Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ДИСЦИПЛІНИ НА ВИБІР УНІВЕРСАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 2023-2024 н.р.

Перший семестр

1. Методологія та організація наукових досліджень /Козаченко Н.П.

2. Трансформація освіти в сучасному суспільстві /Панафідіна О.П.

3. Етика професійного дискурсу /Балута Г.А.

ДИСЦИПЛІНИ НА ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 2023-2024 н.р.

011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ - 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА - 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА - 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА -           035 ФІЛОЛОГІЯ - 053 ПСИХОЛОГІЯ - 054 СОЦІОЛОГІЯ - 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Третій семестр

Методика організації історико-педагогічних досліджень /Дороніна Т.О., Потапенко О.Б.

Методика організації науково-педагогічних досліджень  /Дороніна Т.О., Щербина С.М.

Педагогічний дизайн /Кучер С.Л.

Дидактика вищої школи /Мішеніна Т.М.

Методологічна культура педагогічної діяльності /Король А.М.

Моніторинг та діагностика якості освіти /Савченко Л.О.

Четвертий семестр

Гендерний вимір історії та теорії педагогіки /Дороніна Т.О.

Педагогічна компаративістика /Гаманюк В.А.

Інноваційна педагогічна діяльність фахівця /Щербина С.М.

Актуальні питання дидактики /Мішеніна Т.М.

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Третій семестр

Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики /Іншаков А.Є.

Технологія формування комунікативної компетентності вихователя /Іншаков А.Є.

Народознавчий підхід та полікультурне виховання в дошкільній освіті /Іншаков А.Є.

Четвертий семестр

Методика викладання педагогічних дисциплін дошкільної освіти /Ковшар О.В.

Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти /Ковшар О.В.

Партнерська взаємодія дошкільної та початкової освіти /Ковшар О.В.

Сучасні напрями виховання особистості дошкільника /Суятинова К.Є.

Технології адаптивного розвитку дошкільників /Суятинова К.Є.

Дитина і родина в сучасному стратифікованому суспільстві /Суятинова К.Є.

 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНОЗЕМНІ МОВИ)

Третій семестр

Нормативно-правова база іншомовного навчання в Україні та ЄС /Гаманюк В.А.

Лінгводидактичне термінознавство /Мішеніна Т.М.

Лінгвокультурний підхід до навчання іноземних мов на засадах взаємодії культур /Пальчикова О.О.

Методика навчання другої іноземної мови після англійської /Гаманюк В.А.

Методика навчання української/російської як іноземної мови /Каневська О.Б.

Четвертий семестр

Теоретичні засади дидактики багатомовності /Гаманюк В.А.

Новітні концепції й теорії іншомовного навчання /Соловйова Н.Д.

Методика викладання іноземних мов у вищій школі /Гаманюк В.А.

Методика розробки сучасного НМК з іноземної мови /Мельничук Г.М.

Актуальні проблеми викладання іноземних мов у старшій профільній школі /Соловйова Н.Д.

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

Третій семестр

Наукові засади порівняльної музичної педагогіки /Овчаренко Н. А.

Теорія і технології розвитку емоційного інтелекту особистості в музичній та музично-педагогічній освіті /Ракітянська Л. М.

Теоретико-методичні засади використання дистанційних технологій в загальній мистецькій освіті /Ракітянська Л. М.

Музичне мистецтво та музична освіта Придніпров’я /Косяк Л.І.

Теорія і методика інклюзивної музичної освіти /Овчаренко Н. А.

Актуальні проблеми сучасної музичної інтерпретації /Чеботаренко О. В.

Педагогічна діагностика якості освіти з музичного мистецтва /Овчаренко Н. А.

Теорія і методика етнокультурної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва /Овчаренко Н.А.

Четвертий семестр

Актуальні проблеми музичного виховання у ЗЗСО /Любар Р. О.

Методика музичного навчанні і виховання у ЗЗСО /Любар Р. О.

Теорія і методика підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва до виконавської діяльності /Любар Р. О.

Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності вчителя (музичне мистецтво) /Овчаренко Н. А.

Теорія і практика музично-педагогічної творчості /Чеботаренко О. В.

Інноваційні технології в музичній освіті /Косяк Л.І.

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Третій семестр

Комплексне проєктування об’єктів у сфері обслуговування  /Савченко Л.О

Інноваційні технології у професійній освіті /Кучер С.Л..

Актуальні проблеми застосування інноваційних технологій у професійній освіті /Кулінка Ю.С.

Четвертий семестр

Дидактичне проєктування у професійній освіті  /Яковлєва В.А.

Основи тайм-менеджменту в галузі професійної освіти /Серьогіна І.Ю.

Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей /Савченко Л.О.

Логістичні системи і моніторинг сфери обслуговування /Кулінка Ю.С.

Моніторинг якості у професійній освіті /Савченко Л.О.

Професійна освіта в умовах інклюзії  /Яковлєва В.А.

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Третій семестр

Методологічна культура педагогічної діяльності /Лаврентьєва О.О.

Методологія педагогіки /Лаврентьєва О.О.

Наукові засади організації педагогічного процесу в галузі професійної освіти /Лаврентьєва О.О.

Педегогіка і методика вищої школи /Лаврентьєва О.О.

Професійна педагогіка /Лаврентьєва О.О.

Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей /Кучер С.Л.

Четвертий семестр

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу системи професійної освіти /Лаврентьєва О.О., Семеріков С.О., Мінтій І.С., Шокалюк С.В.

Основи проєктування робототехнічних систем /Семеріков С.О.

Проєктування електронних освітніх ресурсів /Семеріков С.О., Мінтій І.С., Шокалюк С.В.

Актуальні проблеми професійно-педагогічних досліджень /Лаврентьєва О.О., Семеріков С.О., Мінтій І.С., Шокалюк С.В.

Цифрові наукові комунікації /Семеріков С.О., Кузьмінська О.Г.

Аналіз даних /Семеріков С.О.

Квантове програмування /Семеріков С.О., Шокалюк С.В.

035 ФІЛОЛОГІЯ

Третій семестр

Напрями сучасного мовознавства /Шарманова Н.М.

Напрями сучасного літературознавства /Ковпік С.І.

Методологія мовознавства /Колоїз Ж.В.

Методологія літературознавства /Варданян М.В.

Четвертий семестр

Історія українського мовознавства /Городецька В.А.

Історія українського літературознавства /Журба С.С.

Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень із мовознавства /Малюга Н.М.

Глобалізаційні процеси в сучасній літературі /Дмитренко В.І.

Динаміка лексичних норм української мови /Колоїз Ж.В.

Теорія та історія філології в науково-критичному дискурсі /Малюга Н.М.

Літературна етноімагологія /Мельник Н.Г.

Літературознавство української діаспори /Варданян М.В.

 053 ПСИХОЛОГІЯ

Третій семестр

Психологія позитивного мислення /Коллі-Шамне А.В.

Психологія субєктів педагогічного процесу /Бондар К.М.

Феноменологія особистості /Мірошник З.М.

Четвертий семестр

Психололінгвістика /Токарєва Н.М.

Сучасні напрямки психокорекції /Шестопалова О.П.

Дитяча психотерапія /Шестопалова О.П.

Психологія наукової творчості /Бондар К.М.

Психологія сімейних стосунків у сучасному інформаційному просторі /Халік О.О.

Гендер: психологічний ракурс /Великодна М.С.

054 СОЦІОЛОГІЯ

Третій семестр

Соціальне прогнозування /Лобанова А.С.

Глобалізація: соціологічний аналіз /Лобанова А.С.

Європейські студії /Лобанова А.С.

Четвертий семестр

Соціологія управління /Грабовець І.В.

Соціологія підприємництва /Комарова О.О.

Соціологія конфлікту /Комарова О.О.

Соціальні комунікації та PR /Грабовець І.В.

Соціологія Інтернету /Калашнікова Л.В.

Університетська освіта в сучасному світі /Лобанова А.С.

104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Третій семестр

Електронна теорія речовини /Балабай Р.М.

Квантові методи дослідження нанорозмірних систем /Білинський І.В.

Комп’ютерне моделювання процесів нанотехнології /Соловйов В.М.

Методи і прилади для діагностики наноматеріалів /Здещиц В.М.

Сучасні проблеми фізики /Білинський І.В.

Фізичні властивості наноструктурованих систем /Балабай Р.М.

Четвертий семестр

Лінійні векторні простори та лінійні оператори /Соловйов В.М.

Новітні дифракційні методи дослідження твердих тіл /Здещиц В.М.

Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів /Возняк А.В.

 

11351
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30