Кафедра української мови
Факультет Української філології

Колоїз Жанна Василівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

Асмаковська Ганна Глебівна  – кандидат філологічних наук, доцент.

Бакум Зінаїда Павлівна – доктор педагогічних наук, професор.

Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Білоконенко Людмила Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор.

Бузько Світлана Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Городецька Вероніка Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Іщенко Ірина Володимирівна – PhD, старший викладач.

Качайло Ксенія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Малюга Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Мішеніна Тетяна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор.

Шарманова Наталя Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Чебикіна Ольга Леонідівна – старший лаборант.

470

АСМАКОВСЬКА Ганна Глебівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Асмаковська Г

Народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. У 2009 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література». Магістр української мови. Із 2009 р. – лаборант кафедри української мови. У жовтні 2013 р. закінчила аспірантуру при кафедрі української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». У 2014 році захистила дисертаційну працю «Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокультурі» (науковий керівник: д. філол. наук, проф. Колоїз Ж. В.). Автор монографії «Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокультурі».

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.ru/citations?user=WKJ4wWUAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Персональна сторінка: https://kdpu.edu.ua/personal/asmakovska.html

349

БАКУМ Зінаїда Павлівна,

доктор педагогічних наук, професор

Bakum

Народилася в с. Великі Вікняни Збаразького району Тернопільської області. У 1985 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Українська мова і література». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 1991 року. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію «Лінгводидактична спадщина С. Х. Чавдарова» (науковий керівник: проф. Біляєв О. М.). Працює в царині методики української мови.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук («Теоретико-методичні засади навчання фонетики в гімназії») (науковий консультант: проф. Караман С. О.). Співавтор посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України «Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах» (2003, 2011), «Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах» (2005), «Українська мова: Усний і письмовий (диктант) екзамени: Поглиблений етап вивчення» (1998), «Сучасна українська літературна мова» (2011), «Методика навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі» (2015). Член науково-методичної ради університету, спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (Херсонський державний університет, Київський університет імені Б. Грінченка).

Під керівництвом Зінаїди Павлівни захищено 6 кандидатських дисертацій (Бабенко Т. П., Ємельова Г. П., Лапіна В. В., Пальчикова О. О., Саприкіна Л. А., Хоцкіна С. М.).

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.ru/citations?user=texKRUwAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Персональна сторінка:  https://kdpu.edu.ua/personal/zpbakum.html

359

БЕРЕЗОВСЬКА-САВЧУК Наталя Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Березовська

Народилася в м. Кривому Розі. У 2000 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література». У жовтні 2003 року закінчила аспірантуру при кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Дистрибутивні характеристики предикатів стану в сучасній українській мові» (науковий керівник: доктор філол. наук, проф. Леута О. І.) Автор монографії «Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові» (2016). 

Виконує обов'язки вченого секретаря університету.

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.ru/citations?user=hslXIx4AAAAJ&hl=ru&oi=ao

Персональна сторінка:  https://kdpu.edu.ua/personal/naberezovskasavchuk.html

358

БІЛОКОНЕНКО Людмила Анатоліївна,

доктор філологічних наук, професор

Білоконенко Л

Народилася в м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. У 1985 році закінчила Одеський державний університет за спеціальністю «Російська мова і література». У 1996 році захистила кандидатську дисертацію «Синтагматичні класи дієслів руху в сучасній російській літературній мові» зі спеціальності «російська мова». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 2002 року. 

У 2017 році в Інституті української мови НАН України, у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01., захистила докторську дисертацію «Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту». 

Керівник науково-методичного семінару кафедри української мови.

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.ru/citations?user=iHawTwsAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Персональна сторінка: https://kdpu.edu.ua/personal/labilokonenko.html

357

БУЗЬКО Світлана Андріївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Buzko

Народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. У 1998 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література», у 2004 році – магістратуру при кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» й отримала кваліфікацію «магістр педагогічної освіти. Викладач української мови», аспірантуру при кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету в 2009 року. Захистила кандидатську дисертацію «Лексика української постмодерної прози» (2010 рік). На кафедрі працює з 2009 року.

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.ru/citations?user=z0AcS4AAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Персональна сторінка: https://kdpu.edu.ua/personal/sabuzko.html

356

ГОРОДЕЦЬКА Вероніка Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Gorodetska

Народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. У 1987 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література». У Криворізькому державному педагогічному університеті працює з 1988 року – спочатку на кафедрі російської мови, а з 1995 року на кафедрі української мови. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію «Структура односкладних речень української мови в порівнянні з російською». Співавтор посібника, рекомендованого МОН України, «Робочий зошит з відповідями до посібника «Українська мова: Усний і письмовий (диктант) екзамени: Поглиблений етап вивчення» (1997 р.). 

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.ru/citations?user=dBqhO1UAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Персональна сторінка: https://kdpu.edu.ua/personal/vahorodetska.html

350

ІЩЕНКО Ірина Володимирівна,

PhD, старший викладач

53D3BA83 6812 486D AB51 78B236922FFF

Народилася в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Із 2013 по 2018 р. навчалася у Криворізькому державному педагогічному університеті (Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет») й отримала повну вищу освіту за спеціальністю 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціалізація – англійська мова; здобула кваліфікацію філолога; викладача української мови і літератури, вчителя мови (англійської) і зарубіжної літератури. Із 2019  по 2023 р. – лаборант кафедри української мови. У 2023 р. закінчила аспірантуру Криворізького державного педагогічного університету, захистила дисертаційну працю «Глютонічні найменування в текстах сучасної української жіночої прози» (науковий керівник: д. філол. наук, проф. Колоїз Ж. В.).

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FtGpq_n1ZOcC&hl=ru

Персональна сторінка: https://kdpu.edu.ua/personal/ishchenko.iryna.html

23798

КАЧАЙЛО Ксенія Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Kachaylo

Народилася в м. Тернопіль Тернопільської області. У 1989 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 1992 року. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію «Історія іменникової конфіксації української мови (структури з другим компонентом -ок)». Досліджує історичний словотвір іменників, є співавтором колективної монографії «Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси)» (2010 р.). 

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.ru/citations?user=QYvZ62gAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Персональна сторінка: https://kdpu.edu.ua/personal/kachailo.html

347

МАЛЮГА Наталія Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Maliuga

Народилася в с. Снігурівка Токмацького району Запорізької області. У 1995 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Українська мова і література». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 1995 року. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Семантико-синтаксичні функції прийменника по в українській мові» (науковий керівник: проф. Поповський А. М.).

Співавтор посібників, рекомендованих МОН України «Сучасна українська літературна мова: Збірник завдань для лабораторних робіт» (2006); «Українська пареміологія» (2014); співавтор посібника «Лінгвістичний аналіз тексту» (2003); «Морфологія сучасної української літературної мови» (2008); «Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія» (2010, 2012, 2013); «Синтаксис сучасної української літературної мови» (2014). Співавтор хрестоматії «Лінгвокультурологічна та етнолінгвістична інтерпретація слова й тексту» (2015). Автор посібників «Загальне мовознавство: Матеріали до семінарських занять» (2003), «Проблемні питання сучасної української літературної мови» (2010); «Мовознавство: упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи» (2014). З 2003 по 2005 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України. 

Під керівництвом Наталії Миколаївни захищено 2 кандидатські дисертації (Арешенкова О. Ю., Черемхівка Г. Є.).

Гарант ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова»  за спеціальністю 014 Середня освіта (предметна спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткова предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська).

Науковий доробок оприлюднено в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях:

https://scholar.google.ru/citations?user=cs4IVYwAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Персональна сторінка: https://kdpu.edu.ua/personal/nmmaliuha.html

346
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30