. О. П. Панафідіна.

220915 132330 RoundtableUkrainianNonukrainianPhilosophers crop

Члени кафедри філософії обмінялися досвідом з європейськими колегами. Я. В. Шрамко виступив з доповіддю «The Diamond of Mingle Logics: A Four-Fold Infinitive Way to Be Safe from Paradox». О. П. Панафідіна взяла участь в круглому столі з налагодження партнерства між Україною та Німеччиною.

виступ на секції з логіки

на фоні університету ім. фон Гумбольдта

Члени кафедри філософії висловлюють подяку організаторам та сподіваються на продовження наукового партнерства.

20212

11 травня 2022 р. відбулася щорічна університетська олімпіада з філософії.

Із вітальним словом до учасників звернувся д. філос. н., проф. Ярослав Шрамко: «Цей час є вирішальним, але університет продовжує функціонувати, що засвідчує нашу мужність та силу духу. Зараз ми відстоюємо цінності людяності, культурні цінності. Філософія є закликом до гуманізму, важливою для прогресу нашого суспільства і людства».

Цього року олімпіада складалася з письмового туру – написання есеїв та усного туру, який проходив у форматі дебатів. У фінальному турі виступили 11 учасників – студенти другого курсу різних факультетів. Обговорювали переваги та недоліки демократії, а також можливість існування суспільства у комп’ютерній симуляції.

Дякуємо учасникам за активність та оригінальні аргументи, за мужність у відстоюванні власної позиції та зацікавленість у вивченні філософії!

олімпіада 22

19203

02 лютого 2022 р. кафедра філософії КДПУ була рада вітати колег та студентів факультету географії туризму та історії на науковому семінарі, присвяченому темі націотворення та національній ідентичності.

 

гурток 02022022

18306

Шановна громадо Криворізького державного педагогічного університету!

Кафедра філософії вітає зі святами! Напередодні Нового року прийнято підводити підсумок і планувати події на майбутнє. Отже, дозвольте коротко відзначити найбільш важливі події в житті кафедри філософії за 2021 р.

Кафедра філософії  випустила навчальний посібник  «Філософія: теоретичний курс». З посібником можна ознайомитися в репозитарії університету.

Було підтверджено фаховість збірника наукових праць «Актуальні проблеми духовності», який отримав категорію «Б». Із випуском за 2021 р. можна ознайомитися на офіційній сторінці видання.

Оновлено курс філософії для  підготовки докторів філософії. Тепер майбутні науковці мають змогу прослухати курс «Сучасна наукова філософія».

Також розширено пропозиції з вибіркових дисциплін. З вересня 2021 р. викладаються авторські курси «Логіка освітньої реформи» (для бакалаврів) і «Культурні практики сучасності» (для магістрів).

У 2021 р. кафедра філософії активно брала участь у науковій діяльності. Викладачі долучилися до написання колективної монографії «Challenges and Opportunities of the Modern Risk Society: Socio-Cultural, Economic and Legal Aspects», публікували статті в закордонних виданнях, зокрема у «Archive for Mathematical Logic», виступили на конференції «ICHTML 2021: Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning».

У 2021 р. кафедра філософії  продовжила вдосконалювати педагогічну майстерність. Зокрема, д. філос. н., проф.. Я. В. Шрамко провів відкриту онлайн-лекцію з теми «Математична логіка», продемонструвавши, що така  класична наука як логіка може викладатися з використанням сучасних технологій дистанційного навчання. К. філос.н., доц. О. П. Панафідіна пройшла курс підвищення кваліфікації у Вищій школі філософії при Інституті філософії  ім. Г. С. Сковороди НАН України.

Не зважаючи на карантинні обмеження, кафедра філософії провела заходи, які стали традицією нашого навчального закладу:  університетську олімпіаду з філософії для  студентів другого курсу та студентську конференцію «Юнософія». У дистанційному режимі працював науково-методологічний семінар кафедри, на якому з доповідями виступали д. філос. н., проф. Я. В. Шрамко, к. філос. н., М. М. Брюховецький, к. філос. н., доц. О. В. Мішалова, к. філос. н. доц., О. П. Панафідіна,  к. філос. н., доц. Н. П. Козаченко.

Висловлюємо сподівання, що 2022 рік буде не менш плідним як для кафедри філософії, так і для громади Криворізького державного педагогічного університету. Бажаємо усім колегам та студентам наснаги. Закликаємо охочих долучатися до наших філософських проєктів!

17994

Із 2005 р. у  третій четвер листопада відзначають Всесвітній день філософії. Колектив кафедри філософії вітає громаду Криворізького державного педагогічного університету. Бажаємо студентам та аспірантам наснаги та наполегливості у вивченні філософських дисциплін. Хочеться нагадати вислів Епікура: «Хто говорить, що займатися філософією ще рано або вже пізно, подібний до того, хто говорить, ніби бути щасливим ще рано або вже пізно».

world philosophy day

17515

Шановні студенти, колеги та усі, хто цікавиться філософією!

 

Кафедра філософії з радістю повідомляє про публікацію навчального посібника «Філософія: теоретичний курс». Протягом року наполегливої роботи над виданням автори-викладачі узагальнили та систематизували доробок з усіх основних розділів філософії. Наукова школа під керівництвом д. філос. н., проф. Шрамка Я. В проводить дослідження в руслі наукової філософії, що і було представлено в навчальному посібнику.

Видання призначене для студентів нефілософських спеціальностей, які вивчають філософію як загальноосвітню дисципліну. Мета посібника – дати цілісне уявлення філософію як науку та навчальну дисципліну, систематизувати знання про основні розділи філософії та філософські проблеми. Навчальний посібник складається зі вступу, восьми розділів і словника основних термінів.

фил3 small

 

У першому розділі, присвяченому філософському вченню про буття, запропоновано витлумачення категорії буття, подано його основні характеристики, стисло розглянуто онтологічну проблематику в сучасній філософії. Другий розділ присвячений філософії філософією свідомості. Подано філософське поняття свідомості, проблему співвідношення духовного й тілесного, висвітлено широкий спектр сучасних філософських підходів до вивчення свідомості. У третьому розділі проаналізовано філософський підхід до проблеми пізнання, здійснюваним у гносеологічних концепціях. Значну увагу приділено проблемі пізнаваності світу, проблемі витлумачення знання, його співвідношенню з переконанням та інформацією Розглянуто проблему істини та її розв’язання в різних філософських концепціях. З огляду на роль наукового знання в розвитку людської цивілізації, питання наукового пізнання, які утворюють галузь філософії та методології науки, виокремлено в самостійний розділ 4.

Розділи 5 і 6 присвячено соціальній філософії та філософії історії, що є взаємопов’язаними галузями, які досліджують суспільство. У п’ятому розділі акцентовано увагу на якісних характеристиках суспільства, обґрунтуванні його цінностей та ідеалів, з’ясуванні чинників розвитку. Схарактеризовано класичні та сучасні концепції розвитку суспільства. Своєю чергою, у шостому розділі осмислюється питання сенсу, спрямованості, форм та чинників розгортання історичного процесу, досліджуються межі й умови об’єктивності та істинності історичного знання, особливості його побудови і функціонування.

У сьомому та восьмому розділах представлено філософську антропологію та філософську теорію цінностей. Якщо першу пояснено як філософське вчення про природу та сутність людини як особливого роду буття, її місце у світі, то аксіологію витлумачено крізь призму тісного взаємозв’язку з антропологічними дискурсами: естетикою, етикою, філософією культури, теорією свідомості, філософією мови і комунікації, а також соціальною філософією, семантикою, епістемологією (істина як цінність) та іншими розділами філософського знання.

Сподіваємося, що навчальний посібник буде корисним під час вивчення курсу філософії студентами й допоможе фахівцям по-новому подивитися на основні філософські проблеми.

Навчальний посібник розміщено в репозитарії університету.

16165

17.06.21 відбулися загальні збори колективу факультету української філології. На порядку денному стояло питання про рекомендацію к. філос. н., доц. Абдули А. І.  на посаду завідуючого кафедри філософії.

16118
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28