Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти
 Освітній курс  Семестр  Силабус
 Ігри в логопедичній роботі  4 семестр  Силабус
 Логоритміка  4 семестр  Силабус
 Логопедичний масаж   4 семестр  Силабус
 Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі   7,8 семестр  Силабус
 Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ  7,8 семестр  Силабус
 Організація та планування логопедичної роботи   7,8 семестр  Силабус
 Корекційно-реабілітаційна служба та соціально-правове забезпечення   7,8 семестр  Силабус
 Корекція комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС  8 семестр Силабус
 Педагогічні технології інклюзивної освіти  8 семестр Силабус
19056
Освітній курс Семестр Силабус
Культура мовлення та виразне читання 4 семестр Силабус
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 4 семестр Силабус

Література іноземної мови для дітей дошкільного віку

4 семестр Силабус
Теорія та методика дитячо-юнацького спорту 4,0-5 семестр Силабус
Спортивні ігри з методикою викладання 4,0-5 семестр Силабус
Організація і проведення занять на воді в дошкільному закладі 4,0-5 семестр Силабус
Нетрадиційні технології організації здоров’язбережувального середовища в ЗДО 0-5,5 семестр Силабус
Організація туристичної роботи в ЗДО 0-5,5 семестр Силабус
Спортивно-масова робота в ЗДО 0-5,5 семестр Силабус
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті 5 семестр Силабус
Актуальні проблеми інклюзивної освіти 5 семестр Силабус
Актуальні проблеми формування особистості дошкільника 5 семестр Силабус
Методика організації оздоровчої діяльності у співпраці з батьками 5,6 семестр Силабус
Лікувальна фізична культура 5,6 семестр Силабус
Ритміка і хореографія 5,6 семестр Силабус
Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей 5,6 семестр Силабус
Теорія і методика співпраці ЗДО з родинами 5,6 семестр Силабус
Методика організації ігрової діяльності та проведення свят в ЗДО 5,6 семестр Силабус
Література для дітей дошкільного віку 6 семестр Силабус
Основи культури і техніки мовлення 6 семестр Силабус
Дитячий фольклор та театралізована діяльність в ЗДО 6 семестр Силабус
18751
Освітній курс Семестр Силабус
Теорія та методика дитячо-юнацького спорту 3,4 семестр Силабус
Спортивні ігри з методикою викладання 3,4 семестр Силабус

Організація і проведення занять на воді в дошкільному закладі

3,4 семестр Силабус
Культура мовлення та виразне читання 4 семестр Силабус
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 4 семестр Силабус
Література іноземної мови для дітей дошкільного віку 4 семестр Силабус
Методика організації оздоровчої діяльності у співпраці з батьками 4 семестр Силабус
Лікувальна фізична культура 4 семестр Силабус
Ритміка і хореографія 4 семестр Силабус
Комп’ютерні технології в роботі з дітьми дошкільного віку 5 семестр Силабус
Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта 5 семестр Силабус
Сучасні оздоровчі технології для дітей дошкільного віку 5 семестр Силабус
Методика організації оздоровчої діяльності у співпраці з батьками 5 семестр Силабус
Лікувальна фізична культура 5 семестр Силабус
Ритміка і хореографія 5 семестр Силабус
Нетрадиційні технології організації здоров’язбережувального середовища в ЗДО 5,6 семестр Силабус
Організація туристичної роботи в ЗДО 5,6 семестр Силабус
Спортивно-масова робота в ЗДО 5,6 семестр Силабус
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті 6 семестр Силабус

Актуальні проблеми інклюзивної освіти

6 семестр Силабус
Актуальні проблеми формування особистості дошкільника 6 семестр Силабус
18746
Список робочих програм та силабусів

кафедри дошкільної освіти

спеціальності 016 Спеціальна освіта

рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

ступінь вищої освіти: бакалавр

 Освітній курс  Семестр  Викладач   Робоча програма  Силабус
1 курс     (СО-21) 
 Вступ до спеціальності: "Спеціальна освіта" 1 семестр Ковшар О.В., Бойко С.П. Робоча програма  Силабус
 Дитяча література 1 семестр Іншакова І.Є.  Робоча програма  Силабус
 Основи наукових досліджень 2 семестр Чулошнікова М.О. Робоча програма  Силабус
 Спеціальна педагогіка з історією 2 семестр Сіденко  Ю.О.  Робоча програма  Силабус
 Спеціальна дошкільна педагогіка 2 семестр Ковшар О.В., Бойко С.П. Робоча програма  Силабус
Вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення спеціального педагога  2 серестр  Іншаков А.Є., Іншакова І.Є. Робоча програма Силабус
 Спеціальна методика трудового навчання та виховання 2 семестр Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
     2 курс (СО-20)
Неврологічні основи логопедії 3 семестр Бондаренко Ю.А.  Робоча програма  Силабус
Корекційна психопедагогіка 3 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма Силабус
Основи наукових досліджень 3 семестр Чулошнікова М.О.  Робоча програма  Силабус
Спеціальна педагогіка з історією 3 семестр Сіденко  Ю.О. Робоча програма  Силабус
 Логопедія з практикумом 3 семестр, 
4 семестр
Коломоєць Т.Г., Штепа Л.Г. Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика розвитку мовлення дітей з ТПМ 3 семестр, 
4 семестр
Іншаков А.Є., Іншакова І.Є. Робоча програма Силабус
 Трудове навчання з методиками у спеціальних закладах освіти  3 семестр  Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
 Варіативна частина циклу*        
Логопедичний масаж 4 семестр Бондаренко Ю.А, Штепа Л.Г. Робоча програма  Силабус
Ігри в логопедичній роботі 4 семестр  Суятинова К.Є.  Робоча програма  Силабус
Підготовка до школи дітей з ТПМ 4 семестр Курєнкова А.В.  Робоча програма  Силабус
Основи теорії і практики логодидактики 3 семестр  Іншаков А.Є. Робоча програма Силабус 
     3 курс (СО-19)
 Спеціальна дошкільна педагогіка 5 семестр,
6 семестр
Ковшар О.В., Бойко С.П.  Робоча програма  Силабус
 Логопедія 5 семестр Коломоєць Т.Г.  Робоча програма  Силабус
 Спеціальна методика початкового навчання мови 5 семестр Іншаков А.Є.  Робоча програма   Силабус
 Робота з сім'єю дітей з ООП 6 семестр Суятинова К.Є,Древняк Л. П  Робоча програма  Силабус
ТіМ виховання дітей з ООП 6 семестр Курєнкова А.В.  Робоча програма  Силабус
 Методи відбору у спеціальні заклади дітей з ТПМ 6 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма  Силабус
 Спеціальна методика образотворчого мистецтва 6 семестр Бадіца М.В.  Робоча програма  Силабус
 Варіативна частина циклу*        
Логопедичний масаж 5 семестр Бондаренко Ю.А,Штепа Л.Г. Робоча програма  Силабус
Методика ранньої корекції дітей з мовленнєвими порушеннями 5 семестр Курєнкова А.В., Штепа Л.Г. Робоча програма  Силабус
 Практикум із логопедії 6 семестр Коломоєць Т.Г.,Штепа Л.Г.  Робоча програма  Силабус
4 курс (СО-18)
 Педагогіка інклюзивної освіти 7 семестр Курєнкова А.В.,Древняк Л. П  Робоча програма  Силабус
 Логопедія 7,8 семестр Коломоєць Т.Г.  Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика адаптаційного фізичного виховання дітей з ООП 7 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика навчання інтегрований курс "Я досліджую світ" 7 семестр Бойко С.П. Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень 7 семестр Зайцева Л.І.  Робоча програма Силабус 
Логоритміка  8 семестр Курєнкова А.В.,Древняк Л. П  Робоча програма  Силабус
Спеціальна методика математики з основами математики  8 семестр  Зайцева Л.І.  Робоча програма  Силабус
 Варіативна частина циклу*        
Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі 7,8 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма  Силабус
Організація та планування логопедичної роботи 7,8 семестр Бондаренко Ю.А.,Сіденко  Ю.О.  Робоча програма  Силабус
 Психолінгвістика 8 семестр Курєнкова А.В.  Робоча програма  Силабус

Наскрізна програма практик

    Робоча програма
Наскрізна програма практики     Робоча програма
Програма Комплексного екзамену зі спеціальної педагогіки, логопедії та спеціальних методик 8 семестр   Програма
16874
Освітній курс Семестр Силабус
2 курс (СО-20)
Методика ранньої корекції дітей з мовленнєвими порушеннями 3 семестр Силабус
Основи теорії і практики логодидактики 3 семестр Силабус

Педагогічні технології комунікативного розвитку дітей з ТПМ

3 семестр Силабус
Логопедичний масаж 4 семестр Силабус
Методика розвитку дрібної моторики у дітей з ООП 4 семестр Силабус
Педагогічні технології інклюзивної освіти 4 семестр Силабус
Ігри в логопедичній роботі 4 семестр Силабус
Логоритміка 4 семестр Силабус
Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта 4 семестр Силабус
Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ 4 семестр Силабус
Підготовка до школи дітей з тяжкими порушеннями мовлення 4 семестр Силабус
Діагностика особістісного розвитку з практикумом 4 семестр Силабус
3 курс (СО-19)
Логопедичний масаж 5 семестр Силабус
Арт-терапія в спеціальній освіті і соціальній сфері 5 семестр Силабус
Методика ранньої корекції дітей з мовленнєвими порушеннями 5 семестр Силабус
Психолого-педагогічний супровід учасників інклюзивного освітнього процесу 5 семестр Силабус
Методика розвитку дрібної моторики у дітей з ООП 6 семестр Силабус
Практикум із логопедії 6 семестр Силабус
4 курс (СО-18)
Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі 7,8 семестр Силабус
Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ 7,8 семестр Силабус
Організація та планування логопедичної роботи 7,8 семестр Силабус
Корекційно-реабілітаційна служба та соціально-правове забезпечення 7,8 семестр Силабус
Психолінгвістика 8 семестр Силабус
Педагогічні технології інклюзивної освіти 8 семестр Силабус
18154

Анкети вибіркових дисциплін 2021-2022 н.р.

Вибіркові дисципліни СО-18

Вибіркові дисципліни СО-19

Вибіркові дисципліни СО-20

Вибіркові дисципліни ДВП-20

Анкети вибіркових дисциплін 2022-2023 н.р.

Вибіркові дисципліни СО-19

Вибіркові дисципліни СО-21

Вибіркові дисципліни ДВП-20

Вибіркові дисципліни ДВП-21

18184
Список робочих програм та силабусів

кафедри дошкільної освіти

спеціальності 012 Дошкільна освіта

рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

ступінь вищої освіти: бакалавр

Дисципліна

Робоча програма

Силабус

Основи дефектології та логопедії

 Робоча програма

Силабус д.в.

Силабус з.в.

Інклюзивна освіта

 Робоча програма  Силабус
Загальна педаогіка  Робоча програма Силабус

Вступ до спеціальності "Дошкільна освіта"

 Робоча програма  Силабус

Основи наукових досліджень

 Робоча програма  Силабус

Історія дошкільної педагогіки

 Робоча програма Силабус

Психологія дитяча

 Робоча програма

 Силабус д.ф.

Силабус з.в.

Педагогіка дошкільна

 Робоча програма  Силабус

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

 Робоча програма  Силабус

СУМ з практикумом

 Робоча програма  Силабус

Література для дітей дошкільного віку

 Робоча програма  Силабус

Декоративне мистецтво та основи дизайну

 Робоча програма  Силабус

Художня праця

 Робоча програма  Силабус

Культура мовлення та виразне читання

 Робоча програма  Силабус

Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою

 Робоча програма  Силабус

Теорія та технологія валеологічного виховання дошкільників

 Робоча програма  Силабус

Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

 Робоча програма  Силабус

Методика фізичного виховання дітей

 Робоча програма  Силабус

Методика музичного виховання дітей

 Робоча програма  Силабус

Етнопедагогіка дитинства

 Робоча програма  Силабус

Теорія і методика співпраці ДНЗ з родинами

 Робоча програма  Силабус

Теорія та методика розвитку рідної мови дітей

 Робоча програма  Силабус

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

 Робоча програма  Силабус

Основи ОМ з методикою керівництва зображ. д-тю дітей

 Робоча програма  Силабус

Теорія і методика викладання танцю

 Робоча програма  Силабус

Методика роботи з дитячим хореографічним колективом

 Робоча програма  Силабус

Мистецтво балетмейстера і постановка д.к.н.

 Робоча програма  Силабус

Історія хореографічного мистецтва

 Робоча програма  Силабус
Актуальні проблеми виховання особистості Робоча програма  Силабус
Соціалізація особистості Робоча програма   Силабус 
14204
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30