Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти
Список робочих програм та силабусів

кафедри дошкільної освіти

спеціальності 016 Спеціальна освіта

рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

ступінь вищої освіти: магістр

Освітній курс Семестр Викладач Робоча програма Силабус
Іннов.тех.навч.вих.розв.діт.з ТПМ
1 семестр Бондаренко Ю.А. Робоча програма Силабус
Метод.зас.іннов.діял.логоп.в закл.осв.
1 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма Силабус
Лог.супр.діт.з поруш.психоф.розв.
1,2 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма Силабус
Інклюзивна освіта 1 семестр Сіденко Ю.О. Робоча програма  Силабус
Техн.ран.втруч.та супр.діт.із мовл.поруш.
2 семестр Коломоєць Т.Г. Робоча програма Силабус
Актуальні пробл.та метод.досл.у спец.осв.

2 семестр

Ковшар О.В. Робоча програма Силабус
Оцін.ООП у діт.та конс.супр.род та фах.
2 семестр Суятинова К.Є. Робоча програма Силабус
Варіативна частина циклу
Психоемоційний розвиток дітей з порушеннями мовлення
1 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма Силабус
Тьют. супров. дит. та сім.в умов.інкл.осв.
1 семестр Сіденко Ю.О. Робоча програма Силабус
Логопедичні студії 1 семестр Коломоєць Т.Г. Робоча програма Силабус
Психотер.роб.з діт. із мовл поруш.та їх батьками
2 семестр Сіденко Ю.О. Робоча програма Силабус
Лог.супр.діт.з кохлеарним імплантом
2 семестр Курєнкова А.В. Робоча програма Силабус
Інновац.тех.лгопедич.масажу 
2 семестр Штепа Л.Г. Робоча програма Силабус
20519
Освітній курс Семестр Силабус
Організація інклюзивного середовища сучасного дошкільного закладу 1 семестр Силабус
Методичні засади організації STREAM освіти дошкільників 1 семестр Силабус

Інноваційні технології НУШ

1 семестр Силабус
Виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами 1,2 семестр Силабус
Методика організації освітнього процесу в різновіковій групі 1,2 семестр Силабус
Розвиток сенсорної культури особистості дошкільника 1,2 семестр Силабус
Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивній групі 1,2 семестр Силабус
Модель підготовки дошкільників до НУШ 1,2 семестр Силабус
Організація тьюторської підтримки дітей передшкільного віку в сучасному ЗДО 1,2 семестр Силабус
Теорія і методика роботи асистента вихователя, у закладах освіти з інклюзивним навчанням 1 семестр Силабус
Інноваційні освітні технології у мовленнєвій та логіко-математичній діяльності дітей дошкільного віку 1 семестр Силабус
Арт освіта дітей дошкільного віку 1 семестр Силабус
Національно-патріотичне виховання в освітньому процесі сучасного ЗДО 1,2 семестр Силабус
Методика організація медіаосвіти дітей дошкільного віку 1,2 семестр Силабус
Актуальні проблеми дошкільної освіти 1,2 семестр Силабус
18752
Освітній курс Семестр Силабус
Організація інклюзивного середовища сучасного дошкільного закладу 1 семестр Силабус
Методичні засади організації STREAM освіти дошкільників 1 семестр Силабус

Інноваційні технології НУШ

1 семестр Силабус
Виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами 2 семестр Силабус
Методика організації освітнього процесу в різновіковій групі 2 семестр Силабус
Організація тьюторської підтримки дітей перед шкільного віку в сучасному ЗДО 2 семестр Силабус
Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивній групі 2 семестр Силабус
Модель підготовки дошкільників до НУШ 2 семестр Силабус
Розвиток сенсорної культури особистості дошкільника 2 семестр Силабус
18747

Список робочих програм та силабусів

кафедри дошкільної освіти

спеціальності 012 Дошкільна освіта

рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

ступінь вищої освіти: магістр

Освітній курс

Семестр

Викладач

Робоча програма

Силабус

Актуальні проблеми дошкільної освіти

1 семестр

Іншакова І.Є.

Робоча програма

 Силабус

Виховання дітей у грі

1 семестр

Суятинова К.Є.

Робоча програма

Силабус

Менеджмент у дошкільній освіті

1 семестр

Куц К.М.

Робоча програма

Силабус

Керівництво особистісним розвитком дітей раннього та дошкільного віку 1, 2 семестр Ковшар О.В. Робоча програма Силабус
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей 1,2 семестр

Іншаков А.Є.,

Іншакова І.Є.

Робоча програма

Робоча програма

 Силабус

Силабус

Порівняльна дошкільна педагогіка

2 семестр

Іншаков А.Є.

Робоча програма

Силабус

Моніторинг освітнього процесу ЗДО 2 семестр Суятинова К.Є. Робоча програма Силабус
Виробнича практика у закладі дошкільної освіти (управлінсько-методична)     Робоча програма Силабус
Виробнича практика у закладі дошкільної освіти     Робоча програма Силабус

Варіативна частина циклу

Індивідуалізація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

1 семестр

Іншакова І.Є.

Робоча програма

Силабус

Організація інклюзивного середовища сучасного ЗДО 1 семестр Ковшар О.В. Робоча програма  Силабус
Інноваційні освітні технології у мовленнєвій та логіко-математичній діяльності дітей дошкільного віку

1 семестр

Іншаков А.Є.

Робоча програма

Силабус

Національно-патріотичне виховання на заняттях філологічного циклу 1, 2семестр Іншакова І.Є. Робоча програма  Силабус
Виховання дітей дошкільного віку з ООП 2 семестр Суятинова К.Є. Робоча програма Силабус
16522
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша