Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

Список робочих програм та силабусів кафедри дошкільної освіти

спеціальність 012 Дошкільна освіта

рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

ступінь вищої освіти: бакалавр

Освітній курс Семестр Викладач Робоча програма Силабус
1 курс (ДВП, ДВ-22)
Вступ до спеціальності: дошкільна освіта 1, 2 семестр

Ковшар О.В.,

Робоча програма Силабус
Література для дітей дошкільного віку 1 семестр Останіна Г.Г.  Робоча програма Силабус
Художня праця та декоративне мистецтво з основами дизайну 1 семестр Кулінка Ю.С. Робоча програма Силабус
Основи дефектології та логопедії 2 семестр Бойко С.П. Робоча програма

Силабус 

Історія дошкільної педагогіки 2 семестр Ковшар О.В. Робоча програма Силабус
Сучасна українська мова з практикумом 2 семестр Іншакова І.Є. Робоча програма Силабус
Методика музичного виховання 2 семестр

Бадіца М.В.,

Робоча програма Силабус
Основи фізичної культури в ЗДО

1, 2семестр

Штурко Г.І. Робоча програма Силабус
2 курс (ДВП, ДВ-21)     
 Основи наукових досліджень  3 семестр  Чулошнікова М.О.  Робоча програма  Силабус
 Психологія дитяча  3, 4 семестр  Суятинова К.Є. Робоча програма  Силабус
 Педагогіка дітей раннього віку  3 семестр

 Ковшар О.В.,

 Робоча програма Силабус
 Теорія та методика розвитку рідної мови дітей  3, 4 семестр  Іншаков А.Є.  Робоча програма  Силабус
 Педагогіка дошкільна  4 семестр

 Ковшар О.В.,

 Робоча програма  Силабус
 Історія розвитку фізичної культури

 3, 4 семестр

(ДВ-21)

 Бадіца М.В.,

Штурко Г.І.

 Робоча програма  Силабус
Варіативна частина циклу     
Організація і проведення занять на воді в дошкільному закладі 2,3 семестр Штурко Г.І. Робоча програма Силабус 
 Спортивні ігри з методикою викладання  3 семестр  Штурко Г.І.  Робоча програма  Силабус
Формування здоров'язбережувальної компетентності засобами малих фізкультурних форм 3 семестр

Іншакова І.Є.,

Штурко Г.І.

Робоча програма  Силабус
Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей 3,4 семестр Іншакова І.Є. Робоча програма Силабус 
Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 4 семестр Бойко С.П.  Робоча програма Силабус
Ритміка і хореографія 4 семестр Штурко Г.І.  Робоча програма Силабус
Методика організації оздоровчої діяльності у співпраці з батьками 4, 5 семестр Штурко Г.І. Робоча програма  Силабус
3 курс (ДВП, ДВ-20)     
 Психологія дитяча  5, 6 семестр  Суятинова К.Є.  Робоча програма  Силабус
 Педагогіка дошкільна  5, 6 семестр

Ковшар О.В.,

 Робоча програма   Силабус
 Основи природознавства з методикою та валеологічні технології в дошкільній освіті 5, 6 семестр   Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
 Етнопедагогіка дитинства з методикою проведення занять з народознавства  5 семестр  Іншакова І.Є.   Робоча програма  Силабус
 Теорія і методика проведення рухливих ігор і забав в закладі дошкільної освіти  5, 6 семестр  Штурко Г.І.  Робоча програма  Силабус
Варіативна частина циклу    
 Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта  5 семестр  Суятинова К.Є.  Робоча програма  Силабус
 Лікувальні фізична культура  5 семестр  Штурко Г.І.  Робоча програма  Силабус
Спортивно-масова робота в ЗДО 5, 6 семестр Штурко Г.І. Робоча програма  Силабус
 Актуальні проблеми дошкільного виховання особистості  6 семестр  Суятинова К.Є.  Робоча програма  Силабус
 Нетрадиційні технології організації здоров'язбережувального середовища в ЗДО 5, 6 семестр  Іншакова І.Є.  Робоча програма  Силабус
Організація туристичної роботи в закладі дошкільної освіти 6 семестр Бадіца М.В. Робоча програма Силабус
4 курс (ДВП-19)     
 Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті  7 семестр  Іншакова І.Є.   Робоча програма  Силабус
 Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень  7 семестр  Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
 Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей  7 семестр  Бадіца М.В.  Робоча програма   Силабус
 Психологія дитяча   7, 8 семестр  Суятинова К.Є.  Робоча програма  Силабус
 Педагогіка дошкільна 7, 8 семестр

 Ковшар О.В.,

  Робоча програма  Силабус
 Етнопедагогіка дитинства з методикою проведення занять з народознавства  8 семестр  Іншакова І.Є.   Робоча програма  Силабус
 Теорія і методика співпраці ДНЗ з родинами  8 семестр  Суятинова К.Є.  Робоча програма  Силабус
 Наскрізна програма практики     Робоча програма
14204
Список робочих програм та силабусів

кафедри дошкільної освіти

спеціальності 016 Спеціальна освіта

рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

ступінь вищої освіти: бакалавр

 Освітній курс  Семестр  Викладач   Робоча програма  Силабус
1 курс     (СО-22) 
 Вступ до спеціальності: "Спеціальна освіта" 1 семестр Ковшар О.В. Робоча програма  Силабус
 Дитяча література 1 семестр Іншакова І.Є.  Робоча програма  Силабус
 Основи наукових досліджень 2 семестр Чулошнікова М.О. Робоча програма  Силабус
 Спеціальна педагогіка з історією 2 семестр Сіденко  Ю.О.  Робоча програма  Силабус
 Спеціальна дошкільна педагогіка 2 семестр Ковшар О.В. Робоча програма  Силабус
Вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення спеціального педагога  2 серестр  Іншаков А.Є., Іншакова І.Є. Робоча програма Силабус
 Спеціальна методика трудового навчання та виховання 2 семестр Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
     2 курс (СО-21)
Неврологічні основи логопедії 3 семестр Бондаренко Ю.А.  Робоча програма  Силабус
Спеціальна педагогіка з історією 3 семестр Сіденко  Ю.О. Робоча програма Силабус
Спеціальна методика трудового навчання та виховання 3 семестр Бадіца М.В. Робоча програма  Силабус
Логопедія 3 семестр, 
4 семестр
Коломоєць Т.Г. Робоча програма Силабус
Корекційна психопедагогіка 4 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма Силабус
Спеціальна методика образотворчого мистецтва 4 семестр Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення 4 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма  Силабус
 Варіативна частина циклу*        
Логопедичний масаж 4 семестр Бондаренко Ю.А, Штепа Л.Г. Робоча програма  Силабус
     3 курс (СО-20)
 Спеціальна дошкільна педагогіка 5 семестр,
6 семестр
Ковшар О.В.  Робоча програма  Силабус
 Логопедія з практикумом 5,6 семестр Коломоєць Т.Г.  Робоча програма  Силабус
 Спеціальна методика початкового навчання мови 5 семестр Іншаков А.Є.  Робоча програма   Силабус
 Робота з сім'єю дітей з ООП 5 семестр Суятинова К.Є,Древняк Л. П  Робоча програма  Силабус
 Педагогіка інклюзивної освіти 5 семестр Курєнкова А.В.,Древняк Л. П Робоча програма Силабус
 ТіМ виховання дітей з ООП 6 семестр Курєнкова А.В.  Робоча програма  Силабус
 Методи відбору у спеціальні заклади дітей з ТПМ 6 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень 6 семестр Бадіца М.В. Робоча програма Силабус
 Спеціальна методика образотворчого мистецтва 6 семестр Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
4 курс (СО-19)
 Педагогіка інклюзивної освіти 7 семестр Курєнкова А.В.,Древняк Л. П  Робоча програма  Силабус
 Логопедія 7,8 семестр Коломоєць Т.Г.  Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика адаптаційного фізичного виховання дітей з ООП 7 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика навчання інтегрований курс "Я досліджую світ" 7 семестр Бойко С.П. Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень 7 семестр Бадіца М.В.  Робоча програма Силабус 
Логоритміка  8 семестр Курєнкова А.В.,Древняк Л. П  Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика математики з основами математики  8 семестр  Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
 Варіативна частина циклу*        
Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі 7,8 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма  Силабус
Організація та планування логопедичної роботи 7,8 семестр Бондаренко Ю.А.,Сіденко  Ю.О.  Робоча програма  Силабус
 Корекція комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС 8 семестр Курєнкова А.В.  Робоча програма  Силабус

Наскрізна програма практик

    Робоча програма
Наскрізна програма практики     Робоча програма
Програма Комплексного екзамену зі спеціальної педагогіки, логопедії та спеціальних методик 8 семестр   Програма
16874
 Освітній курс  Семестр  Силабус
 Ігри в логопедичній роботі  4 семестр  Силабус
 Логоритміка  4 семестр  Силабус
 Логопедичний масаж   4 семестр  Силабус
 Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі   7,8 семестр  Силабус
 Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ  7,8 семестр  Силабус
 Організація та планування логопедичної роботи   7,8 семестр  Силабус
 Корекційно-реабілітаційна служба та соціально-правове забезпечення   7,8 семестр  Силабус
 Корекція комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС  8 семестр Силабус
 Педагогічні технології інклюзивної освіти  8 семестр Силабус
19056
Освітній курс Семестр Силабус
Культура мовлення та виразне читання 4 семестр Силабус
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 4 семестр Силабус

Література іноземної мови для дітей дошкільного віку

4 семестр Силабус
Теорія та методика дитячо-юнацького спорту 4,0-5 семестр Силабус
Спортивні ігри з методикою викладання 4,0-5 семестр Силабус
Організація і проведення занять на воді в дошкільному закладі 4,0-5 семестр Силабус
Нетрадиційні технології організації здоров’язбережувального середовища в ЗДО 0-5,5 семестр Силабус
Організація туристичної роботи в ЗДО 0-5,5 семестр Силабус
Спортивно-масова робота в ЗДО 0-5,5 семестр Силабус
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті 5 семестр Силабус
Актуальні проблеми інклюзивної освіти 5 семестр Силабус
Актуальні проблеми формування особистості дошкільника 5 семестр Силабус
Методика організації оздоровчої діяльності у співпраці з батьками 5,6 семестр Силабус
Лікувальна фізична культура 5,6 семестр Силабус
Ритміка і хореографія 5,6 семестр Силабус
Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей 5,6 семестр Силабус
Теорія і методика співпраці ЗДО з родинами 5,6 семестр Силабус
Методика організації ігрової діяльності та проведення свят в ЗДО 5,6 семестр Силабус
Література для дітей дошкільного віку 6 семестр Силабус
Основи культури і техніки мовлення 6 семестр Силабус
Дитячий фольклор та театралізована діяльність в ЗДО 6 семестр Силабус
18751
Освітній курс Семестр Силабус
Теорія та методика дитячо-юнацького спорту 3,4 семестр Силабус
Спортивні ігри з методикою викладання 3,4 семестр Силабус

Організація і проведення занять на воді в дошкільному закладі

3,4 семестр Силабус
Культура мовлення та виразне читання 4 семестр Силабус
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 4 семестр Силабус
Література іноземної мови для дітей дошкільного віку 4 семестр Силабус
Методика організації оздоровчої діяльності у співпраці з батьками 4 семестр Силабус
Лікувальна фізична культура 4 семестр Силабус
Ритміка і хореографія 4 семестр Силабус
Комп’ютерні технології в роботі з дітьми дошкільного віку 5 семестр Силабус
Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта 5 семестр Силабус
Сучасні оздоровчі технології для дітей дошкільного віку 5 семестр Силабус
Методика організації оздоровчої діяльності у співпраці з батьками 5 семестр Силабус
Лікувальна фізична культура 5 семестр Силабус
Ритміка і хореографія 5 семестр Силабус
Нетрадиційні технології організації здоров’язбережувального середовища в ЗДО 5,6 семестр Силабус
Організація туристичної роботи в ЗДО 5,6 семестр Силабус
Спортивно-масова робота в ЗДО 5,6 семестр Силабус
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті 6 семестр Силабус

Актуальні проблеми інклюзивної освіти

6 семестр Силабус
Актуальні проблеми формування особистості дошкільника 6 семестр Силабус
18746
Освітній курс Семестр Силабус
2 курс (СО-21)
Методика ранньої корекції дітей з мовленнєвими порушеннями 3 семестр Силабус
Основи теорії і практики логодидактики 3 семестр Силабус

Педагогічні технології комунікативного розвитку дітей з ТПМ

3 семестр Силабус
Логопедичний масаж 4 семестр Силабус
Методика розвитку дрібної моторики у дітей з ООП 4 семестр Силабус
Педагогічні технології інклюзивної освіти 4 семестр Силабус
Ігри в логопедичній роботі 4 семестр Силабус
Логоритміка 4 семестр Силабус
Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта 4 семестр Силабус
Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ 4 семестр Силабус
Підготовка до школи дітей з тяжкими порушеннями мовлення 4 семестр Силабус
     
Діагностика особістісного розвитку з практикумом 4 семестр Силабус
3 курс (СО-20)
Логопедичний масаж 5 семестр Силабус
Арт-терапія в спеціальній освіті і соціальній сфері 5 семестр Силабус
Методика ранньої корекції дітей з мовленнєвими порушеннями 5 семестр Силабус
Психолого-педагогічний супровід учасників інклюзивного освітнього процесу 5 семестр Силабус
Методика розвитку дрібної моторики у дітей з ООП 6 семестр Силабус
Практикум із логопедії 6 семестр Силабус
4 курс (СО-19)
Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі 7,8 семестр Силабус
Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ 7,8 семестр Силабус
Організація та планування логопедичної роботи 7,8 семестр Силабус
Корекційно-реабілітаційна служба та соціально-правове забезпечення 7,8 семестр Силабус
Психолінгвістика 8 семестр Силабус
Педагогічні технології інклюзивної освіти 8 семестр Силабус
18154

Анкети вибіркових дисциплін 2022-2023 н.р.

Вибіркові дисципліни СО-19

Вибіркові дисципліни СО-20

Вибіркові дисципліни СО-21

Вибіркові дисципліни ДВП-20

Вибіркові дисципліни ДВП-21

18184
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша