Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МЕТА: забезпечити освітньо-наукову підготовку дослідників у сфері дошкільної освіти відповідно до спеціальності 012 Дошкільна освіта, яка передбачає теоретико-методологічну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії, успішне виконання наукового дослідження: створює умови для прояву лідерських якостей, розвитку науковго мислення, формування дослідницької компетентності та забезпечення самореалізації здобувачів, стимулює до інновацій у професійній та науковій діяльності задля розвитку особистості , освіти і суспільства.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ: освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою закладу вищої освіти протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Ступінь                                     доктор філософії 
(з відповідної спеціальності)
Форма навчання денна і заочна
Нормативний строк підготовки 4 роки
Обсяг освітньої складової 50 кредитів ЄКТС
Вимоги до рівня освіти осіб,
які можуть розпочати навчання
ступінь магістра 
(окр спеціаліста)

 

15060

Освітньо-наукова програма 2017

15134

Рецензії на ОНП

15281
 IMG_20161026_085029.jpg  КОВШАР ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 

Доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньої програми 012 Дошкільна освіта

Контактна інформація:

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54 м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: kdo_kpi@kdpu.edu.ua
Службовий телефон: +380977797223

Наукові інтереси: Організація передшкільної освіти, наступність ЗДО і початкової школи

Фейсбук

Google Академія

Orcid

15135
 20190902_094510.jpg

СУЯТИНОВА КАТЕРИНА ЄВГЕНІЇВНА 

кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54 м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: kdo_kpi@kdpu.edu.ua
Службовий телефон: (056) 470-12-46

Наукові інтереси: Дошкільна освіта, соціалізація особистості, спеціальна освіта.       

Фейсбук

Google Scholar

ORCID 

IMG20200612115511.jpg ІНШАКОВ АРТУР ЄВГЕНОВИЧ 

кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54 м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: kdo_kpi@kdpu.edu.ua
Службовий телефон: (056) 470-12-46

Наукові інтереси: Дошкільна лінгводидактика, Українська історична лексикологія       

Фейсбук

Google Scholar

ORCID 

15136
Хріник.jpg

Хріник Євген Олександрович

Рік вступу: 2018 р.

Коротка довідка про аспіранта                                                                                        

48176040_2241246076197981_5056617434560069632_n.jpg Лазаренко Альона Володимирівна

Рік вступу: 2018 р.

Коротка довідка про аспіранта

фото_Древняк_обрез_2.jpg Древняк Лада Петрівна

Рік вступу: 2019 р.

Коротка довідка про аспіранта

ФОТО_МИГУЛЯ.jpg Мигуля Вікторія Валеріївна

Рік вступу: 2020 р.

Коротка довідка про аспіранта

15137
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша