Кафедра української мови
Факультет Української філології

19 липня 2021 року відбувся вступний іспит з української мови для іноземців та осіб без громадянства для прийому на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Мета вступного випробування полягала в тому, аби виявити рівень підготовки з української мови відповідно до вимог освітньої програми «бакалавр».

Основне завдання на вступному екзамені – продемонструвати належні теоретичні знання і практичні вміння з української мови, а саме виявити достатній рівень володіння нормами культури мовлення, законами комунікації, уміння спілкуватися українською в академічній та побутовій сферах.1Цьогоріч предметну екзаменаційну комісію очолює професор кафедри української мови, д. пед. н. Бакум З. П. Члени комісії: доцент кафедри української мови, к. філол. н. Шарманова Н. М.  і  доцент кафедри української та зарубіжної літератур,  к. філол. н. Онікієнко І. М.

Щиро бажаємо вступникам-іноземцям Криворізького педагогічного успіху

в засвоєнні змісту магістерської програми! 

16312
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша