Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра філософії КДПУ славиться своїми багаторічними традиціями. З 1985 р. викладачі кафедри виробили особливий науково-філософський стиль, що яскраво проявляється у високому рівні наукової та викладацької діяльності. На кафедрі викладаються філософія, логіка, філософія освіти, філософія та методологія науки, етика, естетика, релігієзнавство, критичне мислення, культурологія, соціально-політична філософія. Викладачі кафедри філософії постійно вдосконалюють навчальні курси, втілюють актуальні методичні тренди, оновлюють змістовне наповнення. Філософські дисципліни викладаються на всіх ступенях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Щорічно на кафедрі видається збірка наукових праць “Актуальні проблеми духовності”, проводяться викладацька та студентська конференції, за матеріалами останньої видається збірка “Юнософія”. Традиційною стала щорічна олімпіада з філософії. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими роботами студентів, навчально-науковими роботами аспірантів.

Кафедра філософії має широкі зв’язки з провідними науковими закладами України і світу: плідно співпрацює з Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Інститутами філософії Берлінського і Дрезденського університетів та інш. Викладачі кафедри неодноразово вигравали наукові гранти, стипендії та отримували престижні міжнародні наукові премії. Значним досягненням кафедри можна вважати формування наукової школи, очолюваної професором Я.В. Шрамком в руслі аналітичної традиції. Систематично працює науково-методологічний семінар кафедри, на якому обговорюються здобутки викладачів кафедри та запрошених науковців. Провідною нормою наукового дослідження проголошується орієнтація на високі міжнародні стандарти науковості.

2013

2133

Kafedra 2017 olimpiada

Кафедру філософії Криворізького державного педагогічного інституту (нині університету) було створено 1 вересня 1985 р. на базі кафедри марксизму-ленінізму. Першим завідуючим кафедри був призначений Анісімов Анатолій Степанович, кандидат філософських наук, доцент.

На момент створення у складі кафедри працювали кандидати наук Анісімов А.С., Гореліков Л.О., Кононенко В.Г., Лисечко В.П., Макутон П.Я., Мітіна В.І., Нападовський В.О., Пісчиков В.С., Сидоров В.І., Хачатрян А.С., Холін М.М., Хорольська Т.А. та асистенти Басюл В.Г., Попова Л.А., Скороход В.Ю., Щитова Л.Г. У різні роки на кафедрі працювали Ведмедська Н.В., Вілента І.В., Знак З.В., Чумаченко Л.М., Чухрай Е.І.

90-ті роки — це не тільки становлення та мужання кафедри філософії як вузівської ланки навчально-виховного процесу, а й час докорінного реформування змісту та способів викладання соціально-філософських дисциплін, яких на кафедрі було більше 7, та декількох спецкурсів. Останнє, в свою чергу, потребувало підвищення наукового рівня викладачів.

Так, саме в 90-ті рр. такі кандидати наук як Батрак С.А., Гореліков Л.О., Знак З.В., Лисечко В.П., Пісчиков В.С., Холін М.М., Хорольська Т.А., Шрамко Я.В. одержали вчені звання доцентів. У 90-ті на кафедрі ставиться питання про підготовку докторів філософських наук, яке успішно вирішується. Вже в 1992 році кафедра та інститут вітали з успішним захистом докторської дисертації доцента Анісімова А.С., а в березні 1998 року — доцента Шрамка Я.В.

911

Макутон Павло Якович

Історія університету здійснювалась творчою працею всіх, хто працював і вчився в ньому протягом цього тривалого часу. Але були серед них і ті, хто залишив найбільш помітний слід в історії інституту (тепер університету). В їх коло, безсумнівно, входить і кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Павло Якович Макутон, який більше тридцяти років викладав в університеті філософію.

Філософська, педагогічна діяльність П.Я. Макутона — яскрава сторінка в історії кафедри філософії, університету в цілому. Молодим, енергійним, покладаючим великі надії асистентом починав він тут в 1967 році свою діяльність, тут же в 1999 році завершилась його трудова біографія. Завершилась драматично: повний інтелектуальних і душевних сил, планів і намірів, на вершині своєї педагогічної майстерності він був змушений залишити роботу через раптовий фізичний недуг, що обірвав його життя 8 березня 2001 року.

Перше і головне, що відрізняло П.Я. Макутона — це його високий професіоналізм. Він органічно поєднував в собі якості талановитого філософа і педагога, що буває не так вже й часто в філософській діяльності. Протягом всього періоду своєї роботи в університеті Павло Якович, за загальним визнанням, був одним з найкращих спеціалістів філософів.

579
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31