Ємельова
Анна Петрівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Посадастарший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Навчальні дисципліниІнженерна графіка, нарисна геометрія, перспектива з основами креслення, основи конструювання та моделювання одягу, технологія обробки деталей одягу, методика дизайн-проектування колекцій
Наукові інтересиІсторія педагогіки, дизайн-освіта, дизайн одягу
Контактна інформація:
Службова адресаКриворізький державний педагогічний університет, кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 50086, м.Кривий Ріг, вул. Мистецька, 9
Службовий e-mailstyling@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 92-91-47
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2001-2006Криворізький державний педагогічний університет
Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання
2010-2013Криворізький державний педагогічний університет
Аспірантура. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
2016-2018Криворізький державний педагогічний університет
Спеціальність: образотворче мистецтво
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2014 ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
"Розвиток трудового навчання в народних школах Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) "
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
10 вересня - 31 жовтня 2018 року«Проблеми та перспективи сучасної європейської освіти: актуальний європейський досвід»
Асоціація «Євразійський Союз Академічної Мобільності і Міжнародного Співробітництва» у м. Прага, Чеська Республіка
Стажування
18 квітня 2019 р., м. Київ "Дизайн благополуччя"
Київський національний університет культури та мистецтв
Тренінг
11 лютого-21 червня 2019 р. "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні)"
Криворізький державний педагогічний університет
Курси підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2006-2010Старший лаборант кафедри педагогіки та методики технологічної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2007Асистент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2014-дониніСтраший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
14-16 вересня 2011 р., м. БердянськВсеукраїнська науково-практична конференція
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях
"Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості"
23–25 травня 2012 р., м. Кривий Ріг Міжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Розвиток народної освіти в Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)"
4–6 жовт. 2012 р., м. Кривий Ріг Всеукраїнська науково-практична конференція
Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи
"Педагогічне меценатство з упровадження трудового навчання у Катеринославській губернії "
24 лист. 2012 р., Кривий РігКриворізька сесія І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю
Придніпровські соціально-гуманітарні читання
"Новаторський досвід організації трудового навчання у двокласному училищі Катеринославської губернії (кін. ХІХ – початок ХХ ст.) "
22-24 листопада, 2012 р., м. КиївVII Міжнародна науково-практична конференція
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору
"Нормативно-правове забезпечення трудового навчання (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) "
14-16 травня, 2012 р. , м. Вінниця XI Міжнародна науково-практична конференція
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми
"Унесок предводителя дворянства Е. К. Бродського в розвиток трудового навчання в Катеринославській губернії "
25-27 грудня, 2012 р., м. Рубіжне V Міжнародна науково-практична конференція
Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти
"Організація трудового навчання в Маріїнській школі Олександрівського повіту Катеринославської губернії (1903–1911) "
26-27 january, 2013., BudapestInternational scientific and professional conference
Modern problems of educational and science
"Organization and content of labor education in national primary schools of Ekaterinoslav province (end XIX-th – beginning of the XX-th century)"
22 лют. 2013 р., ДніпроДніпропетровська сесія ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю
Придніпровські соціально-гуманітарні читання
"Розвиток трудового навчання в церковних школах Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) "
22–25 травня 2013 р., м. Кривий РігМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Методичне забезпечення трудового навчання (кінець ХІХ ст.)"
22–25 жовтня 2014 р., м. Кривий РігМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Особливості декоративно-прикладного мистецтва Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття)"
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Конференції/розвиток%20май%202014/stal2014_tom2.pdf
23 січня 2015 р. Педагогічні читання
Управління якістю освіти: досвід та інновації
"Досвід організації трудового навчання в народних школах Катеринославської губернії (кінець XIX – початок ХХ століття)"
20–22 травня 2015 р., м. Кривий РігМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Народні ремесла та промисли Катеринославщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)"
20–22 квітня 2016 р., ХНТУ, м. ХерсонМіжнародна наукова конференція
Особистість митця в культурі
"Особливості формування іміджу в сучасному дизайні костюма"
25–27 травня 2016 р.Міжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Методика дизайн-проектування колекції одягу"
23–24 березня 2017 р., м. Кривий Ріг Всеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів
"Заснування Української академії мистецтв"
29-30 березня 2018 р., м. ПолтаваВсеукраїнська науково-практична конференція
Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект
"Компетентнісний підхід до формування системи професійної підготовки дизайнера одягу"
30 квітня 2018 р., м. ХерсонХ Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Факультету культури і мистецтв
Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи
"Формування графічної компетентності майбутніх дизайнерів під час вивчення дисципліни «Інженерна графіка»"
8-9 вересня 2018 р., м. ХерсонІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі ЗВО»
"Особливості графічної підготовки майбутніх дизайнерів одягу у вищих навчальних закладах"
18-19 квітня 2019 р., м. КиївВсеукраїнська науково-практична конференція
«Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій»
Розвиток творчої активності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін
23-25 травня 2019 р., м. Одеса «Візуальне мистецтво та дизайн: інновації у вищій художній школі»
І Міжнародна науково-практична конференція
Розвиток креативного мислення майбутніх дизайнерів одягу на заняттях з фахових дисциплін
23-25 травня 2019 р., м. Одеса«Теорія та практика управління педагогічним процесом» (присвячена памяті Полторака Валентина Семеновича)
V Міжнародна науково-методична конференція
Організація творчої діяльності у науковому гуртку з дизайну одягу
14.10.2019 р., м. Кривий РігІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Мистецька освіта: теорія, методологія, технології»
Розвиток здібностей у майбутніх дизайнерів до декоративно-прикладного мистецтва
23.04.2020 р.,м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасного дизайну»
Особливості підготовки майбутніх дизайнерів одягу на основі національних традицій
https://drive.google.com/file/d/1F5ArVJTBue8Oa5sefSD4EL9hd_F_0WAr/view
29-30. 05.2020 р., м. ЗапоріжжяМіжнародна науково-практична конференція
Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи
Розвиток проєктної культури майбутніх дизайнерів одягу у процесі професійної підготовки
https://drive.google.com/drive/folders/1dbZzyne6guTX26QcP8BrNbk3uOrhYUSo?usp=sharing
26.27.11.2020р., м. Кривий Ріг ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів
Роль етнодизайну у підготовці майбутніх дизайнерів одягу
Творча, спортивна робота зі студентами (змагання, конкурси):
Місце і дата проведенняРівень/ Назва (прізвище учасника, колективу, команди)/ Відзнака
30 вересня-2 жовтня 2015 р., м. Львів V Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Битва модельєрів»
Романенко А., Дюміна Ю., Зимня Н.
диплом півфіналіста конкурсу в номінації «Етностиль»
27-30 травня 2019 р., м. Київ ХІХ Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани»
Колектив студентів спеціальності Дизайн одягу
Диплом півфіналіста конкурсу в номінації "Folk"
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2018 Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2019Грамота Криворізького державного педагогічного університету
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31