Кафедра української мови
Факультет Української філології

На кафедрі української мови відбулося засідання предметної комісії для прийому вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 035 Філологія.

До складу комісії входили компетентні й досвідчені викладачі кафедри: д. філол. н., професор, завідувач кафедри української мови Ж. В. Колоїз (голова комісії), д. філол. н., доцент Л. А. Білоконенко, к. філол. н., доцент Н. М. Шарманова.

асп

Члени комісії мали змогу ознайомитися з опублікованими працями майбутньої здобувачки вищої освіти ступеня доктора філософії, а також прослухати відповіді на запитання, пов’язані з новітніми аспектами сучасної лінгвістичної науки.

асп 1

Кафедра української мови вітає Масляєву Ірину Володимирівну з успішним складанням вступних іспитів.

8534

31 серпня на факультеті української філології відбулася зустріч із студентами-першокурсниками.

перший курс 1

Із вітальним словом звернулася декан факультету, доц. Семененко Л. М., яка привітала юних філологів із початком нового етапу в їхньому житті. Завідувачі профільних кафедр – доц. Мельник Н. Г., проф. Колоїз Ж. В. – побажали студентам творчої наснаги в майбутній професійній діяльності, приємної подорожі філологічною цариною, цікавих відкриттів і, звичайно, успіхів у навчанні.

перший курс

перший курс 3

8488

18 червня 2018 року на факультеті української філології розпочалася державна підсумкова атестація. Студенти IV курсу першого (бакалаврського) рівня (Українська мова і література; додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література англійська); спеціалізація: Українознавство) продемонстрували знання з української мови та методики її викладання.

ДПА 4

Екзаменаційна комісія оцінює теоретичну підготовку студентів,  практичні вміння й навички, здатність застосовувати їх у професійній діяльності. До складу комісії входять провідні фахівці кафедри української мови: проф. Ж. В. Колоїз, проф. З. П. Бакум, доц. Л. А. Білоконенко, доц. Т. І. Вавринюк, голова ДЕК – доц. кафедри української та світової літератур Н. Є. Коломієць. Уповноважений представник ректорату – перший проректор КДПУ, доц. О. А. Остроушко.

ДПА 2

Майбутні вчителі під час складання державної підсумкової атестації показали позитивні результати, гідно представили свої навчальні здобутки перед шановною комісією. Студенти-філологи продемонстрували вміння не лише орієнтуватися в матеріалі, а й відповідати на питання, обґрунтовуючи свою позицію.

ДПА 3

Кафедра української мови бажає студентам бакалаврату успіхів у складанні екзаменів, сил і натхнення. Вітаємо з початком повісті учителевих доріг! Нехай небесна механіка філологічного мистецтва вконтекстовує ваші подальші педагогічні звершення, надихає до відкриттів нових орбіт Слова!

8090

12 червня 2019 року відбулася показова лекція із сучасної української літературної мови, яку провела доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук С. А. Бузько.

Лекція

Тема заняття "Парадигматичні відношення в системі лексичних одиниць", обрана для показової лекції, є цікавою й корисною не лише для студентів-словесників денної форми навчання, але й для заочної. Світлана Андріївна має великий досвід роботи зі студентми, уміє повсякчас підтримувати й стимулювати їхню увагу, вільно володіє аудиторією. Окрім того, уміло дібраний фактичний матеріал демонструє найкращі надбання української лексикологічної царини й апелює студентів до застосування різних видів аргументації, логічного мислення і прийомів полемічного мовлення.

Лекція 2

На занятті були присутні викладачі кафедри: проф. Ж. В. Колоїз, проф. З. П. Бакум, проф. Т. М. Мішеніна, доц. Т. І. Вавринюк, доц. В. А. Городецька., доц. І. О. Іншакова, доц. Малюга Н. М., доц. Н. М. Шарманова.

Лекція 3

Показова лекція відповідала всім вимогам, які висуваються до занять такого типу у вищій школі.

 

8056

30 травня 2019 року на факультеті української філології відбулася настановча конференція з діалектологічної практики, на якій були присутні студенти ІІ курсу, декан факультету української філології доц. Семененко Л. М. та викладачі кафедри української мови (проф. Колоїз Ж. В., доц. Вавринюк Т. І., доц. Вербовий М. В.).

Діалектол

Зі вступним словом до студентів звернулися завідувач кафедри української мови проф. Колоїз Ж. В. та декан факультету української філології доц. Семененко Л. М. Викладачі пояснили студентам методику збору й опрацювання діалектного матеріалу, специфіку спілкування з інформаторами, ознайомили з оформленням результатів практики.

діалект 2

Діалект 1

Упевнені, що проведені дослідження будуть традиційно плідними, принесуть чимало цікавого, як для студентів (від спілкування з діалектоносіями, ознайомлення з мовною реальністю і розмаїттям регіону), так і для академічної науки.

                                       

7963

Спочатку було Слово...
(Євангеліє від Івана, 1:1)

Багатовікова історія слов’янської культури має багато яскравих подій, які до сьогодні відіграють визначальну роль у духовному розвитку слов’янських народів. Такою подією стала поява писемності, що була подарована нащадкам слов’янськими просвітителями та проповідниками християнства, першими перекладачами богослужбових книг на слов’янську мову, – Кирилом і Мефодієм. В усіх слов’янських країнах щороку 24 травня урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія – нащадків слов’янської писемності.

Писемність 2

Писемність, мова – то є душа кожної нації, її святощі, її найцінніший скарб. У мові – наша давня й нова культура, ознака нашого національного визнання.

Писемність 5

До Дня слов’янської писемності та культури на факультеті української філології відбувся захід «Вони дали слов’янам світло».

Писемність 1

Свято підготували студенти І-ІІІ курсів. На заході були присутні викладачі кафедри української мови (проф. Ж. В. Колоїз, доц.  І. О. Іншакова, доц. Шарманова Н. М.), ст. викладач кафедри дошкільної освіти А. Є. Іншаков, студенти І-ІІІ курсів факультету української філології та запрошені студенти факультету дошкільної та технологічної освіти.

Писемність 6

 

7892

15 травня 2019 р. традиційно відбувся міський конкурс-захист творчо-пошукових робіт XXV «Краєзнавчий форум – 2019» у межах міського фестивалю «Інтелектуальне Криворіжжя – 2019» на базі Криворізької гімназії № 127. Викладачі факультету української філології (доц. Качайло К. А., доц. Мельник Н. Г.) взяли активну участь у роботі секції «Література», де були представлені учнівські наукові роботи, у яких висвітлюються основні концепти творчості письменників рідного краю: Г. Гусейнова, В. Стецюка, М. Пронченка, М. Топольницького та інших сучасних митців Криворіжжя.

Форум

Цьогорічні переможці – старшокласники КГ № 91 та КГ № 127: Ольга Третяк (І місце), Діана Рябенко (ІІ місце), Тетяна Компанієць (ІІІ місце) отримали, крім дипломів, матеріальне заохочення від мецената, віце-президента Академії гірничих наук України.

Форум 3

Прес-центром школи до кінця роботи форуму було видано газету наукового товариства «Світанок» КГ № 127, де в рубриці «Бліц-інтерв’ю» висловлено враження голови журі Н. Г. Мельник («Я очікую почути нові літературознавчі відкриття, сподіваюся, що зможу підтримати молодих дослідників і додати їм упевненості у собі. Хочу побажати, щоб цей фестиваль-конкурс продовжував збирати творчу учнівську молодь і надалі») та члена журі К. А. Качайло («Краєзнавчий форум я відвідую протягом 5 років. Хочеться почути захисти робіт учнів з літератури, що репрезентують аналіз творчого доробку письменників рідного краю, який розмаїтий і заслуговує на глибоке вивчення як у літературному, так і в лінгвістичному аспектах»).

Інг

 

7815

Наука переможе, тому що вона працює. С. Хокінг

15 травня на факультеті української філології відбулася звітна студентська наукова конференція. Студенти-філологи мали змогу продемонструвати власні наукові здобутки, поділитися спостереженнями і результатами актуальних лінгвістичних розвідкок. Молоді дослідники показали загалом успішне вміння вести дискусію й висловлювати свої міркування щодо різних мовознавчих проблем. Зокрема обговорювалися питання лексикології, словотвору, стилістики, синтаксису, лінгводидактики тощо.

Конф. 15 4

У науковому заході взяли участь викладачі кафедри української мови: проф. Ж. В. Колоїз, доц. Л. А. Білоконенко, доц. І. О. Іншакова, доц. Н. М. Малюга, проф. Т. М. Мішеніна, доц. Н. М. Шарманова. Керівники курсових і магістерських проектів ставили студентам питання, створювали проблемні ситуації, стимулювали до активної взаємодії.

Конф. 15 2

Конф. 15 1

Конференція пройшла у дружній науково-пізнавальній атмосфері, дискусії мали продуктивний характер та, сподіваємось, спонукали студентів до подальших наукових і творчих пошуків.

7808

8 травня 2019 року на факультеті української філології відбувся захід, приурочений до Дня пам’яті та примирення.

Ніколи знову 3

Ніколи знову 4

Літературно-поетична композиція, супроводжувана тематичними матеріалами, мала на меті нагадати всім присутнім про трагічні сторінки нашої історії.

MyCollages 2

Ніколи знову 1

Будь-яка війна – це завжди трагедія, понівечені людські долі, утрачені життя, голод, холод і розруха…

Аби не допустити повторення подібних трагедій, ми повинні винести певні уроки. А значить повинні пам’ятати. Пам’ятати про всі жахіття війни… Пам’ятати, аби зберегти наше небо мирним. На превеликий жаль, маємо сьогодні мирне небо не над усією Україною. Сталося те, що не мало б ніколи статися. Однак декому легше забути власну історію, забути, якого ми роду і племені.

Ніколи знову 2Ніколи знову 5

Сьогоднішня зустріч має на меті нагадати всім нам про те, що ми повинні не лише пам’ятати, а й докласти максимум зусиль, аби над усією Україною світило яскраве сонце, аби блудні діти отямилися, повернулися обличчям до своєї неньки-України, полюбити її віру, її мову, її народ. Воістину ж бо «Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну».

Ніуоли

 

  

 

 

7749

На кафедрі української мови відбувся передзахист дисертаційної праці Ірини Анатоліївни Дирди «Розвиток полікультурної компетентності іноземних студентів на основному етапі навчання української мови» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). Науковим керівником дисертантки є доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови Бакум Зінаїда Павлівна.

Дирда 4

Передзахист мав традиційну структуру, що передбачає стисле повідомлення про результати дослідження, які репрезентувала Ірина Дирда, наукового керівника і викладачів кафедри української мови. До слова запрошувалися: д. філол. н., проф. Ж. В. Колоїз, д. пед. н., проф. Т. М. Мішеніна, д. філол. н., доц. Л. А. Білоконенко, к. філол. н., доц. Т. І. Вавринюк, В. А. Городецька, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, Н. М. Малюга, к. філол. н. С. А. Бузько, к. філол. н., ст. викл. Н. А. Березовська-Савчук та аспіранти кафедри.

Жвавою і цікавою була дискусія й обговорення проблемних питань дисертаційної праці, де Ірина Анатоліївна проявила свої уміння вести дискусію, продемонструвала рівень заглибленості в темі, обізнаності в царині методики, педагогіки, психології, лінгвокультурології, перекладознавстві. Свої відгуки про наукову працю Ірини Дирди висловили офіційні опоненти, а саме: канд. філол. н. В. А. Городецька, к. філол. н., ст. викл. . Н. А. Березовська-Савчук.

Дирда 2

Зауваження, висловлені на передзахисті й опонентами, і викладачами кафедри не впливають на загальну позитивну оцінку роботи, адже вони покликані сприяти покращенню дисертації й у майбутньому гідному представленню результатів дослідження у спеціалізованій ученій раді.

Дисертаційна праця І. А. Дирди є вагомим словом в українській лінгводидактиці, що робить внесок у розбудову теорії навчання української мови як іноземної.  Такі ґрунтовні й виважені дослідження, як свідчать результати обговорення дисертаційної праці, сприяють гармонійній ідентифікації особи в полікультурному просторі, входженню людини в іншомовну культуру.

Кафедра української мови щиро бажає Ірині Анатоліївні з легкістю подолати всі труднощі, пов’язані із підготовкою до захисту, а також наснаги, сил і терпіння.

7471
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша