Ейвас Лариса Феліксівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Вчене званнядоцент
Посададекан факультету мистецтвдоцент кафедри дпм та дизайну
Навчальні дисциплінидекоративно-прикладне мистецтво, основи етнодизайну, спеціалізація в творчих майстернях
Наукові інтересимистецтвознавство, методика професійної освіти, мистецька педагогіка
Наукове кредоМистецтво володіє здатністю змінювати події; наука — передбачати їх (Г. Бокль)
Контактна інформація:
Службова адресаХудожньо-графічне відділення, факультету мистецтв, кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, 50086, м.Кривий Ріг, вул. Мистецька, 9
Службовий e-mail[email protected]
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 92-91-47
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2013-2017Криворізький державний педагогічний університет, здобувач кафедри педагогіки
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
1979-1984Криворізький державний педагогічний інститут
спеціальнсть: креслення, малювання та праця
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2017Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький
"Розвиток системи підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)". Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гаманюк В.А.
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2017-2018 Курси іноземної мови (англійської)Випускна робота "Peculiarties of English consonants and vowels pronunciation. Reading rules in English"
КДПУ
підвищення кваліфікації
24.06.2019 – 06.07.2019 Наукове стажування для освітянАкадемічна доброчесність: виклики сучасності
Республіка Польща, Варшава.
Наукове стажування для освітян, організоване Польсько-українською Фундацією - Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці спільно з Духовною Академією Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві та польською Фундацією ADD
06 .03.2023 р. – 14.04.2023 р.Мистецька педагогіка
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Підвищення кваліфікації– стажування (дистанційна форма)
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1984-1985викладач образотворчого мистецтва та креслення
СШ№22 (м. Кривий Ріг)
1985-1990викладач кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету, заступник декана (1989-1990)
Криворізький державний педагогічний інститут
1990-1996старший викладач образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету
Криворізький державний педагогічний інститут
з 2003старший викладач кафедри ДПМ та дизайну
Криворізький державний педагогічний університет
з 2012заступник декана факультету мистецтв
Криворізький державний педагогічний університет
з 2019доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Криворізький державний педагогічний університет
з 2022в.о. декана факультету мистецтв
Криворізький державний педагогічний університет
з 2023декан факультету мистецтв
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Januaru 27-28, 2014. PragueThe international scientific conference
Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical and sociocultural aspects
Деякі аспекти ідентичності особистості вчителя мистецьких дисциплін
30 квітня 2014 р. (м. Полтава)Міжнародна науково-практична конференція
Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школі: реалії та перспективи
Міжпредметна координація змісту фахових дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя декоративно-прикладного мистецтва
17-18 березня 2015 (м. Київ)Міжнародна наукова конференція
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДПМ
21-22 квітня 2016 (м. Одеса)Міжнародна науково-практична конференція
Управління якістю підготовки фахівців
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ
on 21th of August 2016 (Budapest)The international scientific and professional conference
Sciense without boundaries - development in 21st century
Огляд діяльності педагогів і мистецтвознавців з розвитку системи підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва на вітчизняних теренах освіти
26-27 вересня 2016 (м, Переяслав-Хмельницький)ХVIII Международная научная конференция
Актуальные научные исследования в современном мире» (заочно)
ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
27 – 28 жовтня 2016 р. (Баку-Ужгород-Дрогобыч) (форма проведення – заочна)І-а Міжнародна науково-практична конференція
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ
ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ ВЧИТЕЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
June 27–30, 2018 (Burgas, Bulgaria, University “Prof. Dr. Zlatarov”)The international scientific practical conference
Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends
Этногенетическое влияние народного искусства на формирование материальной культуры современной Украины
Кривий Ріг, 23–24 березня 2017 р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів
З’ясування понять «декоративно-прикладне мистецтво» та «етнічний дизайн»
Кривий Ріг, 16 листопада 2017 р.І всеукраїнська науково-практична конференція
Мистецька освіта: теорія, методологія, технології
Традиції народного прикладного мистецтва в навчальному процесі вищих педагогічних закладів України
Кропивницький, 17–20 квітня 2018 рV міжнародна науково-практична конференція
Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення
Визначення національних форм вітчизняного декоративно-прикладного мистецтва: науковці кінця ХІХ – початку ХХ століть про український орнамент
Херсон, 30 травня 2018 рХ Всеукраїнської міжнародної науково-практичної конференції (із міжнародною участю), присвячена 20-річчю Факультету культури і мистецтв
Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи
Традиційне декоративно-прикладне мистецтво в навчальному процесі мистецьких факультетів України
Херсон, 8–9 вересня 2018 р.Всеукраїнська науково-практична конференція
Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі ЗВО
Практика підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва в Україні періоду незалежності
Умань, 18–19 жовтня 2018 р.V міжнародна науково-практична конференція
Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи
Особливості викладання дисципліни «Основи етнодизайну» у закладах вищої художньо-педагогічної освіти
Полтава, 9–10 жовтня 2018 р.всеукраїнська науково-практична конференція, з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка
Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну
Розвиток змісту дизайн-освіти
Одеса, 23–25 травня 2019 р.V Міжнародна науково-методична конференція
Теорія та практика управління педагогічним процесом» (присвячена пам’яті Полторака Валентина Семеновича
Оновлення засад керування навчально-педагогічним процесом на мистецьких факультетах в світлі євроінтеграції
Одеса, 23–25 травня 2019 р.І Міжнародна науково-практична конференція
Візуальне мистецтво та дизайн
Інтерпретація прийомів народного образотворення в творчості художників Дніпропетровщини
Херсон, 13–14 вересня 2019 р.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі ЗВО
Новації педагогів-художників Дніпропетровщини у викладанні мистецьких дисциплін
Кривий Ріг, 14 листопада 2019 рІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Мистецька освіта: теорія, методологія, технології (присвячена 90-річчю заснування Криворізького державного педагогічного університету і 40-річчю художньо-графічного відділення факультету мистецтв
До проблеми вдосконалення змісту магістерського рівня художньо-педагогічної освіти: історія художніх стилів як навчальна дисципліна
Полтава, 25-27 листопада 2019 р.V Міжнародний конгрес
Європейський вектор розвитку українського етнодизайну
Український етнодизайн: стан, проблеми, перспективи
Kryviy Rig, Desember 20, 2020 CEUR
CEUR Workshop Proceedings
The students' brainwork intensification via the computer visualization of study materials
Одеса, 15 травня 2020 року Шоста всеукраїнська мультидисциплінарна конференція
Чорноморські наукові студії
Книжкове оформлення та ілюстрація в творчій спадщині Т.Г. Шевченка
Одеса, 4 червня 2020 року Всеукраїнська науково-практична конференція
Культура та мистецтво: сучасні тенденції та перспективи
Можливості викладання декоративно-ужиткового мистецтва засобами дистанційних технологій
Нагуєвичі -Дрогобич 1-2 жовтня 2020 рокуВсеукраїнська науково-практична конференція
Народне мистецтво Бойківщини – історія та сучасність
Проблемне поле підготовки вчителя декоративно-ужиткового мистецтва
Полтава, 28-29 жовтня 2020 рокуМіжнародна науково-практична конференція
Сучасні соціокультурні процеси: компетентісно-аксіологічний аспект
Інклюзія в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти: доступність навчання дизайну для всіх
8-9 квітня 2021 року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниІV Міжнародна науково-практична конференція (on-line)
ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
Художньо-педагогічний внесок А. Ерделі в розвиток школи закарпатського живопису
Latvia, Rezekne Academy of Technologies, May 28th -29th, 202115th International Scientific Conference
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION
FACTORS OF ATTRACTIVENESS OF EDUCATION IN THE FIELD OF FINE AND DECORATIVE ARTS
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6316
08-10 вересня 2021 р., м.ХерсонVІІ науково-практична конференція
Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва
Професійний світогляд в структурі культури дизайнерського мислення
http://kntu.net.ua/ukr/content/download/91915/527499/file/2021_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.PDF
11 – 12 травня 2023 року, Львів – Дрогобич – НагуєвичіІІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція
«Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність»
Традиційні художні ремесла: вибійчані тканини України
27 квітня 2023 р., м. Кривий РігВсеукраїнська конференція
Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України, присвячена пам’яті відомого вченого-педагога і діяча культури, доктора педагогічних наук Володимира Томашевського
Роль етнодизайну в розвитку проєктної культури студентів-дизайнерів
24 січня 2023 року, м. КиївМіжнардна конференція
«Освіта в НКС: дослідження, охорона»
Взаємодія наукового керівника та магістра в умовах воєнного часу: виконання кваліфікаційного дослідження української традиційної витинанки
12 травня 2023 р., м. Кривий РігІ-а Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених
Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи
Вітальне слово про мистецтво
16–17 березня 2023 р., м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського
Зміна вектору дизайн-діяльності в контексті культури посмодернізму
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
м.Кривий Ріг (2008)другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Всеукраїнська олімпіада
Декоративна композиція з використанням етнічних мотивів у техніці гарячий батік
Дворко Т., Семячко Я.
дипломантки за номінацією "Оригінальна трактовка сюжету"
м.Кривий Ріг (2009)другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Всеукраїнська олімпіада
Декоративна орнаментально-сюжетна композиція
Семячко Я. – ІІ місце, Ладоха Ю. – ІІІ місце.
Диплом переможця (ІІ місце), диплом переможця (ІІІ місце)
Творча, спортивна робота зі студентами (змагання, конкурси):
Місце і дата проведенняРівень/ Назва (прізвище учасника, колективу, команди)/ Відзнака
Кривий Ріг-Київ (2005)Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів
Диплом переможця (І місце) Целіков Р. Колекція сучасних костюмів за мотивами історичної доби рококо

Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2007Член Національної спілки дизайнерів України
2010Подяка Довгинцівської районної у місті ради
2015Грамота Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг)
2017Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2017Подяка Криворізького державного педагогічного університету
2019Грамота Виконкому Криворізької міської ради "За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну роботу, активну творчу діяльність, вагомий внесок у розвиток галузі культури в місті та з нагоди 40-річчя від дня відкриття спеціальності "Образотворче мистецтво"
2021Грамота Криворізького державного педагогічного університету
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31