Кафедра української мови
Факультет Української філології

Кафедра української мови є складовою частиною факультету української філології Криворізького  державного педагогічного університету. До складу кафедри входить 13 викладачів і 2 лаборанти. Кафедру очолює Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор.

1 kaf

У 1986 році на основі кафедри методики викладання філологічних дисциплін   сформовано кафедру української мови на чолі з професором Валентиною Василівною Явір, яка доклала чимало зусиль до створення матеріальної бази кафедри та до формування кадрового потенціалу. З 1992 року завідувачем кафедри став Петро Іванович Білоусенко, нині доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Запорізького національного університету, який залишив досить помітний слід в історії формування і становлення кафедри. З 1999 по 2002 рік кафедру української мови очолював Станіслав Олександрович Караман, нині доктор педагогічних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2002 по 2007 рік посаду завідувача кафедри української мови обіймала Ганна Миколаївна Віняр, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра здійснює навчальну роботу на факультеті  української філології, неспеціальних факультетах та на факультеті безперервної підготовки.

Кожного року здійснює набір на спеціальність «Українська мова і література» зі спеціалізацією «Українознавство», а також додатковими спеціальностями «Редагування освітніх видань», «Англійська мова», «Психологія». Протягом чотирьох років студенти отримують кваліфікацію «бакалавр», слухаючи на випускових кафедрах курси «Сучасна українська літературна мова», «Стилістика української мови», «Вступ до мовознавства», «Основи лінгвістичних досліджень», «Українська діалектологія», «Старослов’янська мова», «Історична граматика української мови», «Історія української літературної мови», «Лінгвістичний аналіз тексту»,  спецсемінари і спецкурси з української мови.

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти можуть набути кваліфікацію спеціаліста або магістра, слухаючи курси «Проблемні питання сучасної української літературної мови», «Загальне мовознавство»,  «Проблемні питання стилістики української мови»,  «Методика навчання української мови у вищій школі» і т. ін.

 Кафедра української мови має творчі зв’язки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Інститутом української мови НАН України, Інститутом педагогіки АПН України, Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара,  Запорізьким національним університетом, Харківським національним університетом
ім. В. Н. Каразіна, Херсонським державного університетом, Гомельським державним університетом імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь),  Тульським державним педагогічним університетом ім. Л. М. Толстого (Російська Федерація).

Науковий потенціал кафедри постійно зростає. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями 10.02.01 – українська мова та 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови.

242
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31