Кафедра української мови
Факультет Української філології

Є моменти, на які ми чекаємо цілий рік. Мріємо, сподіваємося, віримо в казку та намагаємося зробити все, щоб вона запам’яталася і нам, і нашим близьким. І нині настав цей передсвятковий час, коли вже бринять десь різдвяні дзвіночки, коли вимріяні подарунки ближчають, коли всі ніби знають якусь таємницю, але мовчать – до першої зірки, до бенгальських вогників, до дванадцятого удару.

Рік новий приходить із подарунками, а Різдво стукає в серце миром і вдячністю за все, що сталося, склалося і збулося протягом року, який збігає. Так хочеться вірити, що кожному з нас буде за що подякувати в прийдешньому році, кожному вистачить сили й натхнення здійснити задумане…

22 грудня 2021 року здобувачі другого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зробили ще один маленький, але успішний крок, який наблизив їх до досягнення поставленої мети…

Аспіранти захист 1

                       Аспіранти захист 6       Аспіранти захист 4

Здобувачі PhD, що навчаються за різними ОНП (Ольга Большаніна, Тетяна Гончарова, Руслан Калугін, Катерина Протопопова, Лілія Фадєєва, Дмитро Щербина), демонстрували свої вміння й навички з академічного письма загалом та українськомовної академічної комунікації зокрема, засвідчували глибоке розуміння теоретичних і практичних проблем у царині обраного дослідження, підтверджували свою спроможність проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення різних наукових поглядів, формулювати, обґрунтовувати й захищати власну наукову концепцію і т. ін.

          Аспіранти захист 3    Аспіранти захист 5

Хочеться вірити, що випрацювані компетентності допоможуть аспірантам оформити остаточні результати проведених досліджень та оприявнити їх на засіданнях спеціалізованих учених рад. Принаймні кафедра української мови щиро ВСІМ цього бажає…

А ще бажає, щоб небо, у якому невдовзі засяє зірка нового року, було чистим і мирним, відкритим для польоту думок та сподівань. Пам’ятаймо, що все задумане – справа наших рук і небайдужих серць. Тож хай у новому році нашими супутниками будуть козацька впертість і непохитність, натхнення й оптимізм, а Господь посилає благодать на всі добрі справи в родині, у колективі, у державі.

17926

08 червня 2021 року відбулося засідання кафедри української мови, на якому було презентовано проєкт освітньо-наукової програми «Українська мова та література» (2021) підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ступеня вищої освіти «доктор філософії (PhD)» з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія.

                     IMG 3091  IMG 3122

Засідання відбувалося під головуванням завідувача кафедри української мови д. філол. н., проф. Колоїз Ж. В., яка і представила ОНП, та за участю професорсько-викладацького складу.

IMG 3127IMG 3092

Свої слушні пропозиції висловили проф. Білоконенко Л. А., доц. Малюга Н. М., ст. викл. Березовська-Савчук Н. А, які ретельно опрацювали оприлюднений проєкт. Гарант освітньо-наукової програми проф. Колоїз Ж. В. акцентувала на унікальності нової ОНП та її відмінностях від попередньої, зокрема, на уведенні до універсальної складової програми спеціальних дисциплін,  наголосила на оновлені вибіркових дисциплін для аспірантів, які дійсно можуть реалізувати власну індивідуальну траєкторію. Усі висловлені й обговорені пропозиції надійдуть до науково-методичного відділу університету.

IMG 3158

16023

       Професіоналізм, якість, компетентність, унікальність, колегіальність, відкритість, академічна культура, доброчесність...

       Саме такі константи окреслені як пріоритетні в підготовці здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ступеня вищої освіти «доктор філософії (PhD)» зі спеціальності 035 Філологія.

       У рамках обговорення нової освітньо-наукової програми «Українська мова та література» підготовки докторів філософії (PhD) проведено низку зустрічей із гарантом – д. філол. н., проф. Жанною Василівною Колоїз.1       Так, 02 червня 2021 року відбулася ще одна дорадча нарада зі стейкхолдерами, на якій розкрито основні положення змісту нової ОНП з урахуванням професійних пріоритетів щодо підготовки аспірантів зі спеціальності 035 Філологія.34       До обговорення долучилися всі зацікавлені особи не тільки із закладів освіти м.Кривого Рогу, а й інших освітніх установ, і зокрема Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.256

        Окрім того, 04.06.2021 року проведено виробничу нараду з науковими керівниками здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, та викладачами обох профільних кафедр Криворізького державного педагогічного університету, які забезпечують реалізацію ОНП «Українська мова та література», спільно з аспірантами кафедри української мови та кафедри української та зарубіжної літератур.2 5  4        Засідання відбулося під головуванням завідувача кафедри української мови, гаранта ОНП Колоїз Ж.В., за участю декана факультету української філології к. філол. н., доц. Семененко Л.М., завідувача кафедри української та зарубіжної літератур к. філол. н., доц. Мельник Н.Г.1 6 7        Гарантом освітньо-наукової програми наголошено на загальній і спеціальній меті підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до самостійної філологічної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у вітчизняному й світовому науково-освітньому просторах. Акцентовано також і на критеріях універсального, спеціального й вибіркового компонентів, особливостях навчання за освітньою програмою, її програмних результатах і перспективах, що має і на майбутнє задовольняти потреби суспільства в підготовці професіоналів у царині української мови і літератури.3 89

15989

04 червня 2021 року відбулася онлайн-зустріч аспірантів кафедри української мови з науковим керівником і гарантом ОНП «Українська мова та література» проф. Ж. В. Колоїз. Здобувач вищої освіти Т. О. Соловйова мала змогу поділитися враженнями від навчання у Гранадському університеті (м. Гранада, Іспанія),  де перебуває за умовами міжнародної академічної мобільності Erasmus +.

Безымянный 14

15988

     28 травня 2021 року на кафедрі української мови під очільництвом гаранта – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Жанни Василівни Колоїз – відбулася виробнича нарада з питань акредитації освітньо-наукової програми «Українська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія (ступінь вищої освіти – доктор філософії (PhD). На нараду були запрошені наукові керівники аспірантів, самі здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти й викладачі обох профільних кафедр факультету української філології, які забезпечують реалізацію ОНП.

     На нараді акцентовано на основних організаційних і процедурних моментах проходження акредитації. До обговорення питань активно долучилася доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур Світлана Іванівна Ковпік. Про академічну мобільність та її роль в індивідуальній траєктрорії розвитку зазначила аспірант кафедри української мови Тетяна Олександрівна Соловйова.image 11image 12

15895

18 травня 2021 року відбулася позачергова нарада за участю адміністрації університету (ректор Криворізького державного університету, проф. Шрамко Я. В., перший проректор, доц. Остроушко О. А.), на якій було актуалізовано питання особливостей акредитації освітньо-наукових програм. Гаранти, наукові керівники здобувачів PhD мали змогу прослухати не лише цікаву і важливу інформацію проф. Дороніної Т. О., але й поставити запитання, отримати на них ґрунтовні відповіді, аби врахувати всі важливі моменти під час створення проєктів освітньо-наукових програм 2021.

НАРАДА З ГАРАНТАМИ ОНП 01НАРАДА З ГАРАНТАМИ ОНП 02НАРАДА З ГАРАНТАМИ ОНП 08

15747

Ось уже майже два тижні я в місті Гранада за умовами міжнародної академічної мобільності Erasmus + й можу з упевненістю констатувати, що це прекрасний шанс.

Високорозвинена країна Іспанія, затишне й мальовниче місто Гранада, один із найпотужніших іспанських університетів...

IMG 20210405 185757 907    IMG 20210411 134717 407 1

Упродовж цього періоду вдалося не лише облаштуватися на новому місці, але й зустрітися із представниками міжнародного відділу Гранадського університету (підписати контракт, подати необхідні документи, проконсультуватися щодо умов співпраці, користування бібліотечним фондом, режиму роботи інших відділів, викладачів і т. ін.) та науковим керівником-консультантом з кафедри грецької та слов’янської філології, з яким узгоджено робочий план, визначені пріоритети на найближчий місяць.

Соловйова Запрошення Гранада page 0001

Справ чимало. Однак це те, що приносить задоволення, збагачує духовно, дає мені змогу гідно представляти Україну і Криворізький державний педагогічний університет на міжнародній арені.

Найтепліші привітання і найщиріші побажання усім вам, моїм друзям, колегам, наставникам, хто і словом, і ділом підтримував мене, докладав зусиль, аби ця поїздка відбулася.

Тетяна Соловйова, аспірантка кафедри української мови

15117

18 березня 2021 року на засіданні кафедри української мови було презентовано освітньо-наукову програму «Українська мова і література» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ступеня вищої освіти «доктор філософії (PhD)» з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія.
Засідання відбувалося під головуванням завідувача кафедри української мови д. філол. н., проф. Колоїз Ж. В., яка і представила ОНП, та за участю декана факультету української філології к. філол. н., доц. Семененко Л. М., завідувача кафедри української та світової літератур к. філол. н., доц. Мельник Н. Г., професора цієї ж кафедри д. філол. н., проф. Ковпік С. І., викладачів й аспірантів кафедри української мови КДПУ.image 11

 До участі в обговоренні важливого акредитаційного питання були запрошені стейкхолдери:
директор Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 26 Данилюк Вікорія Петрівна,
к. філол. н., директор Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Литовченко Ірина Олександрівна;
к. філол. н., завідувач кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Ігнатьєва Світлана Євгенівна;
к. філол. н., доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Талаш Інна Олександрівна;
к. філол. н., доцент кафедри початкової освіти Криворізького державного педагогічного університету Онищенко Ірина Володимирівна.image 29Широкому загалу представлено мету, орієнтацію та специфіку освітньо-наукової програми «Українська мова і література», оприлюднено обов’язкову складову і спеціальний (вибірковий) компонент, різні види сформованих компетентностей, програмні результати. Особливий акцент зроблено на методології та принципах, покладених за підґрунтя розроблення освітньо-наукової програми. Власне, йшлося про використання студентоцентрованого підходу, що на етапі обговорення презентації сприяло активному долученню самих здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – аспірантів кафедри української мови 1–3 років навчання.image 10

image 12image 18

image 24

Запрошені до обговорення освітньо-наукової програми стейкхолдери вмотивовано погодилися з тезою доповідачки Ж. В. Колоїз, що взаємовигідна співпраця в галузі вищої освіти й використані результати освітньо-наукової діяльності у суспільній практиці сприяють задоволенню потреб соціуму в підготовці висококваліфікованих кадрів, і зокрема для потреб Криворіжжя і Придніпровського регіону.image 27Усі присутні на зібранні висновкували, що якісним показником результативності структури і змісту академічної підготовки аспірантів як демонстрації методично доцільного використання всіх складників ОНП «Українська мова і література», оптимального впровадження в освітній процес низки методологічних засад підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія є симбіоз давніх кафедральних традицій та інноваційних підходів, що відповідають викликам сьогодення.

14830

16.12.2020 аспіранти другого року навчання успішно завершили вивчення курсу «Академічне письмо та риторика». Майбутні доктори філософії мали змогу представити перші, але доволі ґрунтовні наукові напрацювання. Виступи аспірантів охоплювали актуальні й багатоаспектні теми, що, своєю чергою, зуміли зацікавити фахівців різних царин. Це викликало жваві дискусії й обговорення тих чи тих проблемних питань.

захист 3

захист

Як відомо, доброякісний науковий твір читати легко, а писати важко. Проте юні науковці продемонструвати високий рівень пошукової роботи та вміння презентувати себе загалом і власне дослідження зокрема. Такі результати засвідчують успішне засвоєння знань, умінь і навичок, набутих під час вивчення відповідного курсу.

захист 4

захист 2

Вітаємо аспірантів із успішним представленням залікових проєктів та бажаємо творчого натхнення для реалізації наукових планів!

13623

Сьогодні, 7 вересня, на кафедрі української мови відбувся вступний іспит до аспірантури Криворізького державного педагогічного університету. Працювали дві екзаменаційні комісії, до складу яких увійшли досвідчені викладачі, із таких спеціальностей:
1) 035 Філологія (Українська мова) – завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор Ж. В. Колоїз; доценти кафедри української мови, кандидати філологічних наук, доценти Т. І. Вавринюк і Н. М. Малюга;
2) 014 Середня освіта (Українська мова і література) – професор кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор З. П. Бакум; професор кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор Т. М. Мішеніна; завідувач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент О. А. Павлик.

1

Поважні члени комісій мали змогу заслухати розгорнуті відповіді на екзаменаційні питання з української мови та методики викладання української мови у двох претендентів на навчання за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти – Щербини Дмитра Вікторовича й Артеменко Любові Іванівни, які виявили бажання й надалі торувати філологічну стезю.

07.09 2

Майбутні здобувачі ступеня доктора філософії (PhD) успішно склали фахове випробування, виявивши високий рівень володіння здобутками з мовознавчої та методичної царин. Відповіді кожного зі вступників до аспірантури розкрили належний ступінь знань категорійно-понятійного апарату за обраною спеціальністю й умінь оперувати чітко окресленими науковими категоріями. Крім того, розкриваючи загальні підходи до власних дослідницьких проєктів, майбутні аспіранти представили певні напрацювання з наукової проблематики.

07.09 3

Обговоривши заслухані відповіді, члени вступних фахових комісій акцентували на необхідності становлення творчої особистості молодих дослідників, формування в них уміння вільно орієнтуватися у вимірі наукового дискурсу з урахуванням нових мовознавчих і лінгводидактичних досягнень, підвищення в майбутніх аспірантів культури наукового мислення й оволодіння ними методологією сучасних наукових досліджень із тієї чи тієї галузі знань.

07.09 407.09 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Безперечно, приєднуємося до слушних зауваг і настанов, висловлених досвідченими науковцями, і щиро бажаємо молодим пошукувачам успіхів у навчанні і презентації результатів власної наукової діяльності.

12555
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31