Дошкільної і спеціальної освіти
Факультет педагогічної освіти

Навчальний план PhD 012 Дошкільна освіта (2021)

Навчальний план PhD 012 Дошкільна освіта (2019)

Навчальний план PhD 012 Дошкільна освіта (2018)

Навчальний план PhD 012 Дошкільна освіта (2017)

 

15084

Ознайомитися з програмами та силабусами навчальних дисциплін універсальної складової можна за покликанням. Детальніше.

Ознайомитися з програмами та силабусами навчальних дисциплін варіативної частини можна за посиланням. Детальніше

15081
 Назва вибіркової дисципліни  ПІБ викладача  День тижня  Час проведення  Місце
проведення

Методика викладання педагогічних дисциплін дошкільної освіти

Ковшар Олена Вікторівна

Понеділок  14:00 Ауд.14 корпусу дошкільної і технологічної освіти

Сучасні напрями виховання особистості дошкільника

Суятинова Катерина Євгеніївна Середа (чис.)  14:00 Ауд.14 корпусу дошкільної і технологічної освіти

Професійна ідентичність викладача закладу вищої освіти

Галіцан Ольга Анатоліївна Понеділок  14:00 Дистанційно

Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики

Іншаков Артур Євгенович Вівторок  15:00 Ауд.18 корпусу дошкільної і технологічної освіти
15085

Посилання на MOODLE кафедри дошкільної освіти

15098

1. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті (з доповненнями, затвердженими Вченою радою Університету 29 червня 2021 року, протокол № 12) (затверджено Вченою радою університету 08.12.2016 р.).

2. ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність Криворізького державного педагогічного університету (затверджено Вченою радою КДПУ від 25.06.2020 р.).

3.  Порядок формування груп для вивчення вибіркових дисциплін у Криворізькому державному педагогічному університеті (нова редакція) (затверджено Вченою радою КДПУ від 13.02.2020 р.).

4Порядок проходження виробничої педагогічної практики у закладі вищої освіти здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (затверджено Вченою радою КДПУ від 13.02.2020 р.).

5. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету (затверджено Вченою радою КДПУ від 12.09.2019 р.).

6. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ з питання академічної доброчесності

7. ПОЛОЖЕННЯ про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Криворізького державного педагогічного університету (затверджено Вченою радою КДПУ від 13.02.2020 р.).

8. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів третього рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті (затверджено Вченою радою КДПУ від 12.09.2019 р. зі змінами та доповненнями затвердженими Вченою радою Університету 10 грудня 2020 року, протокол №5).

9. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ Криворізького державного педагоігчного університету в 2021 році (із змінами, затвердженими рішенням Вченої ради університету від 13 травня 2021 року (протокол № 11))

10. ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

11. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Криворізькому державному педагогічному університеті

12. ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми у КДПУ

13. ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму навчальної дисципліни

18327
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31