Кафедра української мови
Факультет Української філології
Переклад з української мови https://byuro.org

035 Філологія (Українська мова)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

5115

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КАНДИДАТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
для  
підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня

зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки

 1. Лінгвістика публічного діалогу: дискурсивні й комунікативно-прагматичні стратегії.
 2. Семіотика інтернет-комунікації: пріоритети й креативний потенціал.
 3. ДОРОГА як полікодовий текст: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти.
 4. Публічна афористика в аспекти лінгвокреативності.
 5. Дискурсивні практики новітніх українських медіа: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти.
 6. Стилістичні особливості опозиційної преси.
 7. Прийоми маніпуляції засобами мови в сучасних українських друкованих ЗМІ.
 8. Вербальні засоби піар-технологій (на матеріалі сучасного політичного дискурсу).
 9. Прагматичні типи речень у сучасному політичному дискурсі.
 10. Феномен глютонії в лінгвокультурі українського етносу.
 11. Структура і зміст лексико-семантичної системи глютонічних номінацій української мови.
 12. Моделювання мовної гри в сучасному афористичному корпусі.
 13. Конфліктний і кооперативний дискурс у міжкультурному просторі України.
 14. Лінгвопрагматичні особливості міжособистісного спілкування в комунікативній ситуації «комунальний конфлікт».
 15. Комунікативні стратегії і тактики поведінки викладачів та студентів у міжособистісному конфлікті.
 16. Лінгвокультурний аспект конфліктологічної компетентності: способи розпізнавання та локалізації конфлікту.
 17. Логічність мовлення: критерії оцінки (на прикладі навчально-наукових текстів).
4307

Актуальні напрями сучасної лінгвістики

Духовна синергетика

Контрастивна лінгвістика

Мова і міжкультурна комунікація

Українська комунікативна конфліктологія

Українська наукова мова

 

 

3100

Завантажити

640

Завантажити

638

Завантажити

635

Завантажити

395
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31