Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

13 травня 2019 року відбулося засідання наукового гуртка кафедри філософії

Доповідач: Сепетий Д.П., к. філос. н., доцент (Запорізький державний медичний університет)

Тема доповіді: "Квантова механіка та проблема місця свідомості у фізичному світі"

 

8139

24 січня 2018 року відбулося засідання наукового гуртка кафедри філософії.

На засіданні виступила доцент кафедри філософії Панафідіна Оксана Петрівна з доповіддю "Логіка сучасної освітньої парадигми: І. Кант проти Дж. Локка". У своїй доповіді Оксана Петрівна поставила дуже цікаве питання щодо зміни освітньої парадигми у інформаційному суспільстві та звернула увагу на те, що загальновизнані педагогічні авторитети можливо вже варто залишити у минулому, оскільки наразі відбуваються значні зміни і в цілях і в методах освіти.

3

Доповідачка запропонувала провести порівняння просвітницької парадигми, основним представником якої вона обрала Дж. Локка, і рефексивної парадигми, яка, попри те, що вважається сучасною і актуальною, має свої витоки у роботах І. Канта. Педагогічні роботи Канта, на думку дослідниці, наразі є дещо недооціненими, адже уважний їх розгляд показує, насільки філософ випередив свій час і наскільки близькими постають його ідеї до сучасних освітніх реформ.

2

До обговорення цікавої теми приєдналися викладачі та аспіранти кафедри педагогіки, які поставили ряд дискусійних питань. Завдяки насиченій, проблемній та актуальній доповіді, цікавим питанням від активної аудиторії засідання пройшло дуже продуктивно. Результати обговорення однозначно показали необхідність подальшої розробки актуалізованих питань.

 

3823

17 травня 2017 року відбулося чергове засідання наукового гуртка кафедри філософії. Традиційно на науковому гуртку кафедри висвітлюються та обговорюються наукові дослідження в сфері сучасної філософії.

Участь у семінарі взяли викладачі кафедр філософії, соціології та економіки, англійської філології, магістранти й аспіранти, для яких цього разу результати своїх досліджень представляла Наталія Сергіївна Кудрявцева, випускниця аспірантури кафедри і яскрава представниця наукової школи професора Я. В. Шрамка.

2

Наталія Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії і практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету, стипендіат програми Дж. Фулбрайта, завершує роботу над докторською дисертацією у галузі лінгвістики. Тема її доповіді – «Філософська термінологія: межі перекладності» – торкалася питань, що знаходяться на межі перетину лінгвістики та філософії.

Пані Наталія побудувала свою доповідь у формі активного спілкування з аудиторією; вона розпочала свій виступ із повідомлення про основний напрямок своїх наукових розвідок – філософську термінологію, яка є структурним компонентом когнітивної лінгвістики. Доповідач зупинилась на основних труднощах, які виникають у науковців під час перекладу філософських термінів, розглянула багатовекторні тлумачення перекладу слів із різних мов. Наталія Сергіївна пояснила значення конструювання слів і наголосила, що мова не містить значення сама в собі, вона тільки «підказує» напрямки його конструювання.

Н. С. Кудрявцева звернула увагу присутніх на те, що мова є відображенням специфіки мислення, а не структури об’єктивної дійсності, де слово являє собою «точку доступу» до різних значеннєвих пластів інформації.

Відтак науковець розкрила сутність поняття герменевтичних кіл і схематично пояснила структуру цих конструктів, до якої входять терміни (в енциклопедичному значенні), внутрішня форма слова (в етимологічному значенні), поняттєва структура (асоціативні зв’язки, характерні для мислення носіїв цієї мови), фрейми (інтерпретації), природна мова.

Пані Наталія відповіла на різноаспектні питання учасників семінару, які стосувалися інтерпретацій термінів, адекватності машинного перекладу тощо.

1

За результатами наукового заходу, можна стверджувати: національна філософія відбулася. Українська філософська мова зрозуміла і для західного, і для східного типу мислення – професійний вокабуляр, яким послуговуються наші науковці, свідчить про завершення процесу формування вітчизняного типу філософського пізнання світу й осмислення базової теоретичної проблематики, та є надійним фундаментом для подальших наукових розвідок у царині герменевтики.

 

Текст та фото Прес-центр КДПУ

1957
занотувати

28 квітня 2017 року о 14.00

відбулося засідання наукового гуртка

кафедри філософії

Доповідач: к.філос.н., доцент Мішалова Олена Віталіївна

Тема доповіді: Роль філософії історії у сучасній гуманітарній науці та культурі (ідея об’єктивності).

28 квітня відбулося чергове засідання наукового семінару кафедри філософії, котре зібрало викладачів кафедр філософії та всесвітньої історії. Головним доповідачем наукового семінару виступила к.філос.н., доцент Мішалова Олена Віталіївна, запропонувавши до розгляду цікаве проблемне питання «Роль філософії історії у сучасній гуманітарній науці і культурі (ідея об'єктивності)».

2collages 3collages

Філософія історії, як і будь-яка міждисциплінарна галузь знання, є суміжним простором між історією та філософією, тому традиційно викликає активний інтерес та відгук як істориків, так і філософів, що займаються осмисленням питань історичного пізнання. Яскравим прикладом є запропонована доповідь Мішалової О.В., що не залишила байдужими усіх присутніх, провокуючи бурхливе обговорення ролі філософії історії у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві, яке породжує «світ тісного контакту» між людьми, ідеями, технологіями, релігіями та історичними традиціями. Підсумовуючи, учасники дискусії дійшли висновку, що сучасна філософія історія як практика раціонального осмислення нашого історичного досвіду (знання) покликана формувати і розвивати культуру історичної толерантності.

1collages

1865

05 квітня 2017 року о 14.00 відбулося засідання міжкафедрального круглого столу кафедри філософії і кафедри соціології та економіки

Тема круглого столу: Методичні особливості викладання філософських та соціогуманітарних дисциплін в педагогічному університеті

 

Collage1 Collage2

 

Звіт про проведення кафедри соціології та економіки

1638

10 березня 2017 року о 14.00 відбулося засідання наукового гуртка кафедри філософії

Доповідач доц. Балута Г.А. виступила з доповіддю на тему "Культурологічні компетентності".

Галина Анатоліївна приймала участь у міському науково-практичному семінарі "Сучасні технології та методи навчання як засіб формування культорологічної компетентності учнів під час вивчення російської мови та зарубіжної літератури". На семінарі Балута Г.А. розглянула як загально-філософські аспекти культурологічних компетентностей, так і конкретні їх означення, розкрила можливості формування цих компетентностей.

На науковому семінарі кафедри Галина Анатоліївна звернула увагу на те, що практично не існує загальноприйнятого означення культурологічних компетентностей і тому їх часто ототожнюють з загальнокультурними, що, вочевидь, не є тим самим.

Так, специфічне значення культурологічних компетентностей полягає принаймні  у здатності відчувати контексти, перемикати культурні коди, розумінні соціальної гри та знанні її правил тощо.

Володіння культурологічними компетентностями -- це необхідна умова конкурентноздатної людини, але допоки ми знаходимося у межах "старої" парадигми навчання та освіти в цілому, дуже важко відчути і втілити цю значимість.

семинар10березня2017

 

1438
до відома 1           

29 березня 2017 року о 14.00  

відбулося засідання наукового гуртка кафедри філософії

Доповідач: проф. Шрамко Я.В.

Тема доповіді: Аналітична онтологія

Науковий гурток було присвячено проблемним питанням сучасної філософії. Перше, на що звернув увагу доповідач, це традиційне поширення радянських тлумачень розділів теоретичної філософії, що, звичайно, потребує перегляду з огляду на сучасні філософські здобутки. По-друге, це необхідність ретельного аналізу сучасних та традиційних філософських концепцій з метою їх адекватного тлумачення та, навіть, смислового перекладу українською мовою.

Шрамко Я.В. окреслив походження та зв’язок термінів "онтологія" та "метафізика", визначив основну метафізичну проблематику сучасних філософських досліджень та розглянув категоріальні системи сучасних дослідників.

Кружок29032017 Кружок290320171 
1437
636
622
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31