Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти
 Теми  Виконавці  Строк проведення
Організація інклюзивної освіти в ЗДО викладач Суятинова К.Є.  Вересень
Тенденції розвитку дошкільної освіти сьогодення аспірант Лазаренко А.В.
Аутизм: теорії походження викладач Коломоєць Т.Г.  Жовтень
Академічна доброчесність та сучасні виклики вищої школи як запорука наукового поступу

викладачі:
Іншаков А.Є.,    Іншакова І.Є.

 Листопад
Актуальність пошуку сучасних форм розвитку мовлення дошкільників

аспірант
Древняк Л.П.

Теоретично-методологічні засади формування медіакультури у дітей старшого дошкільного віку

аспірант
Хріник Є.О.

Залежність якості мовленнєвого розвитку дошкільників від дотримання вимог до якості мовлення педагогів

аспірант
Древняк Л.П.

Січень
Наукові підходи до поняття «національно-мовленнєвої особистості»у дітей дошкільного віку

аспірант
Мигуля В.В.

Січень
Особливості формування творчих здібностей молодших школярів шляхом впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес аспірант Лазаренко А.В. Лютий
Розвиток навичок програмування у дітей дошкільного віку засобами роботів Matalab

викладач
Кулінка Ю.С.

Березень
Аналіз теоретичних понять «компетентність», «компетенція», в сучасному освітньому просторі аспірант Лазаренко А.В.
Білінгвальна модель підготовки майбутніх фахівців засобами художнього проектування

викладач
Бадіца М.В.

 Квітень
Еволюція суспільних поглядів на проблеми людей із психофізичними відхиленнями у період з VІІІ ст. до н.е. по ХІІ ст. н.е.

аспірант
Древняк Л.П.

Тьюторський підхід в розвитку особистості дошкільників

викладач
Ковшар О.В.

 Травень
Теоретичні аспекти розвитку національно-мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного віку

аспірант
Мигуля В.В.

15151
 Хріник Є.О.  Витяг затвердження теми
 Лазаренко А.В.  Витяг затвердження теми
 Древняк Л.П.  Витяг затвердження теми, Витяг зміни теми
 Мигуля В.В.  Витяг затвердження теми
15129
 Орієнтовні теми (науковий напрям) дисертаційних робіт  Науковий керівник
- Теоретико-методологічні й організаційно-методичні засади оновлення змісту дошкільної освіти;
- Педагогізація батьків як умова гармонійного та різнобічного формування особистості дошкільника;
- Наступність у вихованні та навчанні дошкільників і молодших школярів;
- Теоретико-методологічні засади передшкільної освіти;
- Інноваційні моделі розвитку національної дошкільної освіти, моніторинг її якості;
- Умови ефективного впровадження у практику особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти;
- Виховання особистості дошкільника у процесі суспільно значущих форм діяльності та спілкування;
- Використання потенціалу колективу в моральнодуховному, громадянському, соціальному вихованні дошкільників;
- Педагогічні умови оптимізації процесу самовираження особистості в дошкільному віці.
док.пед.н., проф.Ковшар О.В.
- Формування в дошкільника ціннісного ставлення до природи,культури, людей, самого себе;
- Організація здорового способу життя дошкільників у сім'ї та дошкільному навчальному закладі;
- Використання потенціалу колективу в морально-духовному, громадянському, соціальному вихованні
дошкільників;
- Педагогічні умови оптимізації процесу самовираження особистості в дошкільному віці;
- Виховання творчої особистості дошкільника в умовах позашкільного навчального закладу;
- Оптимізація діяльності педагогів, керівників закладів дошкільної освіти, методичної служби;
- Порівняння теоретико-методичних засад і практики виховання та навчання дошкільників в Україні та інших країнах світу.
 к.пед.н., доц. Суятинова К.Є.
- Формування в дошкільника ціннісного ставлення до природи, культури, людей, самого себе;
- Педагогічні умови ефективної соціалізації дошкільників різних віково-статевих груп;
- Організація здорового способу життя дошкільників у сім'ї та дошкільному навчальному закладі;
- Вплив родинного та суспільного виховання на формування в ранньому та дошкільному віці основ компетентності.
 к.філол.н., доц. Іншаков А.Є.
15104

ІНФОРМАЦІЯ
за освітньо-науковою програмою ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. Спеціальність 012 Дошкільна освіта
щодо відповідності тематики наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень наукових керівників

    Аспірант  Науковий керівник
 ПІБ  Рік вступу  Тематика або науковий напрям дослідження (ключові слова) Основні публікації  ПІБ, основні відомості                       Основні публікації за тематикою дослідження аспіранта Науковий консультант Основні публікації за тематикою дослідження аспіранта
Хріник Є.О.          2018 р. Педагогічні умови виховання медіакультури у дітей старшого дошкільного віку Основні публікації аспірантів 

док.пед.н., проф. Ковшар О.В. 

Основні публікації

к.пед.н., доц. каф. початкової освіти Оніщенко І.В.

                   

Основні публікації консультантів
Лазаренко А. В. 2018 р.  Підготовка майбутніх вихователів до формування цифрової компетентності старших дошкільників
Древняк Л.П. 2019 р. Педагогічне коригування мовленнєвих помилок у дітей п'ятого року життя  у процесі комунікативної діяльності зав.каф. початкової освіти, к.пед.н., доц. Павлик О.А.
Мигуля В.В. 2020 р. Педагогічні умови формування національно-мовленнєвої особистості дітей передшкільного віку

к.пед.н., доц. Суятинова К.Є.  

15108

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

15099
ПІБ керівника ПІБ аспіранта День тижня   Час
док.пед.н., проф.Ковшар О.В. Хріник Є.О. Понеділок (чисельник) 14:00-15:00
док.пед.н., проф.Ковшар О.В. Лазаренко А.В. Понеділок (знаменник) 14:00-15:00
док.пед.н., проф.Ковшар О.В. Древняк Л.П. Понеділок (чисельник) 15:00-16:00
к.пед.н., доц. Суятинова К.Є. Мигуля В.В. Понеділок (чисельник) 12:00-13:00
15101
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31