Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

Витяг з протоколу передзахисту кваліфікаційних робіт магістрів 2-го року навчання від 16.11.21

17518

Тематика кваліфікаційних робіт

(Викладач: док. пед. н., проф. Ковшар О.В.)

 1. Розвиток креативного мовлення дітей передшкільного віку засобом медіапроекту
 2. Спільний проект з формування природничо-екологічної компетентності дітей передшкільного віку та молодших школярів
 3. Емоційний розвиток дітей передшкільного віку засобом театралізованої діяльності. Укладання збірки творів
 4. Національне виховання старших дошкільників засобом партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю. Презентація спільних свят
 5. Методичне забезпечення організації правового виховання дітей передшкільного віку у взаємодії сім’ї та дошкільного закладу
 6. Методичне забезпечення формування позитивного ставлення до дошкільного закладу в дітей четвертого року життя.
 7. Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчально-пізнавальної діяльності у школі засобом ТРВЗ. Укладання збірки завдань
 8. Формування мотиваційної готовності до школи в дітей старшого дошкільного віку засобом партнерської взаємодії педагога-вихователя та вчителя першого класу

 

Тематика кваліфікаційних робіт

(Викладач: к. пед. н., доц. Недодатко Н.Г.)

 1. Методичне забезпечення інтелектуального розвитку  старших дошкільників у пошуковій діяльності.
 2. Формування сенсорно-пізнавальних та дослідницьких навичок у старших дошкільників у пошуковій діяльності та його методичне забезпечення.
 3. Методичне забезпечення формування  мистецько-творчої  компетентності у дітей дошкільного віку засобами музичних видів діяльності.
 4. Виховання навичок економного споживання ресурсів і збереження природи, орієнтованих на сталий розвиток, та їх  методичне забезпечення

 

Тематика кваліфікаційних робіт

(Викладач: к. пед. н., доц. Бадіца М. В.)

                                                                                  

 1. Формування операційної готовності старших дошкільників до використання комп’ютерних засобів у самостійній математичній діяльності.
 2. Розвиток емоційного інтелекту в ігровій діяльності майбутніх першокласників.
 3. Технологія проектування математичних ситуацій у математичному розвитку старших дошкільників.
 4. Формування поняття натурального числа у дітей старшого дошкільного віку засобом графічного малюнку.
 5. Формування етнічної культури здоров’я у дітей старшого дошкільного віку.
 6. Використання театралізованої діяльності в ознайомленні п’ятого року життя з звуком (буквою – 6 р.ж.).

 

Тематика кваліфікаційних робіт

(Викладач: к. філол. н., доц. Іншаков А.Є.)

 

 1. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників. Укладання збірки казок.
 2. Спільна робота закладу дошкільної освіти та сім’ї з мовленнєвого розвитку дошкільників. Презентація системи роботи.
 3. Традиційні українські народні промисли й ремесла в роботі з дошкільниками. Система роботи щодо ознайомлення дітей з промислами й ремеслами.
 4. Формування основ педагогічної техніки в роботі з дітьми дошкільного віку. Добір та презентація педагогічних технологій.
 5. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками. Представлення форм та змісту індивідуального освітнього середовища дітей.
 6. Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності. Укладання каталогу ігор.

Тематика кваліфікаційних робіт

(Викладач: к. пед. н., доц. Суятинова К.Є.)

 

 1. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами художнього слова. Укладання збірки творів.
 2. Гімнастика за авторською програмою «Казкова фізкультура» як засіб формування естетичного сприймання. Складання гімнастичного комплексу.
 3. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобом ігор-фантазувань. Складання картотеки ігор.
 4. Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки дітей до школи. Складання картотеки ігор.
 5. Комп’ютерні технології як засіб розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку в ЗДО. Укладаня комп’ютерно-ігрового комплексу.
 6. Розвиток цифрової компетентності старших дошкільників під час навчання в ЗДО. Укладаня комп’ютерно-ігрового комплексу.
 7. Організація безбар’єрного просторового середовища фізкультурно-ігрового майданчика для дітей старшої групи. Створення проекту просторового середовища.

Тематика кваліфікаційних робіт

(Викладач: к. пед. н., доц. Кулінка Ю.С)

 

1.     Розвиток конструктивно-моделювальної діяльності дітей дошкільного віку засобом роботи з LEGO.

2.     Формування творчої уяви  дошкільників засобом декоративної діяльності за мотивами народних промислів (на матеріалі народної іграшки).

3.     Розвиток графомоторних навичок дошкільників засобом  технології пісочної анімації.

4.     Набуття дошкільниками знань з декоративно-прикладного мистецтва при виготовленні виробів з паперу та картону засобом технології сторітеллінг.

Тематика кваліфікаційних робіт

(Викладач: к. філол. н., доц. Іншакова І. Є.)

 1. Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативних навичок у старших дошкільників. Укладання збірки сюжетно-рольових ігор.
 2. Роль малих жанрів українського фольклору в мовленнєвому розвитку дошкільників. Розробка конспекту занять.
 3. Ігрова технологія як ефективний засіб розумового виховання дітей в сучасному закладі дошкільної освіти. Укладання збірки ігрових технологій.
 4. Казкотерапія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Добірка казок.
 5. Використання народних обрядів, звичаїв, традицій у вихованні дітей дошкільного віку. Укладання збірки народних обрядів, звичаїв, традицій.

 

17221

Курсові та кваліфікаційні роботи: підготовка, написання, оформлення та їх захист: методичні рекомендації для студентів ЗВО спеціальності «Дошкільна освіта» та « Спеціальна освіта». 2-е вид. доповн. Кривий Ріг: КДПУ, 2021. – 48с.

Бланк заяви на кваліфікаційну роботу

14804

ПІБ студента

Теми кваліфікаційних робіт

Науковий керівник

Вакуленко

Любов

Вікторівна

Розвиток креативного мовлення дітей передшкільного віку засобом медіапроекту 

Проф., д.пед.н., Ковшар О.В.

Тігнян      Анастасії    Валеріївни

Спільний проект з формування природничо-екологічної компетентності дітей передшкільного віку та молодших школярів

Проф., д.пед.н., Ковшар О.В.

Скупейко 

Валерія Олександрівна

Використання педагогічної діагностики як умова підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Запорожець Поліна Володимирівна

Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку у процесі театралізованої ігрової діяльності

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Ананян 

Ані

Артурівна

Методичне забезпечення організації національно-патріотичного виховання дошкільників з теми «Україна – моя Батьківщина»

Доц., к.пед.н., Недодатко Н.Г.

Чаплигіна

Олена

Анатоліївна

Методичне забезпечення процесу виховання моральної цінності  природи у дошкільників з теми «Стежками рідного краю»

Доц., к.пед.н., Недодатко Н.Г.

Бовкун

Світлана Євгеніївна

Виховання моральних почуттів дітей передшкільного віку засобом народних казок. Створення збірки народних казок моралезнавчої тематики

Доц., к.філол.н. Іншаков А.Є.

Линнік

Анастасія Володимирівна

Використання сюжетно-рольових ігор у сенсорному вихованні дітей передшкільного  віку. Укладання збірки сюжетно-рольових ігор

Доц., к.філол.н. Іншаков А.Є.

Гаврилюк

Марина Вікторівна

Виховання базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри. Укладання збірки сюжетно-рольових ігор

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Келеберди 

Аліни

Вікторівни  

Організація безбар'єрного  просторового середовища фізкультурно - ігрового майданчика для дітей старшої групи. Методичні вказівки для вихователів ЗДО

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Бесчастна 

Юлія

Миколаївна

Розвиток комунікативної взаємодії дітей п’ятого року життя в самостійній художньо- продуктивній діяльності. Методичні вказівки для вихователів ЗДО

Доц., к.пед.н. Бадіца М.В.

Шумейко

Валерія

Юріївна

Розвиток творчої уяви старших дошкільників засобом комп‘ютерних ігор Методична розробка збірки ігор

Доц., к.пед.н. Бадіца М.В.

Кочетилова Єлизавета Юріївна

Розвиток мовлення дітей передшкільного віку засобом інтерактивних завдань з використанням 3-D технологій.

Доц., к.соціол.н. Коломоєць Т.Г.

Поліщук

Анна

Олегівна

Формування творчої уяви дошкільників засобом декоративної діяльності за мотивами народних промислів (на матеріалі народної іграшки)

Доц., к.пед.н. Кулінка Ю.С.

Вовкозуб 

Оксана

Григорівна

Розвиток конструктивно-моделювальної діяльності дітей дошкільного віку засобом роботи з LEGO

Доц., к.пед.н. Кулінка Ю.С.

Основа

Єлизавета Андріївна

Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобом фольклору. Створення збірки календарної обрядовості

Ст.викл., к.філол.н. Іншакова І.Є.

Гурдіш 

Наталія Валентинівна

Формування розумових здібностей старших дошкільників засобами дидактичних ігор. Створення збірки дидактичних ігор

Ст.викл., к.філол.н. Іншакова І.Є.

Чумак

Анастасія Владиславівна

Методичне забезпечення процесу соціалізації старших дошкільників засобом  корекції впливу медіапростору

Ст. викл. Чулошнікова М.О.

Грідіна 

Ганна

Вікторівна

Формування комунікативних компетенцій старших дошкільників засобом організованої трудової діяльності

Ст. викл. Чулошнікова М.О.

 

Зеркаль 

Марина

Павлівна

Емоційний розвиток дітей передшкільного віку засобом театралізованої діяльності. Укладання збірки творів

Проф., д.пед.н.

Ковшар О.В.

Синчишин Наталія Леонідівна

Національне виховання старших дошкільників засобом партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю. Презентація спільних свят

Проф., д.пед.н. Ковшар О.В.

Коваль

Ксенія Анатоліївна

Методичне забезпечення організації правового виховання дітей передшкільного віку у взаємодії сім’ї та дошкільного закладу

Проф., д.пед.н. Ковшар О.В.

Жидкова

Тетяна Михайлівна

Методичне забезпечення формування позитивного ставлення до дошкільного закладу в дітей четвертого року життя.

Проф., д.пед.н. Ковшар О.В.

Нестеренко Наталя Володимирівна

Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчально-пізнавальної діяльності у школі засобом ТРВЗ. Укладання збірки завдань

Проф., д.пед.н. Ковшар О.В.

Жеребцова

Юлія

Яківна

Формування мотиваційної готовності до школи в дітей старшого дошкільного віку засобом партнерської взаємодії педагога-вихователя та вчителя першого класу

Проф., д.пед.н. Ковшар О.В.

Ільчук 

Тетяна

Володимирівна

Методичне забезпечення формування природничо-екологічної  компетентності в дітей дошкільного віку з теми «Сила рідної землі»

Доц., к.пед.н.

Недодатко Н.Г.

Вареник

Ольга

Сергіївна

Розвиток художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку в ознайомленні з культурною спадщиною Криворіжжя. Укладання методичного посібника

Доц., к.пед.н.

Недодатко Н.Г.

Оторвіна 

Тетяна

Юріївна

Математична підготовка дітей до школи засобами ейдетики

Доц., к.пед.н. Бадіца М.В.

Стопчак 

Наталія

Павлівна

Виховання  емоційної культури у старших  дошкільників засобом образотворчого мистецтва. Укладання збірки художньо-дидактичних ігор

Доц., к.пед.н. Бадіца М.В.

Щербина

Оксана

Яківна

Розвиток пізнавального інтересу старших дошкільників засобом пізнавальної книги математичного змісту. Укладання пізнавальної книги математичного змісту

Доц., к.пед.н. Бадіца М.В.

Кирилюк   Вікторія  Миколаївна

Естетичне виховання дітей передшкільного віку засобом художнього слова. Добір творів  дитячої літератури.

Доц., к.філол.н. Іншаков А.Є.

Маренюк 

Аліна

Андріївна

Мовленнєво-ігрова діяльність як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей передшкільного віку. Укладання добірки ігор

Доц., к.філол.н. Іншаков А.Є.

Шевченко

Яніта 

Андріївна

Патріотичне виховання дітей передшкільного віку засобом краєзнавства. Створення альбому з краєзнавства

Доц., к.філол.н. Іншаков А.Є.

Кулик

Ірина Олександрівна

Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності. Добірка творів для театралізації

Доц., к.філол.н. Іншаков А.Є.

Задирака Анастасія Михайлівна

Мовленнєві ігри та вправи у словниковій роботі зі старшими дошкільниками. Створення збірки мовленнєвих ігор і вправ

Доц., к.філол.н. Іншаков А.Є.

Гранюк

Валерія Вікторівна

Мовленнєвий розвиток старших дошкільників засобом малих жанрів українського фольклору. Добір творів малих жанрів українського фольклору

Доц., к.філол.н. Іншаков А.Є.

Мізерна

Світлана Анатоліївна

Використання  лепбуків у  формуванні навичок безпеки життєдіяльності в дітей передшкільного віку

Доц., к.соціол.н. Коломоєць Т.Г.

Шкарупа 

Наталія

Сергіївна

Розробка завдань з розвитку ігрової творчості  дітей передшкільного віку під час прогулянок

Доц., к.соціол.н. Коломоєць Т.Г.

Подоляка

Наталія

Сергіївна

Методичне забезпечення розвитку навичок самооцінки  дітей передшкільного віку за технологією Ш. Амонашвілі

Доц., к.соціол.н. Коломоєць Т.Г.

Пташко

Ірина

Петрівна

Розвиток самостійності старших дошкільників засобом операційних  карт у процесів виготовлення  м’якої іграшки

Доц., к.соціол.н. Коломоєць Т.Г.

Сухіна 

Таїсія

Сергіївна

Укладання діагностичних завдань з формування лідерських якостей у дітей передшкільного віку

Доц., к.соціол.н. Коломоєць Т.Г.

Пулавська 

Наталія

Борисівна

Складання серіації завдань з розвитку мовленнєвої активності дітей дошкільного віку засобом мнемотехніки

Доц., к.соціол.н. Коломоєць Т.Г.

Цвітненко 

Ольга

Віталіївна

Формування мовної компетентності у старших дошкільників засобом казки. Укладання збірки казок. 

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Дмитренко Анастасія Олегівна

Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства. Методичний посібник ігор

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Косточка 

Олена

Миколаївна

Методичне забезпечення організації наступності дошкільної та початкової освіти у формуванні соціально-громадянської компетентності дошкільників. Складання картотеки ігор

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Бойко

Анастасія Володимирівна

Народні рухливі ігри як засіб виховання в старших дошкільників початкових патріотичних почуттів. Складання картотеки народних рухливих ігор

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Солодуха

Ольга

Василівна

Національно-патріотичне виховання дошкільників засобами художньої літератури. Пiдбiрка народних казок та оповiдань.

Доц., к.пед.н. Суятинова К.Є.

Цапчук

Олена Володимирівна

Розвиток графомоторних навичок дошкільників засобом технології пісочної анімації

Доц., к.пед.н. Кулінка Ю.С.

Рощак 

Лариса

Георгіївна

Набуття дошкільниками знань з декоративно-прикладного мистецтва при виготовленні виробів з паперу та картону засобом технології сторітеллінг 

Доц., к.пед.н. Кулінка Ю.С.

Масіч 

Анастасія Русланівна

Методичне забезпечення технології раннього й інтенсивного навчання М. Зайцева

Ст. викл., к.філол. Іншакова І.Є.

Родіна 

Аліна Олександрівна

Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства. Укладання  конспекту занять

Ст. викл., к.філол. Іншакова І.Є.

Кириченко

Інна

Вікторівна

Методичне забезпечення технології розвивальних ігор Б. Нікітіна

Ст. викл., к.філол. Іншакова І.Є.

Сірант 

Лілія

Петрівна

Моральне виховання дітей передшкільного віку засобом народних казок. Укладання збірки казок

Ст. викл., к.філол. Іншакова І.Є.

Яроцька 

Олена

Йосипівна

Виховання національної самосвідомості дошкільників засобом української народної іграшки (на прикладі ляльки-мотанки)

Ст. викл., к.філол. Іншакова І.Є.

Якубовська Вікторія Вікторівна

Розвиток художньо-творчого потенціалу дітей старшого дошкільного віку засобами народознавства в державних традиційних та альтернативних дошкільних закладах

Ст. викл., к.філол. Іншакова І.Є.

Руденко

Ольга 

Анатоліївна

Розвиток пізнавальних процесів у дітей середнього дошкільного віку засобом STREAM освіти

Ст. викл. Чулошнікова М.О.

Василіженко Ангеліна Вікторівна

Проєктивні методики в роботі з родинами,  що очікують народження дитини

Ст. викл. Чулошнікова М.О

Полегенько Альона Олександрівна

Формування емоційного інтелекту дітей середнього  дошкільного віку в процесі рухливих ігор. Складання збірки рухливих ігор

Ст. викл. Чулошнікова М.О

Світлова

Ірина Валентинівна

Методичне забезпечення соціалізації дітей з ООП засобом сюжетно-рольових ігор

Ст. викл. Чулошнікова М.О

16650

Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки

 на 2021-2022 н.р.

(керівник: док. пед. н., проф. Ковшар О.В.)

 

Проблема: Педагогіка раннього дитинства

 1. Організація життя дітей раннього віку при вступі у дошкільний заклад.
 2. Педагогічні умови організації навчання дітей раннього віку.

Проблема: Розумове виховання дітей дошкільного віку

 1. 3. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку в дидактичній грі. 4. Розумове виховання дітей у творчій грі.
 2. 5. Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.
 3. 6. Народна казка як засіб розумового виховання дітей.
 4. 7. Організація розвивального середовища в дошкільному закладі.

Проблема: Моральне виховання дітей дошкільного віку

 1. 8. Виховання у дошкільників інтересу до соціальної дійсності.
 2. 9. Формування колективних взаємин у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 3. 10. Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку.
 4. 11. Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку.
 5. 12. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.
 6. 13. Виховання дружби у дітей дошкільного віку.
 7. 14. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.
 8. 15. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей.
 9. 1 Формування соціальної компетентності старших дошкільників.
 10. 1 Гендерний підхід до хлопчиків і дівчаток у процесі виховання в дошкільному закладі.

Проблема: Трудове виховання дітей дошкільного віку

 1. 18. Виховання самостійності у дітей молодшого дошкільного віку в самообслуговуванні.
 2. Педагогічні умови організації господарсько-побутової праці дітей старшого дошкільного віку.
 3. 20. Формування трудових умінь і навичок у дітей середнього дошкільного віку.
 4. 21. Формування трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.
 5. 22. Чергування як засіб виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.

23 Педагогічні умови організації спільної праці дітей та дорослих в дошкільному закладі.

 1. Виховання інтересу до праці дорослих у дітей дошкільного віку.
 2. Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку.

Проблема : Естетичне виховання дітей дошкільного віку

 1. Роль театралізованої ігрової діяльності дітей дошкільного віку в естетичному вихованні.
 2. 27. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дошкільників.
 3. Педагогічні умови організації самостійної художньої діяльності старших дошкільників.

Проблема: Дошкільний заклад і школа

29 . Ознайомлення старших дошкільників зі школою.

 1. 30. Виховання у дітей мотиваційної готовності до шкільного навчання.
 2. 31. Формування пізнавальних інтересів і мотивів навчання дітей старшого дошкільного віку.
 3. 32. Спільна робота дошкільного закладу і школи в підготовці дітей до шкільного навчання.
 4. 33. Наступність і перспективність у роботі дошкільного закладу і початкової школи.

Проблема: Дошкільний заклад і сім'я

 1. Взаємодія дитячого садка з батьками у трудовому вихованні дітей.
 2. 35. Взаємодія дитячого садка з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей.
 3. 36. Співробітництво дитячого садка з сім'єю в естетичному вихованні дітей.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ»

для студентів 4-го курсу денної форми навчання, 2-го (скорочений термін) та 4-го курсів (повний термін) заочної форми навчання

на 2021-2022 н. р.

                                                                                                (керівник: к.пед.н. доц. Недодатко Н.Г.)

1.       Художньо-естетичний розвиток дитини дошкільного віку в  процесі ознайомлення з природою.

 1. Розвиток художньо-творчих здібностей дітей під час вивчення природних об’єктів.
 2. Активізація художньо-творчого потенціалу дошкільників засобом  пластилінографії при ознайомленні з природою.
 3. Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх вихователів ЗДО у професійній підготовці.
 4. Теоретичний аналіз проблеми формування фасилітаційної компетентності в майбутніх вихователів.
 5. Метод проектів  як засіб роботи з казками екологічного змісту.
 6. Формування валео - екологічних  цінностей у дітей дошкільного віку під час ознайомлення з природою рідного краю.
 7. Використання екологічних проектів у вихованні старших дошкільників.
 8. Формування природничо-екологічної компетенції старших дошкільників засобами словесних логічних завдань.
 9. Педагогічні умови  використання мультфільмів у ознайомленні дітей з природою.
 10. Організація елементарної пошукової діяльності дітей дошкільного віку під час  ознайомлення з природою.
 11. Розвиток емоційної сфери дітей  старшого дошкільного віку під час ознайомлення з живими  природними об’єктами.
 12. Виховання естетичної цінності природи у дітей середнього дошкільного віку використанням зображувальних засобів.
 13. Педагогічні умови виховання моральної цінності природи у дітей старшого дошкільного віку.
 14. Моральне виховання дошкільників засобами народної казки під час ознайомлення з природою.
 15. Розвиток емоційної сфери молодших дошкільників засобами малих фольклорних форм.
 16. Використання музейної педагогіки у патріотичному вихованні старших дошкільників.
 17. Педагогічні умови використання авторської природознавчої казки у громадянському  вихованні дошкільників.
 18. Методика формування  оздоровчо-гігієнічної цінності природи у вихованні  дітей старшого дошкільного віку.
 19. Інтелектуальний розвиток старших дошкільників у пошуковій діяльності в природі.
 20. Педагогічні умови організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку в природі.
 21. Співпраця ЗДО і родини з метою екологічного виховання старших дошкільників.
 22. Еколого - розвивальне середовище ЗДО та його використання в ознайомленні з рослинами рідного краю.
 23. Формування природничо - екологічної компетентності  старших дошкільників засобами екологічних проектів.
 24. Формування  спостережливості у дітей  старшого дошкільного віку шляхом організації різних видів спостережень.
 25. Використання географічного та біологічного краєзнавства в екологічному вихованні дошкільників з природою рідного краю.
 26. Застосування елементів моделювання в ознайомленні дітей з явищами природи.
 27. Педагогічні умови ознайомлення дітей з рослинами, що ростуть на території дошкільного закладу.
 28. Екологічне середовище як засіб впливу  на розвиток уявлень дошкільників  про довкілля.
 29. Формування уявлень про тварини куточка природи як засіб екологічного виховання  дітей молодшого дошкільного віку.
 30. Педагогічні умови виховання гуманістичних проявів дітей дошкільного віку до об’єктів куточка живої природи.
 31. Методика організації конструкторсько-будівельних ігор дошкільників з метою вивчення властивостей природних матеріалів.
 32. Формування пізнавальної активності молодших дошкільників у ході нескладного експериментування.
 33. Педагогічні умови використання творів класиків та сучасних письменників про природу для дітей дошкільного віку.
 34. Методика керівництва іграми дітей з природними матеріалами з метою вивчення їх властивостей.
 35. Методика використання елементів екологічного моделювання в екологічному вихованні дошкільників.
 36. Художньо-естетичний розвиток дитини дошкільного віку в  процесі ознайомлення з природою.
 37. Розвиток художньо-творчих здібностей дітей під час вивчення природних об’єктів.

Активізація художньо-творчого потенціалу дошкільників засобом  пластилінографії при ознайомленні з природою.

Тематика курсових робіт з окремих методик

на 2021-2022 н.р.

(керівник: к. філол. н., доц. Іншаков А. Є.)

1    Методика навчання переказу дітей п’ятого року на основі використання методу моделювання.

2    Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.

3    Виховні умови стимулювання мовленнєвої активності дітей середнього (старшого) дошкільного віку в процесі навчання розповіді за картиною.

4    Розвиток образності мовлення дітей у процесі навчання розповідання за пейзажними картинами.

5    Особливості навчання розповідання в молодшому дошкільному віці на основі використання наочності.

6    Особливості застосування структурно-логічної схеми в процесі навчання розповідання старших дошкільників.

7    Особливості використання командного методу в навчанні старших дошкільників розповідання.

8    Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєвої творчої діяльності дітей.

9    Особливості формування передумов зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці.

10  Методика розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.

11  Мовленнєвий супровід дитини старшого дошкільного віку.

12  Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.

13  Казкотерапія в розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

14  Мовлення вихователя та його вплив на формування українського мовлення дітей.

15  Особливості навчання дітей переказу літературних творів в середній (старшій) групі.

16  Роль розповідей з досвіду в розвитку монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

17  Навчання творчого розповідання в старшій групі дошкільного закладу.

18  Дидактичні картини, їх місце в ознайомленні дітей з навколишнім і словниковій роботі.

19  Шляхи і методи формування граматичної правильності мови дошкільників.

20  Система роботи з виховання звукової культури мовлення дітей в молодшій (середній, старшій) групі.

21  Роль дидактичних ігор і вправ в розвитку мовлення дітей молодшого (середнього, старшого) дошкільного віку.

22  Виховання моральної особистості старшого дошкільника на матеріалі казок В. Сухомлинського

23  Виховання почуття гумору в дошкільників засобами художньої літератури

24  Роль малих жанрів фольклору в розвитку мовленнєвої культури старших дошкільників

25  Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання в школі

26  Дитяче словотворення старших дошкільників

27  Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства

28  Партнерство дошкільного закладу та сім’ї у патріотичному вихованні дітей

29  Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших дошкільників

30  Формування театрально-мовленнєвої компетенції у старших дошкільників

31  Формування розмовного мовлення у дітей старшого дошкільного віку

32  Скоромовки та чистомовчи у формуванні звукової культури дошкільників

33  Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки

34  Українська національна іграшка та її місце в закладі дошкільної освіти

35  Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї в мовленнєвому розвитку дошкільників

36  Естетичне виховання дітей передшкільного віку засобом художнього слова

37  Мовленнєві ігри та вправи у словниковій роботі зі старшими дошкільниками в закладі дошкільної освіти

38  Формування соціокультурних компетентностей у дітей дошкільного віку в процесі взаємодії сім’ї та закладу дошкільної освіти

 

Теми курсових робіт

з педагогіки дошкільної

(денна та заочна форми навчання)

(керівник: к. філол. н., доц. Іншаков А. Є.)

1       Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки.

2       Комп’ютерні технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.

3       Особливості організації театралізованої діяльності дошкільників.

4       Взаємодія дошкільного закладу та сім’ї з екологічного виховання старших дошкільників.

5       Використання новітніх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі закладу дошкільної освіти.

6       Роль художнього оформлення закладу дошкільної освіти в естетичному вихованні дошкільників.

7       Формування пізнавального інтересу до народних звичаїв і традицій у художній діяльності дітей старшого дошкільного віку.

8       Впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду в практику роботи дошкільних навчальних закладів.

9       Соціальна адаптація дітей в умовах закладу дошкільної освіти.

10     Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.

11     Робота закладу дошкільної освіти у формуванні педагогічної ігрової культури батьків.

Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки

на 2021-2022 н.р.

(керівник: к. філол. н., доц. Іншакова І. Є.)

 1. Комп'ютерні ігри та їх вплив на розвиток сучасного дошкільника.
 2. Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку у педагогічній спадщині С.Ф.Русової.
 3. Соціальна адаптація дітей в умовах дошкільного закладу.
 4. Індивідуальні особливості дошкільника та їх урахування в педагогічному процесі ДНЗ.
 5. Народні казки як засіб морального виховання старших дошкільників.
 6. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.
 7. Художні твори як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку.
 8. Художня праця як засіб естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 9. Виховання дружби у дітей в різновіковій групі.
 10. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дітей молодшого дошкільного віку.
 11. Формування уявлень про професії в дітей середнього дошкільного віку
 12. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей молодшого дошкільного віку.
 13. Народні традиції та обряди як засіб формування моральних якостей дітей дошкільного віку.
 14. Українська народна іграшка як засіб реалізації національного виховання дітей.
 15. Ознайомлення старших дошкільників зі школою.
 16. Сім’я як соціальний інститут формування особистості в історії педагогіки.
 17. Взаємодія дошкільного навчального закладу з батьками у моральному вихованні дітей.
 18. Розвиток дітей раннього віку за технологією М. Зайцева.
 19. Інтелектуальний розвиток дитини засобами дидактичних ігор.
 20. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку.
 21. «Театр фізичного виховання» М. М. Єфименка як засіб особистісного розвитку дітей дошкільного віку.
 22. Виховання морально-етичних почуттів у старших дошкільників засобами літературної спадщини В. Сухомлинського.
 23. Роль родинних традицій у вихованні дітей.
 24. Взаємодія дошкільного закладу і родини як умова ефективності морального виховання дітей.
 25. Формування культури спілкування дітей старшого дошкільного віку.
 26. Художня література як засіб формування у дошкільників ціннісного ставлення до світу.

 

Тематика курсових робіт з окремих методик

на 2021-2022 н.р.

(керівник: к. філол. н., доц. Іншакова І. Є.)

 1. Казкотерапія в розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
 2. Українська національна іграшка та її місце в закладі дошкільної освіти.
 3. Скоромовки та чистомовки у формуванні звукової культури дошкільників.
 4. Формування розмовного мовлення у дітей старшого дошкільного віку.
 5. Виховання почуття гумору в дошкільників засобами художньої літератури.
 6. Виховання моральної особистості старшого дошкільника на матеріалі казок В. Сухомлинського.
 7. Роль дидактичних ігор і вправ в розвитку мовлення дітей молодшого (середнього, старшого) дошкільного віку.
 8. Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших дошкільників.
 9. Методика розвитку звʼязного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
 10. Взаємодія дошкільного закладу і сімʼї в мовленнєвому розвитку дошкільників.
 11. Шляхи і методи формування граматичної правильності мови дошкільників.
 12. Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєвої творчої діяльності дітей.
 13. Роль малих жанрів фольклору в розвитку мовленнєвої культури старших дошкільників.
 14. Розвиток мовлення у дітей раннього віку в процесі ігрової діяльності.
 15. Використання українського фольклору як засіб розвитку зв'язного мовлення у дітей дошкільного віку.
 16. Формування активного словника у дітей дошкільного віку засобом дидактичної гри.
 17. Рідна мова як фактор розвитку та виховання дошкільників.
 18. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині С. Ф. Русової.
 19. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці.
 20. Інноваційні методи та прийоми розвитку мовлення дошкільників (за вибором студента)
 21. Розвиток мовлення засобами дидактичної гри.
 22. Формування мовленнєвої культури дитини як основне завдання дошкільної лінгводидактики.

Тематика курсових робіт з педагогіки дошкільної/психології дитячої

(3 курс)

 на 2021-2022 навч.рік.

(керівник: к. пед. н., доц. Суятинова К. Є.)

 

 1. Використання комп’ютерних ігор в індивідуальній роботі з дітьми передшкільного віку.
 2. Особливості розвитку вольових якостей у старших дошкільників.
 3. Вплив використання комп’ютера на здоров’я у дітей передшкільного віку.
 4. Вплив сюжетно-рольової гри на мовленнєвий розвиток старших дошкільників.
 5. Співпраця закладу дошкільної освіти та сім’ї у формування соціальної компетентності дошкільників.
 6. Внесок українських учених у розробку наукової проблематики психології дитячої (на прикладі праць учених – вибір здійснюється за вказівкою викладача ).
 7. Особливості поведінки дітей із порушеннями емоційного стану.
 8. Діагностика особистості дитини за допомогою проективних  методик.
 9. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.
 10. Формування психологічної компетентності дітей дошкільного віку:освітня лінія «Особистість дитини».
 11. Психолого-педагогічні засади тьюторства в закладах освіти України.
 12. Медіаосвіта як сучасний напрям роботи в закладі дошкільної освіти.
 13. Оздоровчий туризм як засіб покращення здоров’я та рухової активності дітей старшого дошкільного віку.

Орієнтовна тематика курсових робіт з окремих методик 2021-2022 н.р.

 (керівник: к. пед. н., доц. Суятинова К. Є.)

 

 1. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор
 2. Виховання ініціативності дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри.
 3. Наступність дошкільного закладу та школи у формуванні соціальної компетенції дітей засобами сімейних традицій.
 4. Формування емоційного досвіду дошкільника засобом казки.

Тематика курсових робіт  2021-2022 н.р.

для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання 

(керівник: к. пед. н., доц. Бадіца М.В.)

 

 1. Розвиток фантазії у дітей старшого дошкільного віку в процесі розважального малювання.
 2. Вплив творів декоративно-прикладного мистецтва на збагачення змісту

дитячих малюнків.

 1. Формування художніх умінь у дошкільників на заняттях з аплікації.
 2. Система ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з творами живопису.
 3. Особливості керівництва самостійною діяльністю дітей в процесі декоративного ліплення.
 4. Особливості організації гурткової роботи щодо ознайомлення дошкільників із скульптурою.
 5. Роль музейної педагогіки у формуванні естетичних смаків дошкільника.
 6. Художньо-дидактична гра в системі навчання дітей основам зображення.
 7. Шляхи навчання дітей старшого дошкільного віку естетичного сприйняття творів образотворчого мистецтва.
 8. Формування технічних умінь моделювання з паперу у дошкільників.
 9. Формування виразності образу в процесі виготовлення художніх виробів.
 10. Розвиток орієнтовно-дослідницької діяльності у дітей раннього віку.
 11. Технологія використання електронного конструктору в художньо-продуктивній діяльності старших дошкільників.
 12. Підготовка старших дошкільників до спільної трудової діяльності з молодшими дітьми.
 13. Індивідуалізація освітнього процесу на заняттях з фізичної культури в процесі виконання дошкільниками вправ із мотузкою.
 14. Виховання толерантності у старших дошкільників засобом мультиплікації.
 15. Організація самостійної рухової діяльності дітей зі скакалкою.
 16. Формування у дітей різновікових груп основ трудової діяльності.
 17. Формування сенсомоторної компетенції у дітей раннього віку.
 18. Технологія використання перфокарток у математичному розвитку дітей старшого дошкільного віку.
 19. Формування художньо-образотворчої компетентності дошкільників засобом казок В. О. Сухомлинського
 20. Розвиток творчості дітей на заняттях з ліплення.
 21. Технологія розвитку економічних уявлень старших дошкільників.
 22. Ігрові ситуації як засіб математичного розвитку дошкільників.
 23. Розвиток сенсорних здібностей дітей за системою М. Монтессорі.
 24. Вплив казки на розвиток зображувальної творчості дітей.
 25. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобом гри.
 26. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку засобом Lego-конструктора.

 Тематика курсових робіт  2021-2022 н.р.

для студентів IІІ курсу денної та заочної форм навчання 

(керівник: к. пед. н., доц. Бадіца М.В.)

1. Вплив інформаційного середовища на соціалізацію дітей.
2. Вплив театру ляльок на естетичний розвиток дошкільників.
3. Впровадження інклюзивної освіти в діяльність закладів дошкільної освіти.
4. Дидактична гра як один з ефективних методів розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку.
5. Інтегровані заняття як ефективний засіб розвитку особистості дошкільника
6. Корекційно-розвивальні ігри як метод навчання і виховання.
7. Вплив мотивації на усвідомлений вибір пізнавальної діяльності дітьми дошкільного віку.
8. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
9. Психологічні особливості розвитку пізнавальної сфери дітей раннього віку.
10. Формування конструктивних міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку.
11. Формування культури поведінки дітей дошкільного віку.
12. Формування почуття незалежності у дітей дошкільного віку.

Тематика курсових робіт з методик спеціальної освіти

Освітня програма «Спеціальна освіта. Логопедія»

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта», 4 курс

на 2021-2022 н.р.

ерівник: доц., к. соціол. н. Коломоєць Т. Г.)

 1. Словникова робота як складова мовленнєвого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення.
 2. Шляхи формування граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ.
 3. Особливості розвитку діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.
 4. Формування монологічного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (на основі розповідання).
 5. Особливості підготовки до навчання письма старших дошкільників з ТПМ.
 6. Методика навчання комунікації за допомогою системи альтернативної комунікації PECS.
 7. Особливості оволодіння дітьми з тяжкими порушеннями мовлення синтаксичною будовою мовлення.
 8. Формування експресивного мовлення у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму.
 9. Формування складової структури слова у дітей із порушеннями мовлення.
 10. Особливості формування навичок письма у дітей з дизартрією та їх корекція.
 11. Особливості мовленнєвої підготовки дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання
 12. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
 13. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення в процесі ознайомлення з природою.
 14. Розвиток логічного мислення в дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
 15. Особливості впровадження методики глобального читання ТАН-Содерберга у корекційній роботі молодших школярів з раннім синдромом аутизму.
 16. Розвиток мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями засобом методики Г. Домана.
 17. Навчання комунікації немовленнєвих дітей за допомогою стандартизованих наборів символів.
 18. Методика корекційної логопедичної роботи з подолання фонемографічних помилок у молодших школярів з дисграфією.
 19. Формування навичок звукового аналізу слова у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 20. Формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку з моторною алалією.

 

Теми курсових робіт з спеціальної педагогіки, логопедії

Освітня програма «Спеціальна освіта»

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта», 3 курс

на 2021-2022 н.р.

(керівник: доцент, кандидат соціол. наук Коломоєць Т. Г.)

 1. Використання системи альтернативної комунікації PECS в формуванні здатності до комунікативної взаємодії із дітьми з розладами спектру аутизму.
 2. Особливості використання поведінкового аналізу в формуванні соціальної компетентності у дітей з розладами спектру аутизму.
 3. Використання рухливих ігор в корекційно-виховній роботі в допоміжній школі.
 4. Виховання у молодших школярів із затримкою психічного розвитку здорового способу життя.
 5. Вплив спеціальних закладів на підвищення педагогічної культури молодої сім’ї, що виховує дитину з особливими освітніми потребами.
 6. Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальному закладі для дітей з комплексними порушеннями.
 7. Корекційна спрямованість трудового виховання дітей молодшого шкільного віку у спеціальних освітніх закладах.
 8. Корекція недоліків фізичного розвитку і моторики засобами фізичних вправ на заняттях у спеціальних закладах освіти.
 9. Особливості взаємодії вчителя-дефектолога з батьками, які виховують дитину з порушенням інтелекту.
 10. Застосування методів навчання у системі роботи корекційного педагога.
 11. Корекція затримки психічного розвитку у дітей засобами образотворчої діяльності.
 12. Корекція порушень емоційно-вольової сфери у дітей з ТПМ засобами образотворчої діяльності.
 13. Організація пізнавальної діяльності дітей з порушеннями інтелекту.
 14. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складною структурою дефекту.
 15. Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку в інтегрованих умовах закладу середньої освіти.
 16. Педагогічна корекція емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку зі складною структурою дефекту.
 17. Педагогічні умови підвищення ефективності навчально-виховної роботи з дітьми із порушенням інтелекту.
 18. Формування психолого-педагогічної готовності до школи дітей з особливими освітніми потребами.
 19. Розвиток невербальних засобів спілкування у дітей з сенсорними порушеннями.
 20. Специфіка використання наочних засобів навчання з дітьми молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями.
 21. Специфіка використання віртуальних технологій з дітьми молодшого шкільного віку з розладами спектру аутизму.
 22. Театралізовані ігри як засіб розвитку навичок спілкування у дітей з затримкою психічного розвитку.
 23. Формування педагогічної компетентності батьків молодших школярів з інтелектуальними порушеннями.
 24. Корекція вад звуковимови та звукосприймання у дітей з дизартрією.
 25. Логопедична робота з розвитку лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ.
 26. Особливості використання казкотерапії у процесі формування зв’яного мовлення з дітьми дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня.
 27. Особливості логопедичної корекції мовленнєвих порушень при дизартрії.
 28. Особливості підготовки старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення до навчання у школі.
 29. Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку з ЗНМ ІV рівня.
 30. Особливості формування лексико-граматичної будови мови в старших дошкільників із порушеннями мовлення.
 31. Особливості навчання підтримуючої комунікації дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
 32. Особливості обстеження дітей з дизартрією.
 33. Розвиток моторики артикуляційного апарату і пальців рук у дітей з дизартрією.
 34. Психологічна корекційна робота при дизартрії у дітей дошкільного віку засобом арттерапії.
 35. Використання допоміжної комунікації у корекційній роботі при алалії у дітей дошкільного віку.
 36. Корекційна робота з подолання дислалії у дітей дошкільного віку.
 37. Корекція фонематичної сторони мовлення у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
 38. Особливості формування просодичної складової мовлення у дітей з дизартрією.
 39. Формування та корекція складової структури слова у дітей з алалією.
 40. Особливості розвитку діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.
 41. Використання дидактичних ігор у формуванні звуковимови та звукосприймання у дітей з фонетико-фонематичними порушеннями мовлення.
 42. Формування експресивного мовлення у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру.
 43. Особливості використання логопедичного масажу при дизартрії у дітей дошкільного віку.
 44. Особливості розвитку словникового запасу у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.

 

ТЕМАТИКА

курсових робіт  для студентів IІІ курсу

 денної та заочної форм навчання 

2021-2022 н.р.

ст. викл. Чулошнікова М. О.

 1. Формування художньо-естетичної сфери дошкільника засобом сучасної іграшки.
 2. Формування читацького інтересу у дітей старшого дошкільного віку засобом створення ними книжок.
 3. Використання дидактичних ігор в розвитку когнітивних здібностей дошкільників в умовах ЗДО.
 4. Розвиток дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі прогулянок.
 5. Вплив стилів сімейного виховання (батьківських позицій) на формування самооцінки дітей старшого дошкільного віку.
 6. Гендерні особливості формування особистості дошкільників.
 7. Формування уявлень дошкільників про сучасні професії шляхом сюжетно – рольових ігор.
 8. Сюжетно – рольова гра як засію формування толерантного ставлення до однолітків.
 9. Формування навичок самостійності та відповідальності у дошкільників засобом казкотерапії.
 10. Дидактична гра як засіб формування елементарних економічних знань та уявлень у дітей старшого дошкільного віку.
 11. Психолого – педагогічні умови формування мотиваційної готовності дошкільника до навчання у школі.
 12. Використання дидактичних ігор в процесі сенсорного виховання та розвитку молодших дошкільників.
 13. Сімейна прогулянка як засіб всебічного розвитку дошкільників.
 14. Формування дружніх стосунків у дітей середнього дошкільного віку засобом театралізованих ігор.
 15. Гендерні особливості взаємин з однолітками у дошкільників.
 16.  Гра – драматизація як засіб розвитку виразності мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Тематика курсових робіт для 3 курсу 

спеціальності Спеціальна освіта

 (керівник: ас. Курєнкова А.В.)

 1. Профілактика дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.
 2. Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з використанням дитячої художньої літератури.
 3. Розвиток комунікативної діяльності дошкільників із ЗНМ
 4. Розвиток комунікації у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.
 5. Шляхи активізації мовлення дітей із ЗНМ.
 6. Розвиток комунікації у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення
 7. Корекційно-педагогічна робота з попередження дисграфії у дітей з ЗПР.
 8. Корекційна робота з дошкільнятами з кохлеарним імплантом.
 9. Розвиток комунікативної діяльності дошкільників із ЗНМ
 10. Формування уявлень про себе і свою сім'ю у дошкільнят з ЗНМ.
 11. Казкотерапія як засіб розвитку комунікативних навичок дошкільнят із ЗНМ.
 12. Логопедична робота по формуванню складової структури слова у дітей молодшого дошкільного віку з важкими порушеннями мовлення..
 13. Розвиток фонематичного слуху і сприйняття у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ з використанням дидактичних ігор.
 14. Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ дитячою художньою літературою.
 15. Профілактика дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.
 16. Готовність до навчання в школі дітей 6 - 7 років з ЗНМ
 17. . Формування навичок навчальної діяльності в учнів з ООП.

 

Тематика курсових робіт для 4 курсу 

спеціальності Спеціальна освіта

 (керівник: ас. Курєнкова А.В.)

 1. Арт-технології як засіб формування міжособистісної взаємодії молодших школярів в інклюзивному класі.
 2. Дидактичні ігри на уроках розвитку мовлення засобом ознайомлення з предметами та явищами навколишньої дійсності у спеціальній школі.
 3. Використання дидактичних ігор на уроках навчання грамоті у спеціальній школі.
 4. Застосування стратегії універсального дизайну в інклюзивному класі.
 5. Застосування цифрових технологій в навчанні дітей з ООП.
 6. Методика використання STEAM освіти в інклюзивному класі.
 7. Поведінкові втручання при між особистісній взаємодії дітей в інклюзивному класі.
 8. Формування математичних уявлень у дітей з ООП в інклюзивному класі.
 9. Розвиток зв'язного мовлення дітей молодшого шкільного віку із ЗНМ засобами кубика Блума
 10. Педагогічні умови морального виховання дітей з порушенням інтелектуального розвитку.
 11. Технології сенсорного виховання дітей із ООП.
 12. Формування графо-моторних навичок у дітей з ЗНМ.
 13. Формування соціальних уявлень у молодших школярів засобом дидактичних ігор в інклюзивному класі.
 14. Педагогічні умови організації інклюзивного навчання засобом універсального дизайну.

Тематика курсових робіт для студентів ІІІ курсу та І курсу скороченного  терміну навчання

спеціальності Дошкільна освіта

(керівник: ас. Бойко С.П.)

 1. Доморальний рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку.
 2. Готовність дитини до навчання у НУШ.
 3. Розвиток креативності дитини старшого дошкільного віку.
 4. Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку.
 5. Особливості спілкування у ранньому дошкільному віці
 6. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників.
 7. Взаємозв’язок психічної атмосфери в родині на рівень загального розвитку дошкільника.
 8. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
 9. Вплив реклами (телебачення) на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
 10. Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини дошкільного віку.
 11. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.
 12. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку.
 13. Вплив складу сім’ї на формування психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.
 14. Вплив кольору на емоційний стан дитини дошкільного віку.
 15. Соціальна адаптація дітей в умовах дошкільного закладу.

Тематика курсових робіт для студентів 4 курсу

спеціальності Дошкільна освіта

(керівник: ас. Бойко С.П.)

 

 1. Рухливі ігри як засіб гармонійного розвитку дитини.
 2. Сloud Сomputing: «хмарна» технологія та її ресурсо-орієнтовані можливості у діяльності вихователя дошкільних навчальних закладів
 3. Спортивні ігри та методика їх проведення у дошкільному навчальному закладі
 4. Сюжетно-рольова гра як різновид творчих ігор
 5. Фізичне виховання в сім’ї (досвід сім’ї Бориса Нікітіна).
 6. Фізичне виховання дітей раннього віку.
 7. Маніпуляція в рекламі для дітей: засоби і механізми впливу
 8. Будівельно-конструктивні ігри як різновид творчих ігор
 9. Вправи спортивного характеру та методика їх проведення у дошкільному навчальному заклад
 10. Дитячі комп’ютерні ігри та їх місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу
 11. Використання новітніх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.
 12. Творчі ігри як фактор екологічного виховання дітей дошкільного віку.
 13. Освітньо-виховна роль ознайомлення з природним довкіллям в дошкільному закладі відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
 14. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі з ознайомленя з природним довкілля.
 15. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
 16. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з екологічного виховання дітей дошкільників.
 17. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника.
 18. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості.
 19. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою.
 20. Розвиток активності та творчості в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку.

Тематика курсових робіт для студентів 3 курсу

спеціальності Спеціальна освіта

(керівник: ас. Бойко С.П.)

 

 1. Психологічні особливості інклюзивної освіти.
 2. Інклюзивна освіта обдарованих дітей 8.психологічна готовність до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
 3. Казко терапія у інклюзивній освіті
 4. Інклюзивна освіта як фактор розвитку толерантності
 5. Особливості організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у закладах дошкільної освіти
 6. Псфихолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО
 7. Психологічні особливості сприймання простору дітьми з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 8. Психологічні особливості довільної уваги дітей з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 9. Психологічні особливості розвитку сенсомоторного інтелекту дітей з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 10. Психологічні умови розвитку відтворювальної уяви дітей з ООП під час ознайомлення з дитячою літературою (вік та нозологія за вибором студента).
 11. Психологічні умови розвитку активної уяви дітей з ООП під час ігрової діяльності (вік та нозологія за вибором студента).
 12. Психологічні особливості переживання комунікативних емоцій дітьми з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 13. Психологічні особливості переживання інтелектуальних емоцій дітьми з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 14. Особливості розвитку вольових якостей дітей з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 15. Діагностика психомоторної готовності дитини з ООП до школи.
 16. Спілкування педагога з дітьми як засіб формування комунікативного досвіду (вік та нозологія за вибором студента).
 17. Особливості оцінювання дітьми інших людей під час спілкування (вік та нозологія за вибором студента).
 18. Особливості взаємодії дітей під час ігрової діяльності (вік та нозологія за вибором студента).
 19. Психологічні особливості дітей з неповних сімей.
 20. Психологічні особливості дітей з неблагополучних сімей.
 21. Вплив негативних емоціогенних ситуацій на психічний розвиток дитини.
 22. Співвідношення довільного та мимовільного запам’ятовування у дітей з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 23. Особливості адаптації дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі.
 24. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку із психофізичними порушеннями.
 25. Особливості фізичного виховання дітей з ООП.
 26. Розумовий розвиток дошкільників із ООП як психолого-педагогічна проблема.
 27. Моральне виховання як важлива складова змісту виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 28. Використання засобів народної педагогіки у всебічному вихованні дошкільників із ООП.
 29. Статеве виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку.
 30. Особливості спілкування молодших школярів з ООП в умовах інклюзії.
 31. Використання нетрадиційних методів і прийомів на логопедичних заняттях з дітьми із порушеннями мовленнєвої діяльності.
 32. Корекційна спрямованість навчання та виховання дітей з психофізичними порушеннями.
 33. Міжнародний досвід проведення та організації роботи асистента вчителя у закладах освіти.
 34. Сучасна концепція розвитку корекційного навчання осіб з порушенням інтелекту.
 35. Сутність ранньої логопедичної корекції.
 36. Особливості сімейного виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку.
 37. Активізація мовленнєвої діяльності дітей раннього віку в освітньому просторі закладу дошкільної освіти.
 38. Особливості адаптивного фізичного виховання дітей з вадами зору.
 39. Особливості адаптивного фізичного виховання дітей з порушеннями слуху.
 40. Особливості адаптивного фізичного виховання дітей з ДЦП.
 41. Використання ЛЕГО-конструкторів у освітній та корекційно-розвивальнійроботі з дітьми з особливими освітніми потребами .
 42. Використання ЛЕГО-конструкторів в ЗДО з інклюзивною формою навчання.
 43. Використання інноваційних технологій в корекційній роботі з дітьми із особливими освітніми потребами
 44. Особливості процесу навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітному просторі.
 45. Особливості взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами
 46. Арт-терапія у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями.
 47. Організація інклюзивного середовища у закладі дошкільної освіти.
 48. Позитивне сімейне середовище як фактор виховання дитини-аутиста 5-6 років.
 49. Подолання бар’єрів спілкування з дітьми-аутистами засобами ігрової діяльності.
 50. Правове регулювання інклюзивної освіти в Україні (загальноосвітня школа).
 51. Система освітньої, корекційної та реабілітаційної діяльності в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти.
 52. Корекційна підтримка молодших школярів з порушеннями слуху в інклюзивній практиці.
 53. Соціальне становлення осіб з обмеженими можливостями слуху і мовлення.
 54. Розвиток соціальної компетентності у підлітків з легкими формами інтелектуальної недостатності в умовах інклюзивної і спеціальної освіти.
 55. Залучення сім’ї у процес соціалізації випускників реабілітаційних центрів.
 56. Професійно-трудова компетентність і компетенції учнів з психофізичними вадами розвитку: термінологічне значення понять
 57. Теоретичні засади формування когнітивних стилів у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями розумового розвитку.
 58. Особливості уявлень про довкілля дітьми з порушеннями розумового розвитку.
 59. Особливості тактильного сприйняття дітей з порушеннями розумового розвитку.
 60. Екологічне виховання дітей з особливими освітніми потребами.
 61. Організаційно-методичні умови забезпечення педагогічної роботи з дітьми з порушеннями розумового розвитку
 62. Теоретичні основи розвитку просторового орієнтування дітей з порушеннями розумового розвитку

 

Тематика курсових робіт для студентів 4 курсу

спеціальності Спеціальна освіта

(керівник: ас. Сіденко Ю.О.)

 1. Театралізовані ігри як засіб розвитку навичок спілкування у дітей із затримкою мовленнєвого розвитку.
 2. Психолого-педагогічні умови сенсорного розвитку дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення в умовах спеціального дошкільного закладу.
 3. Реалізація сенсорного розвитку дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу.
 4. Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами музикотерапії.
 5. Формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами художніх творів.
 6. Формування мовленнєво-рухових навичок у дітей з дизартрією засобами логопедичного масажу.
 7. Методика збагачення словника дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку засобами української народної казки.
 8. Методика формування навичок спілкування у дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку засобами ігрової діяльності.
 9. Методика з подолання мовленнєвих порушень у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами використання комп’ютерних технологій в логопедичній роботі.
 10. Корекція мовлення дітей раннього віку засобами усної народної творчості.
 11. Корекція мовленнєвих порушень у дітей з алалією засобами арт-терапії.
 12. Формування лексичної компетентності дітей дошкільного віку засобами дидактичних сюжетних картин.
 13. Формування виразності мовлення старших дошкільників з порушенням слуху засобами музичної гри.
 14. Використання немовленнєвих комунікативних засобів у роботі з дітьми дошкільного віку, що страждають на моторну алалію.
 15. Засоби розвитку вербальної творчості у дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
 16. Екологічне виховання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення засобами народних традицій.

Тематика курсових робіт для студентів 3 курсу

спеціальності Спеціальна освіта

(керівник: ас. Сіденко Ю.О.)

 1. Педагогічні умови використання традиційних і нетрадиційних методів у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 2. Педагогічні умови використання ігрової діяльності в корекційно-виховній роботі з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 3. Використання інформаційних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 4. Педагогічні умови корекційної роботи з дітьми із розладами аутистичного спектру.
 5. Педагогічні умови корекційної роботи з дітьми з ринолалією.
 6. Педагогічні умови логопедичної роботи при фонетико-фонематичних порушеннях мовлення.
 7. Педагогічні умови корекційної роботи з дітьми з дизартрією.
 8. Роль сім’ї у процесі корекційно-виховної роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 9. Педагогічні умови корекції рухових і мовленнєвих порушень у дітей з дизартрією.
 10. Педагогічне корегування мовлення дітей із ринолалією.
 11. Педагогічне корегування мовлення дітей з дизартрією.
 12. Педагогічне корегування мовлення дітей із сенсорною алалією.
 13. Педагогічне корегування мовлення дітей із моторною алалією.
 14. Пропедевтика порушень писемного мовлення в системі дошкільної логопедичної допомоги.
 15. Педагогічне корегування побудови самостійних висловлювань дітей із моторною алалією.
 16. Педагогічне корегування мовленнєвих порушень при дитячих церебральних паралічах.
 17. Педагогічні умови формування діалогічного і монологічного мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення.
 18. Збагачення словника рідної мови у дітей з порушеннями мовлення засобами ігрової діяльності.
 19. Педагогічні умови мовленнєвої підготовки до школи дітей з порушеннями мовлення.
 20. Педагогічні умови корекційної роботи з дітьми із затримкою мовленнєвого розвитку.
 21. Педагогічні умови навчання розповіданню дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 22. Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників із порушенням мовленнєвого розвитку.
1155
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша