Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

Днями у світі відзначали 300-річчя від дня народження філософа-просвітника І. Канта. Щоб відзначити цю подію, 25 квітня 2024 р кафедра філософії КДПУ провела засідання наукового семінару, на якому було заслухано доповідь к. філос. н., доц. О. П. Панафідіної «Призначення людини як проблема у філософії Імануеля Канта».

методсемінар250424 4

Протягом багатьох років О.П. Панафідіна вивчає твори цього мислителя. Результатом її глибокого занурення у кантівську філософію стала розробка концепції призначення людини, що передбачає культивування характеру людини й розвитку її здорового глузду.

Досліджуючи передовий зарубіжний та український досвіт у царині кантознавства Оксана Петрівна помітила, що з роками його антропологічні погляди не втрачають своєї актуальності, хоча і викликають труднощі як серед професійних філософів при дослідженні, так і серед студентів, які опановують курс філософії. Дехто навіть порівнює філософію І. Канта з готичним собором, досконалим своїми величними архітектурними формами, проте не придатним до життя. Оксана Петрівна поставила за мету довести, що вивчення праць І. Канта може бути і цікавим, і корисним.

методсемінар 250424 7

У виголошеній доповіді було зазначено, що основне Кантове питання «Що таке людина?» може бути перефразоване на «Як подолати природні схильності, що роблять людину егоїстичною твариною і заважають її самовдосконаленню?». Відповідь І. Канта  –  правильно культивувати характер: загартовувати силу духу, прищеплювати чесноти, розвивати самостійне критичне мислення і брати відповідальність за свої вчинки. Усе це робить людину справжньою особистістю. А без виходу зі стану неповноліття кожною окремою людиною неможливий суспільний поступ. Тож, неокантіанське гасло «Назад до Канта!», на думку дослідниці, слід змінити на «Вперед до Канта!», адже у часи суспільних трансформацій гуманістична філософія німецького мислителя все ще необхідна людству.  

методсемынар 150424 12

26298

До Міжнародного дня філософії було проведено розширене засідання наукової філософської школи. У засіданні брали участь викладачі кафедри філософії та аспіранти.  Із доповіддю на тему «Сучасна філософія науки: передумови формування та основні напрями» виступив к. філос. н., доц. А. І. Абдула.

 

171123 2

23858

Чи може бути кліповим мислення? Чи доречна така термінології і звідки витоки подібної проблеми?

20230505 2

Ці питання обговорювалися на засіданні наукового семінару кафедри філософії, який відбувся 05 травня 2023 р. Із презентацією результатів дослідження виступили к. філос. н., доц. Н. П. Козаченко та к. філос.н., ст. викладач М. М. Брюховецький.  

20230505 4

Доповідачі наголосили, що для розвитку сучасної науки необхідно створювати спільний світовий дискурс. Важливим при цьому є проблема вживання однакових термінів. З одного боку, науковець повинен проводити свою діяльність на засадах академічної доброчесності, що унеможливлює вигадування власних термінів для наявних і описаних явищ.  З іншого боку, побудова спільного наукового наративу актуалізує питання запозичення та перекладу термінів.

20230505 5

22280

17 березня 2023 р. відбулося засідання науково-методологічне засідання кафедри філософії. Заслухали доповідь к. філос. н., доц. О. П. Панафідіної «Як можливо Просвітництво?». Оксана Петрівна спробувала здійснити реконструкцію кантіанської філософії, щоб з’ясувати питання можливості виникнення просвітництва як феномену європейської культури.

17.03.23 2

 

17.03.23

21698

10 березня 2023 р. відбувся методичний семінар кафедри філософії. Із доповіддю  «Проблеми використання штучного інтелекту в навчальному процесі» виступила к. філос. н., доц. О. П. Панафідіна, яка висвітлила результати проведення педагогічного експерименту з використанням штучного інтелекту для виконання академічних завдань.

Газета 1

21633

17 січня 2023 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри філософії. Заслухали доповідь к. філос. н., доц. А. І. Абдули на тему: «Проблема Сократа в аналітичній філософії», у якій було поставлено запитання щодо постаті Сократа, рецепцію його образу Платоном, Аристофаном та Ксенофонтом, і подальшу еволюцію цього образу в дев’ятнадцятому, двадцятому та двадцять першому століттях.

семінар170122

21174

06 грудня 2022 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри філософії. Із доповіддю «Толерантність в контексті критичного мислення» виступила к. філос. н., доц. Н. П. Козаченко.

Протягом останніх шести місяців Надія Павлівна долучилася до роботи наукової групи кафедри логіки та методології науки Рурського університету  (м. Бохум, Німеччина). Під час академічної мобільності вона мала змогу обмінятися досвідом із колегами в царині дослідження критичного мислення та логіки. Академічна мобільність дала поштовх до дослідження взаємозв’язку концептів «толерантність» та «критичне мислення»; результати роботи були презентовані у доповіді.

Під час виступу на семінарі було висвітлено спільне між критичним мисленням і толерантністю: обидва поняття є інструментальними цінностями та пов’язані з категоріями норми та міри. У доповіді  зроблено спробу порівняти критичне мислення з аристотелівським поняттям "фронезис". У висновках зазначено, що толерантність – це процес, який пов'язаний зі встановленням мінімуму та мінімуму. Мінімум толерантності полягає в повному запереченні будь-якого соціального явища, а максимум – стосується повного прийняття соціальної практики. Зазначила, що максимум толерантності пов'язаний із категоріями «особа», «інші», «норма».

Члени кафедри філософії обговорили проблему потрактування поняття «норма» у різних суспільних науках. Розглянули зв'язок понять "толерантність" та "критичне мислення" з позиції Дж. Серля та Дж. Остіна. Порівняли підходи до критичного мислення з поглядом І. Канта.

семінар 6 грудня 2022

20939

На черговому засіданні науково-методичного семінару кафедри філософії обговорили результати літньої екзаменаційної сесії. Зокрема, заслухали доповідь к. філос. н. О.П. Панафідіної щодо вдосконалення процедур підсумкового контролю та дотримання академічної доброчесності. Також заслухали доповідь О. Є. Оліфер щодо методичної роботи кафедр, розробки та вдосконалення курсів у Moodle. Обговорили питання методичного забезпечення курсів та організації наукової роботи зі студентами.

19610

04 травня 2022 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри філософії, на якому виступила асистент Оліфер О.Є. з доповіддю «Підходи до проблеми ідентичності особистості в аналітичній філософії».

У доповіді було окреслено філософський зміст поняття «ідентичність особистості», охарактеризовано три основних підходи до розгляду ідентичності в аналітичній філософії: онтологічний, нормативний та наративний. Також було зазначено спільні та відмінні риси між трьома підходами.

Олена Євгеніївна проаналізувала 5 проблем у дослідженні ідентичності особистості, які притаманні для усіх підходів. Також був запропонована спроба переглянути наявні підходи на засадах філософії Л. Вітгенштейна.

Члени кафедри обговорили погляди Г. Лейбніца на тлумачення тотожності,  формування соціальної ідентичності та психологічну концепцію ідентичності Е. Еріксона.

Публікації  Оліфер О.Є. у  збірнику наукових праць "Актуальні проблеми духовності": 

Наративний підхід до проблеми ідентичності особистості в аналітичній філософії

Нормативний або етичний пiдхiд до проблеми iдентичностi особистостi в сучаснiй англо-американськiй фiлософiї

Критерiї iдентичностi особистостi в англо-американськiй фiлософiї

19146

02 лютого 2022 р. відбулося чергове засідання наукового семінару кафедри філософії. Із доповіддю «Національна ідея, національна ідентичність та історичний наратив культурної конвергенції» виступила к. філос. н., доц. Олена Мішалова. Засідання семінару відбувалося у розширеному форматі. Окрім викладачів кафедри філософії, до обговорення проблем націотворення долучилися викладачі кафедри історії к. іст. н., доц. Тетяна Мак і к. іст. н., доц. Андрій Тарасов. На семінарі були присутні викладачі інших вищів України: д. іст. н., професор Українського католицького університету Ярослав Грицак та к. філос. н, м. н. с. Інституту філософії Г. С. Сковороди Володимир Волковський.

Читати детальніше

18325
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31