Кафедра хімії та методики її навчання
Природничий факультет
25 жовтня до Криворізького педагогічного університету завітали учні 10-Б класу Криворізької школи № 35 (класний керівник – Шушаріна Світлана Володимирівна). Для них була підготовлена широка програма з п'яти тематичних екскурсій предметно-професійного спрямування (організатор – Старова Т.В., відповідальні особи за проведення екскурсій – Мальченко С. Л. з астрономії, Задорожня А. М. з географії, Коцюруба В. В. з біології, Старова Т. В. з хімії, Марчик В. І. з фізичної культури).
Викладачі, відповідальні за проведення екскурсій, підготували цікаві заходи з метою здійснення профорієнтаційної роботи, розвитку зацікавленості шкільними навчальними предметами, розширення кругозору учнів.
На кафедрі хімії та методики її навчання екскурсія з хімії проходила у 110 аудиторії. Старовою Т. В. задіяно різні форми роботи: бесіда щодо актуальності хімічної освіти для фахівців широкого спектру людської діяльності, доцільності вибору спеціальності "Середня освіта (Хімія)", престижності професії вчителя хімії та актуальності набуття фаху у галузі хімії, демонстрація хімічних дослідів: "Золотий дощ", мікрокристалоскопічні реакції на виявлення катіонів калію, кальцію, плюмбуму(2+), мангану(2+), ніколу(2+), якісні реакції на аніони (хлорид, бромід, йодид), реакції з амфотерними речовинами та інші.
Задоволення отримали всі - відвідувачі і керівник екскурсії.


 

Здійснюємо реакцію Милуємось результатами реакції Пояснюємо сутність якісних реакцій
Здійснюємо реакцію «золотий дощ» Милуємось результатами реакції «золотий дощ» Пояснюємо сутність якісних реакцій
Одержання нікол(ІІ) гідроксиду Досліди з алюміній гідроксидом Результати мікрокристалоскопічних реакцій можна оцінити тільки так...
Одержання нікол(ІІ) гідроксиду Досліди з алюміній гідроксидом Результати мікрокристалоскопічних реакцій можна оцінити тільки так...
2828
17 жовтня 2017 року відбулась екскурсія студентів Криворізького державного комерційно-економічного технікуму до хімічних лабораторій Криворізького державного педагогічного університету. Учасниками екскурсії стали студенти групи ХТ-16-1 (спеціальність “Виробництво харчової продукції”) та їх викладачі хімії Язєва Х. В. та Шишкіна Л. О., що вирішили таким чином не тільки внести певну різноманітність у навчальний процес своїх студентів, але і надати їм змогу закріпити знання з неорганічної хімії та підвищити інтерес до вивчення хімії взагалі.
Тема екскурсії (“Дослідження йонів неорганічних сполук”) передбачала демонстраційні досліди, що розкривали сутність теорій розчинності речовин та електролітичної дисоціації, реакцій йонного обміну та якісних реакцій на окремі йони, а також декілька просто яскравих хімічних експериментів.
Студенти мали змогу не лише побачити хімічні досліди, але і задати питання, поспілкуватись із викладачем кафедри, що проводив екскурсію, а також взяти активну участь у кількох експериментах. Студенти у процесі спілкування показали хороший рівень обізнаності у розглянутих хімічних питаннях, і ми чекаємо, що хтось із них по завершенню навчання у технікумі виявить бажання отримати повну вищу освіту у нашому ВНЗ.
Кафедра хімії та методики її навчання дякує студентам Криворізького державного комерційно-економічного технікуму за виявлений інтерес до хімії, а викладачам Язєвій Х. В. та Шишкіній Л. О. за співпрацю та піклування про якість хімічних знань своїх підопічних, про розвиток у молоді інтересу до хімії. Ми чекаємо представників Криворізького державного комерційно-економічного технікуму у гості іще раз та бажаємо, щоб їх приклад наслідували й представники інших середніх та вищих навчальних закладів міста та прилеглих районів.
Екскурс до якісних реакцій Нестандартний показ якісної реакції на Ферум Визначення вуглекислого газу
Якісна реакція на кисень Трохи практики з хімічним посудом і реактивами Готуємо дослід
2773
Представники кафедри хімії та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету десантувались сьогодні 8 жовтня у "Місті професій" і до останнього утримували увагу його відвідувачів. Десант складався з двох досвідчених учасників подібних заходів, викладачів кафедри Селіванової Т. В. та Нечипуренка П. П., не менш досвідченого учасника – студента IV курсу спеціальності "Хімія" Ростислава Долгіх, та був підсилений новобранцями, що з честю витримали бойове хрещення – студентками ІІ курсу спеціальності "Хімія": Карнішиною Діаною та Козачок Яною.
Протягом трьох з половиною годин хіміки надавали можливість учасникам заходу – малечі від 4 до 54 17 років – відчути себе на декілька хвилин хіміком, дослідником, експериментатором. Так, не завжди встигали докладно усе пояснити, не завжди черга просувалась так швидко, як хотілось тим, хто у ній стояв, не на всі експерименти вистачило реактивів... Але купу позитивних емоцій, здається, вдалось подарувати і дітям, і батькам, про що свідчить їх інтерес, який не відпускав хіміків навіть тоді, коли захід офіційно було завершено, а більшість інших представників професій вже сиділи у маршрутках, прямуючи до власних домівок.
Кафедра хімії та методики її навчання дякує учасникам заходу, що не злякались дощової погоди і прийшли, організаторам заходу – за можливість вчергове поспілкуватись з молоддю міста, керівництву університету – за сприяння у організації нашої участі у проекті, дощу – за те, що так і не почав падати.
З нетерпінням чекаємо наступних зустрічей!
Ростислав та Яна за роботою Улюбленець публіки - Ростислав Долгіх Діана і Яна працювали не підводячи очей...
Ростислав та Яна за роботою Улюбленець публіки - Ростислав Долгіх Діана і Яна працювали не підводячи очей...
Тандем Селіванової Тетяни та Нечипуренка Павла Підготовка чергового досліду Ось так всі, хто прийшов, хімічили потроху...
Тандем Селіванової Тетяни та Нечипуренка Павла Підготовка чергового досліду Ось так всі, хто прийшов, хімічили потроху...
2623

22 червня стартувала навчальна лабораторно-хімічна практика для студентів ступеня вищої освіти "бакалавр" спеціальності "Хімія*".

Керівник: Селіванова Т.В. (к.х.н., доцент)

Головна мета практики:

сформувати професійні знання, вміння та навички роботи лаборанта в хімічній лабораторії (з хімічними реактивами та обладнанням, організація проведення хімічного експерименту з  реальними об'єктами).

А також сформувати вміння виконувати етапи наукового дослідження: підготовка хімічного обладнання та стандартизація мірного посуду, проведення розрахунків для приготування розчинів та їх приготування, зважування, пробовідбору, пробопідготовки, отримання результатів аналізу та їх обробка.

 

Відбір проби верхнього шару грунту ФІльтрування суспензії грунту Приготування водної витяжки грунту
Відбір проби верхнього шару грунту Фільтрування суспензії грунту, приготування водної витяжки Фільтрування суспензії грунту, приготування водної витяжки
Титрування водної витяжки грунту Титрування водної витяжки грунту Занотовування результатів аналізу
Титрування водної витяжки грунту Титрування водної витяжки грунту Запис результатів
2157


22 червня стартувала навчальна загальнохімічна практика для студентів ступеня вищої освіти "бакалавр" спеціальності "Середня освіта (Хімія)".

Керівник: Старова Т.В. (к.х.н., доцент)

Головна мета практики:

сформувати професійні знання, вміння та навички роботи лаборанта в хімічній лабораторії (з хімічними реактивами та обладнанням, класифікації, умов зберігання різних груп реактивів в умовах навчальної хімічної лабораторії, хімічної лабораторії та кабінету хімії)

А також сформувати вміння проводити прості робочі операції в навчальній хімічній лабораторії, хімічній лабораторії та кабінеті хімії: підготовка хімічного обладнання та стандартизація мірного посуду, проведення розрахунків для приготування розчинів та їх приготування, зважування та облік реактивів, їх утилізація тощо.

 

Робота з літературними джерелами Оформлення щоденника практики Приготування робочих розчинів
Робота з літературними джерелами
Оформлення щоденника практики Приготування робочих розчинів
Робота з мірним посудом Миття використаного посуду Залікове завдання на розпізнавання хімічного посуду та приладдя
Робота з мірним посудом Миття викорстаного посуду Запис результатів
2156
20 квітня о 12-00 проведено секційне засідання звітної студентської наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної хімії».
У роботі конференції взяли участь 9 доповідачів, професорсько-викладацький склад кафедри хімії та методики її навчання та студенти 2-го курсу групи ХІ-15.
ПРОГРАМА СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ
№ п/п П.І.Б. студента Факультет, курс Тема доповіді Науковий керівник
1 Борщова Анастасія Природничий, 5 курс, магістр «Утилізація «утомленої» гуми: шляхи, продукти та їх застосування» Доцент кафедри, к.пед.н. Сологуб А. І.
2 Подуст Світлана Природничий, 5 курс, магістр Методика вивчення ІЧ-спектроскопії з використання програми IR-Tutor на заняттях з дисципліни «Фізико-хімічні методи хімічного аналізу» Професор, д.т.н.    Лапшин О.Є.
3 Саприкіна Тетяна Природничий, 5 курс, магістр Формування понять про електроліз в технології профільного креативного навчання учнів на уроках хімії 10 класу Доцент кафедри, к.пед.н. Сологуб А. І.
4 Смірнова Вікторія Природничий, 5 курс, магістр Визначення хімічного складу шахтної води Кривбасу та аналіз способів її  доочищення Професор, д.т.н.    Лапшин О.Є.
5 Кабакчей Дар’ї Природничий, 5 курс, спеціаліст Умови білінгвального навчання хімії при вивченні неметалів у профільних класах Професор, д.т.н.    Лапшин О.Є.
6 Долгіх Ростислав Природничий, 3курс Мікрокристалоскопічний аналіз катіонів лужних металів та амонію к.б.н., доц. Шенаєва Т.О.
7 Євангеліст Ольга Природничий, 3курс Вміст фторидів  та показники якості питної води в деяких районах Кривого Рогу к.б.н., доц. Шенаєва Т.О.
8 Мазур Анастасія Природничий, 3курс Використання диметилгліоксиму в практиці хімічного аналізу асистент Нечипуренко П.П.
9 Тараненко Олена Природничий, 3 курс  Визначення вмісту карбонат-іонів у донних осадах водойм Криворіжжя к.х.н., доцент Столяренко В.Г.
За результатами роботи конференції учасникам видано дипломи та складено клопотання про подяку Догліх Ростиславу, Мазур Анастасії, Євангеліст Ользі, Тараненко Олені.
УЧАСНИКИ    КОНФЕРЕНЦІЇ

 УЧАСНИКИ    КОНФЕРЕНЦІЇ

МАЗУР   АНАСТАСІЯ
з доповіддю "Використання диметилгліоксиму в практиці хімічного аналізу", керівник - асистент Нечипуренко П. П.

МАЗУР   АНАСТАСІЯ

ЄВАНГЕЛІСТ ОЛЬГА
з доповіддю "Вміст фторидів  та показники якості питної води в деяких районах Кривого Рогу", керівник - доцент, к.б.н. Шенаєва Т. О.

ЄВАНГЕЛІСТ ОЛЬГА

КАБАКЧЕЙ ДАРІЯ
з доповіддю "Умови білінгвального навчання хімії при вивченні неметалів у профільних класах", керівник - професор, д.т.н. Лапшин О. Є., консультант - доцент, к.пед.н. Томіліна Л. І.

КАБАКЧЕЙ ДАРІЯ

ДОЛГІХ РОСТИСЛАВ
з доповіддю "Мікрокристалоскопічний аналіз катіонів лужних металів та амонію", керівник - доцент, к.б.н. Шенаєва Т. О.

 ДОЛГІХ РОСТИСЛАВ

1794
У стінах Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Хімія". Серед кращих знавців хімії з педагогічних вишів у запеклій боротьбі студент ІІІ курсу (група ХІ-14) Ростислав Долгіх виборов призове ІІІ місце!!!
Ми щиро вітаємо Ростислава і бажаємо йому іще більше натхнення, наснаги і ще більших успіхів. Так тримати!
Диплом учасника Диплом призера
Ми щиро вітаємо Ростислава із безперечним успіхом і бажаємо наступного року іще покращити свій результат і довести свій височенний рівень знань у чесній боротьбі із представниками інших педагогічних ВНЗ нашої країни! Більш розлого про результати наших представників на Всеукраїнській хімічній олімпіаді можна прочитати у матеріалі за цим посиланням.
1704
Кафедра хімії та методики її навчання ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет" провела 4 лютого 2017 року моніторингове тестування з хімії.
Цього року у тестуванні взяли участь 78 учнів із понад 20 шкіл міста та Криворізького району. У аудиторії 116 ледь вистачило місця для учасників. Близько сорока учнів залишились на так званий "розбір польотів" - повідомлення правильних відповідей та пояснення правильного розв'язку завдань.
Завдання і відповіді цьогорічного тестування можна переглянути на сторінці за цим посиланням.
Цього року вперше було запропоновано учасникам тестування заповнити аналог Бланку А справжнього ЗНО з хімії, як з метою наближення умов тестування до "бойових", так і з метою дослідження складності завдань тесту. Невеличкий аналіз результатів тестування буде також розміщено на сторінці за цим посиланням.
Кафедра хімії та методики її навчання щиро вдячна усім учасникам тестування і тим, хто допоміг їм у підготовці та сприяв їх участі у цьому заході. З нетерпінням чекаємо на початку лютого 2018 наступних учасників. А учасникам цього року бажаємо отримати якнайкращий бал на офіційному ЗНО з хімії!
901
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31