Кафедра української мови
Факультет Української філології

Навчальний план PhD 035 Філологія (2021)

Навчальний план PhD 035 Філологія (2019)

Навчальний план PhD 035 Філологія (2018)

Навчальний план PhD 035 Філологія (2016)

 

12890

КОМПОНЕНТИ ОНП (за навчальним планом 2021 р.) 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА

Сучасна наукова філософія

Робоча програма Силабус

Іноземна мова академічного спрямування

Робоча програма Силабус

Сучасні інформаційні технології в науковій та педагогічній діяльності

Робоча програма Силабус

Академічне письмо та риторика

Робоча програма

Силабус

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності

Робоча програма Силабус

Наукові засади організації педагогічної діяльності

Робоча програма  Силабус 

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

Герменевтика

Робоча програма Силабус

Дискурсологія

Робоча програма Силабус

Виробнича педагогічна практика у ЗВО

Програма практики

Звіти аспірантів

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА

Етика професійного дискурсу 

Методологія та організація наукови досліджень

Сучасна наукова філософія                        

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Силабус

Силабус

Силабус

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

Напрями сучасного мовознавства

Напрями сучасного літературознавства

Методологія мовознавства

Методологія літературознавства

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Історія українського мовознавства

Історія українського літературознавства

Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень із мовознавства

Глобалізаційні процеси в сучасній літературі

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Динаміка лексичних норм української мови

Теорія та історія філології в науково-критичному дискурсі

Літературна етноімагологія

Літературознавство української діаспори

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Робоча програма

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

 

КОМПОНЕНТИ ОНП (за навчальним планом 2019 р.)

Обов’язкові компоненти ОНП

Робоча програма 

Силабус

ОК 1      

Філософія

Робоча програма Силабус

ОК 2

Іноземна мова академічного спрямування

Робоча програма Силабус

ОК 3

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях

Робоча програма Силабус

ОК 4

Академічне письмо та риторика

Робоча програма

Силабус

ОК 5

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності

Робоча програма Силабус

ОК 6

Методологія та організація наукового дослідження

Робоча програма  Силабус 

ОК 7      

Виробнича педагогічна практика у ЗВО

Програма практики

Звіти аспірантів

Вибіркові компоненти ОНП

Робоча програма

Силабус

ВК 1.1 

Актуальні напрями сучасної лінгвістики

Робоча програма Силабус

ВК 1.2

Актуальні проблеми сучасного літературознавства 

Робоча програма Силабус

ВК 1.3

Літературознавча стилістика

Робоча програма Силабус

ВК 2.1

Контрастивна лінгвістика: здобутки та перспективи

Робоча програма Силабус

ВК 2.2

Глобалізаційні наративи: український літературно-критичний дискурс    

Робоча програма Силабус

ВК 2.3

Архітектоніка художнього тексту

Робоча програма Силабус

ВК 3.1

Українськомовна комунікологія

Робоча програма Силабус

ВК 3.2

Мова і міжкультурна комунікація

Робоча програма Силабус

ВК 3.3

Порівняльні студії в літературознавстві

Робоча програма Силабус

ВК 4.1

Духовна синергетика рідної мови

Робоча програма Силабус

ВК 4.2

Українська неологія

Робоча програма Силабус

ВК 4.3

Література у глобальному естетичному просторі ХХІ століття

Робоча програма Силабус

 

15338

Вибіркові дисципліни (анкета)

Вибіркові дисципліни (заява)

15351

 

 Семестр Вибірковий компонент

Навчальна дисципліна

 Викладач Час консультації
ІІІ семестр ВК 1.1 Актуальні напрями сучасної лінгвістики

Шарманова Н. М.

Вівторок 14.00
ВК 1.2

Актуальні проблеми сучасного літературознавства 

Ковпік С. І. Четвер 13.50
ВК 1.3

Літературознавча стилістика

Ковпік С. І. Четвер 13.50
IV семестр   ВК 2.1

Контрастивна лінгвістика: здобутки та перспективи

Городецька В. А. Четвер 14.00
ВК 2.2

Глобалізаційні наративи: український літературно-критичний дискурс

Журба С. С. Четвер 13.50
ВК 2.3 Архітектоніка художнього тексту Ковпік С. І.

Четвер 13.50 

ІІІ семестр

ВК 3.1 Українськомовна комунікологія Білоконенко Л. А.

Понеділок 14.00

ВК 3.2 Мова і міжкультурна комунікація Мішеніна Т. М.

Вівторок 15.20

ВК 3.3 Порівняльні студії в літературознавстві Мельник Н. Г.

Понеділок 13.50

IV семестр ВК 4.1 Духовна синергетика рідної мови

Малюга Н. М.

П’ятниця 14.00
ВК 4.2 Українська неологія

Колоїз Ж. В.

Понеділок 14.00
ВК 4.3 Література у глобальному естетичному просторі ХХІ століття

Дмитренко В. І.

 Середа 13.50
15314

Покликання на MOODLE кафедри української мови

Покликання на MOODLE кафедри української та зарубіжної літератур

15306
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша