Кафедра української мови
Факультет Української філології
Нормативні освітні компоненти
Основи академічного письма робоча програма силабус
Вступ до мовознавства робоча програма силабус
Методика навчання української мови_2021 робоча програма силабус
Методика навчання української мови_2022 робоча програма силабус
Сучасна українська літературна мова_2021 робоча програма силабус
Сучасна українська літературна мова_2017 робоча програма силабус
Історична граматика української мови_2021 робоча програма силабус
Історична граматика української мови_2018 робоча програма силабус
Історія української літературної мови_2018 робоча програма силабус
Коректура_2018 робоча програма силабус
Українська діалектологія робоча програма силабус
Основи редакційно-видавничої діяльності робоча програма силабус
Основи масової комунікації робоча програма силабус
Основи теорії мовної комунікації робоча програма силабус
Комп’ютерні технології в сучасному видавничому процесі  робоча програма силабус
Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту_2021   V–VIII СЕМЕСТРИ
(із 2023-2024 н. р.)
силабус
Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту_2022 робоча програма силабус
Соціолінгвістика_2021 (для СМК) V СЕМЕСТР
(із 2023-2024 н. р.)
силабус
Сучасна українська мова_2019 робоча програма силабус
Сучасна українська мова_2021 робоча програма силабус
Теорія і практика перекладу робоча програма силабус
Українська мова за професійним спрямуванням робоча програма силабус
Українська мова в професійній сфері робоча програма силабус
Вибіркові освітні компоненти
Старослов’янська мова НЕ ВИБРАНО силабус
Латинська мова робоча програма силабус
Історія української літературної мови_2022 робоча програма силабус
Етнолінгвістика V СЕМЕСТР
(із 2023-2024 н. р.)
силабус
Ономастика V СЕМЕСТР
(із 2023-2024 н. р.)
силабус
Етимологія V СЕМЕСТР
(із 2023-2024 н. р.)
силабус
Нові стандарти українського письма VІІІ СЕМЕСТР
(із 2024-2025 н. р.)
силабус
Практична стилістика VІІІ СЕМЕСТР
(із 2024-2025 н. р.)
силабус
Лінгвістичний аналіз тексту VІІІ СЕМЕСТР
(із 2024-2025 н. р.)
силабус
Теорія і практика перекладу НЕ ВИБРАНО силабус
Основи рекламознавства_2022 робоча програма силабус
Коректура НЕ ВИБРАНО силабус
Типологія помилок V СЕМЕСТР
(із 2023-2024 н. р.)
силабус
Міжкультурна комунікація V СЕМЕСТР
(із 2023-2024 н. р.)
силабус
Медіа і політична комунікація V СЕМЕСТР
(із 2023-2024 н. р.)
силабус
Редагування художньої літератури VІІІ СЕМЕСТР
(із 2024-2025 н. р.)
силабус
Редагування дитячої літератури VІІІ СЕМЕСТР
(із 2024-2025 н. р.)
силабус
Редагування довідкової літератури VІІІ СЕМЕСТР
(із 2024-2025 н. р.)
силабус
14424
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша