Кафедра української мови
Факультет Української філології

У рамках профорієнтаційної роботи викладачі кафедри української мови на чолі із завідувачем Колоїз Ж. В., а також за участі куратора – доцента Качайло К. А., адміністрації Криворізької гімназії № 127 15 лютого 2019 року провели виїзне тренувальне тестування з української мови та літератури.

інгулець тим 3

У тестуванні взяли участь понад 150 учнів 9-11 класів. Перед виконанням тестових завдань майбутнім абітурієнтам докладно пояснили, як правильно вносити відповіді до бланку. Викладачі закликали до систематичної й наполегливої праці задля досягнення належного результату ЗНО. Зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури є тими скрижалями, що визначають естетику рідного слова й письменства (litterarum), міру їх відчуття, розуміння ріднизни як невід'ємної риси свого буття й обшир його розвою в сучасному полілінгвальному світі.

інгулець тим 1

Проведення виїзних тренувальних тестувань стало традицією, яка засвідчує безперервний діалог загальноосвітньої і вищої педагогічної школи.

У цьому закладі профорієнтаційна робота здійснюється також на рівні науково-дослідницької діяльності учнів, які презентують розвідки, що маніфестують неповторний естетичний ресурс літератури рідного краю (Григорія Гусейнова, Любові Баранової, Любові Голоти, Сергія Дараги, Івана Кошицького, Олександри Омельченко, Леоніда Савоніна, Василя Скрипки, Олексія Старикова, Володимира Стецюка й інших) на щорічному Краєзнавчому форумі.

Вивчення літературного краєзнавства уможливить збагачення досліджень новими фактами, матеріалами з життя і творчості літераторів регіону, оскільки учні проживають і працюють у місцевості, пов’язаній з іменами митців.

   

6956

https://drive.google.com/file/d/1Afq7vApgTZYfx0OBCrChU5ALlh0JV35e/view?usp=sharing

6928

Завантажити

6853

тестування 9.02.19 2

09 лютого 2019 року на факультеті української філології відбулося моніторингове тестування з української мови та літератури.

Попередньо було зареєстровано близько 900 учнів шкіл міста та області, які мали змогу в день тестування ознайомитися зі стандартизованими тестами ЗНО й оцінити свій рівень навчальних досягнень.

тестування 9.02.19 9Під час реєстрації абітурієнти та їх батьки ставили питання про процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання, специфіку питань з української мови та літератури, їх складність. Учителі, які супроводжували учнів, цікавилися методичною літературою, рекомендованою до опрацювання при підготовці до тестування.

тестування 9.02.19

У фойє гуманітарного корпусу КДПУ учасників тренувального тестування зустрічали викладачі кафедри української мови й кафедри української та світової літератур на чолі з деканом факультету, к. філол. н., доцентом Семененко Л. М., завідувачем кафедри української мови, д. філол. н., професором Колоїз Ж. В., завідувачем кафедри української та світової літератур, к. філол. н., доцентом Мельник Н. Г.Долучилися до цієї важливої і відповідальної навчальної і профорієнтаційної події і студенти факультету.

тестування 9.02.19 5

Безпосередньо перед виконанням завдань викладачі підкреслили, що випробування з української мови і літератури є пріоритетним для вступу до вітчизняних вишів і висловили сподівання зустрітися з учасниками тестування у статусі студентів Криворізького педагогічного.

тестування 9.02.19 7

Перед початком тестування учасники отримали детальне пояснення вимог щодо виконання завдань із моніторингового тестування і критеріїв оцінювання відповідей. Протягом 1 години 20 хвилин усі учасники впоралися із запропонованими завданнями, які передбачали кілька рівнів складності.

Викладачі факультету перевірили бланки з відповідями та виставили відповідні бали.

тестування 9.02.19 8

Результати тестування з української мови і літератури буде оприлюднено на офіційній сторінці кафедри української мови за адресою: https://kdpu.edu.ua/ukrainskoi-movy/zahalna-informatsiia/novyny-ta-oholoshennia.html.

Факультет української філології бажає учням 200-бального успіху та 100-відсоткового настрою, творчого натхнення, подальших звершень у здобутті знань, результативного ЗНО загальнодержавного рівня й  запрошує на навчання до Криворізького державного педагогічного університету.

6851

педпрактика 04.02.2019 2

Сьогодні, 4 лютого, розпочався ІІ семестр 2018–2019 навчального року для студентів факультету української філології. Ось уже й позаду бурхливо-емоційний період екзаменаційної сесії та довгоочікуваних зимових канікул, коли кожний намагався оминути гострі кути й по-своєму пнувся задля доведення рівня знань і досягнення шляхетної мети. Хтось із захватом про освітні успіхи і хвилювання нині згадує цю пору, а в когось ще довго зашпори будуть відходити як нагадування про своє ж таки недбальство чи то переоцінку власних можливостей. Особливим випробовуванням – так завжди було і буде – заліково-екзаменаційний період став для першокурсників, які мали змогу усвідомити, що наполегливе навчання протягом семестру – це основна запорука успіху на іспитах. Головна ж «університетська наука» за підсумками першої сесії: не місце у філологічній когорті тим, хто звик байдики бити в житті чи то працювати, як засвідчує народна мудрість, п’яте через десяте.

педпрактика 04.02.2019 3

Відтак студенти денної форми навчання – здобувачі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів – успішно приступили до лекційних занять, а допомагатимуть їм у цьому високодосвідчені професіонали, справжні майстри філологічної та лінгводидактичної царин, які на всіх етапах навчальної діяльності студентів надають якісний науково-методичний і дидактичний супровід аудиторних навчальних занять, контролюють самостійну роботу і практичну підготовку майбутніх філологів.

педпрактика 04.02.2019 5

Задля повноцінного забезпечення освітнього процесу й організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами та формування загальних і фахових компетенцій у майбутніх словесників використовується весь матеріально-технічний потенціал навчальних аудиторій і лабораторій, основним спрямуванням яких є створення передумов для організації індивідуального та диференційованого навчання, реалізації практично-дійової і творчої складової змісту вищої філологічної освіти, забезпечення профільного й поглибленого вивчення фахових дисциплін.

педпрактика 04.02.2019

Особлива місія з початком ІІ семестру покладена на бакалаврів ІV курсу: протягом лютого – березня студенти виходять на педагогічну практику в заклади освіти м. Кривого Рогу. Виробнича практика є найефективнішою формою професійного становлення студентів. За своїми метою, завданнями, змістом і формами проведення вона спрямована на процес формування системи умінь і навичок вчителя, удосконалюючи професійну освіту словесників, та покликана підготувати майбутнього філолога до самостійної роботи в умовах сучасної української школи. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності допомагатимуть формувати досвідчені методисти за фахом – викладачі кафедри української мови.

педпрактика 04.02.2019 4

Тож нині для кожного з учасників освітнього процесу виявляється прекрасна нагода спроектувати власну діяльність на весь семестр і розставити правильні акценти, що і стане передумовою подальшого професійного успіху.

6791

УМІ ДЕК 2019 1

Викладання української мови як іноземної у ВНЗ України, зокрема й у Криворізькому державному педагогічному університеті, зумовлене стратегією розвитку мовної освіти, що ґрунтується на основних положеннях закону України «Про вищу освіту», Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Загальноосвітніх стандартів з української мови як іноземної.

28 січня студенти-туркмени успішно витримали державний іспит з української мови як іноземної (викладання дисципліни забезпечує кафедра української мови). Особливість цього екзамену в тому, що в одній групі навчаються іноземні громадяни з трьох факультетів (природничого; географії, туризму та історії; іноземних мов), відтак працювали три державні екзаменаційні комісії. Отже, студентів в аудиторії було менше, ніж викладачів.

УМІ ДЕК 2019

Програма державної атестації передбачає відповідь на 3 питання: 1. Виконайте завдання тесту. 2. Побудуйте зв’язне висловлювання (текст-опис). 3. Побудуйте діалог з теми (тему вказано). Така структура білета дозволяє виявити рівень володіння орфоепічними, акцентуаційними, орфографічними, лексичними, стилістичними нормами, міцність засвоєння основ української граматики, оволодіння паремійним багатством української мови. Студенти мають можливість продемонструвати базисний словниковий запас, навички усного і писемного мовлення. Наведемо приклад одного з тестових завдань: Ознайомтеся із ситуаціями й виберіть правильну відповідь. Під час ділової зустрічі ви чуєте фразу: «Я вас більше не затримую», це значить:

А) примусово тримати не будуть

Б) охорону знято, і ви вільні

В) зустріч закінчено, треба йти

Члени державних екзаменаційних комісій мали змогу пересвідчитися в успішності формування українськомовної особистості (розвиток мовної, мовленнєвої, комунікативної та соціокультурної компетентностей). Готовність студентів до монологічного та діалогічного мовлення ґрунтується на міцності засвоєних країнознавчих (історичні події, географічні дані, економічний розвиток, соціальні інститути, культура тощо) та лінгвокраїнознавчих знань.

УМІ ДЕК 2019 2

Викладач курсу кандидат філологічних наук, доцент Малюга Наталія Миколаївна головними завданнями навчання української мови як іноземної називає сприяння адаптації студентів-іноземців до життя й навчання в умовах українськомовного середовища; розвиток умінь міжкультурного спілкування, толерантного ставлення до репрезентантів інших культур і релігійних переконань; виховання поваги до українського народу, його традицій, звичаїв і цінностей, української національної культури й історії; виховання в інокомунікантів пізнавального інтересу й поваги до української мови як інструмента практичного використання набутих професійних знань.

Після оголошення оцінок із словом подяки до членів державних екзаменаційних комісій звернулася студентка природничого факультету Ділфуза Курбанова: «Дорогі наші чудові викладачі! Від щирого серця хочемо сказати вам велике спасибі за те, що ви вклали в нас чимало знань і старань, за те, що ніколи не шкодували своїх сил, емоцій, часу і турботи. Дякуємо за наше виховання й освіту. Бажаємо вам довгих років успішного викладання, оптимізму, світлого щастя в житті й добрих чудес на вашому шляху». Окремо зі східним тактом додала, звертаючись до Наталії Миколаївни, яка працювала з іноземними громадянами 6 семестрів: «Ви нам стали як мама. Якщо сьогодні ми щось зробили, читали, писали, то все через Ваше терпіння» (пряму мову не змінено).

         Вітаємо з успішним складанням державного екзамену з української мови

Абдузаїрову Шахнозу,

Аразова Таганмирата,

Газакову Гунчу,

Курбанову Ділфузу,

Нурягдиєва Атаджана,

Овезова Гурбанназара,

Рахметова Довлета,

Халджанова Амандурди.

6748

захист ККЕ 26.12.18. 4jpg

Грудень добігає свого кінця, у круговерті передсвяткового настрою з-поміж усього прогресивного студентства є когорта людей, які переживають чи не найбентежніші миті життя – захист кваліфікаційних робіт і комплексний кваліфікаційний екзамен. Це непересічні події студентської молодечої пори, яка минає й залишає неоціненний відбиток у голові й серці. Бо далі – суворе складне життя з не менш вирішальними й значущими іспитами. І недарма відомий французький лексикограф і поет П’єр Буаст говорив: «Освіта – скарб; праця – ключ до нього». Магістри Криворізького педагогічного не з чуток знають, як треба працювати, аби здобути знання. І як продемонструвати їх суворим екзаменаторам!

захист ККЕ 26.12.18

 

26 грудня 2018 року на факультеті української філології розпочалися захисти кваліфікаційних робіт та комплексні кваліфікаційні екзамени, на яких студенти-магістранти можуть репрезентувати власні наукові дослідження, а також знання, набуті під час навчання в магістратурі.

До складу екзаменаційної комісії увійшли провідні викладачі кафедри української мови і кафедри української та світової літератур: проф. Бакум З. П., проф. Дмитренко В. І., проф. Ковпік С. І., доц. Бузько С.А., доц. Вавринюк Т. І., доц. Журба С. С., доц. Іншакова І. О., доц. Малюга Н. М. – керівники дипломних робіт, кваліфікаційних завдань на чолі з головою комісії доц. Коломієць Н. Є., під пильним наглядом декана факультету доц. Семененко Л. М. Кожен науковий керівник щиро вболіває за виступ «свого підопічного» студента, якому ставлять питання, оцінюють, випробовують наукові й розумові сили.

захист ККЕ 26.12.18 3

 

Студенти підготували мультимедійні презентації для унаочнення результатів дослідницької роботи, методичних розробок у межах власних кваліфікаційних робіт.

захист ККЕ 26.12.18 2

Загалом захисти й екзамени пройшли в легкій, невимушеній атмосфері (звичайно, з елементами обґрунтованих магістерських переживань) й показали рівень наших студентів, їх «скарби» й «ключі», які будуть їм у пригоді в майбутньому.

6535

 Костюк 20.12.18

20 грудня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся захист дисертації аспірантки кафедри української мови Костюк Світлани Сергіївни «Розвиток компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців на основному етапі навчання української мови» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 (теорія та методика навчання (українська мова). Науковим керівником дисертантки є доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови Бакум Зінаїда Павлівна.

Свої відгуки про наукову працю Костюк С. С. висловили офіційні опоненти д. пед. н., професор Горошкіна О. М., к. пед. н., доцент Строганова Г. М., а також провідні лінгводидакти, які надіслали відгуки про  автореферати. Загалом науковці відзначили високий рівень дисертаційної праці й особистість Костюк С. С. як кваліфікованого молодого науковця, який ступив на стежку незвіданих, малодосліджених питань української лінгводидактики, пов’язаних із розбудовою теорії навчання української мови як іноземної.

«Захист відбувся на одному подихові, дискусія була жвавою і цікавою. Світлана Сергіївна продемонструвала високий рівень заглибленості в тему, виважено, обмірковано, вільно відповідала на всі запитання, поставлені членами ради. Я вважаю, що Світлана Сергіївна гідно представила Криворізький педагогічний і кафедру української мови на українській науковій арені. Пишаюся науковою роботою своєї вихованки, її витримкою, професіоналізмом й особистісними якостями», – зазначила Зінаїда Павлівна.

Кафедра української мови щиро вітає Світлану Сергіївну із такою важливою подією в її житті. Бажаємо й надалі збагачувати лінгводидактику вагомими працями, виховуючи покоління студентської молоді, успіхів у будь-яких справах, здійснення мрій.

6513

 14.12.18 2

Студенти ІV курсу факультету української філології нещодавно мали чудову нагоду поділитися результатами власних лінгвістичних досліджень, репрезентованих у рамках курсових проектів. Відбулися цікаві захисти, наукове обговорення й наукові суперечки...

Найкращі з кращих отримали змогу продовжити наукові дискусії, долучившись до І етапу конкурсних робіт. 14 грудня 2018 року експертна комісія на чолі з проф. Мішеніною Т. М. (члени комісії: доц. Вавринюк Т. І., доц. Шарманова Н. М.) гідно оцінила студентські наукові пошуки, а саме: 

1 місце – Time / Час; Квіти мої, діти;

2 місце – DE LIBERTATE;  Українотворення;

3 місце – Мовні смаколики.

Сподіваємося, що переможець (переможці) І етапу гідно представить (представлять) власний проект на ІІ Всеукраїнському етапі конкурсу наукових студентських робіт, де презентуватиме не лише власні наукові здобутки, а й Криворізький державний педагогічний університет загалом.

Наразі ж бажаємо всім учасникам творчого натхнення, плідних наукових дискусій, подальших наукових звершень!

6451

 05.12.18

Знання доводять тільки ділом.

Знання – дерево, а діло – плоди.

Арабська мудрість

05 грудня 2018 року на факультеті української філології відбувся захист курсових робіт з української мови та методики її викладання.

 05.12.18 1

 05.12.18 2

Студенти, які плідно попрацювали над своїми науковими проектами, вирішували складні науково-дослідницькі завдання, показали гарні результати, уміло презентували наукові положення, аргументували отримані висновки. Особливо варто відзначити якість доповідей, майстерність публічних виступів (згадуються заняття із риторики), пожвавлену дискусію й загалом уміння презентувати себе, свою роботу.

 05.12.18 3

Наукові керівники курсових робіт, викладачі кафедри української мови проф. Колоїз Ж. В., проф. Бакум З. П., проф. Мішеніна Т. М., доц. Білоконенко Л. А., доц. Вавринюк Т. І., доц. Городецька В. А., доц. Малюга Н. М., доц. Шарманова Н. М. високо оцінили перших ластівок наукових робіт, висловили свої зауваження, побажали успіхів у подальших наукових пошуках.

6388
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28