Ємельова Анна Петрівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Вчене званнядоцент
Посадазавідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Навчальні дисципліниІнженерна графіка, перспектива та основи креслення, конструювання швейних виробів, технологія обробки деталей одягу, текстильний дизайн
Наукові інтересиІсторія педагогіки, дизайн-освіта, дизайн одягу
Контактна інформація:
Службова адресаКриворізький державний педагогічний університет, кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 50086, м.Кривий Ріг, вул. Мистецька, 9
Службовий e-mail[email protected], [email protected]
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 92-91-47
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2001-2006Криворізький державний педагогічний університет
Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання
2010-2013Криворізький державний педагогічний університет
Аспірантура. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
2016-2018Криворізький державний педагогічний університет
Спеціальність: образотворче мистецтво
2021-2022 Харківська державна академія дизайну та мистецтв
Спеціальність:022 Дизайн. Освітня програма "Концептуальний дизайн"
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2014 ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
"Розвиток трудового навчання в народних школах Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) "
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
10 вересня - 31 жовтня 2018 року, Чехія (м. Прага)«Проблеми та перспективи сучасної європейської освіти: актуальний європейський досвід»
Асоціація «Євразійський Союз Академічної Мобільності і Міжнародного Співробітництва» у м. Прага, Чеська Республіка
Стажування
18 квітня 2019 р., м. Київ "Дизайн благополуччя"
Київський національний університет культури та мистецтв
Тренінг
11 лютого-21 червня 2019 р., м. Кривий Ріг"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні)"
Криворізький державний педагогічний університет
Курси підвищення кваліфікації
18.05.2021 р.«Полегшуємо перевірку на плагіат разом з Unicheck»

вебінар
02.10.2021 р. - 09.10.2021 р., м. РівнеНавчально-практичний курс з відтворення автентичного одягу в рамках проекту ГО «Центр дослідження і відродження Волині», етнорезиденція «Ладомирія: відкритий простір"
Громадська організація «Центр дослідження і відродження Волині», етнорезиденція «Ладомирія», м. Радивилів, Рівненська обл.
підвищення кваліфікації
29 травня 2022 р.«НАВЧАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ» (ЕОНЕ)

Підвищення кваліфікації, курс підготовки інструкторів тривалістю 30 навчальних годин.
20.04.2023 р.Модернізація управління освітою в умовах світових викликів
Центральний інститут післядипломної освіти
Підвищення кваліфікації, сертифікат №4346/23Д
18.04.2023 р.-17.11.2023 р.1.6.8. Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів (відділів, бібліотек) університетів, академій, інститутів
Центральний інститут післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
Підвищення кваліфікації (стажування), Сертифікат СП № 5830447/2725-23,
03 липня 2023 р. - 13 серпня 2023 р.Розвиток мистецтвознавчої освіти та науки в умовах глобальної трансформації у галузі знань "Культура і мистецтво"
м. Рига, Латвійська Республіка
науково-педагогічне стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2006-2010 рр.Старший лаборант кафедри педагогіки та методики технологічної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2007 р.Асистент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти
Криворізький державний педагогічний університет
2014-2021 рр.Старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Криворізький державний педагогічний університет
2021-2023 рр.В.о. завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Криворізький державний педагогічний університет
2023 р. - донинізавідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
14-16 вересня 2011 р., м. БердянськВсеукраїнська науково-практична конференція
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях
"Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості"
23–25 травня 2012 р., м. Кривий Ріг Міжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Розвиток народної освіти в Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)"
4–6 жовт. 2012 р., м. Кривий Ріг Всеукраїнська науково-практична конференція
Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи
"Педагогічне меценатство з упровадження трудового навчання у Катеринославській губернії "
24 лист. 2012 р., Кривий РігКриворізька сесія І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю
Придніпровські соціально-гуманітарні читання
"Новаторський досвід організації трудового навчання у двокласному училищі Катеринославської губернії (кін. ХІХ – початок ХХ ст.) "
22-24 листопада, 2012 р., м. КиївVII Міжнародна науково-практична конференція
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору
"Нормативно-правове забезпечення трудового навчання (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) "
14-16 травня, 2012 р. , м. Вінниця XI Міжнародна науково-практична конференція
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми
"Унесок предводителя дворянства Е. К. Бродського в розвиток трудового навчання в Катеринославській губернії "
25-27 грудня, 2012 р., м. Рубіжне V Міжнародна науково-практична конференція
Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти
"Організація трудового навчання в Маріїнській школі Олександрівського повіту Катеринославської губернії (1903–1911) "
26-27 january, 2013., BudapestInternational scientific and professional conference
Modern problems of educational and science
"Organization and content of labor education in national primary schools of Ekaterinoslav province (end XIX-th – beginning of the XX-th century)"
22 лют. 2013 р., ДніпроДніпропетровська сесія ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю
Придніпровські соціально-гуманітарні читання
"Розвиток трудового навчання в церковних школах Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) "
22–25 травня 2013 р., м. Кривий РігМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Методичне забезпечення трудового навчання (кінець ХІХ ст.)"
22–25 жовтня 2014 р., м. Кривий РігМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Особливості декоративно-прикладного мистецтва Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття)"
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Конференції/розвиток%20май%202014/stal2014_tom2.pdf
23 січня 2015 р. Педагогічні читання
Управління якістю освіти: досвід та інновації
"Досвід організації трудового навчання в народних школах Катеринославської губернії (кінець XIX – початок ХХ століття)"
20–22 травня 2015 р., м. Кривий РігМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Народні ремесла та промисли Катеринославщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)"
20–22 квітня 2016 р., ХНТУ, м. ХерсонМіжнародна наукова конференція
Особистість митця в культурі
"Особливості формування іміджу в сучасному дизайні костюма"
25–27 травня 2016 р.Міжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
"Методика дизайн-проектування колекції одягу"
23–24 березня 2017 р., м. Кривий Ріг Всеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів
"Заснування Української академії мистецтв"
29-30 березня 2018 р., м. ПолтаваВсеукраїнська науково-практична конференція
Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект
"Компетентнісний підхід до формування системи професійної підготовки дизайнера одягу"
30 квітня 2018 р., м. ХерсонХ Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Факультету культури і мистецтв
Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи
"Формування графічної компетентності майбутніх дизайнерів під час вивчення дисципліни «Інженерна графіка»"
8-9 вересня 2018 р., м. ХерсонІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Формування творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей в освітньому просторі ЗВО»
"Особливості графічної підготовки майбутніх дизайнерів одягу у вищих навчальних закладах"
18-19 квітня 2019 р., м. КиївВсеукраїнська науково-практична конференція
«Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій»
Розвиток творчої активності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін
23-25 травня 2019 р., м. Одеса «Візуальне мистецтво та дизайн: інновації у вищій художній школі»
І Міжнародна науково-практична конференція
Розвиток креативного мислення майбутніх дизайнерів одягу на заняттях з фахових дисциплін
23-25 травня 2019 р., м. Одеса«Теорія та практика управління педагогічним процесом» (присвячена памяті Полторака Валентина Семеновича)
V Міжнародна науково-методична конференція
Організація творчої діяльності у науковому гуртку з дизайну одягу
14.10.2019 р., м. Кривий РігІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Мистецька освіта: теорія, методологія, технології»
Розвиток здібностей у майбутніх дизайнерів до декоративно-прикладного мистецтва
23.04.2020 р.,м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасного дизайну»
Особливості підготовки майбутніх дизайнерів одягу на основі національних традицій
https://drive.google.com/file/d/1F5ArVJTBue8Oa5sefSD4EL9hd_F_0WAr/view
29-30. 05.2020 р., м. ЗапоріжжяМіжнародна науково-практична конференція
Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи
Розвиток проєктної культури майбутніх дизайнерів одягу у процесі професійної підготовки
https://drive.google.com/drive/folders/1dbZzyne6guTX26QcP8BrNbk3uOrhYUSo?usp=sharing
26.27.11.2020р., м. Кривий Ріг ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів
Роль етнодизайну у підготовці майбутніх дизайнерів одягу
8-9 квітня 2021 року, м. Умань ІV Міжнародна науково-практична конференція on-line
Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін
Формування у майбутніх дизайнерів програмних результатів навчання під час вивчення дисципліни «Інженерна графіка»
9 вересня 2021 року, м. Херсон VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва»
Функціонування бренду одягу "S.IRENA"в умовах сучасної fashion-індустрії"
27 квітня 2022 р., м. Полтава VІ Всеукранська науково-практична конференція
Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти
Косплей як відображення художніх образів персонажів.
26 квітня 2023 р. / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут культури і мистецтвVІІ Всеукр. наук.-практ. конф.
Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти
DigitaL-3D проєктування одягу
27 квіт. 2023 року, м. Київміжнар. наук.-практ. конф.
Актуальні проблеми сучасного дизайну
Репрезентації історичного націнального костюма в просторі музею «Ладомирія»
27 квітня 2023 р., м. Кривий Ріг Всеукр. наук.-практ. конф.
Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України
Збагачення естетичного досвіду майбутніх дизайнерів одягу у процесі культуротворчої діяльності
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
листопад-грудень 2023, на базі Херсонського національного технічного університету Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 022 «Дизайн» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Всеукраїнський конкурс
1. «Проєктування молодіжної колекції повсякденного одягу на основі історичного костюма Кореї»
Гудаченко Анастасія
диплом ІІ ступеня
Творча, спортивна робота зі студентами (змагання, конкурси):
Місце і дата проведенняРівень/ Назва (прізвище учасника, колективу, команди)/ Відзнака
30 вересня-2 жовтня 2015 р., м. Львів V Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Битва модельєрів»
Романенко А., Дюміна Ю., Зимня Н.
диплом півфіналіста конкурсу в номінації «Етностиль»
27-30 травня 2019 р., м. Київ ХІХ Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани»
Колектив студентів спеціальності Дизайн одягу
Диплом півфіналіста конкурсу в номінації "Folk"
12 червня 2021 р., м. КиївXXI Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани»
Куделя Ірина
ІІ місце у номініції "Текстиль"
12 червня 2021 р., м. КиївХІХ Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани»
Пуц Юлія
Диплом півфіналіста конкурсу в номінації "EKO-FASHION"
1 травня 2021 р., м.КиївМіжнародний конкурс екоплаката
Косяк А., Ковтун В., Граничник М.
Диплом учасника конкурсу
1 жовтня 2021 р., м. Львів X- Юілейний Всеукраїнський проєкт "Битва модельєрів"
Курдинко Роман
Диплом лауреата X Всеукраїнського проєкту - 2021, колекція "Feeling good"
21 грудня 2021 р., м. Київ1. ХІХ Міжнародний конкурс одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я каштан»
Гудаченко Анастасія
ІІІ місце у номінації «Новорічний бал»
24 листопада 2022 р., м. КиївХХ Міжнародний конкурс одного образу та новорічно-різдвяного декору "Сузір'я "Каштан""
Малородний Богдан
ІІ місце в номінації НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИЙ ДЕКОР
12 червня-1 липня 2023 р., м. КиївХХІII Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани»
Колектив студентів спеціальності 022 Дизайн (автори колекції: Гудаченко Анастасія та Волощенко Карина)
ІІ місцем відзначено колекцію "Воїни світла"
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2018 Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2019Грамота Криворізького державного педагогічного університету
2022Грамота Криворізького державного педагогічного університету
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31