Серед пріоритетних напрямів діяльності Криворізького державного педагогічного університету є налагодження і підтримка міжнародних зв’язків та укладання договорів про міжнародне співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами, установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними освітніми й культурними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

Основні напрями міжнародного співробітництва Університету:

  • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками;
  • проведення спільних наукових досліджень;
  • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
  • участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;
  • спільна видавнича діяльність;
  • створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
  • закордонні відрядження педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної й наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Університетом та іноземними партнерами;
  • залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів до участі у педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі Університету;
  • сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних і наукових працівників та осіб, які навчаються.

 

ПАРТНЕРИ УНІВЕРСИТЕТУ

з/п

Країна Установа-партнер Тематика співпраці та практичні результати співробітництва
1. Бельгія,  Угорщина  Румунія

Bukk National Park Directorate

Спільний міжнародний проект Milvus Group Jozsef Fidloczky (Matyas Prommer (MME/Birdlife): «Продовження дослідження балабана і біорізноманіття степової зони України»; супутниковий телемоніторінг балабана в межах ареалу виду.
2. Республіка Білорусь

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

Розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій; удосконалення змісту філологічної підготовки фахівців; встановлення та розвиток творчих і наукових зв’язків між навчальними закладами та їхніх структурними підрозділами; впровадження здобутків прикладної лінгвістики у практику вищої школи; спільна організація наукових заходів; публікація науково-освітніх праць; обмін студентами за спільними освітніми програмами.
3. Республіка Білорусь

Могильовський державний університет

імені А. А. Кулешова

Розвиток інноваційних форм і методів науково-дослідницької діяльності; удосконалення змісту й організації навчального процесу підготовки фахівців; розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій; упровадження здобутків прикладної лінгвістики у практику вищої школи; обмін результатами наукових досліджень.
4. Республіка Білорусь

Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусії

Організація та проведення спільних теоретичних досліджень, наукових заходів; обмін науково-методичною продукцією, спрямованою на удосконалення філологічної освіти студентів та школярів; рецензування наукових і навчально-методичних праць.
5. Республіка Білорусь

Брестський державний університет імені О.С.Пушкіна

Розвиток теорії і практики інноваційних технологій у системі особистісно-орієнтованого навчання; участь у наукових конференціях; обмін науково-методичною продукцією; рецензування наукових та навчально-методичних робіт.
6. Республіка Польща

Сілезька Політехніка

Проведення наукового соціологічного дослідження; наукові консультації з проблем дослідження соціальних мікроструктур; вивчення динаміки основних показників соціально-економічного розвитку; підготовка підручника з соціології праці та управління; участь у конференціях; спільне стажування.
7. Республіка Польща Університет інформатики та мистецтв Наукова та творча співпраця з проблем удосконалення змісту і організації навчального процесу підготовки фахівців; розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій; ефективне використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу; розробка освітніх та наукових проектів; проведення конференцій; спільна розробка монографій, підручників тощо.
8. Республіка Польща

Державна вища професійна школа ім. Вітелона

Розвиток науки та національної системи вищої освіти; спільні наукові дослідження й публікування результатів у фахових виданнях; ефективне використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу.
9. Республіка Польща

Fundacja Miejsc I Ludzi Aktywnych (фундація MILA)

Головний гірничий інститут м. Катовіце

Участь у міжнародному проекті «Повернути ріку людям. Партнерство на користь відновлення ріки Саксагань в Кривому Розі як механізм підтримки міжсекторального діалогу». «Нова Гута-Кривий Ріг. Партнерство на промислових регіонах»; обмін науковою інформацією та спільні публікації; співпраця в навчально-методичному забезпеченні підготовки фахівців з біології та екології. 
10. Республіка Польща Державна вища професійна школа м. Хелм Співпраця в галузі навчально-освітньої діяльності; в науково-дослідній та інформаційній діяльності та галузі культури й самодіяльності студентів і викладачів; здійснення спільних наукових досліджень, пошук взаємних інтересів; обмін художніми і творчими колективами університетів.
11. Сполучені Штати Америки

Науково-дослідницький центр "Райан" ("Ryan Research International")

Спільна діяльність із розвитку пошукової, науково-дослідницької та творчої діяльності студентів і викладачів; проведення лінгвістичних досліджень, підготовка методичних матеріалів з метою вдосконалення викладання англійської мови.
12. Федеративна Республіка Німеччина Рурський університет Бохума Наукові дослідження в галузі логіки та аналітичної філософії; здійснення спільних наукових проектів  і обопільне наукове відвідування; організація наукових конференцій.
13. Федеративна Республіка Німеччина

Німецька служба академічних обмінів (DAAD)

Проведення тестування для визначення рівня володіння англійською та німецькою мовами співробітниками DAAD.
14. Федеративна Республіка Німеччина Гете-інститут Участь у форумі вчителів німецької мови та практичних заходах Гете-інституті; проходження стажування викладачів.
613
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31