Кафедра української мови
Факультет Української філології

18 червня 2018 року на факультеті української філології розпочалася державна підсумкова атестація. Студенти IV курсу першого (бакалаврського) рівня (Українська мова і література; додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література англійська); спеціалізація: Українознавство) продемонстрували знання з української мови та методики її викладання.

ДПА 4

Екзаменаційна комісія оцінює теоретичну підготовку студентів,  практичні вміння й навички, здатність застосовувати їх у професійній діяльності. До складу комісії входять провідні фахівці кафедри української мови: проф. Ж. В. Колоїз, проф. З. П. Бакум, доц. Л. А. Білоконенко, доц. Т. І. Вавринюк, голова ДЕК – доц. кафедри української та світової літератур Н. Є. Коломієць. Уповноважений представник ректорату – перший проректор КДПУ, доц. О. А. Остроушко.

ДПА 2

Майбутні вчителі під час складання державної підсумкової атестації показали позитивні результати, гідно представили свої навчальні здобутки перед шановною комісією. Студенти-філологи продемонстрували вміння не лише орієнтуватися в матеріалі, а й відповідати на питання, обґрунтовуючи свою позицію.

ДПА 3

Кафедра української мови бажає студентам бакалаврату успіхів у складанні екзаменів, сил і натхнення. Вітаємо з початком повісті учителевих доріг! Нехай небесна механіка філологічного мистецтва вконтекстовує ваші подальші педагогічні звершення, надихає до відкриттів нових орбіт Слова!

8090

12 червня 2019 року відбулася показова лекція із сучасної української літературної мови, яку провела доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук С. А. Бузько.

Лекція

Тема заняття "Парадигматичні відношення в системі лексичних одиниць", обрана для показової лекції, є цікавою й корисною не лише для студентів-словесників денної форми навчання, але й для заочної. Світлана Андріївна має великий досвід роботи зі студентми, уміє повсякчас підтримувати й стимулювати їхню увагу, вільно володіє аудиторією. Окрім того, уміло дібраний фактичний матеріал демонструє найкращі надбання української лексикологічної царини й апелює студентів до застосування різних видів аргументації, логічного мислення і прийомів полемічного мовлення.

Лекція 2

На занятті були присутні викладачі кафедри: проф. Ж. В. Колоїз, проф. З. П. Бакум, проф. Т. М. Мішеніна, доц. Т. І. Вавринюк, доц. В. А. Городецька., доц. І. О. Іншакова, доц. Малюга Н. М., доц. Н. М. Шарманова.

Лекція 3

Показова лекція відповідала всім вимогам, які висуваються до занять такого типу у вищій школі.

 

8056

30 травня 2019 року на факультеті української філології відбулася настановча конференція з діалектологічної практики, на якій були присутні студенти ІІ курсу, декан факультету української філології доц. Семененко Л. М. та викладачі кафедри української мови (проф. Колоїз Ж. В., доц. Вавринюк Т. І., доц. Вербовий М. В.).

Діалектол

Зі вступним словом до студентів звернулися завідувач кафедри української мови проф. Колоїз Ж. В. та декан факультету української філології доц. Семененко Л. М. Викладачі пояснили студентам методику збору й опрацювання діалектного матеріалу, специфіку спілкування з інформаторами, ознайомили з оформленням результатів практики.

діалект 2

Діалект 1

Упевнені, що проведені дослідження будуть традиційно плідними, принесуть чимало цікавого, як для студентів (від спілкування з діалектоносіями, ознайомлення з мовною реальністю і розмаїттям регіону), так і для академічної науки.

                                       

7963

Спочатку було Слово...
(Євангеліє від Івана, 1:1)

Багатовікова історія слов’янської культури має багато яскравих подій, які до сьогодні відіграють визначальну роль у духовному розвитку слов’янських народів. Такою подією стала поява писемності, що була подарована нащадкам слов’янськими просвітителями та проповідниками християнства, першими перекладачами богослужбових книг на слов’янську мову, – Кирилом і Мефодієм. В усіх слов’янських країнах щороку 24 травня урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія – нащадків слов’янської писемності.

Писемність 2

Писемність, мова – то є душа кожної нації, її святощі, її найцінніший скарб. У мові – наша давня й нова культура, ознака нашого національного визнання.

Писемність 5

До Дня слов’янської писемності та культури на факультеті української філології відбувся захід «Вони дали слов’янам світло».

Писемність 1

Свято підготували студенти І-ІІІ курсів. На заході були присутні викладачі кафедри української мови (проф. Ж. В. Колоїз, доц.  І. О. Іншакова, доц. Шарманова Н. М.), ст. викладач кафедри дошкільної освіти А. Є. Іншаков, студенти І-ІІІ курсів факультету української філології та запрошені студенти факультету дошкільної та технологічної освіти.

Писемність 6

 

7892

15 травня 2019 р. традиційно відбувся міський конкурс-захист творчо-пошукових робіт XXV «Краєзнавчий форум – 2019» у межах міського фестивалю «Інтелектуальне Криворіжжя – 2019» на базі Криворізької гімназії № 127. Викладачі факультету української філології (доц. Качайло К. А., доц. Мельник Н. Г.) взяли активну участь у роботі секції «Література», де були представлені учнівські наукові роботи, у яких висвітлюються основні концепти творчості письменників рідного краю: Г. Гусейнова, В. Стецюка, М. Пронченка, М. Топольницького та інших сучасних митців Криворіжжя.

Форум

Цьогорічні переможці – старшокласники КГ № 91 та КГ № 127: Ольга Третяк (І місце), Діана Рябенко (ІІ місце), Тетяна Компанієць (ІІІ місце) отримали, крім дипломів, матеріальне заохочення від мецената, віце-президента Академії гірничих наук України.

Форум 3

Прес-центром школи до кінця роботи форуму було видано газету наукового товариства «Світанок» КГ № 127, де в рубриці «Бліц-інтерв’ю» висловлено враження голови журі Н. Г. Мельник («Я очікую почути нові літературознавчі відкриття, сподіваюся, що зможу підтримати молодих дослідників і додати їм упевненості у собі. Хочу побажати, щоб цей фестиваль-конкурс продовжував збирати творчу учнівську молодь і надалі») та члена журі К. А. Качайло («Краєзнавчий форум я відвідую протягом 5 років. Хочеться почути захисти робіт учнів з літератури, що репрезентують аналіз творчого доробку письменників рідного краю, який розмаїтий і заслуговує на глибоке вивчення як у літературному, так і в лінгвістичному аспектах»).

Інг

 

7815

Наука переможе, тому що вона працює. С. Хокінг

15 травня на факультеті української філології відбулася звітна студентська наукова конференція. Студенти-філологи мали змогу продемонструвати власні наукові здобутки, поділитися спостереженнями і результатами актуальних лінгвістичних розвідкок. Молоді дослідники показали загалом успішне вміння вести дискусію й висловлювати свої міркування щодо різних мовознавчих проблем. Зокрема обговорювалися питання лексикології, словотвору, стилістики, синтаксису, лінгводидактики тощо.

Конф. 15 4

У науковому заході взяли участь викладачі кафедри української мови: проф. Ж. В. Колоїз, доц. Л. А. Білоконенко, доц. І. О. Іншакова, доц. Н. М. Малюга, проф. Т. М. Мішеніна, доц. Н. М. Шарманова. Керівники курсових і магістерських проектів ставили студентам питання, створювали проблемні ситуації, стимулювали до активної взаємодії.

Конф. 15 2

Конф. 15 1

Конференція пройшла у дружній науково-пізнавальній атмосфері, дискусії мали продуктивний характер та, сподіваємось, спонукали студентів до подальших наукових і творчих пошуків.

7808

8 травня 2019 року на факультеті української філології відбувся захід, приурочений до Дня пам’яті та примирення.

Ніколи знову 3

Ніколи знову 4

Літературно-поетична композиція, супроводжувана тематичними матеріалами, мала на меті нагадати всім присутнім про трагічні сторінки нашої історії.

MyCollages 2

Ніколи знову 1

Будь-яка війна – це завжди трагедія, понівечені людські долі, утрачені життя, голод, холод і розруха…

Аби не допустити повторення подібних трагедій, ми повинні винести певні уроки. А значить повинні пам’ятати. Пам’ятати про всі жахіття війни… Пам’ятати, аби зберегти наше небо мирним. На превеликий жаль, маємо сьогодні мирне небо не над усією Україною. Сталося те, що не мало б ніколи статися. Однак декому легше забути власну історію, забути, якого ми роду і племені.

Ніколи знову 2Ніколи знову 5

Сьогоднішня зустріч має на меті нагадати всім нам про те, що ми повинні не лише пам’ятати, а й докласти максимум зусиль, аби над усією Україною світило яскраве сонце, аби блудні діти отямилися, повернулися обличчям до своєї неньки-України, полюбити її віру, її мову, її народ. Воістину ж бо «Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну».

Ніуоли

 

  

 

 

7749

На кафедрі української мови відбувся передзахист дисертаційної праці Ірини Анатоліївни Дирди «Розвиток полікультурної компетентності іноземних студентів на основному етапі навчання української мови» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). Науковим керівником дисертантки є доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови Бакум Зінаїда Павлівна.

Дирда 4

Передзахист мав традиційну структуру, що передбачає стисле повідомлення про результати дослідження, які репрезентувала Ірина Дирда, наукового керівника і викладачів кафедри української мови. До слова запрошувалися: д. філол. н., проф. Ж. В. Колоїз, д. пед. н., проф. Т. М. Мішеніна, д. філол. н., доц. Л. А. Білоконенко, к. філол. н., доц. Т. І. Вавринюк, В. А. Городецька, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, Н. М. Малюга, к. філол. н. С. А. Бузько, к. філол. н., ст. викл. Н. А. Березовська-Савчук та аспіранти кафедри.

Жвавою і цікавою була дискусія й обговорення проблемних питань дисертаційної праці, де Ірина Анатоліївна проявила свої уміння вести дискусію, продемонструвала рівень заглибленості в темі, обізнаності в царині методики, педагогіки, психології, лінгвокультурології, перекладознавстві. Свої відгуки про наукову працю Ірини Дирди висловили офіційні опоненти, а саме: канд. філол. н. В. А. Городецька, к. філол. н., ст. викл. . Н. А. Березовська-Савчук.

Дирда 2

Зауваження, висловлені на передзахисті й опонентами, і викладачами кафедри не впливають на загальну позитивну оцінку роботи, адже вони покликані сприяти покращенню дисертації й у майбутньому гідному представленню результатів дослідження у спеціалізованій ученій раді.

Дисертаційна праця І. А. Дирди є вагомим словом в українській лінгводидактиці, що робить внесок у розбудову теорії навчання української мови як іноземної.  Такі ґрунтовні й виважені дослідження, як свідчать результати обговорення дисертаційної праці, сприяють гармонійній ідентифікації особи в полікультурному просторі, входженню людини в іншомовну культуру.

Кафедра української мови щиро бажає Ірині Анатоліївні з легкістю подолати всі труднощі, пов’язані із підготовкою до захисту, а також наснаги, сил і терпіння.

7471

Минулого тижня на факультеті української філології відбулася звітна конференція з педагогічної практики.

звіт2 min

Педагогічна практика є невід’ємним складником професійної підготовки майбутніх учителів-словесніків, оскільки доповнює і збагачує теоретичні знання, які студенти здобули протягом навчання в університеті.

У своїх виступах майбутні вчителі поділилися враженнями про перші професійні кроки. На конференції студенти прозвітували про набутий досвід, про переваги і недоліки організації та проведення виробничої практики. Активна педагогічна діяльність дала змогу студентам ознайомитися з навчально-виховним процесом загальноосвітніх навчальних закладів, із плануванням та проведенням уроків з української мови та літератури, позакласних заходів.

звіт 4

звіт 5

Керівники практики, зокрема проф. З. П. Бакум, проф. Л. А. Білоконенко, доц. К. А. Качайло привітали студентів із завершенням педагогічної виробничої практики, проаналізували та прокоментували результати отриманих знань, умінь та навичок і побажали наснаги в майбутній професійній діяльності.

звіт 3

7282

Ти знаєш, що ти – людина?...

Усмішка твоя – єдина … Очі твої – одні

Василь Симоненко

Як відомо, головним завданням педагогічних закладів вищої освіти є виховання майбутнього педагога, формування й розвиток у нього високої моральності та правової свідомості, що, своєю чергою, визначають зміст соціально-гуманітарної підготовки в майбутній «сродній праці», уможливлюють здійснення процесу інтеріоризації таких складників громадянської позиції, як: «батьківщина», «патріотизм», «право й обов’язок громадянина».

У рамках виховної години викладачем кафедри української мови, доцентом, куратором групи УАФ-16 Качайло К. А. 21 березня 2019 року було проведено захід «Правова культура у свідомості майбутніх учителів».

IMG 8347

Куратор Качайло К. А. наголосила, що громадянське спрямування сучасної вітчизняної освіти покликане сприяти усвідомленню свого місця і значення серед інших громадян, суспільства загалом, обранню життєвого шляху, вибору напряму життєтворчості як необхідної умови самореалізації.

Наставник інформувала про мету створення (1945 р.) й задекларовані правозахисні функції ООН, яка є міжнародною організацією, захисником інтересів громадян. Держави, що входили до ООН, підписали Загальну декларацію прав людини – документ, у якому вони пообіцяли одна одній і своїм народам забезпечити громадянські права і свободи, рівність усіх перед законом, особисту недоторканність, свободу совісті, можливість дотримуватися своєї релігії.

IMG 8345

Дискусія точилися навколо питань про застосування в Україні «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». Обговорювалися статті Конституції України (Ст. 31, ст. 41, Ст. 54), викладач апелювала й до юридичної літератури («Конституційне право України», «Цивільне право України», «Трудове право України», «Право інтелектуальної власності»). Розглядалися проблемні ситуації з життя, які передбачали вияв правової культури.

IMG 8348

Учасники виховного заходу дійшли висновку, що правова культура у свідомості майбутніх учителів виявляється насамперед у сформованості позитивного, патріотично забарвленого образу України, поважного ставлення до національної ідеї та цінностей українського народу, його історії, культури, традицій і звичаїв та набуття ними позитивних оцінок цих цінностей, стійке прагнення до гуманної поведінки, готовність сумлінно виконувати громадянський обов’язок.

7256
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31