Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

 

Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки

 на 2018-2019 н.р.

(керівник: док. пед. н., доц. Ковшар О.В.)

 

Проблема: Педагогіка раннього дитинства

 1. Організація життя дітей раннього віку при вступі у дошкільний заклад.
 2. Педагогічні умови організації навчання дітей раннього віку.

Проблема: Розумове виховання дітей дошкільного віку

 1.  Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку в дидактичній грі. 4. Розумове виховання дітей у творчій грі. 
 2.  Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.
 3.  Народна казка як засіб розумового виховання дітей.
 4.  Організація розвивального середовища в дошкільному закладі.

Проблема: Моральне виховання дітей дошкільного віку

 1.  Виховання у дошкільників інтересу до соціальної дійсності.
 2.  Формування колективних взаємин у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 3. . Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку.
 4.  Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку.
 5.  Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.
 6.  Виховання дружби у дітей дошкільного віку.
 7.  Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.
 8.  Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей.
 9. Формування соціальної компетентності старших дошкільників.
 10. Гендерний підхід до хлопчиків і дівчаток у процесі виховання в дошкільному закладі.

Проблема: Трудове виховання дітей дошкільного віку

 1.  Виховання самостійності у дітей молодшого дошкільного віку в самообслуговуванні.
 2. Педагогічні умови організації господарсько-побутової праці дітей старшого дошкільного віку.
 3.  Формування трудових умінь і навичок у дітей середнього дошкільного віку.
 4.  Формування трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.
 5.  Чергування як засіб виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.

        23 Педагогічні умови організації спільної праці дітей та дорослих в дошкільному закладі.

 1. Виховання інтересу до праці дорослих у дітей дошкільного віку.
 2. Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку.

Проблема : Естетичне виховання дітей дошкільного віку

 1. Роль театралізованої ігрової діяльності дітей дошкільного віку в естетичному вихованні.
 2. 27. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дошкільників.
 3. Педагогічні умови організації самостійної художньої діяльності старших дошкільників.

Проблема: Дошкільний заклад і школа

         29 . Ознайомлення старших дошкільників зі школою.

 1.  Виховання у дітей мотиваційної готовності до шкільного навчання.
 2.  Формування пізнавальних інтересів і мотивів навчання дітей старшого дошкільного віку.
 3.  Спільна робота дошкільного закладу і школи в підготовці дітей до шкільного навчання.
 4.  Наступність і перспективність у роботі дошкільного закладу і початкової школи.

Проблема: Дошкільний заклад і сім'я

 1. Взаємодія дитячого садка з батьками у трудовому вихованні дітей.
 2. Взаємодія дитячого садка з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей.
 3. Співробітництво дитячого садка з сім'єю в естетичному вихованні дітей.

Тематика курсових робіт

з теорії та методики розвитку рідної мови дітей

на 2018-2019 н.р.

(керівник: к. філол. н., ст. викл. Іншаков А. Є.)

 1. Методика навчання переказу дітей п’ятого року на основі використання методу моделювання.
 2. Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.
 3. Виховні умови стимулювання мовленнєвої активності дітей середнього (старшого) дошкільного віку в процесі навчання розповіді за картиною.
 4. Розвиток образності мовлення дітей у процесі навчання розповідання за пейзажними картинами.
 5. Особливості навчання розповідання в молодшому дошкільному віці на основі використання наочності.
 6. Особливості застосування структурно-логічної схеми в процесі навчання розповідання старших дошкільників.
 7. Особливості використання командного методу в навчанні старших дошкільників розповідання.
 8. Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєвої творчої діяльності дітей.
 9. Особливості формування передумов зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці.
 10. Методика розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
 11. Мовленнєвий супровід дитини старшого дошкільного віку.
 12. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
 13. Казкотерапія в розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
 14. ММовлення вихователя та його вплив на формування українського мовлення дітей.
 15. Особливості навчання дітей переказу літературних творів в середній (старшій) групі.
 16. Роль розповідей з досвіду в розвитку монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку.
 17. Навчання творчого розповідання в старшій групі дошкільного закладу.
 18. Дидактичні картини, їх місце в ознайомленні дітей з навколишнім і словниковій роботі.
 19. Шляхи і методи формування граматичної правильності мови дошкільників.
 20. Система роботи з виховання звукової культури мовлення дітей в молодшій (середній, старшій) групі.
 21. Роль дидактичних ігор і вправ в розвитку мовлення дітей молодшого (середнього, старшого) дошкільного віку.
 22. Виховання моральної особистості старшого дошкільника на матеріалі казок В. Сухомлинського
 23. Виховання почуття гумору в дошкільників засобами художньої літератури
 24. Роль малих жанрів фольклору в розвитку мовленнєвої культури старших дошкільників
 25. Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання в школі
 26. Дитяче словотворення старших дошкільників
 27. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства
 28. Партнерство дошкільного закладу та сім’ї у патріотичному вихованні дітей
 29. Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших дошкільників
 30. Формування театрально-мовленнєвої компетенції у старших дошкільників
 31. Формування розмовного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
 32. Скоромовки та чистомовчи у формуванні звукової культури дошкільників
 33. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки
 34. Українська національна іграшка та її місце в закладі дошкільної освіти
 35. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї в мовленнєвому розвитку дошкільників

Тематика курсових робіт з «Методики музичного виховання»

на 2018-2019 н.р.

(керівник: к.пед.н., ст.викл. Бєлікова О.А.)

 1. Вплив музики на формування особистості дошкільника
 2. Виховний потенціал музичного мистецтва та його реалізація на заняттях в ДНЗ.
 3. Роль музики у повсякденному житті дошкільного навчального закладу
 4. Здобутки сучасної світової музичної педагогіки та їх впровадження  в практиці вихователя  ДНЗ.
 5. Особливості музичного виховання дітей дошкільного віку в закордонній педагогіці.
 6. Форми організації музичної діяльності дошкільнят
 7. Інтеграція різних видів мистецтв на музичних заняттях в ДНЗ
 8. Музичне заняття як основна форма музичного виховання дітей дошкільного віку.
 9. Інтегровані музичні заняття в дошкільних навчальних закладах.
 10. Розвиток художньо-образного мислення дітей дошкільного віку на музичних заняттях в ДНЗ.
 11. Естетичне виховання дітей дошкільного віку на заняттях музики.
 12. Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку на музичних заняттях.
 13. Інноваційні підходи до музичних занять у дошкільних навчальних закладах.
 14. Технологія ознайомлення дошкільників з основами музичної грамоти.
 15. Взаємозв’язок видів музичної діяльності на музичних заняттях в дошкільному навчальному закладі.
 16. Музична культура дитини як необхідна складова розвитку її духовності.
 17. Розвиток музикальності старших дошкільників як показника їхньої музичної культури. 
 18. Виховання емоційної культури у дітей засобами музичного мистецтва.
 19. Розвиток емоційно-естетичного сприймання дітей засобами музики
 20. Організація музичної діяльності дітей дошкільного віку
 21. Особливості діяльності вихователя в організації музичної діяльності дітей дошкільного віку
 22. Особливості розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку
 23. Особливості розвитку у дітей дошкільного віку загальної музикальності як комплексу музичних здібностей
 24. Формування творчих здібностей у дітей дошкільного віку на музичних заняттях.
 25. Самостійна музична діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
 26. Самостійна музична діяльність дітей дошкільного віку.
 27. Виховання ціннісного ставлення до людини у дітей старшого дошкільного віку засобами художнього твору
 28. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку засобами музичної  гри
 29. Виховання чуйності у дітей старшого дошкільного віку засобами художнього твору.
 30. Специфіка та взаємодія різних видів музичної діяльності в умовах ДНЗ
 31. Особливості музичного виховання дошкільників в процесі різних видів музичної діяльності
 32. Виховання у дітей поваги до батьків на прикладі музичних творів.
 33. Вплив музичного репертуару на формування естетичних смаків дітей.
 34. Народознавство в розвагах дошкільного навчального закладу як засіб національно-патріотичного виховання дітей.
 35. Дитячий фольклор як засіб формування музичної культури дошкільника
 36. Патріотичне виховання дошкільників в умовах ДНЗ  засобами  українського фольклору
 37. Розвиток музичних здібностей у дошкільників засобами українського фольклору.
 38. Вплив народних традиційних свят на розвиток музичної культури дошкільників
 39. Музично-естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами української народної музики.
 40. Фольклор на музичних заняттях в дошкільному навчальному закладі як засіб морально-етичного виховання школярів.
 41. Виховний потенціал сім’ї в музичному розвитку дошкільників.
 42. Формування співацьких навичок у дітей дошкільного віку на музичних заняттях
 43. Спів як вид музичної діяльності дітей дошкільного віку.
 44. Спів та його функції в музичному розвитку дитини.
 45. Особливості навчання дітей дошкільного віку грі на музичних інструментах
 46. Гра на дитячих музичних інструментах як важливий засіб розвитку музикальності дітей дошкільного віку.
 47. Зміст та організація музикування на дитячих шумових інструментах  в практиці вихователя ДНЗ
 48. Особливості розвитку дитячої творчості у процесі ознайомлення із українськими музично - хореографічними традиціями
 49. Особливості навчання дітей дошкільного віку музично-ритмічним рухам
 50. Особливості застосування українських рухливих ігор на музичних заняттях у старшій групі ДНЗ
 51. Формування у дітей дошкільного віку правильної постави у процесі музично - ритмічних рухів і вправ
 52. Особливості організації музично - рухової діяльності дітей дошкільного віку
 53. Особливості проведення рухливих ігор із дітьми старшої групи на музичних заняттях
 54. Формування у дітей дошкільного віку вміння слухати музику
 55. Формування музичного сприйняття у дітей дошкільного віку на музичних заняттях
 56. Формування музичного сприймання у дітей старшої групи засобом українського фольклору
 57. Формування культури сприйняття під час музичного виховання старших дошкільників
 58. Сприйняття як вид музичної діяльності дошкільнят
 59. Зміст та організація слухання музики на заняттях в ДНЗ.
 60. Розвиток сприйняття музики в процесі дитячої музичної діяльності.
 61. Особливості використання сучасного дитячого репертуару в музичній діяльності дошкільників.
 62. Особливості організації святкових ранків  у ДНЗ
 63. Музичне свято як один із засобів розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
 64. Взаємозв’язок різних видів мистецтва на святкових ранках.
 65. Музичні розваги та їх місце в повсякденному житті дитячого дошкільного закладу.
 66. Організація і проведення святкових ранків у дошкільному навчальному закладі.
 67. Сутність музикотерапевтичної технології та її впровадження в умовах ДНЗ .
 68. Музикотерапія як засіб формування емоційного здоров’я дітей дошкільного віку.
 69. Методика музикотерапевтичної роботи як засіб розвитку музикальності  дошкільнят.
 70. Музичнотерапевтична діяльність вихователя як засіб розкриття саногенного потенціалу музичного мистецтва.
 71. Оздоровчий потенціал музикотерапевтичних занять в умовах ДНЗ
 72. Розвиток музичних здібностей дошкільників на заняттях в ДНЗ
 73. Розвиток чуття музичного ритму у дошкільників засобом музично-дидактичних ігор.
 74. Розвиток почуттєвої сфери молодшого дошкільника засобом музичного твору.
 75. Види музичної діяльності в дошкільних навчальних закладах.
 76. Слухання музики як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку.
 77. Розвиток художньо-творчого мислення дітей старшого дошкільного віку в процесі слухання музики.
 78. Музично-сенсорне виховання дітей дошкільного віку.
 79. Розвиток музично-ритмічних навичок в роботі з дітьми дошкільного віку.
 80. Прийоми і методи музичного виховання в дошкільних навчальних закладах.
 81. Музично-дидактичні ігри як ефективний засіб музичного розвитку дітей.
 82. Застосування інформаційно-комунікативних технологій на музичних заняттях в дошкільних навчальних закладах.
 83. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів в практиці вихователя ДНЗ.
 84. Музично-творче виховання дітей дошкільного віку за системою Карла Орфа.
 85. Методика застосування ігрових прийомів і методів на музичних заняттях в дошкільному навчальному закладі.

Тематика курсових робіт з дошкільної педагогіки

на 2018-2019 н.р. 3 курс.

(керівник: к.пед.н., ст.викл. Савченко К.Ю.)

 

 1. Творча гра як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку.
 2. Естетичне виховання дошкільників засобами театру.
 3. Формування культури спілкування дітей старшого дошкільного віку.
 4. Особливості навчання дошкільників елементів математики за системою М.Монтессорі.
 5. Формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку.
 6. Творча гра як засіб естетичного виховання дошкільників.
 7. Використання досвіду «Школи під голубим небом» В. Сухомлинського в роботі сучасного дошкільного закладу.
 8. Дитяча література як засіб екологічного виховання дошкільників.
 9. Використання ігрових технологій у моральному вихованні дітей старшого дошкільного віку.
 10. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з формування готовності дитини до шкільного навчання.
 11. Гра як засіб економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 12. Роль мультфільмів у навчанні дошкільників елементів математики.
 13. Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників.
 14. Художньо-мовленнєвий розвиток дітей середнього дошкільного віку.
 15. Іграшка як засіб виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку.
 16. Виховання взаємодопомоги у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 17. Народні казки як засіб морального виховання дошкільників.
 18. Виховання навичок самообслуговування у дітей молодшого дошкільного віку.
 19. Особливості поведінки дітей середнього дошкільного віку в стресових ситуаціях.
 20. Особливості сенсорного розвитку дошкільника.

 

Тематика курсових робіт з окремих методик

на 2018-2019 н.р. ( д/в 4 курс, з/в 4 курс, з/в 2 курс скороченці)

(керівник: к.пед.н., ст.викл. Бадіца М.В.)

 1. Вправи спортивного характеру та методика їх проведення у закладах дошкільної освіти.
 2. Дитячі комп’ютерні ігри та їх місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу
 3. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям за Т. Ткаченко.
 4. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (К. Крутій).
 5. Методика навчання дітей читанню за Л. Шелестова.
 6. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Л. Шульга).
 7. Спортивні ігри та методика їх проведення у дошкільному навчальному закладі.
 8. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників
 9. Робота дошкільного закладу у формуванні педагогічної ігрової культури батьків.
 10. Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях образотворчого мистецтва.
 11. Формування пізнавального інтересу до народних звичаїв і традицій у хужлєній діяльності дітей старшого дошкільного віку.
 12. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на заняттях з сюжетного малювання.
 13. Образотворча діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку дитини.
 14. Вплив екологічного середовища на становлення дитини перших 3-х років.
 15. Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку засобами природи.
 16. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі з ознайомленя з природним довкілля.
 17. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
 18. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника.
 19. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою.
 20. Діагностика образотворчих здібностей дітей дошкільного віку засобами малювання.
 21. Формування елементів естетичної культури дошкільників у процесі декоративно-прикладної діяльності.
 22. Розвиток художньо-творчої активності дошкільників у процесі зображувальної діяльності.
 23. Розвиток елементів креативності особистості в період дошкілля засобами природних матеріалів.
 24. Формування основ творчої особистості в ранньому дошкільному віці засобами зображувальної діяльності.
 25. Формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до образотворчої діяльності.
 26. Методика навчання дошкільників основам розуміння твору образотворчого мистецтва.
 27. Методика навчання дошкільників розумінню зображально-виражальних можливостей матеріалу.
 28. Педагогічні умови оптимізації рухового режиму дошкільного закладу.
 29. Розвиток творчої уяви старших дошкільників у рухливих іграх.
 30. Сюжетні фізкультурні заняття як засіб розвитку інтересу до рухової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку.
 31. Використання фізкультурного обладнання як засобу підвищення рівня самостійної рухової активності в дітей старшого дошкільного віку.
 32. Ознайомлення старших дошкільників з історією розвитку спорту.
 33. Використання пальчикової гімнастики як засобу дрібної моторики рук у дітей молодшого дошкільного віку.
 34. Вплив ігор з м’ячем на психофізичний розвиток дітей дошкільного віку.
 35. Виховання позитивних взаємовідносин дітей у рухливих іграх.
 36. Виховання виразності рухів старших дошкільників у фізичних вправах.
 37. Формування фізичної готовності до шкільного навчання у старших дошкільників.
 38. Рухлива гра як засіб розумового розвитку дітей дошкільного віку.
 39. Шляхи активізації рухової активності старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі.
 40. Формування правильної постави в дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу.
 41. Внесок П. П. Лесгафта в становлення і розвиток теорії і методики фізичного виховання.
 42. Проблема фізичного виховання старших дошкільників у педагогічній системі В. О. Сухомлинського.
 43. Використання загальнорозвивальних вправ для зміцнення здоров’я дошкільників.
 44. Специфіка навчання дітей дошкільного віку дихальним вправам.
 45. Використання музики на фізкультурних заняттях як засіб розвитку ритмічності та координації рухів у старших дошкільників.
 46. Використання методичних новацій у проведенні занять з фізичної культури.

Тематика курсових робіт з окремих методик

на 2018-2019 н.р. ( д/в 4 курс, з/в 4 курс, з/в 2 курс скороченці)

(керівник: к.пед.н., ст.викл. Бадіца М.В.)

Методика: Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей

 1. Методика навчання дітей розв’язанню логічних задач.
 2. Сюжетні ігри як одна з форм логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
 3. Роль наочності у формуванні в дошкільників елементарних математичних уявлень.
 4. Зміст та організація математичного розвитку дошкільників (на матеріалі паличок для рахування Х. Кюізенера).
 5. Формування в дошкільників уявлень про форму предметів.
 6. Використання ігрових прийомів у процесі навчання дітей рахуванню.
 7. Формування в дошкільників уявлень про величину предметів.
 8. Робота дошкільного закладу із сім’єю з розвитку в дітей елементарних математичних уявлень.
 9. Зміст та організація логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку (на матеріалі дарунків Ф. Фребеля).
 10. Перспективи вдосконалення й сучасні напрямки розвитку методики формування елементарних математичних уявлень.
 11. Психолого-педагогічні особливості роботи з дошкільниками з проблеми орієнтування в часі.
 12. Особливості формування уявлень про масу предметів у дітей дошкільного віку.
 13. Формування уявлень та понять про форму предметів у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 14. Формування просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами схематизації.
 15. Особливості формування числових уявлень у дітей старшого дошкільного віку.
 16. Значення практичних дій із сукупностями об'єктів для розумового розвитку дітей молодшого дошкільного віку.
 17. Математична підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в працях Г.М. Леушиної.
 18. Формування елементарних геометричних знань у дітей дошкільного віку.
 19. Особливості навчання лічби предметів дітей дошкільного віку.
 20. Метод проектів як засіб формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку.
 21. Розвиток передумов логічного мислення в дітей дошкільного віку.
 22. Особливості навчання математики дітей у різновіковій групі.
 23. Формування системи логіко-математичних знань у дітей середнього та старшого дошкільного віку засобами дидактичної гри.
 24. Моделювання як метод формування уявлень про число в дітей дошкільного віку.
 25. Формування уявлень про міри вартості в дітей старшого дошкільного віку під час ознайомлення їх з грошима.

Тематика курсових робіт з педагогіки дошкільної/психології дитячої

(3 курс)

 на 2018-2019 навч.рік.

(керівник: к. пед. н., ст.викл. Суятинова К. Є.)

 

 1. Психолого-педагогічні умови економічного виховання дошкільників.
 2. Виховання патріотизму в умовах закладу дошкільної освіти.
 3. Соціалізація особистості дошкільника в процесі ігрової діяльності
 4. Психолого-педагогічні умови сімейного виховання дошкільників.
 5. Психолого-педагогічні умови розвитку самооцінки у дітей дошкільного віку.
 6. Емоційна культура в професійній підготовці майбутніх вихователів.
 7. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги у дошкільників.
 8. Можливості використання комп’ютерних ігор в індивідуальній роботі з дошкільниками.
 9. Прояв емоційного неблагополуччя у дітей дошкільного віку.
 10. Психологічні особливості дитячих конфліктів у дошкільному віці.
 11. Вплив спілкування з однолітками на розвиток предметної діяльності у ранньому віці.
 12. Роль казкотерапії у розвитку самосвідомості дошкільників.
 13. Психологічні особливості дітей із неблагополучних сімей.
 14. Особливості розвитку вольових якостей  дошкільників (вік за вибором студента).
 15. Роль малювання у сенсорному вихованні дітей раннього віку.
 16. Вплив використання комп’ютера на здоров’я дошкільників.

Тематика курсових робіт з окремих методик 2018-2019 н.р.

(керівник: к. пед. н., ст.викл. Суятинова К. Є.)

 1. Рухлива гра як засіб фізичного розвитку дітей дошкільного віку.
 2. Формування зв’язного мовлення дошкільників у театралізованій діяльності.
 3. Формування рухової функції у дітей дошкільного віку з ДЦП.
 4. Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами театралізованої діяльності
 5. Формування іншомовних комунікативних умінь дошкільників у взаємодії закладу дошкільної освіти з родиною

Теми курсових робіт з окремих методик  для студентів 4 курсу

денного відділення на 2018-2019 н.р.

(керівник: ст. викл. Чулошнікова М. О.)

 1. Методика використання наочності в процесі формування словникового запасу дітей дошкільного віку.
 2. Логоритміка як ефективний метод подолання мовних порушень у дітей дошкільного віку.
 3. Методика розвитку фонематичного слуху дошкільників на заняттях з музики та хореографії.
 4. Виховання звукової культури мовлення в дошкільників засобами театралізованої діяльності.
 5. Удосконалення мовлення дітей старшого дошкільного віку шляхом використання ілюстрацій.

Тематика курсових робіт з педагогіки дошкільної

для студентів денної та заочної форми навчання на  2018-2019 н.р.

(керівник: асистент Бойко С.П.)

 1. Методика навчання дітей старшого дошкільного віку плаванню (на прикладі стилю «брас»).
 2. Методика використання різних способів організації фізкультурних  занять у старшій групі для підвищення фізичних навантажень.
 3. Розвиток координаційних здібностей у старших дошкільників під час навчання гри в бадмінтон.
 4. Формування в старших дошкільників здоров'язбережувальної компетенції за допомогою використання наочних засобів навчання.
 5. Індивідуально-диференційований підхід до дітей у процесі організації рухового режиму в повсякденні.
 6. Методика навчання та удосконалення техніки стрибків з дітьми 4-го року життя.
 7. Вплив занять степ-аеробікою на рухову підготовленість дітей старшого дошкільного віку.
 8. Вплив педагогічної системи Ю. Аркіна на сучасну методику фізичного виховання дошкільників
 9. Методика збагачення словника молодших дошкільників під час проведення рухливих ігор.
 10. Методика проведення загальнорозвивальних вправ з предметами  з дітьми 5-го року життя.
 11. Методика використання ритмічної гімнастики з дітьми старшого дошкільного віку для розвитку гнучкості.
 12. Методика розвитку швидкісно-силових здібностей дошкільників 5-го року життя в процесі виконання основних рухів.
 13. Методика навчання складання розповідей дітей старшого дошкільного віку про різні види спорту.
 14. Методика формування елементів самострахування старших дошкільників під час виконання фізичних вправ.
 15. Методика навчання стройовим вправам дітей старшого дошкільного віку.
 16. Методика навчання плаванню як засобу підготовки дітей до навчання у школі.
 17. Методика регулювання загальної та моторної щільності фізкультурних занять (на прикладі середньої групи ДНЗ)
 18. Методика проведення ранкової гімнастики в другій молодшій групі ДНЗ.
 19. Методика навчання та удосконалення техніки метання з дітьми 5-го року життя
 20. Українське народно-декоративне мистецтво як засіб формування національної свідомості старших дошкільників.
 21. Формування основ техніки створення художнього образу шляхом інтеграції навчальних процесів у закладі дошкільної освіти.
 22. Художнє конструювання як творчий метод дизайну.
 23. Формування виразності образу в процесі виготовлення художніх виробів при ознайомленні дошкільників з декоративно-ужитковим мистецтвом.
 24. Педагогічні умови ознайомлення дошкільників з декоративно-прикладним мистецтвом.
 25. Педагогічні засади використання творів М. Приймаченко для навчання дітей старшого дошкільного віку декоративного малювання.
 26. Технології організації дизайнерської діяльності при ознайомленні дітей молодшого дошкільного віку з декоративно-ужитковим мистецтвом.
 27. Розвиток творчості у старших дошкільників засобами дитячого дизайну.
 28. Виховання моральних мотивів у старших дошкільників у процесі дизайнерської діяльності.
 29. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку засобами дитячого дизайну.
 30. Виховання основ естетичної культури у старших дошкільників у процесі дизайн-діяльності.
 31. Забезпечення нерозривної єдності фізичного та психічного розвитку дітей.
 32. Моделі фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти та їх вплив на зміцнення здоров’я дошкільника.
 33. Рухливі ігри як засіб формування морально-вольових якостей особистості дошкільника.
 34. Роль спортивних ігор і вправ у вихованні фізичних якостей старших дошкільників.
 35. Естафетні ігри як засіб розвитку фізичної активності старших дошкільників.
 36. Малорухливі ігри в системі засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку: середня група.
 37. Педагогічні технології застосування малих фольклорних жанрів у розвитку моторики дітей.
 38. Засоби ефективного використання фізкультурного обладнання у процесі фізичного розвитку дошкільників.
 39. Педагогічні технології застосування в роботі з дошкільниками малих форм активного відпочинку.
1155
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша