Дошкільної і спеціальної освіти
Факультет педагогічної освіти

Теми кваліфікаційних робіт спеціальності 016 Спеціальна освіта, групи СОм-22 

Група

Прізвище, ім’я

Тема

Керівник

1

СОм-22

Хітун Н.

«Розвиток комунікативної діяльності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобом комунікативно-розвивального середовища»

Ковшар О.В.

2

СОм-22

Овчарук І.

«Формування мовленнєвої готовності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення до   навчання в школі»

Ковшар О.В.

3

СОм-22

Садовник А.

«Розвиток усного мовлення дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями засобом дидактичним ігор»

Ковшар О.В.

4

СОм-22

Блоха Ю.

«Корекція мовленнєвих порушень у дітей старшого дошкільного віку засобом інформаційних технологій»

Ковшар О.В.

5

СОм-22

Постоян Н.

«Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей 5-6 років із загальним недорозвиненням мовлення»

Ковшар О.В.

6

СОм-22

Деркач З.

«Формування комунікативної активності у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення засобами інфоваційних технологій» 

Ковшар О.В.

7

СОм-22

Лясковська І.І.

«Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру»

Коломоєць Т.Г.

8

СОм-22

Нагорняк Ю.С.

«Корекція оптико-просторових та графічних помилок в учнів початкової школи»

Коломоєць Т.Г.

9

СОм-22

Томашук П.В.

«Формування комунікативних навичок в дошкільників з РСА»

Коломоєць Т.Г.

10

СОм-22

Пухальська І.В.

«Підвищення мовленнєвої активності дітей з ООП засобами мнемотехніки»

Бондаренко Ю.А.

11

СОм-22

Сорокун К.Л.

«Розвиток фразового мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами народної творчості»

Бондаренко Ю.А.

12

СОм-22

Мозга Р.Ю.

«Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами ігрової діяльності»

Сіденко Ю.О.

13

СОм-22

Бурлак Д.А.

«Розвиток слухомовленнєвої пам’яті у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами мнемотехніки»

Сіденко Ю.О.

14

СОм-22

Гориславець Т.М.

«Корекція звязного мовлення дошкільнят із загальним недорозвитком мовлення засобом арт-терапії»

Курєнкова А.В.

15

СОм-22

Дядюшка Н.А.

«Корекція просодичного боку мовлення в дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами інтерактивних технологій»

Курєнкова А.В.

16

СОм-22

Ліпеха В.А.

«Логопедична робота з формування комунікативних навичок у старших дошкільників з загальним недорозвитком мовлення засобом ігрової діяльності»

Курєнкова А.В.

 

 Теми кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта, групи ЗДОм-22 

1

ЗДОм-22

Шепеленко К.Г.

«Емоційний розвиток дітей перед шкільного віку засобом театралізованої діяльності. Укладання збірки творів»

Ковшар О.В.

2

ЗДОм-22

Риндіна С.В.

«Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчально-пізнавальної діяльності у школі засобом ТРВЗ. Укладання збірки завдань»

Ковшар О.В.

3

ЗДОм-22

Філіпова О.В.

«Формування соціальної позиції «школяр» в дітей перед шкільного віку, засобом партнерської взаємодії педагога-вихователя, та вчителя першого класу»

Ковшар О.В.

4

ЗДОм-22

Стоєва О.В.

«Розвиток емоційного інтелекту в ігровій діяльності майбутніх першокласників»

Бадіца М.В.

5

ЗДОм-22

Щавленко С.Є.

«Формування операційної готовності старших дошкільників до використання комп’ютерних засобів у самостійній математичній діяльності»

Бадіца М.В.

6

ЗДОм-22

Дементьєва К.Ю.

«Розвиток просторових орієнтувань старших дошкільників у процесі організації піших прогулянок»

Бадіца М.В.

7

ЗДОм-22

Дмитренко М.М.

«Туристична подорож як засіб ознайомлення старших дошкільників із краєзнавчим простором Дніпропетровщини»

Бадіца М.В.

8

ЗДОм-22

Стоєва О.В.

«Розвиток емоційного інтелекту в ігровій діяльності майбутніх першокласників»

Бадіца М.В.

9

ЗДОм-22

Калашнікова А.В.

«Виховний потенціал творів О. Сухомлинського в роботі з дітьми перед шкільного віку. Добірка конспектів занять»

Іншаков А.Є.

10

ЗДОм-22

Волкова К.О.

«Спільна робота закладу дошкільної освіти та сім’ї з мовленнєвого розвитку дошкільників. Презентація системи роботи»

Іншаков А.Є.

11

ЗДОм-22

Сластунова Г.І.

«Традиційні українські народні промисли й ремесла в роботі з дошкільниками. Система роботи щодо ознайомлення дітей з промислами й ремеслами»

Іншаков А.Є.

12

ЗДОм-22

Соловей Л.П.

«Формування індивідуального освітнього середовища дітей передшкільного віку. Розробка методичного забезпечення.»

Іншаков А.Є.

13

ЗДОм-22

Богдан Н.О.

«Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки дітей до школи. Презентація будівельно-конструктивних ігор»

Іншакова І.Є.

14

ЗДОм-22

Зеленська О.В.

«Ігрова технологія як ефективний засіб розумового виховання дітей в сучасному закладі дошкільної освіти. Укладання збірки ігрових технологій»

Іншакова І.Є.

15

ЗДОм-22

Гарник Л.О.

«Роль малих жанрів українського фольклору в мовленнєвому розвитку дошкільників. Розробка конспектів занять»

Іншакова І.Є.

16

ЗДОм-22

Феньків О.О.

«Національно-патріотичне виховання дітей перед шкільного віку засобом краєзнавства. Виготовлення альбому краєзнавства»»

Іншакова І.Є.

17

ЗДОм-22

Бубало В.І.

«Сенсорний розвиток дітей раннього віку засобом розвивальної дошки "Бізіборд"»

Суятинова К.Є.

18

ЗДОм-22

Агафонова В.В.

«Методичний супровід формування дослідницької компетентності дошкільників в ігровій діяльності»

Суятинова К.Є.

19

ЗДОм-22

Прудченко Л.В.

«Упровадження системи національно-патріотичного виховання в практику роботи дошкільної освіти»

Суятинова К.Є.

20

ЗДОм-22

Кравченко Г.В.

«Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства. Укладання картотеки ігор»

Суятинова К.Є.

21

ЗДОм-22

Наумчик Н.В.

«Розвиток допитливості у дітей дошкільного віку засобом LEGO-конструювання. Розробка комплексу занять»

Кулінка Ю.С.

22

ЗДОм-22

Махінько Р.С.

«Формування емоційно-творчої культури дітей дошкільного віку в процесі художньої праці. Розробка методичних рекомендацій до занять з художньої праці (середня група)»

Кулінка Ю.С.

23

ЗДОм-22

Кравчук К.О.

«Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників засобом технології розвитку творчих здібностей дітей на заняттях із ліплення. Розробка комплексу ігрових вправ»

Кулінка Ю.С.

 

 Теми кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта, групи ДВП(ДВ)м-22 

1

ДВм-22

Колінько А.П.

«Формування медіа грамотності у дітей старшого дошкільного віку. Укладання методичного збірника»

Ковшар О.В.

2

ДВм-22

Кривонос Л.П.

«Використання методу проектів при підготовці до музичних свят у сучасному дошкільному закладі. Методична розробка»

Ковшар О.В.

3

ДВПм-22

Ісаєва Д.Ю.

«Особливості розвитку мовленнєвої творчості дітей перед шкільного віку в ігровій діяльності. Укладання каталогу ігор»

Іншаков А.Є.

4

ДВПм-22

Матінян А. В.

«Система роботи з підготовки руки дитини до письма. Презентація форм та видів роботи з дошкільниками»

Іншаков А.Є.

5

ДВПм-22

Карпенко М.С.

«Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників. Укладання збірки казок»

Іншаков А.Є.

6

ДВм-22

Курган Д.В.

«Розвиток фізичних здібностей майбутніх плавців на етапі початкової підготовки»

Бадіца М.В.

7

ДВПм-22

Охотна С.М.

«Використання театралізованої діяльності в ознайомленні дітей п’ятого року життя зі звуком»

Бадіца М.В.

8

ДВм-22

Кравченко Є.В.

«Українські народні рухливі ігри як засіб фізичного виховання дітей. Добірка народних рухливих ігор»

Іншакова І.Є.

9

ДВПм-22

Щербиніна В.С.

«Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативних навичок у старших дошкільників. Укладання збірки сюжетно-рольових ігор»

Іншакова І.Є.

10

ДВм-22

Пуцанкова К.А.

«Організаційно-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом цифрових технологій»

Суятинова К.Є.

11

ДВПм-22

Платонова В.В.

«Методичний супровід формування дослідницької компетентності дошкільників в ігровій діяльності»

Суятинова К.Є.

12

ДВПм-22

Масло А.Д.

«Партнерська взаємодія сім’ї та закладу дошкільної освіти у процесі національно-патріотичного виховання»

Суятинова К.Є.

13

ДВПм-22

Бокун В. Е.

«Партнерська взаємодія батьків та вихователів з формування у дітей старшого дошкільного віку навичок економного використання природних ресурсів і їх збереження»

Суятинова К.Є.

14

ДВПм-22

Вража О.І.

«Виховання інтересу до регіональної культури у дітей старшого дошкільного віку (на матеріалі художніх промислів). Розробка робочого зошиту»

Кулінка Ю.С.

15

ДВПм-22

Бакланова К.В.

«Розвиток пізнавальної активності старших дошкільників в процесі ознайомлення з декоративним мистецтвом (на матеріалі української народної ляльки). Методичне забезпечення»

Кулінка Ю.С.

16

ДВм-22

Коцман М.В.

«Формування предметно-практичної компетентності у дітей середнього дошкільного віку за методикою М. Монтессорі. Укладання методичних рекомендацій»

Кулінка Ю.С.

17

ДВПм-22

Афанасова С.В.

«Стабілізація емоційного стану дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану засобом терапевтичних казок. Збірка візуального контенту»

Чулошнікова М.О.

 

 

 

 

 

20746

 

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта

(Викладач: док. пед. н., проф. Ковшар О.В.)

  1. Емоційний розвиток дітей перед шкільного віку засобом театралізованої діяльності. Укладання збірки творів;
  2. Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчально-пізнавальної діяльності у школі засобом ТРВЗ. Укладання збірки завдань;
  3. Формування соціальної позиції «школяр» в дітей перед шкільного віку, засобом партнерської взаємодії педагога-вихователя, та вчителя першого класу;
  4. Формування медіа грамотності у дітей старшого дошкільного віку. Укладання методичного збірника;
  5. Використання методу проектів при підготовці до музичних свят у сучасному дошкільному закладі. Методична розробка; 
 1. Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 016 Спеціальна освіта

  (Викладач: док. пед. н., проф. Ковшар О.В.)

  1. Особливості розвитку пам’яті дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення.
  2. Особливості корекційної роботи в учнів початкової школи з дислексією та дисграфією.
  3. Система логопедичної роботи з розвитку зв`язного мовлення дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору.
  4. Особливості письма слабозорих першокласників із порушенням мовлення.
  5. Система логопедичної роботи з розвитку мовлення у дітей із РАС.
  6. Корекція мовлення в дітей середнього дошкільного віку засобами логоритміки.
  7. Розвиток дрібної моторики рук у дітей з мовленнєвими порушеннями засобами конструктивних ігор.
  8. Особливості усного зв’язного мовлення слабозорих дошкільників у підготовчій групі ЗДО.
  9. Особливості навчання учнів початкових класів з дисграфією.
  10. Зміст та напрямки логопедичної роботи з формування та розвитку словника дітей.
  11. Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників із ЗНМ засобами музикотерапії.
  12. Особливості підготовки незрячих дітей із мовленнєвими порушеннями до навчання в школі.
  13. Розвиток фонематичних процесів у дітей з дислалією.
  14. Формування мовленнєвої готовності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення до навчання в школі;
  15. Розвиток усного мовлення дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями засобом дидактичним ігор;
  16. Корекція мовленнєвих порушень у дітей старшого дошкільного віку засобом інформаційних технологій;
  17. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей 5-6 років із загальним недорозвиненням мовлення;
  18. Формування комунікативної активності у немовленнєвих дітей старшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій.
 2. Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 016 Спеціальна освіта

  (Викладач: док. пед. н., проф. Бондаренко Ю.А.)

 

 1. Розвиток мовленнєвої активності старших дошкільників із порушеннями мовлення (вид порушення за вибором) засобами мнемотехніки.
 2. Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення засобами художнього слова.
 3. Розвиток ритмічної сторони мовлення дошкільників із дизартрією.
 4. Організаційно-методичні засади діяльності вчителя-логопеда закладу загальної середньої освіти.
 5. Роль вчителя-логопеда у забезпеченні психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.
 6. Розвиток зв’язного мовлення дошкільників із порушеннями мовлення засобами театралізованої діяльності.
 7. Розвиток дрібної моторики рук у дітей із мовленнєвими порушеннями (вид порушення за вибором).
 8. Розвиток зв’язного мовлення дошкільників із ЗНМ засобами музикотерапії.
 9. Розвиток ритмічної організації мовлення дошкільників із порушеннями мовлення (вид порушення за вибором) засобами логоритміки.
 10. Активізація розвитку дітей раннього віку з порушеннями мовлення засобами сенсорної інтеграції.
 11. Профілактика дисграфії у дітей дошкільного віку з порушеннями розвитку мовлення та мови (інших нозологічних груп дітей).
 12. Використання інформаційних технологій та ігрових прийомів для корекції мовлення дітей з дизартрією (анартрією), (тяжкими порушеннями мовлення).
 13. Формування комунікативних навичок у дітей молодшого дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання.
 14. Організація логопедичного супроводу дітей з ООП у закладі загальної середньої освіти.
 15. Організація логопедичного супроводу дітей з ООП у закладі дошкільної освіти.

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 016 Спеціальна освіта

(Викладач: к. соц. н., доц. Коломоєць Т.Г.)

 1. Корекція порушень мовленнєвого розвитку у дітей з РСА засобами сенсорної інтеграції.
 2. Активізація розвитку дітей раннього віку з порушеннями мовлення засобами сенсорної інтеграції.
 3. Формування комунікативної компетенції у дітей з аутизмом засобами секвенційних програм.
 4. Активізація мовленнєвої діяльності дітей з відсутністю вербальних засобів спілкування.
 5. Розвиток комунікативних умінь у дітей з аутизмом в процесі логопедичної роботи над зв'язним мовленням.
 6. Профілактика дисграфії у дітей дошкільного віку з порушенням мовленнєвого розвитку.
 7. Формування компетенцій читання в учнів початкової школи з дислексією.
 8. Використання інформаційних технологій та ігрових прийомів для корекції мовлення дітей з дизартрією, (тяжкими порушеннями мовлення).
 9. Формування експресивного мовлення у дітей з алалією.
 10. Формування імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних технологій.
 11. Формування складової структури слова у дітей зі специфічними розладами мовлення.
 12. Розвиток дрібної моторики рук у дітей з мовленнєвими порушеннями засобами конструктивних ігор.
 13. Робота вчителя-логопеда в команді фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 016 Спеціальна освіта

(Викладач: док. PhD зі спеціальної освіти Курєнкова А.В.) 

1. Психолого-педагогічні умови формування у дітей 6-7 років із загальним недорозвитом мовлення немовних передумов до оволодіння грамотою

2. Система логопедичної роботи з пропедевтики порушень розуміння при читанні у старших дошкільників з загальним недорозвитом мовлення

3. Логопедична робота з формування комунікативних навичок у старших дошкільників з загальним недорозвитом мовлення

4. Система логопедичної роботи з пропедевтики порушень розуміння при читанні у старших дошкільників з загальним недорозвитом мовлення

5. Корекція просодичного боку мовлення в дітей старшого дошкільного віку з дизартрією

6. Елементи арт-терапії як засіб корекції зв'язного мовлення дошкільнят із загальним недорозвитком мовлення

7. Театралізовані ігри як засіб розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня

8. Комп'ютерні технологій як засіб корекції фонетики у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією

 

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 016 Спеціальна освіта

(Викладач: док. PhD зі спеціальної освіти Сіденко Ю.О) 

Корекція лексико-семантичної складової мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення старшого дошкільного віку засобами казкотерапії.
2. Формування комунікативної компетентності у дітей з розладами аутистичного спектру засобами секвенційних програм.
3. Формування звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ засобами художньої літератури.
4. Особливості формування фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей з дислалією засобами дидактичних ігор.
5. Формування комунікативної компетентності у дітей з розладами аутистичного спектру засобами ігрової діяльності.
6. Розвиток зв’язного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами ігрової діяльності.
7. Розвиток слухомовленнєвої пам’яті у дітей молодшого шкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами мнемотехніки.
8. Формування комунікативних навичок у дітей із загальним недорозвиненням молодшого дошкільного віку в умовах інклюзивного
навчання.
9. Розвиток монологічного мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення засобом сторітелінгу.
10. Сторітелінг як засіб розвитку монологічного мовлення у дітей із розладами аутистичного спектру.
11. Формування лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами
інтерактивних комп’ютерних технологій.

 

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта

(Викладач: к. пед. н., доц. Бадіца М. В.)

1. Формування операційної готовності старших дошкільників до використання комп’ютерних засобів у самостійній математичній діяльності.
2. Розвиток емоційного інтелекту в ігровій діяльності майбутніх першокласників.
3. Технологія проектування математичних ситуацій у математичному розвитку старших дошкільників.
4. Використання театралізованої діяльності в ознайомленні дітей п’ятого року життя з звуком (буквою – 6 р.ж.).
5. Розвиток просторових орієнтувань старших дошкільників у процесі організації піших прогулянок.
6. Туристична подорож як засіб ознайомлення старших дошкільників із краєзнавчим простором Дніпропетровщини.

 

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта

(Викладач: к. філол. н., доц. Іншаков А.Є.)

1. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників. Укладання збірки казок.
2. Спільна робота закладу дошкільної освіти та сім’ї з мовленнєвого розвитку дошкільників. Презентація системи роботи.
3. Традиційні українські народні промисли й ремесла в роботі з дошкільниками. Система роботи щодо ознайомлення дітей з промислами й ремеслами.
4. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками. Представлення форм та змісту індивідуального освітнього середовища дітей.
5. Особливості розвитку мовленнєвої творчості дітей передшкільного віку в ігровій діяльності. Укладання каталогу ігор.
6. Виховний потенціал творів О. Сухомлинського в роботі з дітьми передшкільного. Добірка конспектів занять.
7. Система роботи з підготовки руки дитини до письма. Презентація форм та видів роботи з дошкільниками.
8. Театралізація та драматизація в мовленнєвому розвитку дітей передшкільного віку. Добірка творів та система роботи з ними.
9. Інноваційні педагогічні технології в мовленнєвому розвитку дітей передшкільного віку. Добір та презентація інноваційних педагогічних технологій.
10. Соціокультурна компетентність у мовленнєвому розвитку старших дошкільників. Методичні рекомендації.
11. Патріотичне виховання старших дошкільників засобом художньої літератури. Презентація системи роботи.
12.Виховання почуття відповідальності старших дошкільників засобом дитячої літератури. Презентація методичного забезпечення. 
13.Роль і місце ІКТ у мовленнєвому розвитку старших дошкільників. Презентація системи роботи.

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта

(Викладач: к. пед. н., доц. Суятинова К.Є.)

 1. Організаційно-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом цифрових технологій.
 2. Формування лідерських якостей у дітей дошкільного віку засобами творів В. Нестайка.
 3. Педагогічне наставництво як умова стимулювання творчого зростання молодих вихователів ЗДО.
 4. Професійно-педагогічна підготовка вихователя закладу дошкільної освіти.
 5. Соціалізація дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.
 6. Формування культури демократії в закладах дошкільної освіти
 7. Адаптація тимчасово переміщених дітей до освітнього середовища ЗДО.
 8. Адаптація дітей із посттравматичним стресовим розладом до навчання в ЗДО
 9. Використання досвіду реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи в освітньому процесі закладу дошкільної освіти України.
 10. Використання досвіду реалізації інклюзивної освіти в США в освітньому процесі закладів дошкільної освіти України.
 11.  Організація універсального дизайну та розумного пристосування в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.
 12. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей з ООП.
 13. Формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку в умовах воєнного стану.

 

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта

(Викладач: к. пед. н., доц. Кулінка Ю.С)

 

1.     Розвиток конструктивно-моделювальної діяльності дітей дошкільного віку засобом роботи з LEGO.

2.     Формування творчої уяви  дошкільників засобом декоративної діяльності за мотивами народних промислів (на матеріалі народної іграшки).

3.     Розвиток графомоторних навичок дошкільників засобом  технології пісочної анімації.

4.     Набуття дошкільниками знань з декоративно-прикладного мистецтва при виготовленні виробів з паперу та картону засобом технології сторітеллінг.

Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта

(Викладач: к. філол. н., доц. Іншакова І. Є.)

 1. Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку засобами дидактичних ігор. Презентація дидактичних ігор.
 2. Сучасні педагогічні технології навчання дошкільників у процесі фізичного виховання. Добірка конспектів занять.
 3. Мнемотехніка як засіб розвитку мовленнєвої активності дошкільників. Презентація системи роботи.
 4. Інтерактивні ігри як засіб формування інтелектуальної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій українській школі. Добірка ігор.
 5. Виховання здорового способу життя у дітей старшого дошкільного віку засобами спортивних свят та розваг. Методичне забезпечення.
 6. Сендплей як метод розкриття творчого потенціалу дитини. Представлення змісту роботи.
 7. Нетрадиційні методи роботи з дошкільниками: музикотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, арт-терапія. Методичне забезпечення.
 8. Лепбук як засіб інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку. Виготовлення та презентація лепбуку.
 9. Сучасні форми роботи закладу дошкільної освіти з батьками. Методичне забезпечення.

Теми кваліфікаційних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта

Ст. викл. Чулошнікова М. О.

1.Стабилізація емоційного емоційного стану дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану засобом терапевтичних казок. Збірка візуального контенту.
2.Формування когнітивних здібностей дошкільника за допомогою дошки Більгоу . Укладання збірки вправ та ігор.
3.Педагогічні умови формування соціальних компетентностей дошкільників в умовах дистанційного навчання. Укладання методичних рекомендацій.

17221

Курсові та кваліфікаційні роботи: підготовка, написання, оформлення та їх захист: методичні рекомендації для студентів ЗВО спеціальності «Дошкільна освіта» та « Спеціальна освіта». 2-е вид. доповн. Кривий Ріг: КДПУ, 2021. – 48с.

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт (для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта

Бланк заяви на кваліфікаційну роботу

14804

Освітня програма «Дошкільна освта»

Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки

 на 2023-2024 н.р.

(керівник: док. пед. н., проф. Ковшар О.В.)

 

Проблема: Педагогіка раннього дитинства

 1. Організація життя дітей раннього віку при вступі у дошкільний заклад.
 2. Педагогічні умови організації навчання дітей раннього віку.

Проблема: Розумове виховання дітей дошкільного віку

 1. 3. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку в дидактичній грі. 4. Розумове виховання дітей у творчій грі.
 2. 5. Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.
 3. 6. Народна казка як засіб розумового виховання дітей.
 4. 7. Організація розвивального середовища в дошкільному закладі.

Проблема: Моральне виховання дітей дошкільного віку

 1. 8. Виховання у дошкільників інтересу до соціальної дійсності.
 2. 9. Формування колективних взаємин у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 3. 10. Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку.
 4. 11. Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку.
 5. 12. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.
 6. 13. Виховання дружби у дітей дошкільного віку.
 7. 14. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.
 8. 15. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей.
 9. 1 Формування соціальної компетентності старших дошкільників.
 10. 1 Гендерний підхід до хлопчиків і дівчаток у процесі виховання в дошкільному закладі.

Проблема: Трудове виховання дітей дошкільного віку

 1. 18. Виховання самостійності у дітей молодшого дошкільного віку в самообслуговуванні.
 2. Педагогічні умови організації господарсько-побутової праці дітей старшого дошкільного віку.
 3. 20. Формування трудових умінь і навичок у дітей середнього дошкільного віку.
 4. 21. Формування трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.
 5. 22. Чергування як засіб виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.

23 Педагогічні умови організації спільної праці дітей та дорослих в дошкільному закладі.

 1. Виховання інтересу до праці дорослих у дітей дошкільного віку.
 2. Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку.

Проблема : Естетичне виховання дітей дошкільного віку

 1. Роль театралізованої ігрової діяльності дітей дошкільного віку в естетичному вихованні.
 2. 27. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дошкільників.
 3. Педагогічні умови організації самостійної художньої діяльності старших дошкільників.

Проблема: Дошкільний заклад і школа

29 . Ознайомлення старших дошкільників зі школою.

 1. 30. Виховання у дітей мотиваційної готовності до шкільного навчання.
 2. 31. Формування пізнавальних інтересів і мотивів навчання дітей старшого дошкільного віку.
 3. 32. Спільна робота дошкільного закладу і школи в підготовці дітей до шкільного навчання.
 4. 33. Наступність і перспективність у роботі дошкільного закладу і початкової школи.

Проблема: Дошкільний заклад і сім'я

 1. Взаємодія дитячого садка з батьками у трудовому вихованні дітей.
 2. 35. Взаємодія дитячого садка з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей.
 3. 36. Співробітництво дитячого садка з сім'єю в естетичному вихованні дітей.

 

Тематика курсових робіт з окремих методик

на 2023-2024 н.р.

(керівник: к. філол. н., доц. Іншаков А. Є.)

1 Методика навчання переказу дітей п’ятого року на основі використання методу моделювання.
2 Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.
3 Виховні умови стимулювання мовленнєвої активності дітей середнього (старшого) дошкільного віку в процесі навчання розповіді за картиною.
4 Розвиток образності мовлення дітей у процесі навчання розповідання за пейзажними картинами.
5 Особливості навчання розповідання в молодшому дошкільному віці на основі використання наочності.
6 Особливості застосування структурно-логічної схеми в процесі навчання розповідання старших дошкільників.
7 Особливості використання командного методу в навчанні старших дошкільників розповідання.
8 Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєвої творчої діяльності дітей.
9 Особливості формування передумов зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці.
10 Методика розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
11 Мовленнєвий супровід дитини старшого дошкільного віку.
12 Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
13 Казкотерапія в мовленнєвій діяльності дітей дошкільного віку.
14 Мовлення вихователя та його вплив на формування українського мовлення дітей.
15 Особливості навчання дітей переказу літературних творів в середній (старшій) групі.
16 Роль розповідей з досвіду в розвитку монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.
17 Навчання творчого розповідання в старшій групі дошкільного закладу.
18 Дидактичні картини, їх місце в ознайомленні дітей з навколишнім і словниковій роботі.
19 Шляхи і методи формування граматичної правильності мови дошкільників.
20 Система роботи з виховання звукової культури мовлення дітей в молодшій (середній, старшій) групі.
21 Роль дидактичних ігор і вправ у розвитку мовлення дітей молодшого (середнього, старшого) дошкільного віку.
22 Виховання почуття гумору в дошкільників засобами художньої літератури.
23 Роль малих жанрів фольклору в розвитку мовленнєвої культури старших дошкільників.
24 Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання в школі.
25 Дитяче словотворення старших дошкільників.
26 Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства.
27 Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших дошкільників.
28 Формування театрально-мовленнєвої компетенції у старших дошкільників.
29 Формування розмовного мовлення у дітей старшого дошкільного віку.
30 Скоромовки та чистомовки у формуванні звукової культури мовлення дошкільників.
31 Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки та їх роль у мовленнєвому становленні дошкільників.
32 Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї в мовленнєвому розвитку дошкільників.
33 Естетичне виховання дітей передшкільного віку засобом художнього слова.
34 Мовленнєві ігри та вправи у словниковій роботі зі старшими дошкільниками в закладі дошкільної освіти.
35 Роль і місце «дражнилок» і «мирилок» у мовленнєвій діяльності дошкільників.
36 Система роботи з формування граматичної правильності мовлення старших дошкільників.
37 Система роботи з формування в дошкільників правильного мовленнєвого дихання.
38 Розвиток якостей голосу у старших дошкільників.
39 Використання комп’ютерної техніки в мовленнєвому розвитку старших дошкільників.
40 Форми роботи зі старшими дошкільниками з підготовки руки дитини до письма.
41 Театралізація та інсценування в мовленнєвому розвитку старших дошкільників.

 

Теми курсових робіт

з педагогіки дошкільної

на 2023-2024 н.р.

(денна та заочна форми навчання)

(керівник: к. філол. н., доц. Іншаков А. Є.)

1 Виховання моральної особистості старшого дошкільника на матеріалі казок В. Сухомлинського.
2 Партнерство дошкільного закладу та сім’ї у патріотичному вихованні дітей.
3 Українська національна іграшка та її місце в закладі дошкільної освіти.
4 Формування соціокультурних компетентностей у дітей дошкільного віку в процесі взаємодії сім’ї та закладу дошкільної освіти.
5 Виховання почуття відповідальності у старших дошкільників.
6 Формування дитячого уявлення про добро і зло засобом художнього слова.
7 Формування естетичних уявлень дошкільників на матеріалі художньої літератури.
8 Комп’ютерні технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
9 Особливості організації театралізованої діяльності старших дошкільників.
10 Роль різних видів театру в розвитку дошкільників.
11 Використання новітніх педагогічних технологій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
12 Роль художнього оформлення закладу дошкільної освіти в естетичному вихованні дошкільників.
13 Впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду в практику роботи закладу дошкільної освіти.
14 Робота закладу дошкільної освіти у формуванні педагогічної ігрової культури батьків.
15.Формування основ педагогічної техніки в роботі з дітьми дошкільного віку. Добір та презентація педагогічних технологій.

Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки

на 2023-2024 н.р.

(керівник: к. філол. н., доц. Іншакова І. Є.)

 

 1. Комп'ютерні ігри та їх вплив на розвиток сучасного дошкільника.
 2. Художні твори як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку.
 3. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дітей молодшого дошкільного віку.
 4. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей молодшого дошкільного віку.
 5. Народні традиції та обряди як засіб формування моральних якостей дітей дошкільного віку.
 6. Використання ТРВЗ у навчально-виховній роботі сучасного дошкільного закладу
 7. Взаємодія дошкільного навчального закладу з батьками у моральному вихованні дітей.
 8. Впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду в практику роботи дошкільних навчальних закладів.
 9. Навчально-методичне забезпечення дошкільної освіти.
 10. Використання дидактичних та розвиваючих ігор в навчанні та вихованні дітей старшого дошкільного віку.
 11. Дошкільна освіта закордоном (країна на вибір).
 12. Підготовка вихователів закладів дошкільної освіти до інтерактивного навчання і виховання дошкільників
 13. Професійна готовність вихователя до інноваційної діяльності.
 14. Інноваційні технології в освітній діяльності ЗДО.
 15. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку у співпраці закладу дошкільної освіти та сімʼї.
 16. Нетрадиційні технології організації здоровʼязбережувального середовища в ЗДО.
 17. Формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури.
 18. Використання новітньої інноваційної технології в роботі з дітьми дошкільного віку.
 19. Традиційні та інноваційні освітні технології в закладах дошкільної освіти.
 20. Інноваційні методи розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
 21. Соціалізація дітей дошкільного віку в умовах взаємодії ЗДО і родини.
 22. .Сучасний погляд на батьківські збори: нетрадиційні підходи до їх проведення.
 23. Співпраця ЗДО з родинами з формування здорового способу життя дошкільника.
 24. Еколого-естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку.
 25. Творчі ігри як фактор розумового виховання дітей дошкільного віку.
 26. Екскурсії як засіб формування світогляду старших дошкільників.
 27. Ознайомлення старших дошкільників з історією рідного міста як засіб патріотичного виховання.
 28. Дошкільна освіта у різних державах Європи

Тематика курсових робіт з окремих методик

на 2023-2024 н.р.

(керівник: к. філол. н., доц. Іншакова І. Є.)

 

 1. Актуальні питання розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку.
 2. Настільні ігри як засіб активізації мовлення дітей дошкільного віку.
 3. Використання українського національного фольклору в розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
 4. Формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку.
 5. Значення екскурсій-оглядів в мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку.
 6. Значення літературних ранків та свят у розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
 7. Психолого-педагогічні засади розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку.
 8. Поетичне слово як засіб розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
 9. Розвиток мовного етикету дітей дошкільного віку засобами національного фольклору.
 10. Рідна мова – основа національного дошкільного виховання.
 11. Рідна мова як засіб розумового розвитку і виховання дітей дошкільного віку.
 12. Дидактичні ігри як зaсіб збагачення лексичного запасу дітей старшого дошкільного віку.
 13. Інноваційні методи та прийоми розвитку мовлення дошкільників (за вибором студента)
 14. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці.
 15. Взаємодія дошкільного закладу і сімʼї в мовленнєвому розвитку дошкільників.
 16. Шляхи і методи формування граматичної правильності мови дошкільників.
 17. Казкотерапія в розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

Тематика курсових робіт з педагогіки дошкільної/психології дитячої

(3 курс)

 на 2023-2024 навч.рік.

(керівник: к. пед. н., доц. Суятинова К. Є.)

 1. Використання комп’ютерних ігор у роботі з дітьми старшого дошкільного віку.
 2. Вплив сюжетно-рольової гри на мовленнєвий розвиток старших дошкільників.
 3.  Педагогічні умови розвитку творчої активності в режисерських іграх дітей.
 4.  Діагностика особистості дитини за допомогою проективних  методик.
 5. Психолого-педагогічні умови формування соціальної компетентності дошкільників
 6.  Формування ціннісних орієнтирів у старших дошкільників у сюжетно-рольових іграх.
 7. Казки Г.-К. Андерсена як засіб формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку
 8. Педагогічні умови активізації рухового режиму дітей дошкільного віку.
 9. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства.
 10. Емоційний розвиток та корекція його порушень у дітей дошкільного віку.
 11. Розвиток емоційного інтелекту засобами ігрової діяльності старших дошкільників.
 12. Формування творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Орієнтовна тематика курсових робіт з окремих методик 2023-2024 н.р.

 (керівник: к. пед. н., доц. Суятинова К. Є.)

1. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор.
2. Виховання ініціативності дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри.
3. Формування емоційного досвіду дошкільника засобом казки.
4. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами сімейних традицій.
5. Використання ілюстративного матеріалу як засобу вдосконалення мовлення дітей молодшого дошкільного віку.

Тематика курсових робіт  2023-2024 н.р.

для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання 

(керівник: к. пед. н., доц. Бадіца М.В.)

 

 1. Розвиток фантазії у дітей старшого дошкільного віку в процесі розважального малювання.
 2. Вплив творів декоративно-прикладного мистецтва на збагачення змісту

дитячих малюнків.

 1. Формування художніх умінь у дошкільників на заняттях з аплікації.
 2. Система ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з творами живопису.
 3. Особливості керівництва самостійною діяльністю дітей в процесі декоративного ліплення.
 4. Особливості організації гурткової роботи щодо ознайомлення дошкільників із скульптурою.
 5. Роль музейної педагогіки у формуванні естетичних смаків дошкільника.
 6. Художньо-дидактична гра в системі навчання дітей основам зображення.
 7. Шляхи навчання дітей старшого дошкільного віку естетичного сприйняття творів образотворчого мистецтва.
 8. Формування технічних умінь моделювання з паперу у дошкільників.
 9. Формування виразності образу в процесі виготовлення художніх виробів.
 10. Розвиток орієнтовно-дослідницької діяльності у дітей раннього віку.
 11. Технологія використання електронного конструктору в художньо-продуктивній діяльності старших дошкільників.
 12. Підготовка старших дошкільників до спільної трудової діяльності з молодшими дітьми.
 13. Індивідуалізація освітнього процесу на заняттях з фізичної культури в процесі виконання дошкільниками вправ із мотузкою.
 14. Виховання толерантності у старших дошкільників засобом мультиплікації.
 15. Організація самостійної рухової діяльності дітей зі скакалкою.
 16. Формування у дітей різновікових груп основ трудової діяльності.
 17. Формування сенсомоторної компетенції у дітей раннього віку.
 18. Технологія використання перфокарток у математичному розвитку дітей старшого дошкільного віку.
 19. Формування художньо-образотворчої компетентності дошкільників засобом казок В. О. Сухомлинського
 20. Розвиток творчості дітей на заняттях з ліплення.
 21. Технологія розвитку економічних уявлень старших дошкільників.
 22. Ігрові ситуації як засіб математичного розвитку дошкільників.
 23. Розвиток сенсорних здібностей дітей за системою М. Монтессорі.
 24. Вплив казки на розвиток зображувальної творчості дітей.
 25. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобом гри.
 26. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку засобом Lego-конструктора.

 Тематика курсових робіт  2023-2024 н.р.

для студентів IІІ курсу денної та заочної форм навчання 

(керівник: к. пед. н., доц. Бадіца М.В.)

1. Вплив інформаційного середовища на соціалізацію дітей.
2. Вплив театру ляльок на естетичний розвиток дошкільників.
3. Інтегровані заняття як ефективний засіб розвитку особистості дошкільника.
4. Корекційно-розвивальні ігри як метод навчання і виховання.
5. Вплив мотивації на усвідомлений вибір пізнавальної діяльності дітьми дошкільного віку.
6. Психологічні особливості розвитку пізнавальної сфери дітей раннього віку.
7. Формування конструктивних міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку.
8. Формування почуття незалежності у дітей дошкільного віку.
9. Сенсомоторна інтеграція як засіб розвитку психічних процесів у старших дошкільників.
10. Прогулянка як засіб реалізації здоров’язбережувальних технологій.
11. Організація освітньої діяльності з дітьми з девіантною поведінкою.
12. Розвиток «hard skills» та «soft skills» навичок у дошкільників.
13. Формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі батьків.
14. Конфлікти і шляхи їх подолання в процесі взаємодії вихователь і дитина.
15. Психолого-педагогічні засади взаємодії з батьками вихованців в умовах війни.
16. Організація соціально-педагогічного патронажу сімей в умовах воєнного стану.

Тематика курсових робіт на 2023-2024 н.р. для студентів ІІІ курсу та І курсу скороченного  терміну навчання

спеціальності Дошкільна освіта

(керівник: ас. Бойко С.П.)

 1. Доморальний рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку.
 2. Готовність дитини до навчання у НУШ.
 3. Розвиток креативності дитини старшого дошкільного віку.
 4. Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку.
 5. Особливості спілкування у ранньому дошкільному віці
 6. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників.
 7. Взаємозв’язок психічної атмосфери в родині на рівень загального розвитку дошкільника.
 8. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
 9. Вплив реклами (телебачення) на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
 10. Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини дошкільного віку.
 11. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.
 12. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку.
 13. Вплив складу сім’ї на формування психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.
 14. Вплив кольору на емоційний стан дитини дошкільного віку.
 15. Соціальна адаптація дітей в умовах дошкільного закладу.

Тематика курсових робіт для студентів 4 курсу

спеціальності Дошкільна освіта

(керівник: ас. Бойко С.П.)

 

 1. Рухливі ігри як засіб гармонійного розвитку дитини.
 2. Сloud Сomputing: «хмарна» технологія та її ресурсо-орієнтовані можливості у діяльності вихователя дошкільних навчальних закладів
 3. Спортивні ігри та методика їх проведення у дошкільному навчальному закладі
 4. Сюжетно-рольова гра як різновид творчих ігор
 5. Фізичне виховання в сім’ї (досвід сім’ї Бориса Нікітіна).
 6. Фізичне виховання дітей раннього віку.
 7. Маніпуляція в рекламі для дітей: засоби і механізми впливу
 8. Будівельно-конструктивні ігри як різновид творчих ігор
 9. Вправи спортивного характеру та методика їх проведення у дошкільному навчальному заклад
 10. Дитячі комп’ютерні ігри та їх місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу
 11. Використання новітніх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.
 12. Творчі ігри як фактор екологічного виховання дітей дошкільного віку.
 13. Освітньо-виховна роль ознайомлення з природним довкіллям в дошкільному закладі відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
 14. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі з ознайомленя з природним довкілля.
 15. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
 16. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з екологічного виховання дітей дошкільників.
 17. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника.
 18. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості.
 19. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою.
 20. Розвиток активності та творчості в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку.

ТЕМАТИКА

курсових робіт  для студентів IІІ курсу

 денної та заочної форм навчання 

2023-2024 н.р.

ст. викл. Чулошнікова М. О.

1. Подолання тривожності дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
2. Емоційний розвиток та корекція його порушень у дітей дошкільного віку.
3. Економічне виховання дітей дошкільного віку в ігровій діяльності.
4. Педагогічні умови розвитку ігрової компетенції дітей дошкільного віку.
5. Робота ЗДО щодо формування педагогічної культури батьків.
6. Виховання самостійності дітей дошкільного віку в самообслуговуванні.
7. Моральне виховання дітей дошкільного віку засобами українських народних казок.
8. Партнерство дошкільного закладу і сім’ї у патріотичному вихованні.

ТЕМАТИКА

курсових робіт для студентів IV курсу

денної та заочної форм навчання

2023 - 2024 н.р.

ст. викл. Чулошнікова М.О.

1. Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку.
2. Формування мотиваційної готовності дошкільника до навчання у школі засобом засобом сюжетно-рольової гри.
3. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційновольову сферу дошкільників та подолання тривожних станів під час воєнних дій.
4. Активізації пізнавальної діяльності дошкільників засобом дидактичних ігор.
5. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства.
6. Творча гра як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку.
7. Формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку в умовах родинного виховання.
8. Формування культури спілкування дітей старшого дошкільного віку
засобом сюжетно – рольових ігор.

 

Тематика курсових робіт з методик спеціальної освіти

Освітня програма «Спеціальна освіта. Логопедія»

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта», 4 курс

на 2023-2024 н.р.

ерівник: доц., к. соціол. н. Коломоєць Т. Г.)

  1. Комплексне подолання невротичної форми заїкання у дітей дошкільного віку.
  2. Розвиток системи логопедичної допомоги в Україні.
  3. Словникова робота як складова мовленнєвого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення.
  4. Шляхи формування граматичної сторони мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення.
  5. Особливості розвитку діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.
  6. Формування монологічного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
  7. Особливості підготовки до навчання письма старших дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення.
  8. Методика навчання комунікації за допомогою системи альтернативної комунікації PECS.
  9. Особливості оволодіння дітьми з тяжкими порушеннями мовлення синтаксичною будовою мовлення.
  10. Формування експресивного мовлення у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму.
  11. Формування складової структури слова у дітей із порушеннями мовлення.
  12. Особливості формування навичок письма у дітей з дизартрією та їх корекція.
  13. Особливості мовленнєвої підготовки дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання
  14. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
  15. Особливості впровадження методики глобального читання ТАН-Содерберга у корекційній роботі молодших школярів з раннім синдромом аутизму.
  16. Розвиток мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями засобом методики Г. Домана.
  17. Навчання комунікації немовленнєвих дітей за допомогою стандартизованих наборів символів.
  18. Методика корекційної логопедичної роботи з подолання фонемографічних помилок у молодших школярів з дисграфією.
  19. Формування навичок звукового аналізу слова у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.
  20. Формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку з моторною алалією.
  21. Попередження порушень мовлення у дітей дошкільного віку.
  22. Корекція й профілактика порушень голосу в дітей дошкільного віку.
  23. Профілактика й корекція дисграфії в учнів молодших класів.
  24. Логопедична робота з корекції темпоритмічних порушень мовлення в дітей дошкільного віку при заїканні.
  25. Раннє логопедичне втручання при дизартрії в роботі з дітьми, що страждають на ДЦП.
  26. Словникова робота як складова мовленнєвого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення.
  27. Особливості розвитку діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.
  28. Формування експресивного мовлення у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру.

 

Теми курсових робіт з спеціальної педагогіки, логопедії

Освітня програма «Спеціальна освіта»

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта», 3 курс

на 2023-2024 н.р.

(керівник: доцент, кандидат соціол. наук Коломоєць Т. Г.)

  1. Формуванні здатності до комунікативної взаємодії із дітьми з розладами спектру аутизму засобами альтернативної комунікації.
  2. Особливості використання поведінкового аналізу в формуванні соціальної компетентності у дітей з розладами спектру аутизму.
  3. Використання рухливих ігор в корекційно-виховній роботі в допоміжній школі.
  4. Партнерська взаємодія з батьками молодої сім’ї, що виховує дитину з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.
  5. Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальному закладі для дітей з комплексними порушеннями.
  6. Корекція порушень емоційно-вольової сфери у дітей з ТПМ засобами образотворчої діяльності.
  7. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складною структурою дефекту.
  8. Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку в інтегрованих умовах закладу середньої освіти.
  9. Педагогічні умови підвищення ефективності навчально-виховної роботи з дітьми із порушенням інтелекту в закладах спеціальної освіти.
  10. Розвиток невербальних засобів спілкування у дітей з сенсорними порушеннями.
  11. Специфіка використання наочних засобів навчання з дітьми молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями.
  12. Специфіка використання віртуальних технологій з дітьми молодшого шкільного віку з розладами спектру аутизму.
  13. Корекція вад звуковимови та звукосприймання у дітей з фонетико-фонематичним порушенням мовлення.
  14. Особливості використання казкотерапії у процесі формування зв’зного мовлення з дітьми дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня.
  15. Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку з ЗНМ ІV рівня.
  16. Особливості навчання підтримуючої комунікації дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
  17. Особливості обстеження дітей з дизартрією.
  18. Розвиток моторики артикуляційного апарату і пальців рук у дітей з дизартрією.
  19. Використання допоміжної комунікації у корекційній роботі при алалії у дітей дошкільного віку.
  20. Корекційна робота з подолання дислалії у дітей дошкільного віку.
  21. Корекція фонематичної сторони мовлення у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
  22. Формування та корекція складової структури слова у дітей з алалією.
  23. Використання дидактичних ігор у формуванні звуковимови та звукосприймання у дітей з фонетико-фонематичними порушеннями мовлення.
  24. Формування експресивного мовлення у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру.
  25. Особливості використання логопедичного масажу при дизартрії у дітей дошкільного віку.
  26. Особливості розвитку словникового запасу у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.

 

 

Тематика курсових робіт для 3 курсу 

спеціальності Спеціальна освіта

 (керівник: ас. Курєнкова А.В.)

 1. Профілактика дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.
 2. Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з використанням дитячої художньої літератури.
 3. Розвиток комунікативної діяльності дошкільників із ЗНМ
 4. Розвиток комунікації у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.
 5. Шляхи активізації мовлення дітей із ЗНМ.
 6. Розвиток комунікації у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення
 7. Корекційно-педагогічна робота з попередження дисграфії у дітей з ЗПР.
 8. Корекційна робота з дошкільнятами з кохлеарним імплантом.
 9. Розвиток комунікативної діяльності дошкільників із ЗНМ
 10. Формування уявлень про себе і свою сім'ю у дошкільнят з ЗНМ.
 11. Казкотерапія як засіб розвитку комунікативних навичок дошкільнят із ЗНМ.
 12. Логопедична робота по формуванню складової структури слова у дітей молодшого дошкільного віку з важкими порушеннями мовлення..
 13. Розвиток фонематичного слуху і сприйняття у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ з використанням дидактичних ігор.
 14. Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ дитячою художньою літературою.
 15. Профілактика дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.
 16. Готовність до навчання в школі дітей 6 - 7 років з ЗНМ
 17. . Формування навичок навчальної діяльності в учнів з ООП.

 

Тематика курсових робіт для 4 курсу 

спеціальності Спеціальна освіта

 (керівник: ас. Курєнкова А.В.)

 1. Арт-технології як засіб формування міжособистісної взаємодії молодших школярів в інклюзивному класі.
 2. Дидактичні ігри на уроках розвитку мовлення засобом ознайомлення з предметами та явищами навколишньої дійсності у спеціальній школі.
 3. Використання дидактичних ігор на уроках навчання грамоті у спеціальній школі.
 4. Застосування стратегії універсального дизайну в інклюзивному класі.
 5. Застосування цифрових технологій в навчанні дітей з ООП.
 6. Методика використання STEAM освіти в інклюзивному класі.
 7. Поведінкові втручання при між особистісній взаємодії дітей в інклюзивному класі.
 8. Формування математичних уявлень у дітей з ООП в інклюзивному класі.
 9. Розвиток зв'язного мовлення дітей молодшого шкільного віку із ЗНМ засобами кубика Блума
 10. Педагогічні умови морального виховання дітей з порушенням інтелектуального розвитку.
 11. Технології сенсорного виховання дітей із ООП.
 12. Формування графо-моторних навичок у дітей з ЗНМ.
 13. Формування соціальних уявлень у молодших школярів засобом дидактичних ігор в інклюзивному класі.
 14. Педагогічні умови організації інклюзивного навчання засобом універсального дизайну.

 

Тематика курсових робіт для студентів 3 курсу

спеціальності Спеціальна освіта

(керівник: ас. Бойко С.П.)

 

 1. Психологічні особливості інклюзивної освіти.
 2. Інклюзивна освіта обдарованих дітей 8.психологічна готовність до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
 3. Казко терапія у інклюзивній освіті
 4. Інклюзивна освіта як фактор розвитку толерантності
 5. Особливості організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у закладах дошкільної освіти
 6. Псфихолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО
 7. Психологічні особливості сприймання простору дітьми з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 8. Психологічні особливості довільної уваги дітей з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 9. Психологічні особливості розвитку сенсомоторного інтелекту дітей з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 10. Психологічні умови розвитку відтворювальної уяви дітей з ООП під час ознайомлення з дитячою літературою (вік та нозологія за вибором студента).
 11. Психологічні умови розвитку активної уяви дітей з ООП під час ігрової діяльності (вік та нозологія за вибором студента).
 12. Психологічні особливості переживання комунікативних емоцій дітьми з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 13. Психологічні особливості переживання інтелектуальних емоцій дітьми з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 14. Особливості розвитку вольових якостей дітей з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 15. Діагностика психомоторної готовності дитини з ООП до школи.
 16. Спілкування педагога з дітьми як засіб формування комунікативного досвіду (вік та нозологія за вибором студента).
 17. Особливості оцінювання дітьми інших людей під час спілкування (вік та нозологія за вибором студента).
 18. Особливості взаємодії дітей під час ігрової діяльності (вік та нозологія за вибором студента).
 19. Психологічні особливості дітей з неповних сімей.
 20. Психологічні особливості дітей з неблагополучних сімей.
 21. Вплив негативних емоціогенних ситуацій на психічний розвиток дитини.
 22. Співвідношення довільного та мимовільного запам’ятовування у дітей з ООП (вік та нозологія за вибором студента).
 23. Особливості адаптації дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі.
 24. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку із психофізичними порушеннями.
 25. Особливості фізичного виховання дітей з ООП.
 26. Розумовий розвиток дошкільників із ООП як психолого-педагогічна проблема.
 27. Моральне виховання як важлива складова змісту виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 28. Використання засобів народної педагогіки у всебічному вихованні дошкільників із ООП.
 29. Статеве виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку.
 30. Особливості спілкування молодших школярів з ООП в умовах інклюзії.
 31. Використання нетрадиційних методів і прийомів на логопедичних заняттях з дітьми із порушеннями мовленнєвої діяльності.
 32. Корекційна спрямованість навчання та виховання дітей з психофізичними порушеннями.
 33. Міжнародний досвід проведення та організації роботи асистента вчителя у закладах освіти.
 34. Сучасна концепція розвитку корекційного навчання осіб з порушенням інтелекту.
 35. Сутність ранньої логопедичної корекції.
 36. Особливості сімейного виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку.
 37. Активізація мовленнєвої діяльності дітей раннього віку в освітньому просторі закладу дошкільної освіти.
 38. Особливості адаптивного фізичного виховання дітей з вадами зору.
 39. Особливості адаптивного фізичного виховання дітей з порушеннями слуху.
 40. Особливості адаптивного фізичного виховання дітей з ДЦП.
 41. Використання ЛЕГО-конструкторів у освітній та корекційно-розвивальнійроботі з дітьми з особливими освітніми потребами .
 42. Використання ЛЕГО-конструкторів в ЗДО з інклюзивною формою навчання.
 43. Використання інноваційних технологій в корекційній роботі з дітьми із особливими освітніми потребами
 44. Особливості процесу навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітному просторі.
 45. Особливості взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами
 46. Арт-терапія у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями.
 47. Організація інклюзивного середовища у закладі дошкільної освіти.
 48. Позитивне сімейне середовище як фактор виховання дитини-аутиста 5-6 років.
 49. Подолання бар’єрів спілкування з дітьми-аутистами засобами ігрової діяльності.
 50. Правове регулювання інклюзивної освіти в Україні (загальноосвітня школа).
 51. Система освітньої, корекційної та реабілітаційної діяльності в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти.
 52. Корекційна підтримка молодших школярів з порушеннями слуху в інклюзивній практиці.
 53. Соціальне становлення осіб з обмеженими можливостями слуху і мовлення.
 54. Розвиток соціальної компетентності у підлітків з легкими формами інтелектуальної недостатності в умовах інклюзивної і спеціальної освіти.
 55. Залучення сім’ї у процес соціалізації випускників реабілітаційних центрів.
 56. Професійно-трудова компетентність і компетенції учнів з психофізичними вадами розвитку: термінологічне значення понять
 57. Теоретичні засади формування когнітивних стилів у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями розумового розвитку.
 58. Особливості уявлень про довкілля дітьми з порушеннями розумового розвитку.
 59. Особливості тактильного сприйняття дітей з порушеннями розумового розвитку.
 60. Екологічне виховання дітей з особливими освітніми потребами.
 61. Організаційно-методичні умови забезпечення педагогічної роботи з дітьми з порушеннями розумового розвитку
 62. Теоретичні основи розвитку просторового орієнтування дітей з порушеннями розумового розвитку

 

Тематика курсових робіт для студентів 4 курсу

спеціальності Спеціальна освіта

(керівник: ас. Сіденко Ю.О.)

 1. Театралізовані ігри як засіб розвитку навичок спілкування у дітей із затримкою мовленнєвого розвитку.
 2. Психолого-педагогічні умови сенсорного розвитку дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення в умовах спеціального дошкільного закладу.
 3. Реалізація сенсорного розвитку дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу.
 4. Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами музикотерапії.
 5. Формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами художніх творів.
 6. Формування мовленнєво-рухових навичок у дітей з дизартрією засобами логопедичного масажу.
 7. Методика збагачення словника дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку засобами української народної казки.
 8. Методика формування навичок спілкування у дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку засобами ігрової діяльності.
 9. Методика з подолання мовленнєвих порушень у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами використання комп’ютерних технологій в логопедичній роботі.
 10. Корекція мовлення дітей раннього віку засобами усної народної творчості.
 11. Корекція мовленнєвих порушень у дітей з алалією засобами арт-терапії.
 12. Формування лексичної компетентності дітей дошкільного віку засобами дидактичних сюжетних картин.
 13. Формування виразності мовлення старших дошкільників з порушенням слуху засобами музичної гри.
 14. Використання немовленнєвих комунікативних засобів у роботі з дітьми дошкільного віку, що страждають на моторну алалію.
 15. Засоби розвитку вербальної творчості у дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
 16. Екологічне виховання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення засобами народних традицій.

Тематика курсових робіт для студентів 3 курсу

спеціальності Спеціальна освіта

(керівник: ас. Сіденко Ю.О.)

 1. Педагогічні умови використання традиційних і нетрадиційних методів у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 2. Педагогічні умови використання ігрової діяльності в корекційно-виховній роботі з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 3. Використання інформаційних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 4. Педагогічні умови корекційної роботи з дітьми із розладами аутистичного спектру.
 5. Педагогічні умови корекційної роботи з дітьми з ринолалією.
 6. Педагогічні умови логопедичної роботи при фонетико-фонематичних порушеннях мовлення.
 7. Педагогічні умови корекційної роботи з дітьми з дизартрією.
 8. Роль сім’ї у процесі корекційно-виховної роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 9. Педагогічні умови корекції рухових і мовленнєвих порушень у дітей з дизартрією.
 10. Педагогічне корегування мовлення дітей із ринолалією.
 11. Педагогічне корегування мовлення дітей з дизартрією.
 12. Педагогічне корегування мовлення дітей із сенсорною алалією.
 13. Педагогічне корегування мовлення дітей із моторною алалією.
 14. Пропедевтика порушень писемного мовлення в системі дошкільної логопедичної допомоги.
 15. Педагогічне корегування побудови самостійних висловлювань дітей із моторною алалією.
 16. Педагогічне корегування мовленнєвих порушень при дитячих церебральних паралічах.
 17. Педагогічні умови формування діалогічного і монологічного мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення.
 18. Збагачення словника рідної мови у дітей з порушеннями мовлення засобами ігрової діяльності.
 19. Педагогічні умови мовленнєвої підготовки до школи дітей з порушеннями мовлення.
 20. Педагогічні умови корекційної роботи з дітьми із затримкою мовленнєвого розвитку.
 21. Педагогічні умови навчання розповіданню дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 22. Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників із порушенням мовленнєвого розвитку.

 

1155
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31