Кафедра української мови
Факультет Української філології

Логічним завершенням усього процесу навчання в університеті є державна підсумкова атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. На факультеті української філології розпочалася атестаційна пора для магістрів другого року навчання, які вийшли нині на свою останню фінішну аби репрезентувати власні наукові дослідження, а також знання, набуті під час навчання в магістратурі.

До складу атестаційної комісії увійшли провідні викладачі кафедри української мови і кафедри української та світової літератур: проф. Колоїз Ж. В., проф. Дмитренко В. І., доц. Журба С. С., доц. Мельник Н. Г., доц. Малюга Н. М. – керівники дипломних робіт, кваліфікаційних завдань на чолі з головою комісії доц. Коломієць Н. Є.

Захист 6

Для найуспішніших атестація відбувається, безумовно, у вигляді захистів магістерських проєктів, для інших студентів це має перебіг у формі комплексного іспиту з профільних дисциплін, за якими присвоюється філологічна кваліфікація з відповідними спеціалізаціями, та підготовленого кваліфікаційного завдання.

Захист 7

Захист 5

Щиро бажаємо всім магістрам-випускникам успішного складання державної підсумкової атестації, аби нарешті досягти давно омріяного професійного рівня – стати дипломованим викладачем / учителем-словесником.

Захист 1

9716

12 грудня відбувся захист курсових робіт з української мови, виконаних студентами ІV курсу денної форми навчання. Підготовлені курсові проекти репрезентували творчі студентські напрацювання з актуальних проблем сучасного мовознавства. Під наставництвом наукових керівників бакалаври представили результати власних досліджень у світлі різних концепцій і напрямів, які характеризують сучасну науку про мову. Завершені наукові проекти розкрили багатоаспектність традиційної мовознавчої царини (лексикології, фразеології, синтаксису, стилістики, діалектології) та новації сучасних лінгвістичних теорій, і зокрема, етнопсихолінгвістики, когнітивної лінгвістики тощо.

12.12 11

Сформовані комісії об’єктивно оцінили актуальність обраних тем, відповідність змісту роботи обраній темі, наявність усіх складових частин програми дослідження, ґрунтовність, повноту й аналіз наукової літератури з мовознавчої проблеми, досягнення мети й завдань дослідження, літературне, технічне й естетичне оформлення робіт, ураховуючи і вміння студентів презентувати результати у процесі обговорення й ведення вільної дискусії.

12.12 2

12.12 3

12.12 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливе зацікавлення для студентів, як з’ясувалося при обговоренні, становив сам процес наукового пошуку, переконливість наведеної в роботах аргументації та участь у науковій полеміці, що й дало змогу навчитися їм орієнтуватися в колі наукових проблем, у теоретичному і прикладному багатстві лінгвістичного матеріалу. Даючи відповіді на ті чи ті питання, молоді пошуковці пересвідчилися, що сучасна мовознавча наука знаходиться на стадії інтенсивних змін, до чого й вони самі мали змогу активно долучитися під час проведення досліджень.

12.12 5

Сподіваємося, що усвідомлення вагомості дослідницьких результатів не тільки допомогло студентам розкрити прикладні аспекти сучасного мовознавства, а перш за все зорієнтувало їх у подальших творчих пошуках і перспективах у розробленні магістерських проектів.

12.12 6

9615

Сьогодні, 10 грудня 2019 року, студенти факультету української філології (кращі з кращих!!!) третього–четвертого курсів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів узяли участь у першому етапі загальнофакультетської олімпіади.

10.12 1

 

10.12 2

Запропоновані завдання (по 4 з мови й літератури) ґрунтовані на чинних програмах відповідних навчальних дисциплін.
Окремий акцент зроблено на побудові академічного есе з актуальної теми: «Чи справді необхідно, щоб жінка була мужня?» (Л.Костенко).

10.12 3

10.12 4

 10.12 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наразі бажаємо всім учасникам творчого натхнення, досягнення поставленої мети задля подальших наукових здобутків. Адже воістину: маленька перемога – це крок до великої мрії…

10.12 6

9578

19 листопада магістри 2-го року навчання факультету української філології Мазур Ю., Куліш Г., Стахова К. провели захід для студентів 2-го та 4-го курсів на тему: «Актуальні проблеми української мови: сьогодення». Філологи розглянули проблемні питання функціонування української мови з позиції етнокультурного дискурсу й запропонували шляхи їх розв’язання. 

Куліш 2

Студенти проаналізували чинний український правопис і зміни, які були внесено до нової редакції. Проведено дискусію на основі статистичних даних щодо використання державної мови в регіонах Україні.

Куліш 1Куліш 3

Майбутні вчителі української мови та літератури окреслили основні шляхи упровадження змін до правопису в навчальному процесі та в подальшій професійній діяльності майбутніх учителів.

Куліш 6

9368

16 листопада 2019 року студенти та викладачі факультету української філології взяли участь у Дні відкритих дверей КДПУ. Майбутні абітурієнти та їхні батьки мали нагоду детально ознайомитися з умовами вступу у 2020 році, спеціальностями та спеціалізаціми, які можна здобути на факультеті української філології. Завідувач кафедри української мови, д.філол.н., професор Жанна Василівна Колоїз, декан факультету української філології, к.філол.н., доцент Любов Миколаївна Семененко консультували гостей щодо можливостей навчання та майбутніх пріоритетів випускників, студенти ділилися враженнями від навчального процесу та власних творчих здобутків. Тематичний стенд і жива українська пісня сприяли створенню теплої атмосфери, піднесеного настрою та утвердженню думки, що бути студентом КДПУ – це престижно!

День 3

День 2

День 1

9268

14 листопада 2019 року на базі Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ "Криворізький національний університет" відбувся ІІ (регіональний) етап Всеукраїнської олімпіади з української мови, Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка серед студентів ЗВО І-ІІ р. а. Північного регіону міста Кривого Рогу.

Конкурс 2

У складі журі працювали викладачі кафедри української мови (к. філол. наук, доц. Іншакова І. О., к. філол. наук, доц. Бузько С. А.) й української та світової літератур (к. філол. наук, доц. Мельник Н. Г., к. філол. наук, доц. Онікієнко І. М.), які оцінювали результати творчої молоді.

Конкурс 1

Конкурс 3

Бажаємо всім учасникам нових звершень та відкриттів!

9210

На факультеті української філології сьогодні відбувся святковий захід, приурочений Дню української писемності та мови. Літературно-музичну композицію підготували студенти І, ІІ і ІІІ курсів. Наскрізною лінією заходу стала ідея утвердження престижу української мови, консолідуючої функції рідного слова.

Писемність 2019 1 Писемність 2019 3

Формат і змістове наповнення літературно-музичної композиції стали відображенням ставлення студентства до рідної мови, її невмирущих, глибинних джерел, значення й ролі в суспільному житті.

Писемність 2019 2

Писемність 2019 4

Писемність 2019 6

На святковому заході були присутні проректор з виховної роботи доц. Валерій Петрович Лисечко, декан факультету української філології доц. Любов Миколаївна Семененко та натхненниця свята – доц. кафедри української мови Тетяна Іванівна Вавринюк, викладачі кафедри української мови і кафедри української та світової літератур, які підсумували святкове дійство. Справжнім «акордом» назвала проведений захід завідувачка кафедри української та світової літератур доц. Наталя Георгіївна Мельник.

Писемність 2019 5

9116

Щойно завершивши педагогічну практику в закладах середньої освіти, магістри факультету української філології перейшли до виробничої практики у вищому закладі освіти. Окрім відвідування та перших спроб проведення занять для бакалаврів, 07 листопада у 219 аудиторії гуманітарного корпусу КДПУ магістри 2 року навчання (Барбуха Владислава, Горпінюк Вікторія, Нагорна Ольга, Подуст Ірина) підготували й провели виховний захід зі студентами 2 курсу (УАФ-17, УФР-17, УМЛ-17), приурочений до Дня української писемності та мови.

Колоїз 2

Його метою було: висвітлити історію виникнення й затвердження святкування 9 листопада в Україні; залучити молоде покоління до вивчення історії української мови; розвивати аналітичне мислення студентів; виховувати патріотичне ставлення до рідної мови та почуття відповідальності за утвердження української мови як державної.

Колоїз 3

Упродовж заходу студенти були не лише активними слухачами, але й уміло підтримували конструктивну бесіду. Логічним завершенням стала вікторина з української мови, результати якої свідчать про високий рівень обізнаності філологів. 

Колоїз 1

 

9115

15 жовтня в гуманітарному корпусі відбулися звітно-виборчі збори профспілкової організації факультету української філології та кафедри філософії.

профзбори 1

К. А. Качайло, доц. кафедри української мови, голова профбюро факультету, у звітній доповіді висвітлила основні аспекти життя членів профспілки; досягнення та напрямки роботи профбюро за звітний період. Викладачі й студенти під час обговорення доповіді одноголосно визнали роботу профбюро та його голови задовільною.

профзбори

На зборах була присутня Л. В. Бурман, голова профкому ППО КДПУ, яка теж дала позитивну оцінку роботі на факультеті української філології.

У теплій дружній атмосфері пройшли й вибори нового складу профбюро факультету та його голови; вибори членів профкому від працівників та студентів, а також вибори делегатів на університетську профспілкову звітно-виборчу конференцію, яка відбудеться в березні 2020 року.

профзбори 4

 

8902

27 вересня туркменська громада Криворізького державного педагогічного університету відзначила День незалежності Туркменістану. Ушанування цього свята вже стало доброю традицією в нашому університеті, оскільки туркмени є найчисельнішою етнічною групою серед студентів-іноземців Криворізького педагогічного.

туркм 1

2 жовтня до святкових заходів долучилися і студенти ІІ курсу, які здобувають вищу освіту в нашому виші, студіюючи педагогічну науку на різних факультетах – факультеті географії, туризму та історії, природничому, фізико-математичному та факультеті іноземних мов. Студенти підготували святкову літературно-музичну вітальню й запросили до неї студентів факультету української філології та викладачів кафедри української мови на чолі із завідувачем д. філол. н., проф. Жанною Василівною Колоїз.

туркмени

Спираючись на принципи гуманістичної спрямованості, єдності навчання й виховання, багатогранності виховних впливів та їх спрямованості на формування гармонійно розвиненої особистості студента, викладачі кафедри української мови к.філол.н., доцент Наталя Миколаївна Шарманова і к.філол.н., старший викладач Наталя Анатоліївна Березовська-Савчук допомогли студентам-туркменам яскраво організувати проведення літературно-музичної вітальні, поєднавши українське і туркменське слово.

туркм 3

туркм

 

Камерно, у родинному колі пройшов цей святковий захід, де самі учасники і гості вітальні змогли відчути міцність і велич Незалежного Туркменістану, красу білої столиці, безмежжя туркменських степів і бурхливий плин Амудар’ї. Але найголовніше, студенти-туркмени відчули тепло рідних сердець – своїх батьків, близьких, усього багатого роду, тепло рідних домівок, переливи рідної поезії, ніжність материнської мови, запал національних танців, аромат кулінарної традиції і змогли донести ці важливі для них, відірваних від рідного туркменського коріння, почуття до гостей свята.

8773
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31