Кафедра української мови
Факультет Української філології

     26 серпня 2022 року відбулася виробнича нарада за участю здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів, завідувача кафедри української мови д. філол. н., проф. Жанни Колоїз і доцента кафедри, к. філол. н. Наталі Шарманової.нарада 26.08 1     На зустрічі обговорено умови участі студентів в онлайн-курсах з комп’ютерних досліджень української мови в осінньому семестрі 2022-2023 н. р. Програма розрахована на студентів українських університетів, які цікавляться корпусною та комп’ютерною лінгвістикою. Лекторами на курсах є провідні фахівці в цій мовознавчій царині з українських вишів: к. техн. н., доц. Ольга Каніщева (Національний технічний університет «Харківська політехніка» та Український католицький університет), к. філол. н., доц. Марія Шведова,  менторка: к. філол. н., доц. Оксана Таран  (Національний університет «Львівська політехніка»), к. філол. н., доц. Василь Старко (Український католицький університет).

     Майбутні філологи, які студіюють різні освітні програми бакалаврської чи магістерської підготовки, попередньо ознайомилися з анотаціями й силабусами шести запропонованих курсів: «Корпусна лінгвістика», «Вступ до комп’ютерної лінгвістики для філологів», «Методи та лінгвістичні ресурси для опрацювання природної мови», «Комп’ютерна лексикографія», «Вилучення іменованих сутностей з текстової інформації», «Морфологічний аналіз». Відповідно кожний мав змогу обрати найбільш оптимальний варіант для розроблення власного освітнього проєкту на основі теми курсової чи магістерської роботи. 

 Успіху, терпіння й наснаги в опануванні цифрової лінгвістики!

19915

Програма наукових читань молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності (2022)

19278

ВЕЛЬМИШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас опублікувати результати своїх наукових пошуків у збірнику «Матеріали студентських наукових читань» (Випуск 10). Публікація безкоштовна.

Матеріали будуть розміщені в репозитарії бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету.

Статтю, оформлену відповідно до чинних вимог, варто надіслати на електронну адресу кафедри української мови kafedra_movy_kdpu@ukr.net до 15 червня 2022 року.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Загальні вимоги

1. Обсяг відредагованої автором статті – від 3 до 8 сторінок друкованого тексту в електронному варіанті у редакції Word.

2. Тексту статті передують: 1) номер УДК; 2) анотації двома мовами: українською та англійською.

3. Матеріали статті обов’язково супроводжуються відомостями про автора.

Технічні вимоги

1. Формат DOC, Microsoft Word 2003 або 2007; аркуш – А5, поля – 2 см з усіх боків.

2. Шрифт – Times New Roman, стиль – звичайний, без переносів, кегль основного тексту – 11 пунктів (для анотацій та літератури (списку використаних джерел) – 9 пунктів), міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см.

3. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом без підкреслень та лапок із покликанням на джерело, як-от: (1, с. 24) або (В. Стус); напівжирним курсивом можна виділяти окремі фрагменти (досліджувані одиниці в ілюстративному матеріалі, набраному курсивом).

4. Розділові знаки (кому, крапку з комою) між ілюстраціями НЕ виділяти курсивом.

5. Покликання в тексті подавати у квадратних дужках, наприклад [1, с. 152].

6. Список літератури в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом.

7. Обов’язково диференціювати тире (−) і дефіс (-), використовувати традиційний (верхня кома) апостроф (’) та однотипні лапки формату «».

8. У тексті перед згадуваними прізвищами має бути лише один ініціал. Між ініціалом і прізвищем ставиться нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl + Shift + Пробіл). Такий нерозривний пробіл необхідно використовувати й під час використання скорочень (і т.ºін.), назв населених пунктів (м.ºКривий Ріг) покликань на використану літературу чи на джерела.

9. Авторські пропуски тексту позначати трьома крапками в ламаних дужках, наприклад: <…>.

10. Для уникнення невиправданих інтервалів радимо використовувати функцію “Недруковані знаки”.

11. Сторінки в електронному варіанті статті НЕ нумерувати.

19201

Програма наукових читань молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності  (2021)

11917

Сертифікат учасника (Грубляк Валерія, 2021)

Сертифікат учасника_2 (Грубляк Валерія, 2021)

Сертифікат учасника (Дубовік Ганна, 2021)

Сертифікат учасника (М'яч Ганна, 2021)

Сертифікат учасника (Пономаренко Дарина, 2021)

Сертифікат учасника_2 (Пономаренко Дарина, 2021)

Сертифікат учасника (Денисенко Надія, 2021)

Сертифікат учасника (Самойленко Валерія, 2021)

Сертифікат учасника (Румма Катерина, 2021)

Сертифікат учасника (Колесник Лілія, 2021)

Сертифікат учасника (Кучма Роман Сергійович, 2021)

Сертифікат учасника (Шаповал Яна Сергіївна, 2021)

Сертифікат учасника (Кононенко Лев Сергійович, 2021)

Диплом (Решетніков Дмитро Костянтинович, 2021)

Диплом (Городецька Анна Миколаївна, 2021)

Грамота (Карнаух Валерія Володимирівна, 2021)

Сертифікат учасника (Карнаух Валерія Володимирівна, 2021)

Сертифікат учасника (Довгопола Дарина Володимирівна, 2020)

Сертифікат учасника (Авдєєва Дар’я Олександрівна, 2020)

Сертифікат учасника (Убізська Ірина Миколаївна, 2020)

Сертифікат учасника (Карнаух Валерія Володимирівна, 2020)

Сертифікат учасника (Москаленко Наталія Юріївна, 2020)

Сертифікат учасника (Темченко Валерія Валеріївна, 2020)

Диплом ІІІ ступеня (Деркач Ірина Олександрівна, 2018)

Диплом ІІІ ступеня (Ткаченко Вікторія Сергіївна, 2018)

Диплом ІІІ ступеня (Масляєва Ірина Володимирівна, 2018)

Диплом І ступеня (Масляєва Ірина Володимирівна, 2017)

10359

Результати НДР студентів (2019)

10355

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 1 (2016)

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 2 (2017)

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 3 (2018)

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 4 (2018)

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 5 (2018)

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 6 (2019)

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 7 (2020) 

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 8 (2021)

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 9 (2021)

Матеріали студентських наукових читань. Вип. 10 (2022)

Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи. Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської студентської наукової конференції. Вип. 9 (2017)

Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи. Збірник матеріалів Х Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції. Вип. 10 (2019)

10323

Проблемні групи 2022-2023 н. р.

Проблемні групи 2021-2022 н. р.

Проблемні групи 2019-2020 н. р.

 

9148
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31