Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки

 на 2019-2020 н.р.

(керівник: док. пед. н., доц. Ковшар О.В.)

 

Проблема: Педагогіка раннього дитинства

 1. Організація життя дітей раннього віку при вступі у дошкільний заклад.
 2. Педагогічні умови організації навчання дітей раннього віку.

Проблема: Розумове виховання дітей дошкільного віку

 1. 3. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку в дидактичній грі. 4. Розумове виховання дітей у творчій грі.
 2. 5. Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.
 3. 6. Народна казка як засіб розумового виховання дітей.
 4. 7. Організація розвивального середовища в дошкільному закладі.

Проблема: Моральне виховання дітей дошкільного віку

 1. 8. Виховання у дошкільників інтересу до соціальної дійсності.
 2. 9. Формування колективних взаємин у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 3. 10. Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку.
 4. 11. Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку.
 5. 12. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.
 6. 13. Виховання дружби у дітей дошкільного віку.
 7. 14. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.
 8. 15. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей.
 9. 1 Формування соціальної компетентності старших дошкільників.
 10. 1 Гендерний підхід до хлопчиків і дівчаток у процесі виховання в дошкільному закладі.

Проблема: Трудове виховання дітей дошкільного віку

 1. 18. Виховання самостійності у дітей молодшого дошкільного віку в самообслуговуванні.
 2. Педагогічні умови організації господарсько-побутової праці дітей старшого дошкільного віку.
 3. 20. Формування трудових умінь і навичок у дітей середнього дошкільного віку.
 4. 21. Формування трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.
 5. 22. Чергування як засіб виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.

23 Педагогічні умови організації спільної праці дітей та дорослих в дошкільному закладі.

 1. Виховання інтересу до праці дорослих у дітей дошкільного віку.
 2. Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку.

Проблема : Естетичне виховання дітей дошкільного віку

 1. Роль театралізованої ігрової діяльності дітей дошкільного віку в естетичному вихованні.
 2. 27. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дошкільників.
 3. Педагогічні умови організації самостійної художньої діяльності старших дошкільників.

Проблема: Дошкільний заклад і школа

29 . Ознайомлення старших дошкільників зі школою.

 1. 30. Виховання у дітей мотиваційної готовності до шкільного навчання.
 2. 31. Формування пізнавальних інтересів і мотивів навчання дітей старшого дошкільного віку.
 3. 32. Спільна робота дошкільного закладу і школи в підготовці дітей до шкільного навчання.
 4. 33. Наступність і перспективність у роботі дошкільного закладу і початкової школи.

Проблема: Дошкільний заклад і сім'я

 1. Взаємодія дитячого садка з батьками у трудовому вихованні дітей.
 2. 35. Взаємодія дитячого садка з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей.
 3. 36. Співробітництво дитячого садка з сім'єю в естетичному вихованні дітей.

Тематика курсових робіт

з теорії та методики розвитку рідної мови дітей

на 2019-2020 н.р.

(керівник: к. філол. н., ст. викл. Іншаков А. Є.)

 1. Методика навчання переказу дітей п’ятого року на основі використання методу моделювання.
 2. Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.
 3. Виховні умови стимулювання мовленнєвої активності дітей середнього (старшого) дошкільного віку в процесі навчання розповіді за картиною.
 4. Розвиток образності мовлення дітей у процесі навчання розповідання за пейзажними картинами.
 5. Особливості навчання розповідання в молодшому дошкільному віці на основі використання наочності.
 6. Особливості застосування структурно-логічної схеми в процесі навчання розповідання старших дошкільників.
 7. Особливості використання командного методу в навчанні старших дошкільників розповідання.
 8. Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєвої творчої діяльності дітей.
 9. Особливості формування передумов зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці.
 10. Методика розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
 11. Мовленнєвий супровід дитини старшого дошкільного віку.
 12. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
 13. Казкотерапія в розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
 14. ММовлення вихователя та його вплив на формування українського мовлення дітей.
 15. Особливості навчання дітей переказу літературних творів в середній (старшій) групі.
 16. Роль розповідей з досвіду в розвитку монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.
 17. Навчання творчого розповідання в старшій групі дошкільного закладу.
 18. Дидактичні картини, їх місце в ознайомленні дітей з навколишнім і словниковій роботі.
 19. Шляхи і методи формування граматичної правильності мови дошкільників.
 20. Система роботи з виховання звукової культури мовлення дітей в молодшій (середній, старшій) групі.
 21. Роль дидактичних ігор і вправ в розвитку мовлення дітей молодшого (середнього, старшого) дошкільного віку.
 22. Виховання моральної особистості старшого дошкільника на матеріалі казок В. Сухомлинського
 23. Виховання почуття гумору в дошкільників засобами художньої літератури
 24. Роль малих жанрів фольклору в розвитку мовленнєвої культури старших дошкільників
 25. Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання в школі
 26. Дитяче словотворення старших дошкільників
 27. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства
 28. Партнерство дошкільного закладу та сім’ї у патріотичному вихованні дітей
 29. Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших дошкільників
 30. Формування театрально-мовленнєвої компетенції у старших дошкільників
 31. Формування розмовного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
 32. Скоромовки та чистомовчи у формуванні звукової культури дошкільників
 33. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки
 34. Українська національна іграшка та її місце в закладі дошкільної освіти
 35. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї в мовленнєвому розвитку дошкільників

Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки

на 2019-2020 н.р. 3 курс.

(керівник: к.пед.н., ст.викл. Саф’ян К.Ю.)

 

 1. Творча гра як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку.
 2. Естетичне виховання дошкільників засобами театру.
 3. Формування культури спілкування дітей старшого дошкільного віку.
 4. Особливості навчання дошкільників елементів математики за системою М.Монтессорі.
 5. Формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку.
 6. Творча гра як засіб естетичного виховання дошкільників.
 7. Використання досвіду «Школи під голубим небом» В. Сухомлинського в роботі сучасного дошкільного закладу.
 8. Дитяча література як засіб екологічного виховання дошкільників.
 9. Використання ігрових технологій у моральному вихованні дітей старшого дошкільного віку.
 10. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з формування готовності дитини до шкільного навчання.
 11. Гра як засіб економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 12. Роль мультфільмів у навчанні дошкільників елементів математики.
 13. Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників.
 14. Художньо-мовленнєвий розвиток дітей середнього дошкільного віку.
 15. Іграшка як засіб виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку.
 16. Виховання взаємодопомоги у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 17. Народні казки як засіб морального виховання дошкільників.
 18. Виховання навичок самообслуговування у дітей молодшого дошкільного віку.
 19. Особливості поведінки дітей середнього дошкільного віку в стресових ситуаціях.
 20. Особливості сенсорного розвитку дошкільника.

Тематика курсових робіт з педагогіки дошкільної/психології дитячої

(3 курс)

 на 2019-2020 навч.рік.

(керівник: к. пед. н., ст.викл. Суятинова К. Є.)

 

 1. Психолого-педагогічні умови економічного виховання дошкільників.
 2. Виховання патріотизму в умовах закладу дошкільної освіти.
 3. Психолого-педагогічні умови розвитку самооцінки у дітей передшкільного віку.
 4. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги у дітей передшкільного віку.
 5. Можливості використання комп’ютерних ігор в індивідуальній роботі з дітьми передшкільного віку.
 6. Особливості прояву ліворукості у дітей старшого дошкільного віку.
 7. Психологічні особливості дитячих конфліктів у дітей передшкільного віку.
 8. Вплив спілкування з однолітками на розвиток предметної діяльності у ранньому віці.
 9. Психологічні особливості дітей із неблагополучних сімей.
 10. Особливості розвитку вольових якостей у старших дошкільників.
 11. Роль малювання у сенсорному вихованні дітей раннього віку.
 12. Вплив використання комп’ютера на здоров’я у дітей передшкільного віку.
 13. Психологічна безпека учасників освітнього процес в закладі дошкільної освіти.
 14. Розвиток словника молодших дошкільників у різних видах діяльності.
 15. Особливості мовленнєвого розвитку дітей у період переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку.
 16. Вплив сюжетно-рольової гри на мовленнєвий розвиток старших дошкільників.
 17. Співпраця закладу дошкільної освіти та сім’ї у формування соціальної компетентності дошкільників.
 18. Специфіка навчання дітей дошкільного віку дихальним вправам.

Орієнтовна тематика курсових робіт з часткових методик 2019-2020 н.р.

 

Викладач: к. пед. н. Суятинова К. Є.

 1. Формування рухової функції у дітей дошкільного віку з ДЦП.
 2. Формування іншомовних комунікативних умінь у дітей передшкільного віку у взаємодії закладу дошкільної освіти з родиною.
 3. Предметно-просторове розвивальне середовище як засіб розвитку україномовлення дітей передшкільного віку.
 4. Естетичне виховання дітей передшкільного віку засобами витинанки
 5. Вербальні ігри як засіб організації мовленнєвої діяльності дітей передшкільного віку.
 6. Використання пальчикової гімнастики як засобу розвитку дрібної моторики рук у дітей молодшого дошкільного віку.

Тематика курсових робіт з окремих методик 2019-2020 н.р.

(керівник: к. пед. н., ст.викл. Бадіца М.В.)

з навчальної дисципліни

«Основи образотворчого мистецтва з методикою

керівництва зображувальною діяльністю дітей»

 

 1. Розвиток творчих здібностей у дітей засобом витинання.
 2. Розвиток творчого сприймання та фантазії в процесі розважального

    малювання.

 1. Вплив творів декоративно-прикладного мистецтва на збагачення змісту

    дитячих малюнків.

 1. Формування художніх умінь у дошкільників на заняттях з аплікації.
 2. Педагогічні умови навчання дошкільників техніці малювання.
 3. Естетичне виховання дошкільників шляхом ознайомлення з творами

    народно-прикладного мистецтва.

 1. Вплив казки на розвиток зображувальної творчості дітей.
 2. Розвиток творчості дітей на заняттях з ліплення.
 3. Система ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з творами

    живопису (натюрмортом).

 1. Особливості керівництва самостійною діяльністю дітей в процесі

      декоративного ліплення.

 1. Особливості організації гурткової роботи щодо ознайомлення

      дошкільників із скульптурою.

 1. Роль музейної педагогіки у формуванні естетичних смаків дошкільника.
 2. Сенсомоторний розвиток дошкільника в процесі ознайомлення з

      образотворчим мистецтвом.

 1. Розвиток органів відчуття у процесі образотворчої діяльності.
 2. Розвиток зображувальної діяльності в ранньому віці.
 3. Художньо-дидактична гра в системі навчання дітей основам зображення.
 4. Шляхи навчання дітей старшого дошкільного віку естетичного

      сприйняття творів образотворчого мистецтва.

 1. Педагогічні умови організації художньо-творчої діяльності дітей.
 2. Формування технічних умінь моделювання з паперу у дошкільників.
 3. Педагогічні умови організації самостійної зображувальної діяльності старших дошкільників.
 4. Орігамі як засіб формування худжньо-конструкторських умінь і навичок

       у дітей старшого дошкільного віку.

 1. Українське народно-декоративне мистецтво як засіб формування

       національної свідомості старших дошкільників.

 1. Система навчальних завдань як засіб розвитку творчих здібностей дітей.
 2. Ігротерапія як модель забезпечення особистісно-орієнтовного навчання

      особистості.

 1. Формування основ техніки створення художнього образу шляхом

       інтеграції навчальних процесів.

 1. Художне конструювання як творчий метод дизайну.
 2. Формування виразності образу в процесі виготовлення художніх виробів.
 3. Формування художньо-образотворчої компетентності дошкільника

      засобом казок В. Сухомлинського.

 1. Декоративно-прикладне мистецтво як засіб залучення дітей до народної

      культури.

 1. Технологія використання природного матеріалу в дитячій творчості.
 2. Організація колективних форм роботи на заняттях художньо-естетичного

      циклу.

 1. Синтез мистецтв як фактор розвитку творчості дитини.
 2. Дитяча художня студія як соціокультурне середовище для розвитку

      креативності дитини.

 1. Розвиток креативності старших дошкільників засобом нетрадиційного

      малювання.

 1. Умови розвитку орієнтовно-дослідницької діяльності у дітей раннього

      віку.

 1. Сенсомоторний розвиток дітей в процесі ознайомлення з образотворчим мистецтвом.
 2. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобом гри.

з навчальної дисципліни

«Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень»

 

 1. Методика розвитку алгоритмічних дій дошкільників у процесі розв’язання логічних задач.
 2. Використання елементів проблемного навчання в математичному розвитку дошкільників.
 3. Розвиток сенсорних здібностей дітей дошкільного віку за системою

    саморозвитку М. Монтессорі.

4.Проектування дидактичних ситуацій у математичному розвитку дошкільників.

 1. Ігрові ситуації як засіб математичного розвитку дошкільника.
 2. Інтегровані заняття як умова розвитку пізнавальної активності в процесі

    навчання дітей елементам математики.

 1. Розвиток у дошкільників здібностей до просторового моделювання.
 2. Технологія розвитку економічних уявлень у дошкільників.
 3. Навчально-логічні вміння як складова логіко-математичної «компетенції»

    дітей дошкільного віку.

 1. Технологія індивідуального розвитку елементів критичного мислення у дітей.
 2. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних

      уявлень у дітей різновікових груп.

 1. Технологія використання інтегративних дидактичних модулів у логіко-математичному розвитку дітей.
 2. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку засобом Lego-конструктора.
 3. Формування організаційних умінь самостійної математичної діяльності у дошкільників.
 4. Розвиток пізнавального інтересу у молодших дошкільників засобами

      математичної гри.

 1. Використання книг математичного змісту в розвитку обчислювальної діяльності дошкільників.
 2. Використання прийомів ейдетики в ознайомленні дітей з цифрою.
 3. Ознайомлення дошкільників з народною математикою засобом фольклору.
 4. Моделювання як засіб логіко-математичного розвитку дітей.
 5. Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників засобами сімейних традицій.
 6. Пізнавальна книга як засіб формування логіко-математичної компетенції дітей.
 7. Використання комп’ютерних технологій в самостійній математичній діяльності дошкільників.
 8. Технологія ознайомлення з натуральним числом засобом народознавчого матеріалу.
 9. Особливості формування уявлень про масу предметів у дітей старшого дошкільного віку.

 

Теми курсових робіт з окремих методик  для студентів 4 курсу

денного відділення на 2019-2020 н.р.

(керівник: ст. викл. Чулошнікова М. О.)

 1. Методика використання наочності в процесі формування словникового запасу дітей дошкільного віку.
 2. Логоритміка як ефективний метод подолання мовних порушень у дітей дошкільного віку.
 3. Методика розвитку фонематичного слуху дошкільників на заняттях з музики та хореографії.
 4. Виховання звукової культури мовлення в дошкільників засобами театралізованої діяльності.
 5. Удосконалення мовлення дітей старшого дошкільного віку шляхом використання ілюстрацій.

Теми курсових робіт з дошкільної педагогіки та окремих методик для студентів 4 курсу

денного відділення на 2019-2020 н.р.

(керівник: ас. Кравцова А.О.)

1.Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.

2.Врахування гендерного підходу в організації  ігрової діяльності дошкільників.

3.Художня праця та її можливості у процесі формування творчої активності старших дошкільників.

 1. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі.

5.Використання різних природних матеріалів як засобу розвитку творчості у старших дошкільників.

7.Роль ляльки-персони в адаптації  дошкільників раннього віку   в умовах ЗДО.

8.Виховні умови стимулювання мовленнєвої активності дітей середнього віку в процесі  навчання розповіді за картиною.

9.Формування естетичного сприйняття природи у дітей старшого дошкільного віку.

10.Інноваційні педагогічні технології супроводження навчання дітей старшого дошкільного віку з малювання.

 1. Педагогічні умови естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.
 2. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва.

13.Використання бізібордів як засобу активного розвитку дрібної моторики у дітей молодшого дошкільного віку.

14.Розвиток трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.

15.Розвиток пізнавального інтересу  у молодших дошкільників засобами сюжетно-рольової  гри.

15.Соціалізація дошкільників старшого дошкільного віку художніми засобами в умовах ЗДО.

16.Особливості формування передумов зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці.

 1. Гра як засіб фіксації знань дошкільників про природне довкілля.

18.Моделювання педагогічних технологій супроводження гігієнічної гімнастики після денного сну у дітей 5-6 років.

 20.Розвиток творчих здібностей   молодших дошкільників на заняттях із ліплення.

21.Роль музейної педагогіки у формуванні естетичних смаків старшого дошкільника.

22.Використання дидактичних ігор у сенсорному розвитку дітей раннього віку.

23.Художнє конструювання як творчий метод  дитячого дизайну.

 1. Роль лепбуків в опануванні сталого розвитку дошкільників.
 2. Педагогічні умови організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку.

26.Педагогічні передумови використання  будівельно-конструктивних ігор в ЗДО для різновікових груп.

 1. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у роботі з дітьми дошкільного віку.
 2. Наступність дошкільного закладу та школи у формуванні соціальної компетенції дітей засобами сімейних традицій.
 3. Емоційні порушення у дітей дошкільного віку та способи їх корекції в умовах ЗДО.
 4. Проблеми обдарованої особистості в практиці сучасної дошкільної освіти.
1155
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31