Кафедра української мови
Факультет Української філології

Рівень вищої освіти    

Третій (освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти

Доктор філософії

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

035 Філологія

Форма навчання

Денна / заочна

Обсяг кредитів ЄКТС освітньої складової

57

Обов’язкові компоненти:

– універсальна складова:

– спеціальна складова:

42

29

13

Вибіркові компоненти:

– універсальна складова:

– спеціальна складова:

15

3

12

Наявність акредитації

https://drive.google.com/file/d/1fqjJc_jCPpou_IllciBNTW_NvSHgd2uH/view

Мета освітньо-наукової програми

Загальна

Підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у вітчизняному та світовому науково-освітньому просторах і викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Спеціальна

Формування компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем у царині філологічної науки на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових знань та/або професійної практики; підготовка до здійснення самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної та практичної діяльності у ЗВО чи науково-дослідницькій сфері, зокрема й через оприлюднення й захист результатів власних наукових пошуків.

Унікальність освітньо-наукової програми

ОНП «Українська мова та література» з відповідною назвою й поєднанням освітніх компонентів є єдиною не лише в Криворізькому регіоні, а й у Дніпропетровській області, вирізняється з-поміж інших регіональних програм чіткою диференціацією універсальної / спеціальної складової, їх специфічним наповненням, розмаїттям вибіркових дисциплін, змістове наповнення яких, з одного боку, актуалізує питання світового наукового простору, з іншого, – убезпечує від знесамобутнення національної академічної спільноти, сприяє формуванню патріотизму та національної свідомості.

Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма зорієнтована на засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій, які стосуються основних напрямів і концепцій сучасної мовознавчої чи літературознавчої науки; покликана розвивати творче мислення, потребу в постійному духовному й інтелектуальному самовдосконаленні, забезпечити формування необхідних професійних компетентностей у царині української мови і літератури.

 

15336

Програма підготовки здобувачів (2021)

Програма підготовки здобувачів (2019)

Програма підготовки здобувачів (2018)

Програма підготовки здобувачів (2016)

14718

Інформація за освітньо-науковою програмою «Українська мова та література» щодо спроможності створення у ЗВО разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій аспірантів ОНП

15346

Рецензії стейкхолдерів на ОНП "Українська мова та література" (2021)

Рецензії стейкхолдерів на ОНП "Українська мова та література" (2019)

15319

Майбутньому здобувачеві PhD

15348
 Колоїз Ж  

КОЛОЇЗ ЖАННА ВАСИЛІВНА

доктор філологічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми "Українська мова і література"

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: kafedra_movy@kdpu.edu.ua

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: неологія та неографія, оказіональна деривація, фразеологія, фразеографія, пареміологія, пареміографія, афористика, концептологія, етнолінгвістика, теорія прецедентних феноменів.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

GOOGLE АКАДЕМІЯ

ORCID

15320
Білоконенко

БІЛОКОНЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

доктор філологічних наук, професор

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: kafedra_movy@kdpu.edu.ua

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: комунікологія, конфліктна комунікологія, стилістика.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

GOOGLE АКАДЕМІЯ

ORCID

 

Варданян М. В. 2

ВАРДАНЯН МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор філологічних наук, доцент

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: foreign@kdpu.edu.ua

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: дитяча та підліткова література, порівняльне літературознавство (імагологія), художній переклад, винниченкознавство.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

GOOGLE АКАДЕМІЯ

SCOPUS

ORCID

 

Білоконенко

ДМИТРЕНКО ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА

доктор філологічних наук, професор

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: kaf_ukr.literature@kdpu.edu.ua

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: порівняльне літературознавство; українська література 20-30-х рр. ХХ ст.; сучасна українська література; літературне краєзнавство.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

GOOGLE АКАДЕМІЯ

ORCID

 

 Ковпік С  

КОВПІК СВІТЛАНА ІВАНІВНА

доктор філологічних наук, професор

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: kaf_ukr.literature@kdpu.edu.ua

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: поетика твору літератури, густативна лексика, українознавство, етногенез, фізіономістика, соціоніка, антропологія, феноменологія, духовність літератури.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

GOOGLE АКАДЕМІЯ

ORCID

 

 

Колоїз Ж  

КОЛОЇЗ ЖАННА ВАСИЛІВНА

доктор філологічних наук, професор

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: kafedra_movy@kdpu.edu.ua

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: неологія та неографія, оказіональна деривація, фразеологія, фразеографія, пареміологія, пареміографія, афористика, концептологія, етнолінгвістика, теорія прецедентних феноменів.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

GOOGLE АКАДЕМІЯ

ORCID

 

  

15349

 Кравченко Юjpeg

 

КРАВЧЕНКО ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 

 

РІК ВСТУПУ: 2022-2023 н. р.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Жанрово-стильова парадигма сучасного українського містичного оповідання початку XXI століття

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д. філол. наук., проф. Ковпік С. І.

ВИТЯГИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

 

 Кірєєва Мjpg

 

КІРЄЄВА МАРГАРИТА ВІКТОРІВНА 

 

РІК ВСТУПУ: 2021-2022 н. р.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Жанр екофікш в українській дитячій літературі ХХ–ХХІ ст. (на матеріалі чорнобильської теми)

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д. філол. наук., доц. Варданян М. В.

ВИТЯГИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

 

 Протопопова К

 

ПРОТОПОПОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

РІК ВСТУПУ: 2020-2021 н. р.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Концептосфера творчості Б. Антоненка-Давидовича

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д. філол. наук., проф. Дмитренко В. І.

ВИТЯГИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

 Щербина  

ЩЕРБИНА ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

 

РІК ВСТУПУ: 2020-2021 н. р.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Особливості омонімічного простору у структурі українсько-білоруської комунікації

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д. філол. наук., проф. Білоконенко Л. А.

ВИТЯГИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

 Масляєва

 

ІЩЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

РІК ВСТУПУ: 2019-2020 н. р.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Семантичний та стилістичний потенціал глютонімів у текстах сучасної жіночої прози

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д. філол. наук., проф. Колоїз Ж. В.

ВИТЯГИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

  

 Кекало

 

 

КЕКАЛО ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

 

РІК ВСТУПУ: 2017-2018 н. р.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ: Мовний вияв гендерних конфліктів і шляхи їх комунікативної нейтралізації

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д. філол. наук., проф. Білоконенко Л. А.

ВИТЯГИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

15315
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31