Кафедра української мови
Факультет Української філології

051018 1

Кожен похмурий осінній день починається майже однаково: транспорт, заняття, консультації, студенти і колеги, юність і зрілість. Подекуди важко, метушливо, подекуди весело й легко… і як часто в голові виринають питання про особливість учительської праці? Хто ми, вчителі, викладачі в цьому мінливому світі?

І якщо звернути увагу на похмурі дні із прислівником важко, то легко загубити одну досить суттєву думку, яка червоною ниткою проходить крізь душу викладача: похмурий день і транспорт, і важко з різних причин (вони нам усі, на жаль, відомі), але я йду в аудиторію, йду до своїх студентів, бо Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОБОТУ!

І дякую, що в жовтні є таке чудове святе, як День учителя, яке підіймає викладацький ентузіазм на новий рівень…

5 жовтня 2018 року на факультеті української філології відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти.

Студенти факультету підготували для викладачів чудове свято, яке потішило педагогів джерелом таланту, граційності, ліричності.

Ведучі концерту – мужні й веселі хлопці – радували викладачів своїм вишуканим зовнішнім виглядом, добрим гумором і теплими словами вдячності.

051018 2

Запальні танці додали жменьку веселого настрою до вчительського свята. Зачепили потаємні струни в серцях викладачів факультету поетично-музичні виступи. Концерт навіяв роздуми, сколихнув спогади, збентежив викладачам серця (у доброму розумінні цього слова!).

051018

Наостанок мимоволі згадуються слова нашої, української, геніальної поетеси Ліни Костенко:

Я вибрала Долю собі сама.

І що зі мною не станеться, –

у мене жодних претензій нема

до Долі – моєї обраниці.

Дякуємо нашим студентам за чудове свято, за гарний настрій!

Дякуємо, що вселяєте віру в те, що наша педагогічна справа не є марною!

5746

 1

27 вересня 2018 року відбулися звітні збори профспілкової  організації факультету української філології, на яких прозвучав звіт голови профбюро факультету доц. кафедри української мови Качайло К. А., а також обговорювалися питання та озвучувалися проблеми, що виникли у студентів.

 3

Усі студенти 1 курсу вступили у профспілку й мали змогу ознайомитися зі статутом ППО КДПУ напередодні зборів, що дозволило предметно й фактологічно взяти участь в обговоренні. Вони активно долучилися до роботи профспілкової організації, обравши у групах профспілковий актив, який буде забезпечувати зв’язок профспілки факультету із окремим студентським колективом, допомагати у вирішенні різноманітних питань їхнього, студентського, життя.

 2

Ксенія Анатоліївна звернула посилену увагу на захист економічних прав студентів і викладачів факультету, особливості соціальної роботи, зокрема надання матеріальної допомоги, культурно-масову та спортивну роботу, охорону праці та оздоровлення студентів і викладачів тощо. Студентка Глуговська Людмила була делегована представником факультету до ППО КДПУ.

 6

Із питаннями, пов’язаними із профспілковою діяльністю факультету, виступила декан факультету української філології, доц. Л. М. Семененко, щодо роботи  кафедри української мови доповіла ст. лаборант В. В. Лимаренко.

На зібранні були присутні викладачі факультету: заступник декана, доц. Вавринюк Т. І., завкафедри української та світової літератур доц. Мельник Н. Г., проф. Мішеніна Т. М., доц.  Малюга Н. М., доц. Городецька В. А. , доц. Щербак С. В. Запрошений представник ППО КДПУ доц. Дудніков М. О. відзначив, що збори пройшли продуктивно, усі питання було розглянуто в повному обсязі.

 5

Наприкінці зборів загальним голосуванням присутні вирішили оцінити роботу профбюро факультету української філології як задовільну.

 4

Колектив викладачів і студентів висловлює слова вдячності профспілці за плідну роботу й бажає успіхів у новому навчальному (й профспілковому) році.

5653

 19.09 1

Курс української діалектології відіграє важливу роль у підготовці вчителів-словесників, оскільки під час його вивчення значно розширюються знання про різні форми існування мови – діалектну і літературну. Завершує цей курс діалектологічна практика, яка має підсумувати теоретичне вивчення курсу й виробити практичні навички польової роботи.

 

19 вересня 2018 року на факультеті української філології відбулася звітна конференція з діалектологічної практики студентів 3 курсу.

Протягом липня-серпня 2018 року студенти тоді ще ІІ курсу проходили діалектологічну практику, збирали мовний матеріал у понад 25 населених пунктах, з’ясовуючи фонетичні, лексичні та граматичні особливості діалектного мовлення певних територій.

 19.09 2

Під час проходження практики студенти поглибили свої знання з української діалектології, ознайомилися з говорами і говірками Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Одеської, Чернівецької та Херсонської областей.

 19.09 3

«Діалектологічна практика збагатила мене знаннями про особливості живого народного мовлення нашого регіону, про культуру й традиції українців, які мешкають у різних куточках України. Під час практики я розвивала свої уміння працювати з мовним матеріалом, комунікативні навички спілкування з людьми різного віку. Я навчилася аналізувати діалектні особливості мови окремих територій, порівнювати їх, робити відповідні висновки. Мені цікаво було познайомитися з мальовничим селищем Широке, де я проходила практику, його мешканцями, історією та особливо – мовою», – поділилася враженнями від літньої практики студентка групи УАФ-16 Олена Красуля.

 19.09 4

На конференції були присутні викладачі кафедри української мови, зокрема заступник декана факультету української філології, доц. Т. В. Вавринюк, доц. М. В. Вербовий, ст. викл. Г. Г. Демиденко, які відзначили позитивні результати практики й привітали студентів з успішним її завершенням, з тим, що нові знання щодо діалектів української мови розширили їх науковий філологічний кругозір.

5585

 правопису 4

Історія українського правопису унікальна. Здається, навряд чи є у світі ще один народ, якому чужі правителі або політичні партії наказували, як писати його мовою, – писав у хрестоматії «Історія українського правопису: ХVІ-ХХ століття» Василь Німчук.

Слова видатного вітчизняного мовознавця відображають трагічну історію становлення українського правопису, яким нині послуговуємося ми, українські філологи, а також усе українське суспільство. Однак нині, у період освітньо-економічних, культурних змін у нашій державі, перед нами стало питання: а чи дійсно наш правопис є українським?

12 вересня на засіданні науково-методичного семінару  кафедри української мови відбулося обговорення нового проекту українського правопису відповідно до запитів МОН України.

 правопису 2

«Українська національна комісія з питань правопису, склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. за № 416, пропонує до уваги громадськості проект нової редакції Українського правопису, розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового та культурного життя. Правописна комісія виходила із розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

Правописна комісія розраховує на уважне прочитання, конструктивні пропозиції і доброзичливу критику всіх зацікавлених користувачів і знавців української мови», – зазначено на сайті Міністерства освіти і науки України.

За таких умов викладачі кафедри української мови Криворізького педагогічного визначили за необхідне долучитися до обговорення, висловити свою компетентну думку щодо дискусійних питань.

Із ґрунтовною доповіддю виступила доц. І. О. Іншакова, яка досить детально вивчила основні зміни, запропоновані правописною комісією. Ірина Опанасівна звернулася до думок директора Інституту української мови НАН України Павла Гриценка, а також критичних зауважень і пропозицій науковців з різних куточків України.

 правопису 1

Кафедра української мови загалом позитивно ставиться до змін правописних норм, які відображають розвиток мовної системи. У процесі обговорення тих чи тих змін дійшли висновку: продовжити термін ознайомлення із запропонованим проектом, ґрунтовніше зупинитися на дискусійних положеннях. По-перше, варто уніфікувати написання, мінімізуючи варіативність; по-друге, ліквідувати розбіжності в ілюструванні мовних явищ; по-третє, зняти маркування за належністю до певного стилю того чи того мовного явища, а тому вживати запропоновані мовні одиниці в усіх функціональних стилях, не обмежуватися лише розмовним чи художнім.

 правопису 3

Розглянуті питання потребують подальшого обговорення в колі фахівців задля прийняття виважених рішень, а в подальшому й остаточної редакції українського правопису.

Як наголошував Іван Цюпа, завдяки слову ми розуміємо одне одного. Тож нехай так буде і надалі!

5523

 Колоїз 2

10 вересня 2018 року відбулося відкрите заняття з історичної граматики професора, завідувача кафедри української мови Ж. В. Колоїз.

Тема лекції «Історія редукованих голосних ъ, ь» продовжує ознайомлювати студентів із дисципліною, що сягає глибини століть і пояснює майбутнім філологам усі таємниці сучасних мовних процесів. Вивчення історичної граматики, як стверджують історики мови, забезпечує знання не лише процесів, які відбувалися в українській мові на різних етапах її історії, а й усвідомлення загальних законів розвитку мови, її структури, основних складників, місця української мови в загальноєвропейському мовному контексті.

 Колоїз 3

Студенти ласкаво називають цю науку «істграм», а в час найскладнішого «чергування», «занепаду» чи «палаталізації» навіть – «істерична» граматика (бо важко ж таки!). Попри складність дисципліни в очах студентів-словесників немає жаху, жевріє зацікавлення й захват, адже пояснити всі історичні зміни легко й невимушено під силу досвідченій Жанні Василівні. Вона силою лінгвістичної думки «транспортувала» присутніх на занятті в ХІ-ХІІ століття, авторитетно пояснюючи всі явища в системі мови вказаного періоду, зокрема йшлося про сильну й слабку позицію та наслідки занепаду редукованих у системі голосних і приголосних звуків.

Відкрите заняття відвідали викладачі кафедри української мови: З. П. Бакум, Т. І. Вавринюк, Н. А. Березовська-Савчук, М. В. Вербовий, Г. Г. Демиденко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, Н. М. Малюга, Т. М. Мішеніна, Н. М. Шарманова.

 Колоїз 1

Повернувшись з ХІ століття у століття ХХІ можемо точно сказати: історична граматика української мови – одна із лінгвістичних дисциплін, що формує філологічну культуру, а Жанна Василівна Колоїз – компетентний лектор, умілий методист і чудовий філолог, чи, краще, Філологиня, яка живе словом, живе у слові, розуміючи його сутність і глибину, шануючи його походження. Живий класик української літератури Ліна Костенко свого часу написала такі рядки: «Лиш виведуть те слово із тої в’язі літер, а слово без коріння, покотиться, втече». Тому завдання сучасних студентів-філологів так послуговуватися словом, аби воно нікуди не поділося, трималося свого історичного й національного коріння. Завдяки лекції Ж. В. Колоїз ці надважкі й водночас надважливі завдання реалізувати набагато легше!

5503

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ГРАМОТНОСТІ (8 вересня)

На факультеті української філології в написанні диктанту 4 вересня 2018 року взяли участь 23 особи, призові місця посіли студенти:

 І місце

Антолік Валерія (УАФ-16)

Куршина Наталія (УАФ-16)

ІІ місце

Безщасна Яна (УФР-16)

Мелен Ксенія (УАФ-16)

Слонь Дар’я (УФР-16)

ІІІ місце

Смоляник Єлизавета (УФР-16)

Стецкова Ганна (УАФ-16)

Фролова Анастасія (УАФ-16)

На факультеті іноземних мов в написанні диктанту 4‑5 вересня 2018 року  взяли участь 33 особи, призові місця посіли студенти:

 І місце

Зибіна Аліна (АНП-18)

Невінчана Ксенія (АНП-18)

Кожевнікова Маргарита (АНП-17)

ІІ місце

Гура Карина (АНП-17)

Коваленко Інна (АНП-17)

ІІІ місце

Сухоніна Ксенія (АНП-17)

Ткачук Світалана (АНП-17)

5502

3 Асп

Світло науки одне, і, якщо зробити його яскравішим в одному місці,

 воно стане яскравішим усюди.

А. Азімов

5 вересня 2018 року на кафедрі української мови відбулося засідання предметної комісії для прийому вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 035 Філологія.

До складу комісії входили компетентні й досвідчені викладачі кафедри: д. філол. н., професор, завідувач кафедри української мови Ж. В. Колоїз (голова комісії), д. філол. н., доцент Л. А. Білоконенко, к. філол. н., доцент Н. М. Шарманова.

Члени комісії мали змогу ознайомитися з опублікованими працями майбутніх здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, а також прослухати відповіді на запитання, пов’язані з різноманітними питаннями сучасної лінгвістичної науки, як-от: фонетичний і лексичний склад мови, синтаксис і морфологія. Окрім того, поставлені питання стосувалися й проблемних питань новітнього мовознавства, пов’язаних з явищем прецедентних феноменів, цікаві розмірковування були почуті щодо завдань прикладного характеру з укладання тлумачних словників.

Кафедра української мови вітає Параскун Ірину Леонідівну та Соловйову Тетяну Олександрівну з успішним складанням вступних іспитів. Попереду майбутніх аспірантів чекає тернистий шлях з опанування навчальних дисциплін, роботи над дисертаціями, шлях наукових пошуків і звершень.

2 Асп

У добру наукову путь, шановні аспіранти!

5482

 04.09

Уже традиційним для кафедри української мови на початку навчального року є проведення конкурсу до Всесвітнього дня грамотності, який відзначають 8 вересня.

Доцент кафедри Качайло К. А. долучилася до цього міжнародного свята разом зі студентами 3 курсу факультету української філології та студентами 1 і 2 курсу факультету іноземних мов. За словами Ксенії Анатоліївни, мета такого навчального заходу – перевірити знання студентів з української мови й визначити кращого знавця правопису. Для українського суспільства питання правопису, який нині переживає буремні зміни, є надзвичайно актуальними.

На жаль, сьогодні можна сказати про якусь людину, що вона письменна, але водночас неграмотна (тобто вміє читати й писати, але не знає правил граматики, говорить і пише з помилками). Тому написання диктанту якнайкраще ілюструє рівень грамотності (чи її відсутність) у сучасної молоді. Окрім того, текст диктанту пронизано важливими філософськими проблемами, як-от: у чому полягає найбільша мета життя. Досить важливо для студентів педагогічного вишу осягнути загальнолюдські цінності – любов, вірність, мудрість – плекати їх у собі й у тих, кого будуть вчити в майбутньому. «Потрібно любити людину в людині», – підсумовує в кінці диктанту К. А. Качайло.

 04.09.18 1

Грамотна ж людина – не лише розумна, обізнана із сучасними правописними нормами, але й вірна, добра, сповнена любові до світу. Недарма класик української літератури Олесь Гончар говорив: «Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх».

Результати конкурсу будуть оприлюднені 10 вересня.

5469

 30.08 1

30 серпня відбулося перше засідання кафедри української мови, яке розпочало новий 2018-2019 навчальний рік.

Завідувач кафедри проф. Ж. В. Колоїз окреслила основні напрямки роботи, а саме: зосередила увагу на особливостях науково-навчальної і виховної роботи, зокрема мова йшла про навчальне навантаження викладачів, курси для вчителів, затвердження навчальних програм, нову редакційну політику збірника наукових праць «Філологічні студії» тощо.

 30.08 2

Викладачі кафедри висловили свої зауваження й побажання щодо подальшої  роботи, завдяки чому було окреслено перспективні питання для обговорення в подальшому. А тому в готовності до роботи варто плекати в собі (і в колективі) вічні слова М. Рильського: «І труд, і піт благословен».

5444

 бак 05.07.18 2

05 липня 2018 року на факультеті української філології відбулося урочисте вручення дипломів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Зі вступним словом до студентів-випускників 4 курсу звернулася декан факультету доц. Л. М. Семененко.

 бак 05.07.18

 

Вітали студентів поважні гості свята, викладачі, а саме: завідувач кафедри української мови проф. Ж. В. Колоїз, завідувач кафедри української та світової літератур доц. Н. Г. Мельник, куратори груп проф. С. І. Ковпік, доц. В. А. Городецька, а також ст. викл. Н. А. Березовська-Савчук.

Випускники зі свого боку не поскупилися на добрі слова, дякували викладачам за відмінні знання, за досвід, за приємну атмосферу і душевне тепло, якими вони були оточені у Криворізькому педагогічному університеті. Стіни факультету української філології стали по-справжньому рідними!

 бак 05.07.18 5

Чекаємо вас, шановні бакалаври, у магістратурі!

5294
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31